Mięśniaki zaliczane są formalnie do łagodnych rozrostów nowotworowych. Oznacza to, że komórki mięśniowe, z których zbudowana jest macica namażają się nadmiernie w określonym regionie narządu, tworząc guz – mięśniak. Wbrew temu, z czym większości z nas kojarzy się słowo nowotwór, mięśniaki mają charakter całkowicie łagodnych rozrostów, incydentalnie wręcz prowadzących do stanów zagrażających zezłośliwieniem zmiany (w około 1 proc. przypadków dochodzi do złośliwej przemiany mięśniaka w mięsaka gładkokomórkowego).

 

Przyczyny powstawania mięśniaków nie są do końca jasne. Większość teorii łączy ich etiologię z nierównowagą hormonalną organizmu, a dokładniej z nadmierną produkcją lub zwiększoną wrażliwością na estrogeny. Za hipotezą tą przemawia fakt, iż mięśniaki występują praktycznie jedynie u kobiet w wieku rozrodczym (najczęściej pomiędzy 35 a 45 rokiem życia).

Według niektórych badaczy, etiologii mięśniaków należy szukać w nieprawidłowym rozwoju narządów rozrodczych jeszcze w okresie płodowym. W zasadzie mięśniaków nie spotyka się u dziewcząt przed okresem pokwitania. Natomiast u kobiet po menopauzie wielkość guzów pozostaje niezmieniona lub ulega niewielkiemu zmniejszeniu. W rzadkich przypadkach obserwuje się gwałtowny wzrost mięśniaków po okresie przekwitania. Częściej występują u kobiet, które nie rodziły dzieci, jednak w czasie ciąży mięśniaki często szybko powiększają rozmiary. W niektórych przypadkach po ciąży równie szybko powracają do stanu wyjściowego. Niekiedy jednak ich wielkość nie ulega zmianie po porodzie. Występują u około 10–20 proc. populacji kobiet, stanowiąc grupę najczęstszych łagodnych rozrostów nowotworowych.

Reklama
Reklama

Jonizatory wody

Jonizatory wody

Woda alkaliczna w kilka minut. Już od 355 zł.

 

Mięśniaki mają kształt kulistych tworów umiejscowionych w macicy, bądź pod jej wewnętrzną wyściółką. Te, które wpuklają się do światła jamy macicy zwane są podśluzówkowymi; te pod otrzewną okrywającą macicę od zewnątrz – podsurowicówkowymi, a te wewnątrz jej ściany – śródściennymi. Mięśniaki niekiedy tworzą ruchome uszypułowane guzy mogące sugerować guzy jajników. Ich umiejscowienie wpływa zarówno na objawy jakie ze sobą niosą, jak i na formę leczenia.

 

