Niemieccy naukowcy dowiedli, że regeneracja tkanki chrzęstnej może być uzależniona od stężenia hormonów płciowych (testosteronu u mężczyzn i estrogenu u kobiet). Wyniki ich badań sugerują, że suplementacja hormonalna płynu stawowego dobroczynnie wpłynie na leczenie późniejszych stadiów artrozy.

Stawy, czyli ruchome połączenia elementów szkieletu (zwane też połączeniami maziówkowymi) – takie jak np. kolano czy biodro – umożliwiają łagodne i bezbolesne poruszanie kończynami, o ile zachodzi odpowiednie przenoszenie obciążeń pomiędzy kośćmi a chrząstką stawową.

Nieprawidłowości w budowie stawów spowodowane urazem, nadmiernym przeciążeniem, chorobami endokrynologicznymi (cukrzyca, nadczynność tarczycy) lub stanami zapalnymi prowadzą do choroby zwyrodnieniowej. Szacuje się, że na świecie 9,6% mężczyzn i 18% kobiet powyżej 60 roku życia odczuwa symptomy tej choroby, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje – do roku 2020 stanie się ona jedną z 4 głównych przyczyn niepełnosprawności.

Naukowcy z uniwersytetu w Getyndze przeanalizowali próbki krwi pobrane od 372 pacjentów, którzy przeszli zabieg artroplastyki. Średnia wieku u mężczyzn wynosiła 71 lat, a kobiet (stanowiących 64,25% badanych) 72 lata.

Wiadomo, że estrogen wpływa na metabolizm kości (procesy jej przebudowy i mineralizacji), ale dodatkowo stwierdzono, że w płynie stawowym uczestników badania występował 17β-estradiol (E2), który zwiększa odkładanie się wapnia u obojga płci. W tkance chrzęstnej z artrozą zauważono również oddziaływanie chondrogenicznych komórek prekursorowych (chondrogenic progenitor cells, czyli CPC) na receptory estrogenowe (ERα i ERβ) oraz receptory androgenowe. Estrogen i testosteron wpływały zarówno na ekspresję genów wszystkich 3 receptorów, jak i CPC.

Naukowcom udało się także potwierdzić, że u pacjentów w późniejszym stadium artrozy chrząstka zawiera podłużne komórki, które nie występują w zdrowej tkance łącznej. Po ich przebadaniu, wyizolowano unikalną populację komórek prekursorowych. „Wykryliśmy te komórki u 95,48% chorych kobiet i u 96,97% chorych mężczyzn. Należy więc zakładać, że to one będą stanowiły bezpośredni cel w terapii pacjentów cierpiących na artrozy – powiedział szef zespołu badawczego, dr Miosge. – Terapia polegająca na suplementacji płynu stawowego hormonami może pomóc w złagodzeniu skutków choroby zwyrodnieniowej stawów, dlatego trzeba nadal prowadzić badania w tym kierunku”.


Źródło: www.eurekalert.org