Krwią pępowinową nazywamy tę krew, która zostaje w pępowinie i łożysku po porodzie. Dawniej była utylizowana, teraz jest pobierana, magazynowana i traktowana jak cenne źródło komórek macierzystych, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w leczeniu dziecka lub jego rodzeństwa. Pierwszy przeszczep krwi pępowinowej w Polsce odbył się w 1994 roku.

 

Komórki macierzyste znajdujące się w krwi pępowinowej są krwiotwórcze i mogą być przeszczepiane, aby odbudować układ krwiotwórczy i odpornościowy. Mają bowiem tę zaletę, że niesamowicie się namnażają po przeszczepieniu i nie atakują komórek biorcy, nie dochodzi więc do odrzucenia przeszczepu. W krwi pępowinowej znajdują się także komórki mezenchymy (tkankowe komórki macierzyste), które dają początek komórkom innych tkanek.

Reklama

 

Przeszczep komórek macierzystych może pomóc w leczeniu blisko 70 chorób, głównie hematologicznych i onkologicznych, w tym między innymi:

  • nowotworów złośliwych (ostrych białaczek, chłoniaków)
  • anemii złośliwej
  • ciężkiego złożonego niedoboru odporności
  • osteoporozy

 

Banki krwi pępowinowej

Pobraną krew można złożyć w jednym z wielu dostępnych banków krwi pępowinowej. Jest to usługa odpłatna. Komórki przechowywane są w parach ciekłego azotu. Okres magazynowania krwi wynosi nawet 50 lat.

Jest też możliwość przekazania krwi pępowinowej do banku publicznego. W takim przypadku matka zrzeka się praw do niej i do powstałych z niej komórek macierzystych, a krew może ratować życie i zdrowie obcych osób.

 

Pobieranie krwi pępowinowej

Jest to jedyny nieinwazyjny sposób na zdobycie komórek macierzystych. Pobieranie jest bardzo prostym zabiegiem, który nie stanowi zagrożenia ani dla dziecka, ani dla matki. Wykonuje się go już pod odcięciu dziecka od pępowiny poprzez nakłucie naczyń krwionośnych sznura pępowiny.

Uwaga! Ostateczną decyzję o pobraniu krwi podejmuje lekarz. Jeśli zabieg w jakikolwiek sposób mógłby zagrozić mamie lub noworodkowi, procedura zostanie odwołana.