Małe mięśniaki w początkowym okresie rozwoju mogą nie dawać żadnych dolegliwości. Kobieta dowiaduje się o ich istnieniu niejako przypadkowo w trakcie rutynowego badania klinicznego lub badania ultrasonograficznego wykonywanego z innego powodu. Większe guzy najczęściej powodują przedłużające się i obfite krwawienia miesiączkowe. Czasem obfite krwawienia mogą u pacjentki spowodować anemizację (spowodowaną nadmierną utratą krwi), a co za tym idzie uczucie osłabienia. Długotrwałe krwawienia, często lekceważone przez kobiety, mogą nawet doprowadzić do stanów zagrażających życiu. Znane są przypadki, gdy kobiety zgłaszały się do lekarza z poziomem hemoglobiny 1,2 mg% (przy normie 13–15 mg%). W takich przypadkach jedynie szybka interwencja i operacja w trybie nagłym, ratowała kobiecie życie. Kolejnym objawem mogą być bóle w obrębie miednicy małej. Są one najczęściej spowodowane szybkim wzrostem guza i naciąganiem przez niego otrzewnej, skurczami trzonu macicy, czy też wreszcie uciskiem na sąsiadujące narządy. Mięśniaki umiejscowione w szyjce macicy, poza krwawieniem mogą powodować upławy i bolesność w czasie współżycia płciowego. Stosunkowo rzadko dochodzi do martwicy i wtórnego zakażania mięśniaków, które objawia się podwyższeniem temperatury, rozlaną bolesnością brzucha oraz niekiedy dreszczami. Z tak dramatycznymi objawami spotykamy się najczęściej w przypadku szybkiego wzrostu guzów przy ich słabym unaczynieniu. Dolegliwości występują gwałtownie i mają olbrzymie nasilenie. Mogą sugerować perforację wrzodu żołądka, martwicę jelita, czy rozlane zapalenie wyrostka robaczkowego. Część kobiet skarży się na niecharakterystyczne uczucie wypełnienia lub ciężaru w podbrzuszu oraz bóle okolicy krzyżowej. W przypadkach zaniedbanych, gdy mięśniak osiągnie bardzo duże rozmiary (notowano mięśniaki o wadze kilku kilogramów i wielkości głowy dziecka) obserwuje się powiększenie obwodu brzucha, częstomocz i uporczywe zaparcia (w wyniku ucisku guza na odbytnicę). W przypadkach uszypułowanych guzów, może niekiedy dojść do skrętu szypuły i niedokrwienia mięśniaka, co prowadzi do wystąpienia silnych bólów brzucha, przypominających objawy zapalenia przydatków lub skrętu torbieli jajnika.

 

Mięśniaki mogą również niekorzystnie wpływać na płodność kobiety. Wykrywa się je czasem w trakcie rutynowej diagnostyki u kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub jej donoszeniem. Umiejscowienie w okolicy ujść jajowodów może powodować ich niedrożność. Liczne, nawet drobne rozsiane mięśniaki mogą utrudniać zagnieżdżenie się zarodka w błonie śluzowej macicy. W przypadku już istniejącej ciąży, mięśniaki mogą stanowić istotne jej powikłanie. Poprzez upośledzenie ukrwienia błony śluzowej macicy w okolicy tworzącego się łożyska, może dochodzić do nawracających krwawień, niekiedy bardzo obfitych, zaś w skrajnych wypadkach, nawet do poronień.

Diagnostyka mięśniaków ma najczęściej prosty i nieinwazyjny charakter. W znakomitej większości przypadków wystarcza zwykłe badanie ginekologiczne oraz badanie ultrasonograficzne. Preferowane jest badanie sondą przezpochwową, jako badanie dokładniejsze i dostarczające większej ilości danych. Niekiedy, głównie w przypadkach podejrzenia zmiany podśluzówkowej, wykorzystuje się tzw. histeroskopię, czyli wziernikowanie jamy macicy. Jednak ostateczne rozpoznanie stawia się po przeprowadzeniu badania histopatologicznego po usunięcie zmienionej tkanki.

Postępowanie w przypadku wykrycia mięśniaków uwarunkowane jest kilkoma czynnikami. Do najczęściej branych pod uwagę zaliczamy wielkość i liczbę guzów, ich umiejscowienie, szybkość wzrostu, powodowane objawy kliniczne oraz wiek i wolę samej pacjentki.

Małe bezobjawowe zmiany najczęściej jedynie obserwuje się, zalecając kontrole ginekologiczne (w tym badanie ultrasonograficzne co 3–6 miesięcy). Za usunięciem zmiany przemawiają jej duże rozmiary, nawracające obfite krwawienia prowadzące do anemizacji lub ból. Zaobserwowanie szybkiego wzrostu guza powinno być wskazaniem do operacji w trybie pilnym, ze względu na niebezpieczeństwo rozwoju nowotworu złośliwego.

