Opracowanie opublikowane w internetowym wydaniu magazynu „Lancet” informuje, że zaledwie 15 minut codziennej aktywności fizycznej zmniejsza ryzyko śmierci o 14 proc. i wydłuża średnią długość życia o 3 lata. Artykuł powstał na podstawie badań zespołu pod kierownictwem dr Chi-Pang Wena i Dr Jacksona Pui Man Waia.

 

Od dobrym wpływie aktywności fizycznej na zdrowie wiadomo od dawna, ale brakowało jasności, czy ćwiczenia krótsze niż zalecane 150 minut tygodniowo mogą pozytywnie wpływać na średnią długość życia. Autorzy postanowili to sprawdzić, badając aktywność fizyczną i zdrowie obywateli Tajwanu. W eksperymencie udział wzięło ponad 400 tysięcy osób, które uczestniczyły w standardowych badaniach okresowych wykonywanych pomiędzy 1996 a 2008 rokiem. Pacjenci sami opisywali swoją tygodniową aktywność fizyczną i na tej podstawie naukowcy stworzyli 5 kategorii: nieaktywni, nisko, średnio, wysoko i bardzo wysoko aktywni fizycznie. Naukowcy obliczyli również współczynnik niebezpieczeństwa ryzyka śmierci dla każdej z grup w porównaniu z grupą nie wykonującą ćwiczeń fizycznych. Następnie obliczyli średnią długość życia.

Reklama

 

W porównaniu z osobami, które w ogóle nie wykonywały ćwiczeń, u osób z grupy o niskiej aktywności fizycznej (około 90 minut tygodniowo, 15 minut dziennie) ryzyko śmierci zmniejszyło się o 14 proc. (10 proc. w przypadku śmierci z powodu raka), natomiast średnia długość życia zwiększyła się o blisko 3 lata. Każde dodatkowe 15 minut ćwiczeń zmniejszało ogólną śmiertelność o 4 proc., a śmiertelność z powodu nowotworów – o 1 proc. Dobroczynny wpływ ćwiczeń fizycznych zaobserwowano u badanych obu płci i w każdej grupie wiekowej. Dotyczył on również osób, które znajdowały się w grupie ryzyka chorób serca. U osób, które nie wykonywały ćwiczeń fizycznych, ryzyko śmierci było o 17 proc. wyższe niż u osób, które wykonywały ćwiczenia w minimalnym wymiarze czasu.

Naukowcy twierdzą, że jeżeli osoby z grupy, która nie ćwiczyła w ogóle, zaczną poświęcać na taką aktywność zaledwie 15 minut dziennie, w 1 na 6 przypadków uda się wydłużyć ich życie. Podobny rezultat przynosi skuteczny program walki z paleniem papierosów stosowany w całym kraju.

W komentarzu na temat artykułu tajwańskich naukowców, Dr Anil Nigam i Martin Juneau napisali: „Jeżeli ludzie zaczną wykonywać ćwiczenia fizyczne przez jedyne 15 minut dziennie, śmiertelność z powodu chorób serca, cukrzycy i raka zostanie zmniejszona. Tak niewielki poziom aktywności fizycznej może odegrać ważną rolę w globalnej wojnie z niezakaźnymi chorobami, co może z kolei doprowadzić do likwidacji kosztów leczenia i rozbieżności w stanie zdrowia ludzi”.

 

Źródło: medicalxpress.com