Więcej niż 1/3 ludzi w Wielkiej Brytanii bardziej boi się raka niż innych niebezpiecznych dla życia chorób, takich jak Alzheimer, udar i choroby serca – tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Brytyjski Instytut Badań nad Rakiem (Cancer Research UK).

 

Na czele listy nowotworów budzących największy postrach jest rak mózgu, dalsze miejsca zajmują rak jelit i rak płuc.

Ankietę wypełniło ponad 2000 osób. Więcej niż 1/3 ankietowanych (35 proc.) powiedziała, że rak jest chorobą, której boi się najbardziej, natomiast 25 proc. wskazało chorobę Alzheimera.

Największy lęk spośród nowotworów budzi rak mózgu. Jednym z powodów takiej sytuacji jest fakt, że według 57 proc. ankietowanych ten nowotwór charakteryzuje się największym ryzykiem śmierci. Według 47 proc. badanych – ma najgorsze objawy.

Wśród mężczyzn drugie miejsce na liście najgorszych odmian tej choroby zajmuje rak jelit (12 proc.), a na trzecim miejscu są rak płuc i rak gruczołu krokowego (po 10 proc.).

Wśród kobiet drugie miejsce zajmuje nowotwór piersi (13 proc.), trzecie – rak jelit (8 proc.), a czwarte – rak płuc (7 proc.).

Ankietowani pytani o przeżywalność choroby uznali, że największe szanse przeżycia daje rak piersi (21 proc.) oraz rak jąder (12 proc.).

Dr Lesley Walker, szef działu informacji w Cancer Research UK, powiedziała: „Rak jest tematem, który budzi wiele emocji. To zrozumiałe, dlaczego ludzie boją się go bardziej niż innych chorób. Należy jednak podkreślić, że naukowcy robią, co mogą, aby odkryć nowe sposoby leczenia tej choroby. Jednym z naszych największych osiągnięć jest lek o nazwie Temozolomide – specyfik, który został stworzony w laboratoriach Cancer Research UK i pomaga tysiącom ludzi na całym świecie w walce z glejakiem, bardzo agresywną odmianą raka mózgu. Pocieszający jest fakt, że ogólna przeżywalność raka podwoiła się w ciągu ostatnich 40 lat. Ta optymistyczna wiadomość ma odzwierciedlenie w wynikach naszego badania: rak piersi i rak jąder zostały wskazane jako dające największą szansę przeżycia”.

 

Źródło: medicalxpress.com