 

Istnieje kilka metod operacyjnych. Ostatnio coraz częściej wskazuje się na operacje laparoskopowe jako mniej uraźliwe dla pacjentek i chętniej przez nie akceptowane. Należy pamiętać, że można je przeprowadzać jedynie w przypadku niezbyt mnogich zmian (najlepiej pojedynczych guzów) umiejscowionych bezpośrednio pod surowicówką, lub zmian uszypułowanych. Duże, rosnące w ścianie macicy mięśniaki nie nadają się do operacji tą metodą ze względu na niebezpieczeństwo obfitego krwawienia z loży po guzie. Na operację laparaskopową decydują się w większości kobiety młode, u których zachowanie macicy wraz z jej funkcją jest konieczne dla posiadania przyszłego potomstwa. Specyficzną sytuację stanowi uszypułowany mięśniak „rodzący się” do pochwy. W takim przypadku można spróbować go usunąć przez pochwę bez konieczności otwierania jamy brzusznej. Operacje oszczędzające macicę mogą być także przeprowadzane po otwarciu jamy brzusznej – głównie w przypadkach, gdy wielkość lub umiejscowienie zmiany uniemożliwia jej usunięcie drogą laparoskopową albo czyni operacje niebezpieczną. U kobiet, które nie zamierzają mieć więcej dzieci preferuje się proste usunięcie macicy. Może być one przeprowadzone tradycyjnie metodą laparotomii (otwarcie jamy brzusznej) bądź z dojścia pochwowego. Ta ostatnia technika możliwa jest do zastosowania w przypadku gdy wielkość macicy wraz z guzem nie przekracza 14-tygodniowej ciąży oraz macica jest dostatecznie ruchoma. Ta metoda jest jednak rzadko stosowana. Laparotomia dostarcza większej ilości danych oraz umożliwia dokładną ocenę jajników, co w metodzie pochwowej jest trudne. Za usunięciem całego narządu przemawia fakt, że część małych mięśniaków może być niewyczuwalna w czasie operacji. Pozostając w macicy, po pewnym czasie zaczynają rosnąć, prowadząc u około 30–40 proc. kobiet do nawrotu choroby. U kobiet w okresie okołomenopauzalnym korzystne jest usunięcie macicy wraz z przydatkami. Postępowanie takie zmniejsza w przyszłości ryzyko wystąpienia nowotworów narządów rodnych.

U kobiet planujących ciążę, u których stwierdzono mięśniaki podśluzówkowe, można w niektórych przypadkach, spróbować je usunąć drogą histeroskopii. Wskazania do wykonania takiego zabiegu są bardzo ograniczone, ale usunięcie mięśniaka bez otwierania jamy brzusznej, eliminuje powstawanie zrostów po zabiegu operacyjnym i zwiększa prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

 

Kobiety często wzdragają się przed usunięciem całej macicy. Patrzą na ten narząd z perspektywy ciąży, wyobrażają sobie macicę jako duży narząd wypełniający co najmniej połowę jamy brzusznej. Obawiają się, że po jej usunięciu w brzuchu pozostanie niejako dziura. Tymczasem macica ma jedynie 6–8 cm długości i może być obrazowo porównana do niewielkiej gruszki. Poza okresem ciąży jest całkowicie nieprzydatna w organizmie, zaś jej usunięcie nie powoduje żadnego ubytku zdrowia. Sam zabieg histerekomii jest stosunkowo prosty, a u kobiet bez dodatkowych chorób i obciążeń wymaga jedynie kilku–kilkunastodniowego okresu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji. Proste usunięcie macicy bez przydatków nie powoduje przedwczesnego wystąpienia okresu przekwitania i nie stanowi wskazania do rozpoczęcia hormonalnej terapii zastępczej. Histerektomia nie zmienia także stosunków anatomicznych w narządach płciowych, nie wpływa na odczucia seksualne w czasie życia płciowego. U części kobiet jednak utrata macicy godzi w ich poczucie kobiecości, co w następstwie może prowadzić do obniżonej samooceny oraz problemów w życiu seksualnym. Również część mężczyzn uważa, że kobieta bez macicy jest niepełnowartościowa. Znane są przypadki komplikacji małżeńskich, aż do rozwodów, gdy kobieta przyznała się partnerowi do usunięcia macicy.

