Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów to powszechnie występujące dolegliwości, którym zazwyczaj towarzyszą objawy bólowe o różnym stopniu nasilenia oraz ograniczenie ruchomości narządu. Jednym z najnowszych sposobów walki z nimi są zabiegi terapii wibroakustycznej.

 

Bóle kręgosłupa, zwłaszcza odcinka lędźwiowo-krzyżowego, uznawane są obecnie za jedną z chorób cywilizacyjnych, będącą częstym powodem absencji w pracy osób poniżej 45 roku życia. Znikoma aktywność fizyczna oraz długotrwała praca w pozycji siedzącej prowadzi do statycznego obciążenia tkanek, spowolnienia lokalnej przemiany materii i rozwoju zmian zwyrodnieniowych układu mięśniowo-szkieletowego. Kluczowym czynnikiem ryzyka jest tu zwłaszcza zła ergonomia stanowiska pracy, ale coraz częściej brane pod uwagę są też uwarunkowania indywidualne (wiek, płeć, staż pracy) i psychospołeczne (stres, wypalenie zawodowe, niezadowolenie z wykonywanej pracy).

Współczesna medycyna i fizjoterapia dysponują szerokim wachlarzem metod terapeutycznych, od farmakoterapii, poprzez zabiegi rehabilitacyjne, aż do klasycznej operacji chirurgicznej w najbardziej zaawansowanych przypadkach. Nie zawsze przynoszą one pożądane rezultaty, stąd też ciągłe poszukiwanie nowych technik i zabiegów, które przyniosą ulgę pacjentowi i wpiszą się w zyskujący coraz większą popularność nurt leczenia spersonalizowanego - minimalizującego efekty uboczne oraz koszty terapii.

Jedną z najnowszych metod, charakteryzującą się wysokim stopniem skuteczności oraz zyskującą coraz większe uznanie lekarzy, fizjoterapeutów i pacjentów, jest terapia falą wibroakustyczną.

Reklama

 

Wykorzystanie naturalnych procesów organizmu

Mikrowibracje komórek są jednym z niezbędnych, oprócz tlenu i energii, elementów dla prawidłowego funkcjonowania procesów fizjologicznych i immunologicznych organizmu. Miliardy kurczących się systematycznie komórek mięśniowych wytwarzają mikrowibracje, których energia wykorzystywana jest przez organizm m.in. do odprowadzania limfy z tkanek, zapewnienia właściwego krążenia krwi, transportu komórek układu limfatycznego i usuwania obumarłych komórek, przebudowy przestrzennej struktury komórek w procesach regeneracji czy wprowadzania do obiegu komórek macierzystych ze szpiku kostnego.

Stany takie, jak chroniczne zmęczenie, wyziębienie, przemęczenie wywołane intensywnym i długotrwałym obciążeniem, stres, a także uraz czy proces zapalny prowadzą do deficytu mikrowibracji biologicznych w organizmie, który może mieć charakter ogólny lub częściej miejscowy. Prowadzi on do ograniczenia lub zatrzymania naturalnych procesów biochemicznych i fizjologicznych organizmu.

Deficyt mikrowibracji może być uzupełniony poprzez ich bezpośrednie przekazanie za pomocą specjalnych aparatów do wibroterapii akustycznej. Nazwą tą określa się miejscowe, lecznicze oddziaływanie dźwięków (o określonym natężeniu i częstotliwości) na miejsca i narządy zmienione chorobowo.

 

Terapia wibroakustyczna w leczeniu bólu

Bezpośrednie oddziaływanie wibroakustyczne np. na zmiany zwyrodnieniowe okolic kręgosłupa powoduje zmniejszenie obrzęków, zmniejszenie związanego z nimi bólu, przyspiesza procesy regeneracyjne potencjału energetycznego komórek mięśniowych i nerwowych oraz poprawia działalność krwiotwórczą. Efektem serii zabiegów jest likwidacja obrzęków i wyraźna redukcja dolegliwości bólowych, zwiększenie sprawności fizycznej a tym samym poprawa jakości życia pacjenta. Nie bez znaczenia jest także możliwość ograniczenia lub nawet odstawienia dotychczas stosowanych leków i tym samym zmniejszenie wydatków związanych z leczeniem.

Wg opinii Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Terapia ta, nie wykorzystywana do tej pory w Polsce, może być alternatywą dla innych zabiegów fizykoterapeutycznych o podobnym działaniu, bądź też ich wartościowym uzupełnieniem”.

 

Urządzenia do terapii wibroakustycznej

W Polsce praktycznie dostępne są jedynie urządzenia marki Vitafon, które pozwalają na przeprowadzenie terapii wibroakustycznej w domu i samodzielnie. Urządzenia owe generują mechaniczne mikrowibracje o zmiennej częstotliwości. Ich amplituda, w zakresie od 20 do 18000 Hz, zgodna jest z amplitudą naturalnych drgań komórek mięśniowych. Źródłem wibracji są przykładane bezpośrednio do ciała sprężyste membrany poruszane za pomocą elektromagnesów.

Aparat marki Vitafon posiada unijny certyfikat bezpieczeństwa CE1304 oraz uzyskał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Wg danych producenta, przeprowadzono również szereg badań klinicznych dotyczących skuteczności terapii oraz urządzenia. Podczas badań stwierdzono m.in., że po przeprowadzeniu serii zabiegów wibroakustycznych odnotowano znaczący (sięgający od 20% do 58%), spadek subiektywnego odczuwania bólu mierzonego tzw. skalą VAS (Visual Analog Scale).