Zakażenia spowodowane przez wirus grypy rejestruje się we wszystkich przedziałach wieku, począwszy od noworodków aż do nestorów. Epidemie grypy występują w każdym sezonie epidemicznym, z różnym nasileniem w zależności od sezonu. Dlatego też zakażenie spowodowane przez ten wirus pozostaje nadal aktualnym, poważnym zagrożeniem. Jest ono również bardzo ważnym problemem z zakresu zdrowia publicznego, wymagającym sięgnięcia po wszelkie dostępne nowe metody kontroli i profilaktyki w celu minimalizacji jego corocznych skutków.

 

W Polsce szczyt zachowań na grypę i choroby wywołane przez wirusy grypopodobne w zależności od sezonu epidemicznego przypada w pierwszym kwartale roku. W okresie tym rejestruje się od paruset tysięcy do paru milionów przypadków. Procentowy udział zachorowań dzieci na ogólną liczbę zarejestrowanych przypadków waha się w przedziale 25,2%–56,8%. Na podstawie danych Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA na całym świecie z powodu grypy rocznie choruje około 100 mln ludzi, a w zależności od epidemii umiera od 20 000 do ponad 40 000, zaś hospitalizowanych jest od 114 000 do ponad 300 000 osób.

 

W sezonie epidemicznym 2002/2003 w Polsce zarejestrowano 436 zachorowań z powodu grypy i wirusów grypopodobnych. Brak jest potwierdzeń laboratoryjnych. Pierwsze pojawienie, tzw. izolację wirusa grypy, zarejestrowano na Madagaskarze, gdzie z powodu powikłań pogrypowych w drugiej połowie sierpnia zmarło 444 osób. Analiza antygenowa wykonana przy zastosowaniu metod biologii molekularnej PCR potwierdziła pokrewieństwo tego wirusa z jednym z wirusów będącym składnikiem szczepionki przeciwgrypowej, tj. A/Panama/2007/99 (A/H3N2/). Z kolei w Europie pierwsze pojedyncze izolacje wirusa grypy zarejestrowano w Szwecji, Norwegii i Hiszpanii.

W każdym sezonie epidemicznym grypy klinicyści różnych specjalności i lekarze rodzinni mogą spodziewać się u pacjentów objawów grypy w różnych postaciach, począwszy od dyskretnych poprzez zaburzenia w układzie oddechowym, sercowo-naczyniowym, nerwowym oraz powikłań wielonarządowych. Przebieg kliniczny zależy od naturalnych właściwości wirusa, stanu odporności, wieku pacjenta, odżywienia, palenia papierosów, współistniejących chorób (przewlekłych chorób serca i płuc, cukrzycy), obniżenia odporności.

Reklama
Reklama

Wyciskarki

Wyciskarki soków z warzyw i owoców

W ofercie również prasy do tłoczenia oleju na zimno.

 

Powikłania pogrypowe mogą występować

Ze strony układu oddechowego:

 •  w postaci zapalenia płuc i oskrzeli, wtórnego bakteryjnego zapalenia płuc i zapalenia oskrzelików, szczególnie u niemowląt i dzieci, zakażeń menigokokowych.

 

Ze strony innych układów:

 •  najczęściej występuje zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia serca i osierdzia, zespół wstrząsu toksycznego, zapalenie mięśni i mioglobinuria, mogąca prowadzić do niewydolności nerek..

 

Powikłania neurologiczne:

 •  nasilenie częstości napadów padaczkowych, choroby naczyniowe mózgu;
 •  toksyczna encefalopatia, zapalenie mózgu, poinfekcyjne i opon mózgowych; niejednokrotnie wzrost przypadków choroby Parkinsona, zespół Reye’a;
 •  wylewy podpajęczynówkowe;
 •  śpiączkowe zapalenie mózgu..

 

Powikłania w psychiatrii:

 •  ostre psychozy, niektóre ze słuchowymi lub wzrokowymi halucynacjami, schizofrenia.

 

Zwłaszcza u dzieci obserwuje się ponadto powikłania pogrypowe takie jak:

 •  dysfunkcja receptora słuchowego, częściowa utrata słuchu, a nawet głuchota,
 •  zaostrzenie przebiegu: astmy i mukowiscydozy;
 •  bóle brzucha, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunka, wymioty, niejednokrotnie imitujące zapalenie wyrostka robaczkowego;
 •  bóle mięśniowe, zapalenie mięśni;
 •  powikłania neurologiczne, w tym zespół Guillian-Barré, poprzeczne zapalenie rdzenia, zapalenie mózgu i opon mózgowych.