 

Należy również zauważyć, że radykalne „poradzenie sobie” z problemem mięśniaków, często poprawiało życie seksualne par. Kobiety przestawały się czuć „brudne” z powodu ustawicznego plamienia z dróg rodnych, ustępowały dolegliwości bólowe oraz konieczność częstego chodzenia do toalety.

Mięśniaki stanowią powszechny, choć na szczęście niezbyt poważny problem medyczny. Ważne aby w porę go rozpoznać i wdrożyć właściwe postępowanie po dokładnym omówieniu możliwości ze swoim lekarzem ginekologiem.

 

Dr Mariusz Zwaliński


 

Dodaj komentarz
ANY
Witam Panie doktorze.Mam bardzo nie typowe pytanie. Jestem uczennicą szkoły medycznej i musze napisać prace odnośnie danej operacji.Wybrałam mięśniaki macicy.Znalazłam ciekawy artykuł jednak muszę wyszczególnić precyzyjnie co dokładnie robi chirurg i jakich narzędzi używa.Czy byłby Pan w stanie mi pomóc? Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
Monika
Mam pytanie mam mięśniaka będę miała usuwane ale jeszcze chcę mieć dziecko Jak wygląda operacja przed mięśniaki i po wieśniaku bo nic nie wie Jak będzie wyglądać po operacji i nic mi nikt nie powiedział bo chcę mieć jeszcze dziecko drugie
mag
Mam mięśniaka na macicy lekarz który mnie badał mówi żeby go usunąć ma 4 cm to jest duży
iwona
mam 33 lat w 2015 roku dowiedziałam sie ze mam miesniaki wiec lekarz skierowal mnie do szpitala na operacje. W styczniu 2016 zrobili mi łyżeczkowanie a w maju pojawily sie znowu.W szpitalu uslyszalam ze jak pojawia sie znowu to lekarz ma mi dac skierowanie spowrotem do szpitala i wiec tak zrobilam. Ale niestety lekarz z lekka mnie olał wiec nic innego zmienilam lekarza ten bez rzadnego ale zajal sie mna odrazu. dostalam skierowanie do szpitala. W lipcu 2016 miałam operacje przez brzuch a dziś( tj. 19,01,2017) bedąc na usg dowiedziałam sie ze mam znowu miesniaki. zalamalam sie troche bo co ile one moga powracac. ( Jezeli ktos odpisuje na te komentarze to prosze odpowiedz na e-mail iwozlo1@wp.pl)
Ola
Pani myślenie jest zaściankowe i chore.Kobiety mają prawo mieć dzieci kiedy chcą i rodzą nawet po 50 tce. Może najlepiej sobie wszystko wyciąć lącznie z mózgiem?
IWONA
a ile krwawilaś po embolizacji ?
maria812
potwierdzam komentarz,pozos taje uraz psychiczny,sama to doświadczam.
maria812
ja jestem 10 lat po operacji i usunieciu macicy jednak pozostal mi uraz psychiczny "nie wartościowej"kobiety.pozatym powstaly mięśniaki.kobiety badajcie się częściej u lek.ginekologa!
Iga
Po 40-ce , kiedy kobieta nie chce, a wręcz nie powinna planowac dzieci - usunięcie macicy to wspaniala metoda antykoncepcyjna !!! Po co wycinać mięśniaki, wypalac i Bóg jeden wie co jeszcze, żeby podem dalej zażywac pigułki hormonalne ????
Kasia
Jestem przed operacja usuniecia trzonu macicy czy moge zajsc w ciaze?
Iwonka
"Tymczasem macica ma jedynie 6–8 cm długości i może być obrazowo porównana do niewielkiej gruszki. Poza okresem ciąży jest całkowicie nieprzydatna w organizmie, zaś jej usunięcie nie powoduje żadnego ubytku zdrowia.." panie doktorze i pan mieni sie lekarzem?? To samo mysli pan o swoich klejnotach?? To oburzające pisac takie rzeczy w dzisaijeszych czasach!!
zaszokowana
