Impotencja jest schorzeniem, które dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jej przyczyny mogą być natury psychologicznej i fizjologicznej.

 

 

 

Impotencja u mężczyzn

Generalnie przyjęło się, że cechą charakterystyczną impotencji u mężczyzn jest brak wzwodu mimo podniecenia. Ale problem jest bardziej złożony. Mężczyzna cierpiący na impotencję może mieć całkowity wzwód, który jednak trwa bardzo krótko i nie kończy się wytryskiem. Czasami wytrysk jest bardzo słaby. Wzwód może być również niepełny. Wszystko to sprawia, że o impotencji mówimy wówczas, gdy nie jest możliwe odbycie satysfakcjonującego stosunku seksualnego.

 

Choruje też psychika

Seks odgrywa ogromną rolę, zwłaszcza w przypadku mężczyzn. Dlatego impotencja może u nich powodować szereg innych problemów – nasilenie stresu, pojawienie się depresji i spadek poczucia własnej wartości. Często jednak można temu zaradzić – wystarczy znaleźć przyczynę. Niestety, to często wstydliwy problem, do którego wielu mężczyzn nie chce się przyznać.

Reklama

 

Przyczyny

Istotne są zwłaszcza czynniki psychologiczne: długotrwały stres, stany depresyjne czy obawy przed niepowodzeniem w sferze seksualnej. Do czynników fizjologicznych należą natomiast: schorzenia neurologiczne, choroby serca, cukrzyca, zaburzenia hormonalne, a nawet przyjmowanie sterydów. Niekorzystnie na potencję działa też palenie papierosów i nadużywanie alkoholu.

 

Impotencja u kobiet

Choć o impotencji mówi się głownie w kontekście mężczyzn, problem dotyczy także kobiet. Kobiece problemy seksualne to zasadniczo oziębłość płciowa, brak orgazmu i bolesny skurcz pochwy.

 

Przyczyny

W przypadku kobiet impotencja jest skutkiem przede wszystkim problemów natury psychicznej. Pierwotne zaburzenia płciowe są spowodowane głównie trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa, bardzo surowym i chłodnym wychowaniem oraz gwałtem. Przyczyn można też upatrywać w przeżyciach związanych z rozwodem rodziców, w psychicznym i fizycznym znęcaniu się czy w braku poczucia własnej wartości, a nawet w tak prozaicznych sprawach, jak przemęczenie, stres czy przepracowanie. Zdarza się, że podłożem zaburzeń seksualnych są przyczyny organiczne: stany chorobowe narządów płciowych, zaburzenia hormonalne i choroby układu nerwowego.

Aby móc podjąć w pełni satysfakcjonujące współżycie z partnerem, kobiety potrzebują poczucia bezpieczeństwa, szacunku i akceptacji.

 

Leczenie

Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę impotencji. Jeżeli jest to problem natury fizjologicznej – łatwo będzie temu zaradzić. W pozostałych przypadkach ważna jest terapia z psychologiem lub seksuologiem czy terapia małżeńska. Możliwe jest też zastosowanie odpowiednich środków farmakologicznych.