Toksyna botulinowa, czyli botoks stosowany z zabiegach kosmetycznych, może mieć związek ze zmniejszoną częstotliwością występowania bólu migrenowego określanego jako zgniatający lub oczny. Niestety, botoks nie ma wpływu na ból, który jest odczuwalny jak wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki. Relacje pomiędzy botoksem a migreną opisano w najnowszym numerze miesięcznika „Archives of Dermatology”.

Migrenowe bóle głowy nękają około 28 milionów Amerykanów. Naukowcy przeprowadzający kliniczne badania nad toksyną botulinową typu A, stosowaną do usuwania zmarszczek, odkryli związek pomiędzy zastrzykami botoksowymi a złagodzeniem symptomów migreny. „Nadzieja na opracowanie nowej profilaktycznej terapii przeciwko migrenie spotkała się z wyzwaniem polegającym na powtórzeniu osiągniętych rezultatów”.

Zespół działający pod kierownictwem dr Christine C. Kim zbadał 18 pacjentów (średnia wieku 50,9), którzy już otrzymali, bądź mieli otrzymać zastrzyki botoksowe w celach kosmetycznych, ale cierpieli również z powodu migren. Z tej grupy 10 osób sygnalizowało ból określony jako zgniatający lub oczny, 9 osób zgłosiło ból rozsadzający, ewentualnie odczuwało zwiększone ciśnienie w głowie. U niektórych pacjentów występowało kilka rodzajów bólu.

Trzy miesiące po zabiegu u 13 pacjentów (10 osób cierpiących z powodu zgniatającego lub ocznego bólu i 3 z rozsadzającym bólem głowy) stwierdzono zredukowanie częstotliwości występowania migreny. Każda z 6 osób, które nie odczuwały żadnych zmian w przebiegu migren, cierpiała na rozsadzający ból głowy.

U wszystkich pacjentów, u których stwierdzono pozytywne efekty terapii botoksowej, przeciętna częstotliwość występowania migreny zmalała z 6,8 do 0,7 dnia na miesiąc. U pacjentów skarżących się na rozsadzający ból głowy przeciętna częstotliwość występowania bólu zmalała z 11,4 do 9,4 dnia na miesiąc, zaś u osób borykających się ze zgniatającym lub ocznym bólem głowy częstotliwość występowania bólu zmalała z 7,1 do 0,6 dnia w miesiącu.

Toksyna botulinowa powoduje paraliż mięśni, lecz nie jest to wystarczające wyjaśnienie sposobu, w jaki wpływa na zapobieganie migrenowym bólom głowy. Być może botoks ma wpływ na sposób przekazywania bodźców bólu w układzie nerwowym, blokuje receptory bólu lub ogranicza stan zapalny.

W artykule opisującym przeprowadzony eksperyment, czytamy: „Wstępne wyniki badań dostarczyły argumentów wspierających hipotezę, że pacjenci cierpiący z powodu migrenowych bólów głowy określanych jako oczne lub zgniatające są bardziej wrażliwi na terapię toksyną botulinową typu A niż osoby, u których występują rozsadzające bóle migrenowe. Wyniki badań sugerują możliwość stosowania zabiegów botoksowych w zapobieganiu migrenie i wskazują na rolę, jaką w leczeniu tej choroby mogą pełnić dermatolodzy. Aby potwierdzić ostatecznie wyniki należy przeprowadzić dalsze badania w ściśle kontrolowanych warunkach”.

 

Źródło: www.physorg.com