Prawdopodobieństwo wystąpienia ADHD jest wyższe wśród dzieci tych kobiet, w których organizmie występuje osłabiona produkcja serotoniny uwarunkowana genetycznie.

Serotonina jest hormonem odgrywającym bardzo ważną rolę. Oprócz funkcji przekazywania bodźców w układzie nerwowym dorosłego człowieka, w okresie dojrzewania bierze udział w formowaniu i różnicowaniu neuronów, ich migracji na określone pozycje, a także organizuje synapsy występujące pomiędzy nimi. Ludzki genom koduje dwa enzymy uczestniczące w biosyntezie serotoniny. Wyniki wcześniejszych badań sugerowały, że zmiany w tych genach i enzymach u ciężarnych kobiet mogą prowadzić do uszkodzenia płodu.

Dr Anne Halmøy z Uniwersytetu w Bergen (Norwegia) wraz ze swoim zespołem przebadała 459 dorosłych pacjentów ambulatoryjnych z ADHD, 97 członków ich rodzin oraz grupę porównawczą złożoną ze 187 ochotników pochodzących z całego kraju. Od uczestników eksperymentu pobrano próbki krwi, które posłużyły do sekwencjonowania genów, oraz informacje dotyczące diagnoz psychiatrycznych i pojawiających się symptomów.

Po zbadaniu 646 próbek krwi naukowcy wyizolowali 9 różnych mutacji interesujących ich genów. 8 spośród nich miało poważny związek z ograniczonym funkcjonowaniem enzymów. Analiza rodzinna 38 matek, u których stwierdzono mutacje – a co za tym idzie upośledzoną produkcję serotoniny – oraz 41 osób będących ich potomstwem wykazała, że ryzyko wystąpienia ADHD u dzieci było o 1,5–2,5 raza wyższe niż w grupie kontrolnej i u potomstwa ojców, u których stwierdzono podobne mutacje.

Natomiast liczba oraz dotkliwość symptomów zgłoszonych przez uczestników eksperymentu była bardzo różna, co sugeruje, że wyniki kliniczne zależą prawdopodobnie od sumy wielu czynników genetycznych i środowiskowych współdziałających z wahaniami w poziomie serotoniny u matek.

Na podstawie przeprowadzonego badania naukowcy doszli do wniosku, że uzyskane przez nich wyniki mogą mieć zastosowanie w opiece zdrowotnej. Czy to z powodu niedoskonałości genetycznych, czy przewlekłych stanów zapalnych, niedożywienia lub innych procesów zachodzących w organizmie – niedobór serotoniny podczas ciąży może predysponować do występowania schorzeń układu nerwowego i krwionośnego u potomstwa. Aby to potwierdzić, należy dalszymi badaniami objąć większą grupę osób.


Źródło: www.physorg.com