"Nikt już dzisiaj z lekarzy nie powie pacjentce że "w tym wieku jest jej już macica nie potrzebna bo nie planuje już dzieci"" - przykro mi bardzo bo właśnie wczoraj (tj.19.09.2013) od lekarza usłyszałam, że niestety trzeba wyciąć macicę. W ubiegłym roku ten lekarz poinformował mnie, że mam mięśniaka wielkości około 36 (chyba mm?), wczoraj powiedział,że urósł do 45 i niestety trzeba wyciąć macicę. Na moje pytanie czy można leczyć zapytał: " a do czego pani jest potrzebna macica?" Zszokowało mnie to. Ponad 25 lat temu mojej matce nie usunięto macicy, a ja slyszę pytanie jw.!!! Postanowiłam pójść prywatnie do innego lekarza. Jestem ciekawa co mi powie?!
dzina
mam 34lata,mialam miesnaki macicy i tydzien temu mialam operacje.mamusunieta macice przez pochwe.dzis czuje sie juz duzo lepiej i wcale nie zaluje ze tak sie stalo.nie bylo na co czekac.jest bardzo mozliwe ze lekarz usuwajac mi macice uratowalmi zycie.
pacjentka
Lekarze nie mają czasu "edukować" swoich pacjentek a z drugiej strony wolą rozmawiać z pacjentkami nie "zielonymi". Pozwólcie na forach wymieniać się jakąś podstawową wiedzą - zanim trafimy do gabinetów lekarzy, żebyśmy wiedziały O CZYM rozmawiać, O CO pytać, czego możemy oczekiwać lub nie i żebyśmy nie irytowały lekarzy naszym brakiem edukacji, nie wiedzą i niepotrzebnie dodatkowo zabierały ich cenny czas.
dodam
Usuwanie niektórych postów sprawy nie załatwi. Prawo zabrania propagowania treści niezgodnych z prawdą, zwłaszcza w zakresie medycyny co może okazać się szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i życia
edyto
Niektóre kobiety potrafią wmówić swojej głowie że bez macicy są takimi samymi kobietami, chociaż tak nie jest. Są nadal kobietami ale kobietami bez macicy i pewne zmiany są nieuniknione bez względu na nasze subiektywne myślenie. Ciało i umysł są jednością i funkcjonują współzależni e. Głowa bez macicy to już inna głowa i czasem po prostu reaguje na brak macicy depresją, gorszym samopoczuciem bo to spadek hormonów, koniec normalnego miesiączkowania , czasem gorszy seks. Depresja po operacji może być spowodowana tymi wszystkimi zmianami jakie ta operacja powoduje. Trudno wmówić kobiecie i jej głowie że nic się nie stało bo organizm już inaczej funkcjonuje. Nie są to zmiany korzystne, różne kobiety różnie je znoszą, lepiej lub gorzej. Najtrudniej znoszą utratę seksualności, przyspieszoną menopauzę, zaburzenia oddawania moczu, szybszą utratę korzystnego wyglądu, tycie itp
kobieta
Można być optymistą i na do połowy wypełnioną szklankę wodą,można powiedzieć że jest "w połowie pełna" albo że jest"w połowie pusta". I jedno i drugie jest obiektywną prawdą.Ale ile się wówczas można z niej napić i nasycić... to inna kwestia. Zpełnej szklanki napewno można się napić więcej. A co do"całkowitej nieprzydatności macicy w organizmie kobiety w pewnymwieku..."? Powiedzcie to samo mężczyznie że w pewnym wieku jegopenis czy jądra są mu już całkowicie nieprzydatne i po amputacji nieodczuje żadnej różnicy bez. U kobiety jest to jeszcze bardziejskompli kowane ze względu na hormonalność. W psychologii małego dzieckajest tak że jak czegoś nie widać, to to nie istnieje i problemu nie ma,ale dorosłym kobietom trudno wmówić że jak macicy nie widać, to bezniej żadnej różnicy ani problemu nie będzie. Bóg tak stworzyłkobietę że jej narządy są wewnątrz i po coś je ma. Poza tym nie ma worganizmie człowieka takiego narządu który jest całkowicie"nieprzydatny" , a macica u kobiety przydaje się jejszczególnie. Dawniej usuwano np migdałki bo uważano że są całkowicie"nieprzydatne" w organizmie, a teraz już nie.
