Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia mają prawo osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, obowiązkowym lub dobrowolnym. W czasach kryzysu łatwo jednak o utratę pracy i tytułu do ubezpieczenia. Tylko nieliczne osoby stać w tej sytuacji na leczenie prywatne lub ubezpieczenie dobrowolne. Co możemy wówczas zrobić, aby leczyć się bezpłatnie?

W zależności od naszej sytuacji osobistej oraz stanu zdrowia możemy skorzystać z kilku możliwości.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby bez ubezpieczenia, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski, spełniające określone kryterium dochodowe, mają prawo do leczenia na zasadach takich samych jak osoby ubezpieczone, po uzyskaniu decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) o potwierdzeniu prawa do świadczeń. Wówczas za ich leczenie zapłaci budżet państwa.

Decyzja może zostać wydana na wniosek pacjenta, z inicjatywy organu gminy (gdy poweźmie z urzędu informację o potrzebie jej wydania wobec konkretnej osoby) lub na wniosek właściwego oddziału NFZ. Jeżeli osobie nieubezpieczonej została udzielona pomoc lekarska w stanie nagłym, np. została hospitalizowana po wypadku czy w nagłym zachorowaniu, z wnioskiem do organu gminy może wystąpić również placówka zdrowia, która udzielała świadczeń zdrowotnych. Ta ostatnia sytuacja najczęściej dotyczy osób bezdomnych. Wniosek o wydanie decyzji należy złożyć w urzędzie gminy (miasta) w miejscu zamieszkania pacjenta. Do wniosku trzeba załączyć dokumenty potwierdzające obywatelstwo polskie, zamieszkiwanie w kraju (zameldowanie) oraz dochody. W części gmin decyzje wydaje w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta) kierownik ośrodka pomocy społecznej. Wówczas wniosek składamy w najbliższym ośrodku pomocy społecznej i tam też uzyskamy wszelką pomoc.

Reklama
Reklama

Okulary ajurwedyjskie

Okulary ajurwedyjskie

damskie :: męskie
dziecięce :: z przesłonami

 

Przed wydaniem decyzji zostaje przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji majątkowej i rodzinnej pacjenta. Warunkiem uzyskania decyzji jest spełnienie tzw. kryterium dochodowego, czyli osiąganie odpowiednich dochodów wskazanych w ustawie o pomocy społecznej. I tak, jeżeli jesteśmy osobą samotnie gospodarującą, nasz dochód nie może przekroczyć kwoty 477 zł, a jeżeli mamy rodzinę, to dochód na osobę nie może być większy niż 351 zł.

Jeżeli pracownik socjalny stwierdzi rozbieżność między wysokością dochodu wykazaną w dokumentach a sytuacją majątkową osoby starającej się o decyzję, wskazującą, że osoba ta posiada znaczne zasoby finansowe, wartościowe przedmioty majątkowe lub nieruchomości, organ gminy może odmówić wydania decyzji.

Na podstawie otrzymanej decyzji mamy prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni od dnia w niej wskazanego, najczęściej od dnia złożenia wniosku, a w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym – od dnia udzielenia świadczenia. Prawo to tracimy, jeżeli we wskazanym okresie zostaniemy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. W okresie wskazanym w decyzji mamy obowiązek poinformować wójta (burmistrza, prezydenta) o każdej zmianie w naszej sytuacji dochodowej lub majątkowej oraz o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym. Wówczas organ gminy stwierdza wygaśnięcie decyzji.

W przypadku konieczności przedłużenia okresu uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezbędne jest ponowne wystąpienie z wnioskiem do organu gminy.

 

Zachowanie prawa do świadczeń

Zanim zaczniemy starać się o decyzję, trzeba sprawdzić, czy nie przysługuje nam ubezpieczenie z innego tytułu niż dotychczasowy, np. jako członkowi rodziny osoby ubezpieczonej lub jako osobie bezrobotnej. Musimy też pamiętać, że prawo do bezpłatnego leczenia zachowujemy jeszcze przez 30 dni po ustaniu obowiązku ubezpieczenia. W przypadku uczniów po szkole średniej i studentów prawo to wygasa dopiero po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. Z kolei osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń, a osoba pobierająca zasiłek na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – w okresie pobierania zasiłku. W przypadku pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego prawo do leczenia w ramach NFZ wygasa po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu, a wobec osób bezrobotnych po upływie 30 dni od dnia wyrejestrowania z urzędu pracy. W przypadku zawieszenia prawa do renty socjalnej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

 

Na podstawie odrębnych przepisów

Pewnym grupom osób przysługuje prawo do bezpłatnego leczenia niezależnie od posiadania ubezpieczenia bez konieczności ubiegania się o potwierdzające to dokumenty.