 

 

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia określono:

Wskazania kliniczne do szczepień: wyodrębniono grupy wysokiego ryzyka osób szczególnie narażonych na wystąpienia powikłań grypy. Należą do nich osoby w wieku powyżej 50 lat; pensjonariusze domów spokojnej starości, zakładów opieki zdrowotnej, dla przewlekle chorych; dzieci i dorośli chorzy na przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego, w tym na astmę; dzieci i dorośli, którzy w minionym roku podlegali regularnym kontrolom lekarskim i często przebywali w szpitalu z powodu chorób metabolicznych (w tym cukrzycy), niewydolności nerek, hemoglobinopatii lub niedoborów odporności (w tym spowodowanych leczeniem immunosupresyjnym); dzieci i młodzież (od 6 miesiąca życia do 18 lat), leczone przewlekle kwasem acetylosalicylowym, co zwiększa u nich ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w razie zachorowania na grypę; kobiety, które w czasie najbliższego sezonu epidemicznego grypy będą w II lub III trymestrze ciąży.

Wskazania epidemiologiczne: osoby mogące stanowić źródło zakażenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka. W tym celu zaleca się także szczepienia: lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu szpitali, ośrodków lecznictwa otwartego i pogotowia ratunkowego; pracowników domów spokojnej starości oraz zakładów opieki medycznej, którzy kontaktują się z pensjonariuszami lub chorymi (w tym także dziećmi) i zapewniają opiekę domową pacjentom z grup wysokiego ryzyka; pracowników służb publicznych np. konduktorów, kasjerów, policjantów, wojskowych, nauczycieli, przedszkolanek, dziennikarzy, pracowników budowlanych, ekspedientów sklepów i marketów, osób świadczących usługi rzemieślnicze itp.

 

Z polskiej perspektywy

Do zadań Krajowych Ośrodków ds. Grypy uczestniczących w Międzynarodowym Programie Nadzoru nad Grypą należy uświadamianie społeczeństwa o skutkach i zagrożeniach zdrowotnych oraz socjalno-ekonomicznych jakie pociągają za sobą infekcje grypowe, jak również popularyzacja działań profilaktycznych, a więc szczepień. W Polsce dopiero od 1994 roku szczepienia przeciw grypie znajdują się w kalendarzu szczepień jako szczepienia zalecane.

Polskie badania nad oceną odpowiedzi humoralnej po szczepieniu przeciw grypie były zgodne z wyborem grup rekomendowanych przez ACIP i WHO, które wraz z promocją zdrowia, propagowaniem profilaktyki podczas wykładów, w czasie zebrań towarzystw naukowych, a także wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych, niejednokrotnie obalają mity na temat szczepień nie tylko wśród pracowników służby zdrowia, ale i społeczeństwa. Dzięki tym działaniom zużycie szczepionki w kraju w sezonie 2001/2002 wzrosło 210,2-krotnie w porównaniu z sezonem epidemicznym 1992/93 z 0,52 dawki na 1000 mieszkańców do 105,1 dawki. Pomimo 210-krotnego wzrostu liczby zużytych dawek szczepionki przeciw grypie w Polsce szczepieniom w sezonie 2001/2002 poddało się jedynie 10,51% populacji (informacja własna). Zgodnie z zaleceniami ACIP i WHO z 2000 r. osoby, którym zaleca się powszechne szczepienie, tzn. te po 50 roku życia, stanowią w Polsce 34,04% populacji.

