Zdaniem dr Anety Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, współautorki międzynarodowego raportu Związek między zmianą klimatu a chorobami zakaźnymi, który na rok przed wybuchem pandemii koronawirusa ostrzegał przed możliwością jej wystąpienia, pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 u ludzi związane jest przede wszystkim z rabunkowym wejściem człowieka do środowiska naturalnego i ze skróceniem dystansu między człowiekiem a dzikimi zwierzętami. Ułatwia ono przenoszenie się wirusów odzwierzęcych na ludzi i modyfikowanie się ich w ludzkich organizmach.

 

– Na przełomie lat 2019/2020 padliśmy ofiarą procesu dopasowania się wirusa do kolejnego żywiciela, jakim stał się człowiek – mówi ekspertka.

Szczególnie podatne warunki ku temu panują w Azji. Zdaniem dr Afelt do tej pory nie odnaleziono przekonywujących dowodów na to, by wirus SARS-CoV-2 powstał w wyniku manipulacji dokonanych w laboratoriach.

Źródło: PAP

Żyj Długo