Leki generyczne (leki odtwórcze, genetyki) to inaczej odpowiedniki leków, wprowadzane na rynek dopiero wtedy, gdy wygaśnie patent leku oryginalnego. Generyki mają dokładnie ten sam skład główny, co leki oryginalne – zawierają tę samą substancję czynną. Mogą się różnić jedynie użytymi do ich produkcji związkami pomocniczymi i barwnikami albo kształtem lub rozmiarem.

 

Przechodzą te same kontrole jakości, muszą spełniać te same warunki produkcji i standardy jakości. Dlatego leki generyczne są tak samo bezpieczne, jak oryginały, są jednak tańsze. To popularne „zamienniki”, które czasami proponuje nam farmaceuta w aptece. Ich niska cena wynika z tego, że leki generyczne nie muszą już przechodzić bardzo kosztownych testów laboratoryjnych, które są wymagane, zanim oryginalny produkt wejdzie na rynek.

Leki generyczne nie zawsze działają tak samo, jak leki oryginalne – różnica w skuteczności może wynosić około 3 procent.

Reklama

 

Testy

Nie oznacza to, że genetyki nie muszą przechodzić żadnych badań. Przed zatwierdzeniem przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency, EMA), które jest konieczne, aby wprowadzić zamiennik do sprzedaży, oraz przed dopuszczeniem leku do obrotu, każdy preparat przechodzi test kliniczny na biorównoważność (bezpieczeństwo i skuteczność). Oznacza to, że producent musi udowodnić, że jego lek zastępczy działa na organizm tak samo, jak oryginał, a substancja generyczna jest odpowiednikiem farmaceutycznym produktu oryginalnego. Po wypuszczeniu na rynek, zamiennik jest poddawany okresowym kontrolom oraz monitorowany na wypadek zdarzeń niepożądanych.