Reklama
Reklama

 

Na co należy zwrócić uwagę:

 •  O wskazaniach do szczepień decyduje lekarz.
 •  Oferowanie i organizowanie szczepień przeciwko grypie, zwłaszcza osobom z grup podwyższonego ryzyka, uważać należy za etyczną powinność.
 •  Nie ma żadnych terminów wskazujących do kiedy możemy się szczepić, jednak zwłaszcza osoby z grup podwyższonego ryzyka powinny się szczepić przed sezonem grypowym.
 • Zalecenia wydane przez Komitet Doradczy ds. Szczepień WHO w latach 1999–2002 informują, iż szczepienia powinny być zaoferowane osobom nie zaszczepionym nawet wtedy, gdy stwierdzamy wzrost zachorowań na grypę oraz izolujemy wirus grypy w badaniach populacyjnych.
 •  Przeciwciała ochronne (antyhemaglutyninowe i antyneuraminidazowe) są wytwarzane w organizmie już 7 dnia po zaszczepieniu i utrzymują się przez blisko 12 miesięcy.
 •  Zarejestrowane w Polsce szczepionki przeciwko grypie są immunologicznie równocenne, a skład ich wszystkich jest co sezon uaktualniany na całym świecie. Firmy produkujące szczepionkę przeciwko grypie otrzymują szczepy do jej produkcji od ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia.
 •  Od wielu lat Komitet Doradczy ds. Szczepień WHO rekomenduje szczepienie małych dzieci w wieku od 6 miesięcy do 35 miesięcy wyłącznie szczepionkami inaktywowanymi („zabitymi”) z rozszczepionym wirionem (typu „Split”) oraz podjednostkowymi (typu „subunit”). Szczepić możemy nawet 100-letnie osoby.
 •  Istnieje ponad 150 różnych typów wirusów oddechowych – wywołujących objawy grypopodobne, ale nie wywołujących powikłań takich jak wirus grypy. Istnieją metody szybkiej diagnostyki laboratoryjnej pozwalające potwierdzić diagnozę.
 •  Ze względu na dużą zmienność wirusa grypy skład wszystkich szczepionek na całym świecie co roku ulega zmianie, istnieje zatem konieczność corocznego szczepienia, zwłaszcza w grupach podwyższonego ryzyka.
 •  Szczepy wirusa grypy, jakie zostają użyte do szczepionki przeciwko grypie, dzięki zastosowaniu najnowszej techniki biologii molekularnej, okazują się prawie w 100% zgodne z tymi, które pojawiają się w kolejnym sezonie epidemicznym.
 •  Medyczne i ekonomiczne skutki związane z coroczną aktywnością grypy są dobrze znane i naukowo udokumentowane.
 •  Stosowanie preparatów OTC jedynie zmniejsza nasilenie objawów, ale nie ma wpływu na wirusa grypy. W żadnym wypadku preparatów OTC nie stosuje się w profilaktyce grypy. Grypa nie jest chorobą, przed którą uchronią „przeciwgrypowe” preparaty OTC służące do samoleczenia, szczególnie dlatego że powikłania pogrypowe są zbyt częste i poważne, aby ograniczyć się jedynie do leczenia objawów.
 • Istnieje możliwość stosowania nowych leków aktywnych wobec wirusów grypy A i B – inhibitorów neuraminidazy, tj zanamiwiru i oseltamiwiru..


Sklep Poradnia.pl poleca

RABAT 5%

Dokonując w sklep.poradnia.pl zamówienia za minimum 100 zł, użyj podanego poniżej kodu rabatowego.

Kod należy wpisać podczas finalizacji zamówienia, w trakcie wyboru sposobu płatności i dostawy, w pole Kod promocyjny (po prawej stronie), a następnie kliknąć w znajdujący się obok przycisk.

Kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o 5%.

Kod rabatowy: PORADNIA

 

Dodaj komentarz
zocha1313
ja np. zebys ie chronic zaszczepilam sie dzikki kampanii grypoodpornych i mam nadzieje, ze w tym roku nie bede musiala martwic sie o zdrowie
Magda
A ja od lat stosuje profilaktycznie Vilcacorę wczesną jesienią i wczesną wiosną i nikt w mojej rodzinie nie choruje. A skuteczność szczepionki jest bardzo wątpliwa - wszak nie spadłą po jej stosowaniu ani razu liczba zachorowań, o czym producent nie mówi głośno..
Jurka
Ja uważam że najlepiej to działać zapobiegawczo. Im wcześniej się zaszczepimy tym mamy jak dla mnie większa pewnośc że nie zachorujemy bo się uodpornimy. Cieszę się że tez zaczyna się coraz więcej na ten temat mówić i robić. Ostatnio znalazłam relację z ciekawej akcji odnośnie grypy http://www.youtube.com/watch?v=nTcQelQ4lJw