drobna korekta
Można być optymistą i na do połowy wypełnioną szklankę wodą, można powiedzieć że jest "w połowie pełna" albo że jest "w połowie pusta". I jedno i drugie jest obiektywną prawdą. Ale ile się wówczas można z niej napić i nasycić... to inna kwestia. Z pełnej szklanki napewno można się napić więcej. A co do "całkowitej nieprzydatności macicy w organizmie kobiety w pewnym wieku..."? Powiedzcie to samo mężczyznie, że w pewnym wieku jego penis czy jądra są mu już całkowicie nieprzydatne i po amputacji nie odczuje żadnej różnicy bez. U kobiety jest to jeszcze bardziej skomplikowane ze względu na hormonalność. W psychologii małego dziecka jest tak że jak czegoś nie widać, to to nie istnieje i problemu nie ma, ale dorosłym kobietom trudno wmówić że jak macicy nie widać, to bez niej żadnej różnicy ani problemu nie będzie. Bóg tak stworzył kobietę że jej narządy są wewnątrz i po coś je ma. Poza tym nie ma w organizmie człowieka takiego narządu który jest całkowicie "nieprzydatny" , a macica u kobiety przydaje się jej szczególnie. Dawniej usuwano np migdałki bo uważano że są całkowicie "nieprzydatne" w organizmie, a teraz już nie.
ad. "histerektomia"
korekta w pow. tekście: "dlatego coraz mniej histerektomi ...wykonuje się..."
histerektomia
Funkcje macicy są znacznie bardziej złożone niż tylko rozrodcze, dlatego coraz mniej histerektomii (usunięcie macicy)wykonuje z powodu zmian łagodnych (mięśniaki). Do końca życia kobiety, nawet po menopauzie macica pośrednio i bezpośrednio bierze udział w gospodarce hormonalnej (produkuje prostaglandyny) chroniąc przed chorobami kardiologicznym i. Zachowanie macicy nie skraca kobiecie okresu miesiączkowania (przyspieszona menopauza). Anatomicznie macica zapewnia prawidłową statykę i motorykę narządów układu moczowo-płciowego i narządów miednicy mniejszej. Po usunięciu macicy pęcherz, układ moczowy może nie pracować prawidłowo (odnerwienie, zmiany anatomiczne). Jelita nie pozostają w naturalnej konfiguracji ("na swoim miejscu") wypełniając puste miejsce po macicy. Macica daje możliwość przeżywania pełnego wewnętrznego orgazmu (skurcze macicy). Dla wielu kobiet jest to najistotniejszy narząd seksualny umożliwiający normalny orgazm tzw. wewnętrzny. Podczas histerektomii przecinane są więzadła podtrzymujące macicę i liczne sploty nerwowe odpowiedzialne za odczuwalność bodźców erotycznych (splot hipogastryczny) . Traci się także odpowiednie ukrwienie ponieważ przecinane są naczynia krwionośne odpowiedzialne za dokrwienie narządów płciowych (także łechtaczki, warg sromowych, pochwy). Brak menstruacji skutkuje także mniejszym ukrwieniem. Osłabione zostają mięśnie w obrębie miednicy i pozostałych narządów. Wiele kobiet po operacji traci swoją poprzednią seksualność ponieważ faza podniecenia fizjologicznie polega na dodatkowym dopływie krwi i ukrwieniu, a pełny orgazm - na skurczach macicy. Zwężenie i suchość pochwy dodatkowo może spowodować dyspareunię (bolesne stosunki). Pozostawiony kikut szyjki nie zastępuje funkcji seksualnej macicy. Pochwa narażona jest na obniżenie się a układ moczowy na dysfunkcje (zaburzenia mikcji, brak kontynencji/ strumienia moczu, nietrzymanie moczu, ciągłe parcie na mocz, obniżenie się pęcherza. Mimo pozostawionych