Migrena jest poważną chorobą neurologiczną, która wpływa na całokształt funkcjonowania pacjenta. Jej najcięższą postacią jest migrena przewlekła, na którą cierpi ok. 300000 Polaków naróżnych etapach swojego życia.

 

Ataki migreny występują przez ponad 15 dni w miesiącu, ok. 184 dni wroku, wykluczając jednocześnie pacjenta z normalnego życia, uniemożliwiając funkcjonowanie społeczne, rodzinne czy zawodowe.

Ciągłe życie w bólu sprawia, że pacjenci są dużo bardziej narażeni na depresję, która niezauważona i nieleczona może być bardzo tragiczna w skutkach. Im większa liczba dni z migrenowym bólem głowy, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia depresji. Aż 11 proc. pacjentów z migreną przewlekłą cierpi na depresję.

Źródło: Koalicja na rzecz walki z migreną

Żyj Długo