Wirusy, grzyby, a także Klebsiella pneumoniae to główne źródła zakażeń szpitalnych. Klebsiella pneumoniae to superbakteria, która jest odporna na większość antybiotyków oraz posiada zdolność przekazywania genów odpornościowych innym bakteriom bytującym w ciele człowieka (na przykład równie niebezpiecznej Escherichia coli). Jest odpowiedzialna za wiele poważnych chorób zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta.

 

Pałeczki bakteryjne Klebsiella zawierają otoczkę trzykrotnie przekraczającą rozmiar samego drobnoustroju. Rozwijają się w temperaturze od 12°C do 45°C. Pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) jest bakterią Gram ujemną i należy do grupy bakterii jelitowych. Po raz pierwszy została zidentyfikowana przez niemieckiego patologa Carla Friedländera w 1883 roku. Stanowi bardzo duże zagrożenie dla ludzi, ponieważ szybko i łatwo się rozprzestrzenia. Może powodować groźne dla życia schorzenia, takie jak zapalenie płuc, choroby układu moczowego oraz pokarmowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz inne, mogące powodować sepsę, a w konsekwencji nawet śmierć. Szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci, a zwłaszcza wcześniaków.

Reklama

 

Odporna na antybiotyki

Bakteria Klebsiella pneumoniae jest odporna na antybiotyki z grupy penicylin, a część pałeczek jest również niepodatna na aminoglikozydy. Jest odpowiedzialna za 8 procent zakażeń szpitalnych. Bakteria ta bytuje w przewodzie pokarmowym oraz na skórze ludzkiej. Rzadko kiedy w początkowej fazie zakażenia daje objawy chorobowe, dopiero kiedy przedostaje się do krwi, układu oddechowego lub moczowego, staje się groźna.

 

Czy można z nią walczyć?

Biologiczne właściwości bakterii Klebsiella pneumoniae sprawiają, iż bardzo trudno z nią walczyć. Ma grubą wielocukrową otoczkę utrudniającą działanie bakteriobójcze antybiotyków. Na szczęście istnieją lekarstwa potrafiące sobie radzić z tą odporną bakterią. Zalicza się do nich karbapenemy, będące najważniejszą grupą antybiotyków tak zwanej ostatniej szansy (stosowanych, gdy inne zawodzą) w leczeniu infekcji powodowanych przez bakterie Klebsiella pneumoniae oraz Escherichia coli.