Z takiego prawa korzystają bez ograniczeń dzieci do ukończenia 18. roku życia oraz kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu. Jedynym warunkiem jest posiadanie przez te osoby obywatelstwa polskiego oraz miejsca zamieszkania w Polsce.

Bezpłatne leczenie przysługuje też osobom chorym oraz podejrzanym o zachorowanie na choroby zakaźne stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego, np. gruźlicę, kiłę, dur brzuszny czy wściekliznę, w zakresie leczenia związanego z tymi chorobami. Z kolei osobom uzależnionym od środków odurzających oraz od alkoholu przysługuje bezpłatne leczenie odwykowe, a osobom z zaburzeniami psychicznymi – bezpłatne leczenie psychiatryczne. Bezpłatna opieka lekarska przysługuje też osobom pozbawionym wolności (aresztowanym, skazanym).

Za leczenie wymienionych osób zapłaci budżet państwa.

HERBSECRET.PL poleca
Vilcacora 2020 UNO (60 Kapsułek) - suplement diety

 

Proliferatin Control - Suplementy Diety

 

 

Dodaj komentarz
wrockus
Jesteś tutaj:Strona główna Akty prawne Konstytucja Rzeczypospolite j Polskiej Preambuła Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne Art. 68. Prawo do ochrony zdrowia
LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ
Art. 68. Prawo do ochrony zdrowia
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolite j Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

