UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
MENU:
Reklama
Jonizator wody Aquator Silver
Jonizator wody Aquator Silver

 

Facebook
Googleplus
Twitter

Komentarze

Z czym do kogo?

Do roku 1999 r. obowiązywał dwustopniowy system specjalizacji. Po dwóch–trzech latach szkolenia lekarz otrzymywał tytuł lekarza danej specjalności, np. lekarz chorób wewnętrznych – tzw. I stopień specjalizacji. Jeśli zdecydował się na kontynuowanie specjalizacji, mógł zdobyć tzw. specjalizację II stopnia i tytuł lekarza specjalisty danej specjalności – np. lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Ordynatorem oddziału może zostać tylko lekarz specjalista (II stopnia) w danej specjalności.

 

Obecnie funkcjonuje jednostopniowy system specjalizacji – tj. możliwe jest jedynie uzyskanie tytułu specjalisty danej specjalności w trakcie jednolitego szkolenia trwającego zwykle 5–6 lat.

 

W chwili obecnej lekarze mogą specjalizować się w 40 specjalnościach podstawowych.

Oto ich lista z uwzględnieniem czym zajmują się lekarze  poszczególnych specjalności:

 

*1. Anestezjologia i intensywna terapia –  przygotowanie pacjenta do operacji, znieczulanie do zabiegów i opieka nad chorymi w oddziałach intensywnej terapii, terapia bólu

*2. Audiologia i foniatria – zaburzenia słuchu, mowy i głosu

*3. Chirurgia dziecięca – zabiegi chirurgiczne u dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

*4. Chirurgia klatki piersiowej – zabiegi chirurgiczne obejmujące narządy klatki piersiowej – głównie płuca

*5. Chirurgia ogólna – zabiegi chirurgiczne – zarówno te ze znieczuleniem ogólnym, jak i drobne zabiegi typu zeszycie rany

*6. Chirurgia plastyczna – korekta rzeczywistych lub odczuwalnych defektów ciała

*7. Chirurgia szczękowo-twarzowa – zabiegi chirurgiczne dotyczące twarzy i szczęk

*8. Choroby wewnętrzne – choroby dotyczące wszystkich narządów wewnętrznych

*9. Choroby zakaźne – choroby, których czynnik zakaźny, np. wirus, przenoszony jest z człowieka na człowieka oraz tzw. choroby odzwierzęce

*10. Dermatologia i wenerologia – choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową

*11. Diagnostyka laboratoryjna – wykonywanie i interpretacja analiz laboratoryjnych

*12. Epidemiologia – ocena wpływu czynników środowiskowych na zdrowie ludzi

*13. Genetyka kliniczna – diagnostyka prenatalna, czyli dotycząca badań genetycznych płodu,  poradnictwo genetyczne i diagnostyka chorób genetycznych

*14. Kardiochirurgia – zabiegi chirurgiczne dotyczące serca

*15. Kardiologia – choroby serca i naczyń

*16. Medycyna nuklearna – diagnostyka i leczenie przy użyciu izotopów promieniotwórczych

*17. Medycyna pracy – ocena przydatności ucznia do zawodu i kandydata na pracownika do danego stanowiska pracy, nadzór nad środowiskiem pracy

*18. Medycyna ratunkowa – pomoc w nagłych przypadkach – powypadkowych urazach i ostrych zachorowaniach

*19. Medycyna rodzinna – pierwsze i podstawowe ogniwo opieki medycznej nad całą rodziną

*20. Medycyna sądowa – związana ściśle z kryminalistyką – m.in. sekcje zwłok, oględziny żywych, ustalanie ojcostwa

*21. Medycyna transportu – orzekanie przydatności do pracy w transporcie lądowym, wodnym i powietrznym, nadzór nad warunkami transportu

*22. Mikrobiologia lekarska – wykrywanie i ocena mikrobiologicznych czynników chorobotwórczych

