Badanie płci po poronieniu jest konieczne w niektórych przypadkach wczesnego obumarcia ciąży. Bez tego badania rodzice nie mogą zarejestrować dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego ani ubiegać się o urlop macierzyński. Nie mogą też strać się o zasiłek pogrzebowy w przypadku organizacji pochówku.

 

Kiedy można określić płeć dziecka?

Rodzice zazwyczaj poznają płeć dziecka w okolicach 20 tygodnia ciąży, w tym okresie narządy rodne są już rozwinięte i widoczne na obrazie USG. Niestety, nie wszystkim rodzicom dane jest to szczęście. Jedna na sześć stwierdzonych ciąż w Polsce kończy się poronieniem - przeważnie ma ono miejsce w pierwszym trymestrze. Jeżeli ciąża obumarła przed 15-16 tygodniem, lekarz nie jest w stanie sam określić płci dziecka i jedyną szansą dla rodziców są badania genetyczne.

Reklama

 

Co daje ustalenie płci po poronieniu?

Bez określenia płci, szpital nie wystawi rodzicom bardzo ważnego dokumentu: karty martwego urodzenia dziecka. Bez niej rodzice nie będą mogli zarejestrować dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, a co za tym idzie, nie będą mogli skorzystać z urlopu, zasiłku pogrzebowego i odszkodowania (jeśli mają odpowiednią polisę). Szpitale nie wykonują dodatkowych badań, ustalających płeć dziecka. Rodzice muszą zlecić je sami w laboratorium genetycznym.

 

Prawa rodziców po poronieniu

Karta martwego urodzenia, to podstawowy dokument, który rodzice powinni otrzymać w szpitalu. Jeżeli dojdzie do wczesnego poronienia, rodzice sam zlecają badania genetyczne. W tym celu przesyłają oni zabezpieczone przez szpital próbki do wybranego laboratorium. Kiedy otrzymają wynik badania płci, przedstawiają go w szpitalu i dopiero wtedy może zostać wypisana karta martwego urodzenia. Szpital przekaże ją rodzicom lub bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego. W urzędzie rodzice zarejestrują dziecko i otrzymają akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

 

Urlop macierzyński po poronieniu

Niezależnie od długości trwania ciąży, po każdym poronieniu mamie należy się 56 dniu urlopu macierzyńskiego. Wynika to ze 180 artykułu kodeksu pracy. Jeżeli chce się z niego skorzystać, należy przedstawić pracodawcy akt urodzenia dziecka, który otrzymało się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Urlop naliczany jest od dnia poronienia i jeżeli kobieta przebywała na l4 bezpośrednio po poronieniu, urlop zastępuje zwolnienie lekarskie. Warto skorzystać z urlopu, ponieważ czas po poronieniu jest dla każdej kobiety bardzo trudny - powinna odpocząć i nie narażać się na dodatkowy stres.

 

Pogrzeb po poronieniu

Jeżeli rodzice chcą zorganizować pogrzeb dziecka i otrzymać zasiłek pogrzebowy, powinni udać się do zakładu pogrzebowego, lokalnego proboszcza lub zarządcy cmentarza i poinformować o swojej sytuacji. Pogrzeb po poronieniu różni się od standardowej ceremonii pogrzebowej. Ma bardzo skromny charakter i zazwyczaj biorą w nim udział tylko rodzice. Zazwyczaj decydują się oni pochować trumienkę w rodzinnym grobowcu. Do przeprowadzenia pogrzebu potrzebna jest karta zgonu lub akt urodzenia z adnotacją o tym, że dziecko urodziło się martwe. Później należy udać się do ZUS, wypełnić wniosek o zasiłek pogrzebowy i przedstawić dokumenty: akt urodzenia, rachunki pogrzebowe, dowód osobisty. Zasiłek wynosi 4000 zł, niezależnie od poniesionych przez rodziców kosztów.

 

Ubezpieczenie po poronieniu

Jeżeli mama dziecka jest ubezpieczona, koniecznie należy sprawdzić polisę. Niektóre ubezpieczalnie wypłacają odszkodowanie z tytułu poronienia. Niestety, ubezpieczyciel czasem określa, że ubezpieczenie należy się jeżeli ciąża miała np. 22 tygodnie, takie zapisy można znaleźć w umowie. Największa polska ubezpieczalnia, wymaga jedynie rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Odszkodowanie oscyluje w okolicach 2-10 tysięcy złotych, wszystko zależy od podpisanej polisy.

 

Badania po poronieniu

Badanie płci po poronieniu ma jedną dużą zaletę, którą dostrzegają diagności poronień w Polsce. Badanie mające na celu określenie płci dziecka można rozszerzyć o określenie genetycznych przyczyn poronienia. Blisko 70% poronień spowodowanych jest przez nieprawidłowości genetyczne, znaczna ich część występuję tylko i wyłącznie u dziecka i nie włącznie go w diagnostykę, automatycznie skazuje ją na niepowodzenie. Jeżeli do poronienia doszło przez np. triploidie badania matki nie są w stanie tego wykazać. Dlatego zbadanie materiału z poronienia jest takie istotne. W niektórych przypadkach, lekarz genetyk na podstawie takiego badania może określić jakie rodzice mają szansę na zdrowe dziecko.

 

Tekst powstał we współpracy z www.poronilam.pl