ARTYKUŁY DO SŁUCHANIA

W obecnych czasach zdominowanych przez multimedialne formy przekazu dźwięk wart jest nieraz więcej niż tysiąc słów. Od dziś, aby poznać najnowsze wieści ze świata fitoterapii i szeroko pojętej profilaktyki zdrowia nie trzeba czytać - można posłuchać. Na dowolnym urządzeniu - komputerze, telefonie, tablecie. Na stronie DO SŁUCHANIA mają Państwo możliwość bezpłatnego odsłuchania lub pobrania plików audio z najciekawszymi, naszym zdaniem, artykułami z ostatnich wydań kwartalnika "Żyj Długo". Zapraszamy!

Komputerowa analiza tekstów wykazała, że psychopaci nieświadomie posługują się identyfikowalnym zasobem słów, którymi opisują swoje zbrodnie. Przeprowadzone badania mogą posłużyć do stworzenia nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.

 

 

– Słowa stosowane przez psychopatów odzwierciedlają dominujące cechy ich osobowości: samolubność, oderwanie od popełnianych przestępstw i płytkość odczuwanych uczuć – mówi Jeff Hancock, profesor informatyki na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Zespół działający pod jego kierownictwem poddał analizie historie opowiedziane przez 14 psychopatów płci męskiej i porównał je z opowieściami 38 morderców, którzy nie zostali sklasyfikowani jako psychopaci. Każdy z badanych miał ze szczegółami opisać popełnione przez niego przestępstwo. Opowieści morderców zostały nagrane, spisane i poddane analizie komputerowej.

Reklama

 

W swoich wypowiedziach psychopaci używali więcej spójników, takich jak „ponieważ”, „gdyż” i „tak więc”, zwłaszcza przy przekazywaniu informacji o tym, że przestępstwo „trzeba było popełnić”, aby osiągnąć określony cel. Stosowali również dwa razy więcej słów określających potrzeby fizyczne, takie jak jedzenie czy seks. Często wtrącali informacje dotyczące posiłków, które spożywali w dniu popełnienia zbrodni.

Mordercy o niepsychopatycznym profilu używali więcej słów związanych z potrzebami społecznymi, wśród których znalazły się rodzina, religia i duchowość.

Psychopaci częściej tworzyli zdania w czasie przeszłym, co według badaczy sugeruje oderwanie od popełnionych przestępstw. Ich styl mówienia był mniej płynny i częściej stosowali oni „wypełniacze”, takie jak „yyy…”. Dokładne wytłumaczenie tego faktu nie jest znane, jednak naukowcy sądzą, że psychopata bardziej stara się wywrzeć pozytywne wrażenie, co wymaga większego wysiłku intelektualnego.

– Wcześniej badano już sposób używania mowy przez psychopatów – mówi prof. Hancock. – Nasz zespół po raz pierwszy w historii wykazał, że można korzystać z automatycznych narzędzi, dzięki którym udaje się wykryć charakterystyczny styl mówienia psychopatów. Nasze odkrycie jest wartościowe dla psychologów klinicznych, ponieważ podejście do leczenia psychopatów może być bardzo zróżnicowane.

 

Źródło: www.sciencedaily.com