Przy przyjmowaniu leków przez pacjentów, pora dnia może mieć bardzo duże znaczenie.

 

Wielu lekarzy opowiada się za podawaniem leków nasercowych rano. Ale wyniki badań kanadyjskich naukowców dowodzą, że leki zawierające inhibitory enzymów przetwarzających angiotensynę (ACE) – które często podaje się pacjentom z wysokim ciśnieniem krwi lub cierpiących na choroby serca – poprawiają strukturę serca i jego funkcjonowanie, gdy są przyjmowane przed snem. Jeżeli leki tego rodzaju podaje się w ciągu dnia, ich działanie jest równie skuteczne, jak działanie placebo.

Badanie przeprowadzono na myszach z podwyższonym ciśnieniem krwi.

„Z wygody leki na serce są często podawane pacjentom rankiem, bez względu na rytm biologiczny lub ryzyko wystąpienia efektów ubocznych w zależności od pory dnia – mówi dr Martino. – Lepiej podawać te leki przed snem”.

Dzieje się tak dlatego, że lek wpływa na naturalny hormon, który bierze udział w zmianie konstrukcji serca. Poziom hormonów zwiększa się nocą i powoduje powiększanie się serca, co z kolei uszkadza ten organ u pacjentów cierpiących na choroby serca.

„Korzyść płynąca z podawania inhibitorów ACE przed snem jest związana z biologicznym rytmem tego hormonu – mówi dr Martino. – Atakując te hormony wtedy, gdy są najbardziej aktywne, obniżamy ich poziom, dzięki czemu nie są one aż tak szkodliwe".

Reklama

 

Wiadomo, że ataki serca i śmierć spowodowana niewydolnością serca najczęściej występują we wczesnych godzinach rannych, a osoby, które pracują na nocną zmianę, są bardziej narażone na choroby serca i niebezpieczne epizody sercowe.

Wcześniejsze badania przeprowadzone przez kanadyjskich naukowców wykazały, że serce przeprowadza „naprawy” i regeneruje się w czasie snu.

To właśnie wyniki tych badań skłoniły naukowców do sprawdzenia, czy skuteczność inhibitorów ACE jest zależna od pory podania leków. Zespół badawczy korzystał z krótko działającej odmiany leku i testował jej zachowanie w różnych częściach doby u myszy z podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

Naukowcy sugerują, że oprócz podawania leków przed snem, lekarze powinni stosować krótko działającą wersję leku.

Preparat jest skuteczniejszy podczas snu pacjenta i nie ma potrzeby, żeby jego efekty trwały przez cały dzień. Stosowanie leku o skróconym działaniu może pomóc w redukcji skutków ubocznych.

Również inni naukowcy zajmują się badaniem relacji pomiędzy rytmem biologicznym a podawaniem leków, takich jak insulina w cukrzycy czy chemioterapia w leczeniu raka.

Wiemy coraz więcej o tym, że rytm biologiczny i psychiczny odgrywa ważną rolę zarówno w zdrowiu, jak i chorobie człowieka.

 

Źródło: www.sciencedaily.com