Większość kobiet, zwłaszcza w wieku rozrodczym, odruchowo łączy ból w dole brzucha z jajnikiem. Jajnik tymczasem może, lecz wcale nie musi być powodem tych dolegliwości. Mogą one mieć wiele innych przyczyn, a umiejscowienie bólu jest bardzo mylące.

 

Ból odczuwany jako ból jajnika może być na przykład spowodowany przez wyrostek robaczkowy lub jelita (w przypadku ich uchyłkowatości czy zespołu jelita drażliwego). Nierzadko pacjentka trafia do szpitalnej izby przyjęć z podejrzeniem problemów ginekologicznych, a okazuje się, że to zapalenie wyrostka robaczkowego lub odwrotnie – kłopoty z wyrostkiem zostają wykluczone, bo sprawcą bólu jest jajnik, na przykład w stanie zapalnym czy z torbielą. Do objawów tak zwanego ostrego brzucha doprowadzić też może przetrwałe ciałko żółte, jeśli pozostanie na jajniku wskutek zaburzeń hormonalnych, choć powinno zaniknąć, gdy nie nastąpiło zapłodnienie. Może się ono również przekształcić w torbiel.

 

 

Ból owulacyjny

Jest w zasadzie tylko jedna okoliczność, gdy kobieta bez ryzyka popełnienia błędu może twierdzić, że to na pewno boli jajnik. Taką okolicznością jest przede wszystkim owulacja, czyli ta faza cyklu miesiączkowego, w której uwalnia się komórka jajowa. Towarzyszy temu ból owulacyjny kłucie lub pobolewanie po jednej stronie podbrzusza. Nie u wszystkich kobiet jajeczkowaniu towarzyszy taki dyskomfort , nie co miesiąc ten ból ma identyczne natężenie, ale kobiety dobrze znają swoje indywidualne odczucia i łatwo to rozpoznają. Dolegliwości bólowe w dole brzucha towarzyszą także często samej miesiączce, ale reguł tutaj nie ma.

Reklama

 

Zapalenie przydatków macicy

…czyli zapalenie jajnika, jajowodu i najbliższej tkanki łącznej wywołane przez drobnoustroje w stanie ostrym charakteryzuje się bólami w dole brzucha promieniującymi ku kości krzyżowej. Bóle nasilają się podczas ruchu i wysiłku fizycznego.

 

Cysty jajnika

Torbiele, czyli cysty jajnika, nie zawsze bolą. Bólem manifestują swoją obecność dopiero torbiele większych rozmiarów. Wywołują uczucie ucisku i ciągnięcia zwykle po jednej stronie podbrzusza.

 

Rak jajnika, endometrioza

Bóle w podbrzuszu mogą też sygnalizować nowotwór jajnika i to w już w dość zaawansowanym stadium (wcześniej nie boli). Bóle podbrzusza określane jako „ból jajnika” mogą też być skutkiem endometriozy.

 

Wystąpienie bólu w dole brzucha niekoniecznie oznacza ból jajnika, ale zawsze powinno skłonić do kontaktu z lekarzem!