Nowo otwarte, najnowocześniejsze w Polsce centrum diagnostyki i leczenia chorób siatkówki oraz jaskry – Instytut Oka – jako pierwszy ośrodek w Europie Środkowej i jeden z niewielu na całym kontynencie rozpoczyna leczenie wczesnych postaci AMD (degeneracji plamki związanej z wiekiem) unikatową laserową terapią „odmłodzenia komórek siatkówki” za pomocą rewolucyjnego lasera 2RT. Laser 2RT to szansa na wyleczenie tysięcy pacjentów we wczesnym stadium AMD, którym do tej pory pozostawała jedynie próba spowolnienia choroby za pomocą suplementacji diety środkami zawierającymi witaminy i mikroelementy – podkreśla prof. dr hab. n. med. Krystyna Czechowicz-Janicka z Instytutu Oka.

 

AMD (Age-related Macular Degeneration), czyli zwyrodnienie plamki żółtej, to obecnie najpowszechniejsza choroba siatkówki oka i najczęstsza przyczyna utraty widzenia osób po 60. roku życia, której jeszcze do niedawna nie można było wyleczyć we wczesnym jej stadium. W Polsce na AMD cierpi ponad 1 mln osób, na całym świecie natomiast około 25 mln. Blisko 90 proc. przypadków to tak zwana sucha forma AMD, która rozwija się stopniowo i powoli niszczy widzenie. Charakteryzuje się występowaniem druz (złogów produktów przemiany materii siatkówki) oraz zmianami zanikowymi w siatkówce.

Z czasem postać chroniczna (suche AMD) doprowadza do rozwinięcia się postaci wysiękowej (wilgotne AMD), gwałtownie i nieodwracalnie niszcząc komórki światłoczułe siatkówki, co w efekcie daje praktyczną ślepotę.

Według ekspertów obecność druz pod siatkówką uważana jest za klasyczny marker świadczący o występowaniu wczesnego AMD. W tej fazie choroby jedynym sposobem leczenia jeszcze do niedawna była suplementacja diety, a próby wykorzystania laserów, stosowanych konwencjonalnie przy laseroterapii chorób siatkówki, nie przynosiły zadowalających efektów, głównie ze względu na skutki towarzyszące termicznemu uszkodzeniu komórek siatkówki.

Reklama

 

Przełomem okazał się laser 2RT (Retinal Rejuvenation Therapy) wykorzystujący oddziaływanie precyzyjnie kontrolowanego, nanosekundowego impulsu laserowego na siatkówkę oka. Wieloośrodkowe międzynarodowe badania i testy kliniczne lasera 2RT wykazały, iż możliwe jest odwrócenie procesu powodującego AMD poprzez redukcję druzów, występujących w siatkówce chorych we wczesnym stadium AMD. Dla wszystkich chorych we wczesnym stadium AMD pojawiła się szansa na wyleczenie.

– Skuteczna terapia wczesnego stadium AMD, a tym samym zminimalizowanie ryzyka utraty widzenia w późniejszym stadium choroby to coś, na co czekał bardzo długo cały świat okulistyki. Laser 2RT, w którego posiadaniu jest nasz Instytut, w połączeniu z zastosowaniem wczesnej diagnostyki zmian siatkówkowych, to przełom w leczeniu AMD. To rewolucyjne rozwiązanie, które wykorzystuje mechanizm naturalnej odpowiedzi immunologicznej komórek. Impuls lasera dociera do selektywnie wybranych komórek, powodując ich obumarcie, ale równocześnie nie uszkadzając komórek sąsiednich. W komórkach siatkówki zostaje sprowokowany naturalny biologiczny proces ich samoodbudowy i regeneracji. Nowe komórki podlegają procesowi adaptacji, który uwalnia czynniki wzrostu i przywraca transport płynów w błonie Brucha. W rezultacie następuje odnowa warstwy nabłonka bez szkody dla fotoreceptorów i naczyniówki – podkreśla prof. dr hab. n. med. Krystyna Czechowicz-Janicka z Instytutu Oka w Warszawie.

– Terapia wczesnego stadium AMD laserem 2RT pozwoli nie tylko na zatrzymanie, ale przede wszystkim na cofnięcie zmian chorobowych jeszcze w bardzo wczesnym stadium choroby, zanim uszkodzenie siatkówki stanie się nieodwracalne. To ogromny przełom w okulistyce i szansa na wyleczenie dla tysięcy chorych we wczesnym stadium AMD. Terapia tak zwanych wstrzyknięć doszklistkowych, stosowana w późnym stadium AMD, co prawda hamuje proces chorobowy, ale nie cofa skutków uszkodzenia siatkówki – dodaje prof. Janicka.

Aby móc leczyć, niezbędna jest wczesna diagnostyka. Obecnie na świecie wykorzystuje się w tym celu najnowocześniejsze aparaty diagnostyczne, które wykrywają zmiany w oku na etapie o wiele wcześniejszym, niż może to osiągnąć konwencjonalny sprzęt okulistyczny. Dzięki temu możliwa jest między innymi precyzyjna i szczegółowa analiza warstwy włókien nerwowych w siatkówce, ze szczególnym uwzględnieniem części dna oka, tak zwanej plamki. Badanie to niezbędne jest w diagnostyce nie tylko chorób siatkówki, lecz także jaskry, oraz w monitorowaniu leczenia tych schorzeń.

– W schorzeniach siatkówki oka i w jaskrze czas ma ogromne znaczenie. Im wcześniej rozpoznana choroba, tym większa szansa na jej wyleczenie lub zatrzymanie we wczesnym stadium, zanim zmiany będą nieodwracalne. Dzięki najnowocześniejszej aparaturze, którą posiadamy w Instytucie Oka, nasi pacjenci poddawani są pełnej diagnostyce oraz konsultacji specjalistycznej w ciągu jednego dnia, bez konieczności oczekiwania. Również leczenie rozpoczynamy w ekspresowym tempie – zaznacza prof. Janicka.

 

Iwona Sowa

Żyj Długo