Naukowcy z Argentyny twierdzą, że promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez telefony komórkowe wywiera negatywny wpływ na stan kości.
Wyniki badań przeprowadzonych przez dr Fernando D. Saravi z Uniwersytetu Narodowego Cuyo w Mendozie w Argentynie dowiodły, że zawartość minerałów w kościach (BMC) oraz mineralna gęstość kości (BMD) w prawym biodrze są zmniejszone u mężczyzn, którzy noszą komórki w futerale na pasku z prawej strony.

 

Doktor Saravi dokonał pomiarów BMC i BMD w prawym i lewym udzie w dwóch grupach złożonych z 24 zdrowych mężczyzn: panowie z jednej grupy nie korzystali z telefonów komórkowych, natomiast panowie z drugiej grupy nosili swoje aparaty w futerałach umieszczonych na pasku, z prawej strony, co najmniej przez 1 rok.

W przeciętnych wynikach badań BMC i BMD kości udowych nie odnotowano znacznych różnic w obu grupach. Okazało się jednak, że mężczyźni, którzy nie korzystali z komórek, mieli wyższy współczynnik BMC w szyjce prawej kości udowej (w pobliżu górnej części kości biodrowej). U mężczyzn, którzy nosili swoje telefony z prawej strony, odnotowano względną redukcję współczynnika BMC szyjki kości udowej w tym biodrze.

Reklama

 

U użytkowników komórek stwierdzono również zmniejszony współczynnik BMC i BMD w prawym krętarzu – wyniosłości kostnej na zewnętrznym szczycie kości udowej, który znajduje się w pobliżu miejsca, w którym spoczywa telefon noszony na pasku. Różnice występujące pomiędzy prawym a lewym krętarzem są wyraźnie związane z szacunkową liczbą godzin noszenia telefonu na pasku.

Jak dotychczas niewiele badań poświęcono wpływowi pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe na mineralizację kości. Wraz ze wzrostem popularności tych urządzeń, jakiekolwiek znaczące ich oddziaływanie na gęstość mineralną kości może mieć duży wpływ na współczynnik występowania osteoporozy w społeczeństwie.

Chociaż opisywany eksperyment jest niewielki, jednakże sygnalizuje, że długotrwałe oddziaływanie pola magnetycznego generowanego przez telefony komórkowe może mieć negatywny wpływ na mineralizację kości. Aby udowodnić lub obalić tezy przedstawione przez doktora Sarami, należy przeprowadzić badania na większą skalę. Lekarz sugeruje, że warto byłoby zbadać również kobiety (częstotliwość występowania osteoporozy u kobiet jest większa niż u mężczyzn) oraz dzieci, u których szacowany czas korzystania z komórek przez całe życie jest znacznie dłuższy.

 

Źródło: Physorg.com