jajników, przyspieszona jest menopauza (całkowite wygaśnięcie jajników). Pozostawione jajniki i jajowody są niedokrwione i tracą swoją normalną wydolność, są odcięte od macicy, zaburzona jest gospodarka hormonalna i współpraca z mózgiem. Niektóre kobiety szybciej odczuwają objawy zaawansowanego klimakterium (gorsza pamięć, depresyjność). Jajniki z zachowaną macicą pracują regulatywnie i dostosowawczo do końca życia kobiety. Tzw. orgazm łechtaczkowy i pochwowy, jedyny jaki fizjologicznie pozostaje po usunięciu macicy, także może być osłabiony ze względu na chirurgiczną częściową utratę unerwienia. Kobiety zgłaszają też często brak wrażliwości piersi na stymulację, co jest skutkiem chirurgicznej ingerencji w układ nerwowy, mniejsze libido, podniecenie. Są to niektóre anatomiczne i fizjologiczne przyczyny mogące pogorszyć jakość życia i zdrowia po operacji.
mięśniaki?
Ważne żeby macicy nie usuwać zbyt pochopnie, z powodu zmian łagodnych(nie duże mięśniaki, endometrioza, co już można leczyć zachowawczo, embolizować lub histeroskopowo usunąć tylko samemięśniaki. Dzisiaj macicę usuwa się tylko z konieczności ratowaniażycia (potwierdzony solidnie nowotwór, krwotoki). Macica spełnia wiele ważnych funkcji w organizmie przez całe życie, poza rozrodem. Jest ważna dla jakości życia seksualnego, ogólnej odporności, dla zachowania prawidłowego funkcjonowania jelit, układu moczowo-płciowego, krwionośnego, psychiki. Niekorzystne jest skrócenie kobiecie naturalnego okresu miesiączkowania . Nikt już dzisiaj z lekarzy nie powie pacjentce że "w tym wieku jest jej już macica nie potrzebna bo nie planuje już dzieci" bo jakość zdrowia i życia z tym narządem jest lepsza niż bez. Niektóre skutki operacji usunięcia pojawiają się dopiero po kilku latach. Decyzja o konieczności usunięcia musi być potwierdzona tak by ewentualne problemy i dolegliwości pooperacyjne nie były gorsze niż przed operacją, zgodnie z zasadą że skutki leczenia nie mogą być gorsze od objawów choroby. Mięśniaki same w sobie nie są grozne, chyba że bardzo duże mięśniaki, szybko rosnące wykrwawiają kobietę w stopniu już nie do opanowania dostępnymi metodami. Ale i wówczas kobieta ma prawo ubiegać się o poprzedzające operacje radykalną leczenie zachowawcze, możnaspróbować opanować sytuację nowym lekiem (***, niestety jeszcze nie na NFZ) który może zmniejszyć mięśniaki i krwawienia, lub zwiększyć prawdopodobieńs two usunięcia tylko mięśniaków, po ich zmniejszeniu. Podczas wyłuszczania mięśniaków stosuje się już nowe metody zapobiegające krwotokowi śródoperacy jnemu (dawniej był to jeden z głównych powodów usunięcia trzonu macicy podczas operacji, nawet przy niedużych guzach). Takie są mniej więcej wytyczne w postępowaniu z mięśniakami, bez względu na wiek pacjentki. Kiedy pacjentka mówi lekarzowi "mam dosyć zbyt uciążliwych mięśniaków" i sama godzi się wewnętrznie na usunięcie narządu, dobrze żeby była poinformowana także o ewentualnych skutkach ubocznych operacji i zmianach po, przed podpisaniem Świadomej Zgody.
mięśniaki
