Eksperci kwestionują słuszność karmienia niemowląt piersią do 6 miesiąca życia. W „British Medical Journal” ukazało się opracowanie (powstałe pod przewodnictwem dr Mary Fewtrell z Instytutu Zdrowia Dziecka w Londynie) stwierdzające, że nadszedł czas, aby ponownie zastanowić się nad tą kwestią. Naukowcy, choć zdecydowanie popierają karmienie dzieci piersią w pierwszych miesiącach życia, twierdzą, że podawanie im przez tak długi czas jedynie matczynego mleka – bez wprowadzania do diety innych pokarmów – może nie być dla nich najlepsze.

W roku 2001 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała rekomendację, w której zalecała karmienie noworodków przez pierwszych 6 miesięcy życia tylko mlekiem matki. W wielu zachodnich krajach przeszła ona bez echa, ale w 2003 roku minister zdrowia Wielkiej Brytanii postanowił zastosować się do zaleceń WHO.

Zespół dr Fewtrell zawęża poparcie tej rekomendacji do krajów mniej rozwiniętych, w których ograniczony jest dostęp do czystej wody i bezpiecznych pokarmów zastępczych, a przy tym istnieje podwyższone ryzyko choroby lub śmierci niemowląt. Naukowcy mają jednak wątpliwości co do słuszności wprowadzenia rekomendacji WHO w Wielkiej Brytanii.

Rekomendacja ta jest bowiem oparta głównie na systemowym opracowaniu z roku 2000, w którym uwzględniono wyniki badań dowodzące, że dzieci, karmione tylko mlekiem matki miały mniej infekcji i nie występowały u nich problemy ze wzrostem.

Dr Fewtrell twierdzi, że obecnie te dowody nie są już tak jednoznaczne. Jeżeli do diety dzieci w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia nie wprowadza się pokarmów stałych, istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia u nich anemii, a także chorób układu trawiennego oraz alergii pokarmowych – utrzymuje dr Fewtrell.

Autorzy artykułu obawiają się przy tym, że wyłączne karmienie piersią może zaprzepaścić szansę na przyzwyczajenie dziecka w odpowiednim czasie do nowych smaków – zwłaszcza gorzkiego, który jest charakterystyczny dla zielonych warzyw liściastych – a przez to prowadzić w późniejszym okresie życia do niezdrowych nawyków żywieniowych, a nawet otyłości.

Fewtrell i jej współpracownicy uważają, że biorąc pod uwagę dowody naukowe zgromadzone w ciągu ostatnich 10 lat, nadeszła pora na rewizję brytyjskiej rekomendacji i ograniczenie zalecenia karmienia jedynie mlekiem matki do 4 miesięcy.

 

Źródło: www.physorg.com