*23. Neonatologia – opieka lekarska nad noworodkiem

*24. Neurochirurgia – zabiegi chirurgiczne dotyczące układu nerwowego

*25. Neurologia – choroby układu nerwowego

*26. Oftalmologia – choroby narządu wzroku

*27. Onkologia kliniczna – choroby nowotworowe

*28. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – choroby układu ruchu i pourazowe uszkodzenia tego układu

*29. Otorynolaryngologia – choroby uszu, nosa, krtani i gardła

*30. Patomorfologia – badanie diagnostyczne pobranych tkanek i narządów

*31. Pediatria – choroby wieku dziecięcego

*32. Położnictwo i ginekologia – opieka nad kobietą w ciąży i w czasie porodu oraz choroby narządów rodnych

*33. Psychiatria – choroby psychiczne

*34. Psychiatria dzieci i młodzieży – choroby psychiczne u dzieci i młodzieży

*35. Radiologia i diagnostyka obrazowa – diagnostyka za pomocą urządzeń rtg i innych metod obrazowania

*36. Radioterapia onkologiczna – leczenie chorób onkologicznych za pomocą promieniowania jonizującego emitowanego przez specjalne urządzenia

*37. Rehabilitacja medyczna – różne działania – m.in. zabiegi mające na celu przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej 

*38. Transfuzjologia kliniczna – przygotowywanie i nadzór nad zabiegami transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych

*39. Urologia – choroby układu moczowo-płciowego

*40. Zdrowie publiczne – promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom w odniesieniu do całej populacji

 

oraz 28 specjalnościach szczegółowych (po uzyskaniu jednej z odpowiednich – tzn. określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia – specjalizacji podstawowych):

 

*1. Alergologia – choroby alergiczne                                                    

*2. Angiologia – choroby naczyń                                                 

*3. Balneologia i medycyna fizykalna – wykorzystanie właściwości leczniczych wód i borowin oraz różnych metod fizycznych                      

*4. Chirurgia naczyniowa – chirurgia naczyń                                                   

*5. Chirurgia onkologiczna – chirurgiczne leczenie nowotworów                                            

*6. Pulmonologia  – choroby płuc                                                       

*7. Diabetologia – leczenie cukrzycy                                                           

*8. Endokrynologia – choroby gruczołów dokrewnych, czyli hormonalnych                                

*9. Farmakologia kliniczna –   badanie kliniczne nowych leków i ocena możliwości ich zastosowania                               

*10. Gastroenterologia – choroby przewodu pokarmowego                                            

*11. Geriatria – problemy medyczne wieku podeszłego                                                         

*12. Ginekologia onkologiczna – nowotwory narządu rodnego                                    

*13. Hematologia – choroby krwi                                                    

*14. Hipertensjologia – leczenie nadciśnienia tętniczego                                                   

*15. Immunologia kliniczna – ocena zaburzeń immunologicznych

*16. Kardiologia dziecięca – choroby serca wieku dziecięcego

*17. Medycyna paliatywna – leczenie i opieka nad nieuleczalnie chorymi

*18. Medycyna sportowa – opieka medyczna nad osobami uprawiającymi sport wyczynowy

*19. Nefrologia – choroby nerek

*20. Neurologia dziecięca – choroby neurologiczne u dzieci

*21. Neuropatologia – zmiany chorobowe powstałe w wyniku chorób układu nerwowego

*22. Onkologia i hematologia dziecięca – nowotwory u dzieci

*23. Otorynolaryngologia dziecięca – choroby uszu, nosa, gardła i krtani u dzieci

*24. Reumatologia – choroby stawów

*25. Seksuologia – zaburzenia sfery seksualnych zachowań człowieka

*26. Toksykologia kliniczna – wykrywanie  i zapobieganie skutkom działania substancji toksycznych na organizm

*27. Transplantologia kliniczna – przeszczepianie narządów lub ich części

*28. Urologia dziecięca – choroby układu moczowo-płciowego u dzieci