Opatrywanie drobnych zranień zaczynamy od obfitego spłukania wodą. Następnie osuszamy je sterylnym gazikiem i dezynfekujemy wodą utlenioną. Na koniec zalepiamy ranę jałowym opatrunkiem. Jeżeli skaleczenie jest poważniejsze i mocniej krwawi to nadrzędną sprawą jest zahamowanie krwawienia. Układamy poszkodowaną osobę tak, by rana znajdowała się powyżej serca (np. zranioną rękę podnosimy do góry, by zmniejszyć dopływ krwi).

 

 

Następnie do rany przykładamy jałowy opatrunek z gazy (jeżeli to możliwe staramy się złączyć brzegi rany), który przyciskamy do momentu ustania krwawienia – z reguły jest to około 10 min. Jeżeli to nie pomaga należy zastosować ucisk dodatkowy. Uciskamy tętnicę powyżej zranienia w miejscu, gdzie biegnie ona najbliżej kości (na przykład gdy skaleczymy się w dłoń lub przedramię to uciskamy tętnicę nad łokciem).

Reklama
 

 

Jeżeli w ranie znajdują się jakieś ciała obce (odłamki), to należy je delikatnie usunąć pęsetą. Gdy ciało obce jest dużych rozmiarów, to nie usuwamy go samemu. Na ranę nakładamy jałowy opatrunek i udajemy się do lekarza.

 

Uwaga!

  1. Każde poważne zranienie musi być obejrzane i opatrzone przez lekarza.
  2. Zranienia głębokie i zanieczyszczone ziemią mogą wymagać podania anatoksyny tężcowej. Nie wolno tego zlekceważyć i koniecznie należy zgłosić się do lekarza.
  3. Krwawiące skaleczenia opatrujemy zawsze używając jałowych, gumowych rękawiczek.