Przeszczepianie cukrzykom komórek trzustki wytwarzających insulinę może dawać długotrwałe efekty terapeutyczne. Metoda ta ma jednak swoje ograniczenia, związane głównie z niedoborem odpowiednich dawców oraz koniecznością blokowania reakcji układu odporności na przeszczep.

Najnowsza praca naukowców z University of North Carolina w Chapel Hill może potencjalnie pomóc rozwiązać te problemy, gdyż pozwoli uzyskiwać komórki do przeszczepu z własnych komórek pacjenta.

Badacze najpierw cofnęli komórki ludzkiej skóry do stadium komórek macierzystych, które w odpowiednich warunkach mogą dać początek wielu różnym tkankom. Wykorzystali w tym celu specjalnie dobrane białka, które regulują aktywność genów. Następnie komórki macierzyste przy pomocy sygnałów chemicznych nakłonili do przekształcenia się w komórki beta trzustki produkujące insulinę.

Zanim jednak zostaną wykorzystane w leczeniu chorych na cukrzycę, potrzebnych jest jeszcze wiele lat badań.