Strukturalna zmiana części mózgu może być powodem tego, że niektórzy ludzie lepiej niż inni odróżniają prawdziwe wydarzenia od tych, które sobie wyobrażają lub o których usłyszeli.

 

Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge odkryli, że zwykła zmiana fałdy w przedniej części mózgu, która nosi nazwę bruzdy obręczy, może się przyczyniać do tego, że niektórzy ludzie są lepsi niż inni w dokładnym pamiętaniu szczegółów minionych wydarzeń – takich jak to, co oni sami lub inne osoby powiedziały, lub czy dane wydarzenie miało miejsce w rzeczywistości, czy też było jedynie wytworem wyobraźni.

Ta zmiana w strukturze mózgu, która występuje mniej więcej u połowy normalnej populacji, jest jedną z ostatnich fałd strukturalnych, które rozwijają się przed urodzeniem i z tego właśnie powodu jej rozmiar może być różny. Angielscy naukowcy odkryli, że dorośli, u których badanie rezonansem magnetycznym wykazało brak tej fałdy, byli mniej dokładni w wykonywaniu zadań związanych z pamięcią, niż osoby, u których zmiana bruzdy obręczy była widoczna przynajmniej na jednej półkuli mózgowej. Interesujący jest fakt, że każdy z badanych sądził, iż ma dobrą pamięć.

Reklama

Doktor Jon Simons z Wydziału Psychologii Eksperymentalnej i Behawioralnej na Uniwersytecie Cambridge skomentował te wyniki następująco:
Wszyscy uczestnicy eksperymentu byli zdrowi, charakteryzowali się podobnym wykształceniem i nie występowały u nich zaburzenia kognitywne. Różnice w zapamiętywaniu były dość wyraźne. Teoria, która mówi, że powodem takiej sytuacji może być prosta zmiana jednej z fałd mózgowych, jest ekscytująca. Poza tym, nasze odkrycie może dostarczyć nowych wiadomości na temat schizofrenii, w której często mówi się o halucynacjach, zwłaszcza słuchowych. Chory może wyobrażać sobie głos i mylnie uważać go za rzeczywisty. We wcześniejszych badaniach na temat schizofrenii pojawiały się stwierdzenia dotyczące redukcji fałd bruzdy obręczy. Nasze wyniki korespondują z teorią, która głosi, iż ta zmiana strukturalna w mózgu może bezpośrednio wpływać na zdolności funkcjonalne sąsiednich obszarów mózgowych i zdolności kognitywnych, które one obsługują.

W badaniu wzięło udział 53 zdrowych wolontariuszy, których dobrano na podstawie wyników rezonansu magnetycznego wykazującego albo wyraźną obecność, albo wyraźny brak fałdy w prawej lub lewej półkuli mózgowej. Badanym przedstawiono powszechnie znane zestawienia słów i terminów, takich jak na przykład „Flip i Flap”, lub niepełne pary, w których drugie słowo zastąpiono znakiem zapytania („Flip i ?”). Badani musieli wyobrazić sobie brakujące słowo, po czym odczytywali drugą frazę osobiście lub była ona czytana na głos przez prowadzącego eksperyment.

Po pewnym czasie przeprowadzono test pamięciowy, w którym badani musieli odpowiedzieć na pytanie, czy widzieli drugie słowo z każdej odczytywanej pary, czy też musieli je sobie wyobrazić, a także – czy sami je odczytywali, czy robił to prowadzący badanie. Ci, których mózgi nie miały zmiany strukturalnej fałdy bruzdy obręczy, radzili sobie znacznie gorzej w odtwarzaniu tych szczegółów, niż osoby, w których mózgach występowały zmiany.

 

Źródło: medicalxpress.com