Naukowcy przeprowadzili badanie, które potwierdziło skuteczność działania kurkuminy w remisji choroby u pacjentów z łagodną oraz umiarkowaną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

 

Analizie poddano 50 osób, które nie odpowiadały na 14-dniową terapię maksymalnymi dawkami tradycyjnie podawanej w takich przypadkach mesalazyny, dzieląc je na grupy i podając im kurkuminę w kapsułkach bądź placebo oraz mesalazynę.

Reklama

 

Po miesiącu okazało się, że u ponad połowy (53,8 proc.) przyjmujących kurkuminę nastąpiła remisja choroby. W przypadku osób przyjmujących placebo remisji natomiast nie stwierdzono.

Kurkumina w terapii skojarzonej z mesalazyną może – jak się wydaje – okazać się skutecznym i bezpiecznym lekiem w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Wyniki badania opublikowano na łamach „Clinical Gastroenterology and Hepatology”.