Według doktora Turhana Canli, profesora psychologii i radiologii na Uniwersytecie Stony Brook, zaburzenia depresyjne powinny być postrzegane jako rodzaj choroby zakaźnej. Canli sugeruje, że mogą być one wynikiem infekcji pasożytniczej, bakteryjnej lub wirusowej. Naukowiec podaje przykłady ilustrujące możliwe sposoby wpływu tych mikroorganizmów na etiologię zaburzeń depresyjnych.

 

Depresja jest dość szeroko rozpowszechnioną chorobą, na którą cierpi około 15–20 proc. populacji. Jej nawroty są powszechne, a sposoby farmakologicznego leczenia nie uległy znaczącym zmianom. Ponieważ doraźne aspekty tej choroby nie są jasno zdefiniowane, naukowcy podejmują wysiłki w celu zidentyfikowania jej przyczyn, dzięki czemu można by zacząć prace nad nowoczesnymi metodami leczenia.

– Biorąc pod uwagę dane dotyczące przebiegu depresji, proponuję zmianę koncepcji i przekwalifikowanie tego schorzenia na rodzaj choroby zakaźnej – mówi dr Canli. Według niego, przyszłe programy badawcze powinny skupić się na poszukiwaniu pasożytów, bakterii lub wirusów, które odgrywałyby doraźną rolę w etiologii depresji. Na dowód słuszności swojej tezy psycholog przedstawia trzy argumenty.

Reklama

 

Po pierwsze, wykazuje, że u pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń depresyjnych często występują takie objawy chorobowe, jak na przykład utrata energii, a biomarkery stanów zapalnych u tych pacjentów sugerują, że przyczyna depresji jest związana z chorobą. Po drugie, opisuje dowody na to, że pasożyty, bakterie i wirusy, które atakują ludzki organizm, powodują zmiany zachowań emocjonalnych. I wreszcie po trzecie twierdzi, że organizm ludzki jest ekosystemem dla różnych mikroorganizmów. Pewną rolę odgrywają też aspekty genetyczne.

Na podstawie tych trzech argumentów dr Canli postuluje zapoczątkowanie złożonego programu badawczego (w którym wzięłyby udział osoby cierpiące na depresję i grupa kontrolna), opartego na protokołach związanych z badaniami chorób zakaźnych. Program ten umożliwiłby odkrycie związku depresji z chorobami zakaźnymi lub wykluczyłby istnienie takiej zależności.

 

Źródło: www.sciencedaily.com