Od dawna wiadomo, że psy, dzięki swojemu świetnemu powonieniu, potrafią zidentyfikować chorych, którzy chorują ma raka – dotyczy to przede wszystkim pacjentów z rakiem żołądka i z rakiem jelita grubego. Podobnym tropem chcą podążyć uczeni z Wielkiej Brytanii. Jak podaja „BBC News”, zamierzają oni stworzyć test oddechowy, który ma pomóc we wczesnym diagnozowaniu nowotworów.

 

To będzie rewolucja w diagnostyce nowotworowej. Testy takie będą stosunkowo tanie, przez co będą powszechnie dostępne. Brytyjczycy zamierzają wyposażyć w nie wszystkich lekarzy pierwszego kontaktu. Uważają, że dzięki temu nowotwory będzie można wykrywać w bardzo wczesnych fazach rozwoju, co znacznie zwiększy odsetek całkowitych wyleczeń. Przestanie istnieć problem, że chory z nowotworem do lekarza zgłosił się zbyt późno. Jak się przypuszcza, pierwsze onkologiczne testy oddechowe będą gotowe za około dwa lata.

Prace nad testami odbywają się w Cambridge, w Addenbrooke’s Hospital. Od chorych na nowotwory oraz od osób zdrowych pobierane są próbki powietrza. Pacjent musi mocno wydychać powietrze przez około 10 minut, żeby w pobieranej próbce znalazło się jak najwięcej lotnych związków organicznych o określonym odczycie zapachowym. Obecność w organizmie komórek rakowych powoduje, że profil zapachowy wydychanego powietrza różni się od tego, który jest charakterystyczny dla osób bez nowotworów.

W tej chwili brytyjscy naukowcy skupili się na pracach nad testami umożliwiającymi wykrycie raka płuca, raka żołądka i raka przełyku. W przyszłości to spektrum ma zostać rozszerzone. Myśli się także o stworzeniu podobnych testów dotyczących cukrzycy, czy choroby Parkinsona.

Oczywiście zastosowanie tych testów nie wyeliminuje w przyszłości innej, bardziej szczegółowej diagnostyki. Będzie ona stanowić jednak pierwsze, powszechnie dostępne sito. Ci pacjenci, którzy na nim zostaną zatrzymani, skierowani zostaną na bardziej szczegółowe badania diagnostyczne.

Koordynatorami opisanych badań są: prof. Rebecca Fitzgerald oraz dr David Crosby; oboje z Brytyjskiego Centrum Badań nad Rakiem (Cancer Research UK).