Brudne powietrze powoduje szerokie spektrum dolegliwości, które zczasem przechodzą w choroby przewlekłe.

 

Główni winowajcy

PYŁY PM2,5

Cząsteczki o średnicy do dwóch i pół mikrona (dla porównania ludzki włos ma szerokość ok. 60 mikronów). Pochodzą głównie ze spalin samochodowych, ze spalania odpadów i drewna oraz pożarów na dużych obszarach. Drobiny tego typu dostają się do pęcherzyków płucnych, wnikają do krwioobiegu, przez co zyskują dostęp do całego organizmu.

PYŁY PM10

Cząsteczki o średnicy do dziesięciu mikronów. To przede wszystkim kurz i zanieczyszczenia powstające w wyniku różnorakiego spalania, głównie węgla niskokalorycznego, czyli dającego wiele zanieczyszczeń. Docierają do organizmu przez górne drogi oddechowe. Powodują kaszel i nawracające odkrztuszanie.

DWUTLENEK AZOTU (NO2)

Pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych przez pojazdy ielektrownie. Drażni drogi oddechowe – górne idolne. Prowadzi do pojawienia się astmy.

OZON (O3)

Powstaje pod wpływem silnego nasłonecznienia gazów emitowanych przez przemysł i samochody. W małej dawce ma właściwości bakteriobójcze, ale przy większym stężeniu drażni pęcherzyki płucne.

DWUTLENEK SIARKI (SO2)

Powstaje wwyniku spalania paliw kopalnych, zwłaszcza węgla. Znacznie upośledza oddychanie inatlenienie krwi.

 

Co się dzieje w płucach?

Na kontakt z zanieczyszczeniami pochodzącymi z powietrza – oprócz skóry i śluzówki górnych dróg oddechowych (co często prowadzi do reakcji alergicznych) – narażone są głównie pęcherzyki płucne. Zanieczyszczenia odkładają się na wyściółce ich ścianek, co zczasem wywołuje reakcję zapalną. Stan zapalny prowadzi do uszkodzenia ścianek pęcherzyków płucnych i upośledza przepływ tlenu oraz jego wchłanianie. Cierpi na tym cały organizm, pojawia się ogólne niedotlenienie, które może przejść wstan permanentny.

Żyj Długo