Wizyta u dentysty budzi strach bądź niepokój u jednej osoby na dwadzieścia i może nawet skutkować zaniechaniem leczenia zębów. Stan taki ma swoją nazwę: odontofobia. Aż jedna trzecia pacjentów przyznaje się do umiarkowanego niepokoju pojawiającego się na myśl o konieczności odwiedzenia gabinetu stomatologicznego.

W magazynie „Akupunktura w Medycynie”, kwartalniku British Medical Society Acupuncture, ukazał się artykuł, którego autorzy utrzymują, że w walce z odontofobią dobre rezultaty przynosi akupunktura.

Autorzy publikacji opierają swoje tezy na analizie przypadków 16 kobiet i 4 mężczyzn, będących pacjentami 8 przychodni stomatologicznych.

Każdy z badanych przyznał się do strachu – o różnym natężeniu – odczuwanego przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, co ustalono na podstawie kwestionariusza Becka (BAI).

Wszyscy pacjenci mieli około czterdziestki i borykali się z tym problemem od 2 do 30 lat.

Wyniki kwestionariusza BAI uzyskano przed i po pieciominutowej akupunkturze, którą przeprowadzono na dwóch punktach zlokalizowanych na czubku głowy (GV20 i EX6).

Zabieg akupunktury wykonywali sami dentyści – członkowie Brytyjskiego Stowarzyszenia Akupunktury Stomatologicznej.

Przeciętny wynik kwestionariusza BAI spadł z 26,5 do 11,5, a każdy z 20 pacjentów pomyślnie przeszedł planowany zabieg. Próbę zabiegów bez akupunktury podjęto u zaledwie 6 pacjentów, przy czym udało się przeprowadzić je tylko częściowo i po to wielkim wysiłku zarówno ze strony dentysty, jak i pacjenta.

Autorzy publikacji podkreślają, że już wcześniej usiłowano zapanować nad lękiem i niepokojem pacjentów, korzystając ze środków uspokajających, technik relaksacyjnych, terapii behawioralnych, metody biofeedbacku czy hipnozy. I chociaż te metody odnosiły zamierzony skutek, to jeżeli mają być odpowiednio stosowane, wymagają znacznie więcej czasu i dość dobrze rozwiniętych umiejętności psychoterapeutycznych lekarzy.

Badacze zastrzegają, że aby potwierdzić skuteczność akupunktury w walce ze strachem przed dentystą, konieczne są dalsze badania na większej grupie pacjentów. Jednocześnie sugerują, że akupunktura może być prostą i niedrogą metodą radzenia sobie z odontofobią.

 

Źródło: www.physorg.com