UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
MENU:
Reklama
Jonizator wody Aquator Silver
Jonizator wody Aquator Silver

 

Facebook
Googleplus
Twitter

Komentarze

Emerytury częściowe

Emerytury częścioweEmerytury częściowe zostały wprowadzone w nowelizacji ustawy emerytalnej ze stycznia 2013 r. To swoista ochrona dla osób, którym został podniesiony wiek emerytalny. W razie utraty pracy albo trudności z jej znalezieniem z powodu wieku ubezpieczony może skorzystać z wcześniejszej emerytury wypłacanej w mniejszej kwocie. Na razie jednak takie świadczenie jest dostępne jedynie dla mężczyzn.

 

Świadczenie jest przeznaczone dla osób, które osiągnęły wiek co najmniej 62 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), a jednocześnie nie przekroczyły określonego dla nich podwyższonego wieku emerytalnego wyższego niż 62 lata (kobiety) i niż 65 lat (mężczyźni). Podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat dla obu płci przebiega stopniowo o jeden miesiąc co kwartał i obejmuje mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1948 r. oraz kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. Kolejne roczniki ubezpieczonych osiągają zatem wiek emerytalny w różnym wieku. Na przykład dla mężczyzn urodzonych w I kwartale 1951 r. nowy wiek emerytalny wynosi 66 lat i 1 miesiąc, a dla urodzonych w kolejnych kwartałach – odpowiednio 66 lat i 2 miesiące (II kwartał), 66 lat i 3 miesiące (III kwartał) oraz 66 lat i 4 miesiące (IV kwartał). Jako pierwsi możliwość starania się o emeryturę częściową uzyskali mężczyźni urodzeni po 31 marca 1949 r., którzy wymagany dla omawianego świadczenia podwyższony wiek emerytalny 65 lat i 6 miesięcy osiągnęli w październiku 2014 r. Mogli zatem złożyć wniosek świadczenie częściowe już w kwietniu br.

Kobiety uzyskają prawo do emerytury częściowej dopiero w 2021 r., bowiem wtedy panie urodzone po 31 grudnia 1958 r. osiągną wskazany w ustawie wiek emerytalny 62 lata i jeden miesiąc.

Ważne: aby uzyskać emeryturę częściową, trzeba złożyć wniosek w ZUS po skończeniu wymaganego wieku 62 lub 65 lat, ale przed osiągnięciem podwyższonego wieku emerytalnego.

Reklama
Reklama

 

Staż ubezpieczeniowy

Warunkiem drugim uzyskania prawa do świadczenia jest posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego – okresu składkowego i nieskładkowego – wynoszącego co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Okresy składkowe i nieskładkowe ustala się analogicznie jak przy ustalaniu prawa do emerytury na starych zasadach. W pierwszej kolejności uwzględnia się też wszystkie okresy składkowe, a potem – okresy nieskładkowe w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Jeśli okresy te nie będą wystarczające, mogą zostać uzupełnione czasem pracy w gospodarstwie rolnym lub okresami prowadzenia gospodarstwa rolnego i pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy z FUS (jeśli prawo do takiej renty zostało utracone).

 

Wysokość świadczenia

Wysokość emerytury częściowej wynosi 50 proc. kwoty emerytury wyliczonej według nowych zasad i nie jest objęta gwarancją wypłaty minimalnego świadczenia. W praktyce oznacza to, że możemy otrzymać świadczenie niższe niż emerytura minimalna, która obecnie wynosi 844,45 zł, a mimo to nie otrzymamy żadnej dopłaty z budżetu państwa. Co więcej, każda wypłacona kwota zostanie później odliczona od kapitału zgromadzonego na naszym koncie emerytalnym. Zgodnie z przepisami, jeżeli przed osiągnięciem wieku emerytalnego pobieraliśmy emeryturę częściową, to podstawa obliczenia naszej emerytury przysługującej po osiągnięciu wieku emerytalnego jest pomniejszana o kwotę pobranych wcześniejszych emerytur. Podstawę obliczenia emerytury w nowym systemie stanowi kwota wpłaconych przez nas na nasze konto składek na ubezpieczenie emerytalne po ich waloryzacji oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Od tej kwoty odejmuje się zatem sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Innymi słowy, im dłużej będziemy pobierać świadczenie częściowe, tym mniejszy kapitał pozostanie nam do wypłaty.

Inaczej jednak niż przy zwykłej emeryturze, pobierając świadczenie częściowe, możemy dorabiać bez ograniczeń. Emerytura częściowa nie podlega bowiem zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodów – bez względu na ich źródło. W celu jej nabycia nie musimy również rozwiązywać stosunku pracy u naszego dotychczasowego pracodawcy.

 

Dla rolników

Prawo do emerytury częściowej na analogicznych zasadach jak w ustawie emerytalnej przysługuje również rolnikom. Otrzymane świadczenie wyniesie 50 proc. kwoty emerytury rolniczej i nie będzie podwyższane do świadczenia podstawowego. Inaczej jednak niż przy emeryturach z FUS, wypłata emerytury częściowej rolniczej nie spowoduje obniżenia późniejszego świadczenia emerytalnego wypłacanego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wynika to z innej konstrukcji świadczeń rolniczych i ich wsparcia dotacją budżetową.

 

Wyrok Trybunału

W maju 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał zgodność z Konstytucją podwyższenia wieku emerytalnego oraz innych nowelizacji, w tym wprowadzenia emerytur częściowych (także dla rolników). Zgodnie z wydanym wyrokiem, który wszedł w życie w dniu 26 maja 2014 r., przepisy regulujące emerytury częściowe są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim uzyskanie uprawnienia na warunkach w nim przewidzianych nie jest ograniczone terminem i przez to nie jest zharmonizowane ze zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Trybunał zakwestionował więc nie samą możliwość przejścia na emeryturę częściową, tylko to, że jest to rozwiązanie wprowadzone na stałe, a powinno obowiązywać jedynie w okresie przejściowym, to jest do całkowitego zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Przypomnę, że wiek emerytalny dla mężczyzn będzie wynosił 67 lat już w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r.

Wyrok Trybunału oznacza konieczność zmiany zakwestionowanych przepisów i przygotowanie nowelizacji ustawy. Obecnie pracuje nad tym Senat.

Mecenas Stefan Niedźwiedź

 

Podstawa prawna:

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r., tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440) z późn. zm.

Wyrok TK z dnia 7 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 684).


Sklep Poradnia.pl poleca

RABAT 5%

Dokonując w sklep.poradnia.pl zamówienia za minimum 100 zł, użyj podanego poniżej kodu rabatowego.

Kod należy wpisać podczas finalizacji zamówienia, w trakcie wyboru sposobu płatności i dostawy, w pole Kod promocyjny (po prawej stronie), a następnie kliknąć w znajdujący się obok przycisk.

Kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o 5%.

Kod rabatowy: PORADNIA