Wirus Ebola zaraża poprzez kontakt z płynami ustrojowymi pochodzącymi z zarażonego organizmu. Ale jak długo może on przeżyć na powierzchniach szklanych czy na blatach stołów i lad? Albo w ściekach kanalizacyjnych, do których trafiają płyny ustrojowe zarażonych?

 

Kyle Bibby z uniwersytetu w Pittsburghu postanowił znaleźć odpowiedzi na te pytania. Niestety, ani on, ani jego pomocnicy nie wyjaśnili wiele.

– Według tego, co twierdzi WHO, można umieścić ludzkie odpady w szambach lub w systemie ścieków kanalizacyjnych, ponieważ wirus tam umiera – mówi profesor Bibby. – Niestety, w literaturze nie ma na to dowodów. Być może WHO ma rację, ale to twierdzenie nie jest poparte żadnymi dowodami.

Kyle Bibby podkreśla, że ustalenie długości życia śmiertelnie groźnego patogenu na powierzchniach roboczych, w wodzie lub w kroplach płynu ma krytyczne znaczenie dla stworzenia skutecznych metod dezynfekcji, które pomogą w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby. Aktualne zalecenia WHO mówią, że odpady ludzkie można spłukiwać w toalecie lub składować w szambie. Jednak laboratoria badające tego wirusa przypuszczalnie dezynfekują płyny ustrojowe pochodzące od zakażonych pacjentów, zanim wyleją je do kanalizacji.

Reklama

 

Zespół profesora Bibby’ego postanowił sprawdzić, co wcześniejsze badania mogą powiedzieć o tych sposobach postępowania. Naukowcy przeczesali setki prac na temat długości życia wirusów w środowisku pozaustrojowym. Niestety, liczba publikacji poruszających ten temat jest niedostateczna. To oznacza, że nikt tak naprawdę nie wie, czy – i jak długo – wirus może przeżyć na powierzchniach roboczych i dalej zarażać, ani też jak długo wirus żyje w wodzie, w ściekach czy w szlamie. Naukowcy stwierdzili, że wirus Ebola jest na tyle groźny, że jego przeżywalność poza organizmem nosiciela musi być dokładnie zbadana.

Aby dokonać badań, naukowcy uzyskali grant od National Science Foundation. Profesor Bibby i jego zespół zajmie się identyfikacją modeli wirusów, które są fizjologicznie podobne do wirusa Ebola i zbada ich zdolności przeżycia w wodzie i w ściekach. Naukowcy zamierzają stworzyć odpowiednie procedury i przekazać je wszystkim zainteresowanym w trakcie badań prowadzonych nad wirusem Ebola.

 

Źródło: www.sciencedaily.com