Kręcz szyi to skręcenie głowy i szyi w jedną stronę. Może być trwałe, okresowe, lub chwilowe – kurczowe. Przyczyn kręczu szyi, zwanego też kręczem karku (łac. torticollis, caput obstipum) jest wiele – od urazu okołoporodowego jednego z długich mięśni szyi po zmiany zwyrodnieniowe i dyskopatię kręgów szyjnych.

 

Kręcz szyi to dysfunkcja narządu ruchu, która dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Istota schorzenia sprowadza się zazwyczaj do jednostronnego przykurczu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.

 

Kręcz wrodzony

Dawniej jego przyczynę widziano w trudnym porodzie (na przykład pośladkowym) lub w ułożeniu poprzecznym dziecka. Obecnie to raczej tego typu poród traktuje się jako następstwo kręczu, do którego dochodzi w wyniku określonego ułożenia główki w życiu płodowym.

Dzieci urodzone z tą patologią wymagają szczególnej opieki i postępowania. Ważna jest szybka diagnoza i podjęcie leczenia. Masaż, gimnastyka lecznicza i odpowiednie układanie dziecka – takie sposoby zalecają lekarze. Instruują tez matki, jak przeciwdziałać przykurczowi przez pochylanie główki dziecka, skręcanie bródki w stronę przeciwną i podkładanie poduszki pod główkę. Te metody przynoszą poprawę, zwłaszcza w lekkich przypadkach. Zazwyczaj jednak nieodzowna staje się interwencja chirurgiczna. Przeprowadza się ją w 1–2 roku życia.

Zlekceważenie kręczu może mieć liczne konsekwencje – od asymetrii twarzy, poprzez uszkodzenie narządu słuchu czy przesunięcie nosa, aż po skrzywienie kręgosłupa w późniejszym wieku.

Reklama

 

Kręcz szyi nabyty

Kręcz szyi nabyty może mieć różne przyczyny:

  • układową (fibromialgia, choroba Racklinghausena odcinka szyjnego kręgosłupa)
  • neurogenną – spastyczne napięcie mięśni szyi, jej niedowład lub jednostronne porażenie wiotkie
  • reumatoidalną – nagłe i bolesne ustawienie głowy i szyi, pojawiające się na przykład po nieprawidłowym ułożeniu w czasie snu
  • uraz – oparzenie lub podwichnięcie górnych kręgów szyjnych
  • stan zapalny – na przykład związany z gruźlicą
  • wady wzroku lub słuchu

 

Leczenie

W terapii nabytego kręczu szyi stosuje się masaże – punktowy i klasyczny barków oraz karku, głaskanie i rozcieranie mięśnia chorego i zdrowego, a także ugniatanie zdrowego. Zaleca się też fizykoterapię z naświetlaniami i laserem.

Ćwiczenia rehabilitacyjne to głównie ćwiczenia mięśni twarzy oraz zajęcia na wyciągach w celu rozciągania przykurczonych mięśni.

Dodatkowo stosuje się również specjalne plastry dla rozluźnienia lub wzmocnienia konkretnych mięśni.