antoni
Już trzy lata choruję na frambezję - chorobę zakaźną, ale nie chcą mnie leczyć. Zaraziłem się w noclegowni, bo tam co noc kto inny śpi w tej samej pościeli.To choroba skóry, kości i chrząstki. Codziennie zarażam kilkanaście następnych osób. Epidemia nastąpi. Bakterie rozmnażają się w moim organizmie. Potrzebna mi jest penicylina. Może ktoś mógłby taką penicylinę mi dostarczyć. Mam rany na rękach, nogach, plecach, brzuchu, szyi, karku, pośladkach. swędzi mnie cała skóra i bezustannie muszę się drapać. Na łokciach mam wielkie strupy. Możliwe, że jest to też inna choroba jednocześnie. Może być to też tyfus, gorączka plamista Gór Skalistych, trąd albo ospa. Na palcach rąk mam wrzody. Na łukach brwiowych robią się rogi. Więc do kogo mam się zwrócić ? Skoro w Polsce lekarze nie chcą leczyć ?
wkurzony
jeśli jesteś chory a nieubezpieczony - więzienie rozwiąże twój problem.....
aniela
moz wroci do Polski/pracy i bedziesz miala rodzinne ubezpieczenie lub maz wykupi ci prywatne ubezpieczenie (jak nie chce wracac ze wzgledu na zarobki) tak jak jest na calym swiecie
aniela
bardzo dobze napisane!!!!!!! ! przeczyta ale czy zrozumie??Co powiedział Jasiu, kiedy dowiedział się, że ma w głowie próżnię?- "Lepsze to niż nic".
kasia26kasia@autograf.pl
http://www.poradnia.pl/leczenie-bez-ubezpieczenia.html
Miren
To nie kraj jest chory tylko ludzie w nim mieszkający, tylko brać, a wzamian nic nie dać. Powtarzać głupoty zachodniej propagandowej TV i wyłączyć myślenie, by nie bolała głowa, mieć wszystko w d..ie i narzekać...
j
Zapytaj w NFZ zadzwoń tam
Katarzyna
Mój syn Ma 28 lat i nie ma ubezpieczenia zdrowotnego ,a ma półpasiec na pół twarzy przeniosło mu się na oko ,czy w takim wprzydatku może jechać do szpitala zakażnego i będą jego leczyć ,bez płatnie ? Pozdrawaim
ofiara sytemu
Konstytucja jest zbiorem pobożnych życzeń , obywatel jest bez praw do obrony pewnie i do leczenia ? zawsze organy administracji państwowej domniemają ,że obywatel to kombinator i przestępca . Tak samo sądy domniemają ,że podsądny winien i musi zeznawać na swoja niekorzyść aby mieć niższy wyrok Inaczej się sprawa ma do osób majętnych , których stać na adwokata , ochronę osobistą i dojazd do sądu , urzędu etc Trudno wymagać od osoby chorej i biednej aby wyegzekwować swoje prawa do życia w "teoretycznym kraju" .
specu
No i właśnie to jest chore. Osoba dorosła, która nie jest w związku małżeńskim i nie bardzo może podjąć pracę ze względu na choroby, które nie kwalifikują się jako całkowita niepełnosprawno ść, nie ma możliwości darmowego leczenia, chyba, że jest całkowicie bezdomny. Przecież konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi dostęp do bezpłatnej opieki medycznej, więc jak to możliwe, że w praktyce wielu ludzi nie może z niej skorzystać?!
safar
kuzynek - chyba nie rozumiesz, skoro 'rozgryzłeś' układy, że wybory nic nie zmienią - jedyną pacyfistyczną metodą jest oddać głos nieważny - aby utrzymać frekwencje (choć i na to znajdzie się ustawa)...
Jerzy
Posiadam umiarkowaney stopień i niezdolność do pracy.Mieszkam wraz z konkubiną i jej synem, który pobiera rentę rodzinną w wysokości 1.417zł.To jest powodem wstrzymania i jest wypłacania należnych zasiłków,jak i pozbawienia-UBEZPIECZENIA-.W tej potrzebuję pilnie pomocy lekarskiej, jednak-BURMISTRZ i MOPS ,odmawiają ubezpieczenia,c o jest przyczyną odmowy rejestracji do lekarza.CO W TEJ SYTUACJI ROBIĆ.
majcia
moj znajomy od kilku miesiecy ma okropny kaszel i goraczke [czyzby gruzlica al]bo cos gorszego?] poza tym czesto wymiotuje. nie ma zadnego ubezpieczenia. czy i gdzie w Lodzi moze sie leczyc bezplatnie.poradzcie co robic. z gory dziekujemy.
Mariola
czy można skorzystać z opieki lekarskiej na konto innego ubezpieczonego?
agata
Co za brednie tu wypisujesz?! Pewnym grupom osób przysługuje prawo do bezpłatnego leczenia niezależnie od posiadania ubezpieczenia bez konieczności ubiegania się o potwierdzające to dokumenty... Bezpłatne leczenie przysługuje osobom uzależnionym od środków odurzających oraz od alkoholu, a osobom z zaburzeniami psychicznymi – bezpłatne leczenie psychiatryczne.
Alex
Brdzo dobre pytanie, jak widać portal nie chętnie odpowiada ;)
zrozpaczona zona
a jezeli osoba jest chora na białaczke i nie ma zadnych srodkow gdyz ma konta w banku zablokowane. To co wtedy? jakie ma prawa? co moze zrobic w takiej sytuacji?
kuzyn
A ty "gose" co zrobiłaś, żeby twoja ojczyzna przestała być chora? Siedzisz przed TV i łykasz kłamstwa TVN lub Polsatu? Polityka cię nie interesuje? Nie pójdziesz na wybory, nie skreślisz gościa, który ogłasza, że "Polska to nienormalność" i ten gościu, poparty głosami kliki staje się twoim premierem. Ten gościu, powierza władzę swoim podobnym do niego kolesiom. Jeden z jego ministrów, zamieszany w aferę hazardową ogłasza komunikat "Polska to chory kraj". Przecież wolno ci myśleć, naoglądałaś się w propagandzie TV twarzy ludzi na których nie należy głosować. Wolno ci pójść na wybory i zagłosować na tych, których TV nie pokazuje, to tak niewiele.
Brat
Niestety nie, za przymusowy odwyk alkoholowy płaci wnioskujący
marta
brat jest nie ubezpieczony czy można go skierować na przymusowy odwyk alkoholowy
chora
A ja podlegałam ubezpieczeniu unijnemy, bo mąz pracuje za granica. Cięzko zachorowałam, w trybie nagłym trafiłam do szpitala,i przelezałam tam kilka miesięcy. karta unijna w nagłym przypadku się przydała. Jednak wsczepiono mi implanty które mam wymieniac co pół roku. niestsety tego już to ubezpieczenie nie pokryje. Chciałam sie zarejestrowac w UP, ale odmówiono mi ubezpieczenia, gdyż podlegam ubezpieczeniu męza za granicą. W angli odmówiono mi pokrycia kosztów wymiany protez w polsce jak i za granicą.Do pracy nie może iść, bo nie czuje się na siłach. Nie posiadam więc ubezpieczenia i nie wymianiam protez, gdyż każda wymiana kosztuje kilka tyś. Obecnie po prostu pomału zdycham, bo prawo nie jest dla ludzi ...........................................
Ania
Dzisiaj chciałam zarejestrować dziecko, oczywiście poprosili o dowód ubezpieczenia z jakiej racji. Czy nie znają ustaw , odmówiłam mówiąc że nie posiadam, na to Pani że na receptach i skierowaniach będzie notatka że dziecko jest nieubezpieczone i co wiąże się z kosztami. Co robić!!!!
gosc
bo to jest chory kraj, i tak sądzi 99,99 % ogólu
Renata
Skoro dzieciom do lat 18 przysługuje bezpłatne leczenie i nie trzeba przedstawiać dowodu ubezpieczenia to dlaczego wciąż w przychodniach go wołają?Chory kraj
Krzysztof
"(...)jeżeli jesteśmy osobą samotnie gospodarującą, nasz dochód nie może przekroczyć kwoty 477 zł, a jeżeli mamy rodzinę, to dochód na osobę nie może być większy niż 351 zł"Powinna sie tu znalezc informacja o okresie obowiazywania tych "limitów".