Homoseksualizm (z greki homoios – taki sam, równy i z łac. sexualis – płciowy) to trwałe zaangażowanie psychoemocjonalne i pociąg seksualny do tej samej płci. Jest jedną z orientacji seksualnych. 

Homoseksualizm dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Homoseksualność kobiet jest określana mianem lesbianizmu. Kobiety homoseksualne są nazywane lesbijkami, a mężczyźni – gejami.

 


Przyczyny

Blisko 80 proc. homoseksualistów deklaruje, że swoją orientację nabyło z zewnątrz. Przyczyny nabycia skłonności homoseksualnych to między innymi:

  • uwiedzenie,
  • traumatyczne przeżycia z dzieciństwa,
  • bycie ofiarą pedofilii (ze strony obcych, rodzica, rodzeństwa),
  • pierwsze doświadczenia seksualne z homoseksualistami,
  • dominujący, zaborczy i nieokazujący uczuć rodzic,
  • rozwód rodziców,
  • społeczna akceptacja homoseksualizmu,
  • brak religijnego środowiska.

Nie ma natomiast naukowych dowodów na genetyczne lub biologiczne uwarunkowania homoseksualizmu – ani różnice hormonalne, ani różnice w budowie mózgu najprawdopodobniej nie wpływają na orientację seksualną.

Reklama

 

Nie choroba

Początkowo psychologia i medycyna zakładała, że homoseksualizm jest stanem chorobowym. W 1973 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wykreśliło ten termin z listy zaburzeń psychicznych. Niektórzy naukowcy kwestionują opinie tych instytucji naukowych, które traktują homoseksualizm jako zjawisko mieszczące się w granicach normy – uważają, że homoseksualizm da się leczyć oraz że wiąże się z poważnymi zagrożeniami związanymi z rozpadem rodziny.

 

W medycynie

Według organizacji Gay and Lesbian Medical Association, osoby homoseksualne są bardziej narażone na zakażenie wirusem HIV, AIDS, niektóre nowotwory (w tym raka piersi oraz szyjki macicy), zapalenie wątroby, problemy ze zdrowiem psychicznym (depresja) oraz uzależnienia (na przykład palenie papierosów). Są także mniej otwarte i wykazują większą skłonność do zaburzeń afektywnych (depresja).

 

Statystyki

Według badań ankietowych przeprowadzonych w krajach zachodnich stałe zachowania homoseksualne wykazuje 2–7 proc. ludzi, a orientację homoseksualną deklaruje 1,4 proc. kobiet i 2,8 proc. mężczyzn.

 

Legalność

W wielu krajach rozwiniętych relacje homoseksualne są ogólnie akceptowane. Nadal są nielegalne w ponad 70 z 195 państw na świecie (głównie w Afryce i Azji). Najcięższą karą za kontakt homoseksualny jest kara śmierci praktykowana między innymi w Iranie.

W niektórych krajach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii występuje tendencja do prawnej regulacji związków homoseksualnych jako małżeństw instytucjonalnych lub związków partnerskich. W wielu krajach (na przykład w USA) legalizuje się adopcję dzieci przez pary osób tej samej płci.