Homeopatia pochodzi od greckich słów homoios, czyli podobny i pathos, czyli cierpienie. To forma leczenia polegająca na pobudzaniu organizmu do uzyskania naturalnej, wewnętrznej równowagi, tak zwanej homeostazy.

 

Homeopatia jako jedna z metod leczenia jest uzupełnieniem dla medycyny klasycznej, a nie jej alternatywą. Oznacza to, że może być zalecana jako samodzielna terapia lub w połączeniu razem z innymi lekami. Ta forma leczenia jest praktykowana przez lekarzy na całym świecie.

Homeopatia przynosi szczególnie dobre efekty zwłaszcza na początku leczenia, kiedy organizm pacjenta, mimo że osłabiony, ma jeszcze możliwość samoregulacji.

Reklama

 

Na czym polega

Chory otrzymuje leki homeopatyczne, które są mikrodawkami substancji, w wysokim stężeniu wywołujących objawy chorobowe podobne do tych, które są aktualnie leczone. Chodzi o to, że ta sama substancja aktywna podana w dużych dawkach wywołuje u człowieka zdrowego objawy choroby, a podana w minimalnej ilości może tę chorobę wyleczyć. Wysokie rozcieńczenia leków homeopatycznych w naturalny sposób pobudzają więc organizm do walki z chorobą, wzmacniając jego wewnętrzne siły odpornościowe.

 

Wiarygodność

Homeopatia od początku rozwijała się dzięki doświadczeniom klinicznym. Wskazania lecznicze dotyczące leków homeopatycznych zostały ustalone na podstawie kryteriów przyjętych w farmakologii, czyli:

  • danych toksykologicznych i farmakologicznych substancji użytych do ich produkcji
  • wyników badań doświadczalnych
  • obserwacji klinicznych prowadzonych przez lekarzy stosujących te leki w codziennej praktyce

 

Różnice

Różnice między lekami tradycyjnymi i naturalnymi:

– substancje czynne znajdujące się w lekach homeopatycznych pochodzą ze świata roślin, zwierząt i minerałów – w lekach tradycyjnych są to substancje chemiczne;

– medycyna tradycyjna dąży do uzyskania natychmiastowych efektów i stosuje duże dawki preparatów chemicznych – efekty działania leków homeopatycznych często następują wolniej (ale są bardziej trwałe), a same preparaty są mocno rozcieńczone (a przez to mniej szkodliwe);

– stosowanie leków homeopatycznych, w przeciwieństwie do tradycyjnych medykamentów, nie wywołuje skutków ubocznych ani nie prowadzi do uzależnienia;

– nieosłabiony „chemią” organizm pacjenta przyjmującego preparaty homeopatyczne jest mocniejszy i bardziej „zahartowany” niż osoby biorącej tradycyjne lekarstwa.

 

Statystyki

Leczenie homeopatyczne stosuje ponad 300 milionów osób na całym świecie. W krajach Unii Europejskiej 25–40 proc. lekarzy regularnie zaleca je swoim pacjentom. Z badań ankietowych wynika, że ponad 150 tys. lekarzy na świecie stosuje te leki w swojej codziennej praktyce.

 

Homeopatia w Polsce

Przeprowadzone w październiku 2006 roku przez TSN OBOP badania „Polacy o homeopatii i leczeniu homeopatycznym” pokazują, że ponad 80 proc. Polaków słyszało o homeopatii, a niemal co trzeci rodak sięga po tę metodę leczenia. Ponad 75 proc. społeczeństwa uważa lekarzy przepisujących leki homeopatyczne za godnych zaufania.