Komputerowa analiza tekstów wykazała, że psychopaci nieświadomie posługują się identyfikowalnym zasobem słów, którymi opisują swoje zbrodnie. Przeprowadzone badania mogą posłużyć do stworzenia nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.

 

 

– Słowa stosowane przez psychopatów odzwierciedlają dominujące cechy ich osobowości: samolubność, oderwanie od popełnianych przestępstw i płytkość odczuwanych uczuć – mówi Jeff Hancock, profesor informatyki na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Zespół działający pod jego kierownictwem poddał analizie historie opowiedziane przez 14 psychopatów płci męskiej i porównał je z opowieściami 38 morderców, którzy nie zostali sklasyfikowani jako psychopaci. Każdy z badanych miał ze szczegółami opisać popełnione przez niego przestępstwo. Opowieści morderców zostały nagrane, spisane i poddane analizie komputerowej.

Reklama

 

W swoich wypowiedziach psychopaci używali więcej spójników, takich jak „ponieważ”, „gdyż” i „tak więc”, zwłaszcza przy przekazywaniu informacji o tym, że przestępstwo „trzeba było popełnić”, aby osiągnąć określony cel. Stosowali również dwa razy więcej słów określających potrzeby fizyczne, takie jak jedzenie czy seks. Często wtrącali informacje dotyczące posiłków, które spożywali w dniu popełnienia zbrodni.

Mordercy o niepsychopatycznym profilu używali więcej słów związanych z potrzebami społecznymi, wśród których znalazły się rodzina, religia i duchowość.

Psychopaci częściej tworzyli zdania w czasie przeszłym, co według badaczy sugeruje oderwanie od popełnionych przestępstw. Ich styl mówienia był mniej płynny i częściej stosowali oni „wypełniacze”, takie jak „yyy…”. Dokładne wytłumaczenie tego faktu nie jest znane, jednak naukowcy sądzą, że psychopata bardziej stara się wywrzeć pozytywne wrażenie, co wymaga większego wysiłku intelektualnego.

– Wcześniej badano już sposób używania mowy przez psychopatów – mówi prof. Hancock. – Nasz zespół po raz pierwszy w historii wykazał, że można korzystać z automatycznych narzędzi, dzięki którym udaje się wykryć charakterystyczny styl mówienia psychopatów. Nasze odkrycie jest wartościowe dla psychologów klinicznych, ponieważ podejście do leczenia psychopatów może być bardzo zróżnicowane.

 

Źródło: www.sciencedaily.com