W ostatnim czasie problem jakości życia pacjentek po operacji usunięcia macicy (histerektomia) jest już przedmiotem zaawansowanych badań i statystyk (postęp w medycynie) ponieważ nie jest tak "różowo" po tej operacji jeśli chodzi zarówno o potencjalne skutki uboczne, możliwe powikłania, te długodystansowe czy natychmiastowe, oraz te nieuniknione wynikające z charakteru tej operacji - zmiany anatomiczne, biochemiczne, fizjologiczne i we fizjologii seksualności. Równocześn ie metody zachowawczego leczenia i usuwania samych mięśniaków, endometriozy, są już tak zaawansowane że kobiety dzisiaj nie muszą tracić macicy z tych powodów, w takim stopniu jak dawniej. Patrz: embolizacja mięśniaków (Lublin, na NFZ), histeroskopia operacyjna, Esmya (jeszcze nie na NFZ) ale warto zainwestować w swoje zdrowie. Proszę szukać aktualnej informacji medycznej, zgodnej z aktualną wiedzą medyczną i wytycznymi w postępowaniu terapeutycznym (EBM).
do Agi
Ago, tak radykalną operacje jak Pani pisze wykonuje się tylko z powodu nowotworu złośliwego, czyli dla ratowania ŻYCIA. Zosia pisze że "po usunięciu także i jajników" jest "horror i bóle podczas współżycia". Problemy z seksem mogą i występują często "tylko" i po usunięciu samej macicy, trzonu, i z zachowanymi jajnikami. Jajniki po usunięciu macicy są osłabione (odcięte jajowody i jajniki od macicy) nie pracują już tak wydolnie jak z macicą i przestaje się miesiączkować. Mają tendencje do chorowania (cysty/ torbiele itp.) i bywa że po kilku latach konieczna jest następna interwencja inwazyjna. Niektóre pacjentki po usunięciu macicy i z zostawionymi jajnikami po roku już doświadczają przykrych objawów zaawansowanego klimakterium i od razu mają suchość pochwy. Produkcja śluzów tkankowych jest także uzależniona od posiadania macicy, stopnia ukrwienia okolic narządów płciowych i w miednicy mniejszej. Bez macicy czy trzonu macicy nie będzie Pani mogła już doświadczać orgazmu (skurczów macicy) i stosunki mogą być bolesne.
mięśniaki dzisiaj
Ważne żeby macicy nie usuwać zbyt pochopnie czy z powodu zmian łagodnych (nie duże mięśniaki, endometrioza które można już inaczej leczyć, zachowawczo, embolizować czy histeroskopowo usunąć tylko mięśniaki). Macicę obecnie usuwa się tylko z konieczności ratowania życia (potwierdzony solidnie nowotwór, krwotoki). Macica spełnia wiele ważnych funkcji w organizmie kobiety do końca jej życia, poza rozrodem. Jest ważna dla jakości życia seksualnego, ogólnej odporności organizmu, dla zachowania prawidłowego funkcjonowania jelit, układu płciowo-moczowego i krwionośnego ze względu na produkowane przez nią prostaglandyny i nie skrócenie okresu miesiączkowania . Nikt już dzisiaj z lekarzy nie powie pacjentce że "w tym wieku jest jej już macica nie potrzebna jak nie planuje dzieci", bo to jest nie prawdą. Na pewno jakość zdrowia i życia kobiety z macicą jest lepsza niż bez. Niektóre skutki operacji usunięcia macicy pojawiają się dopiero po kilku latach. Decyzja o konieczności usunięcia macicy musi być potwierdzona tak, by ewentualne problemy i dolegliwości pooperacyjne nie były gorsze niż przed operacją, zgodnie z zasadą że skutki leczenia nie mogą być gorsze od objawów choroby. Mięśniaki same w sobie nie są grozne, chyba że bardzo duże mięśniaki, szybko rosnące wykrwawiają kobietę w stopniu już nie do opanowania. Ale i wówczas, zanim usunięcie macicy, wskazane jest leczenie zachowawcze, można spróbować opanować sytuację nowym lekiem (Esmya), który może zmniejszyć mięśniaki i krwawienia, lub czasem umożliwić usunięcie tylko mięśniaków. Takie są mniej więcej wytyczne w postępowaniu z mięśniakami, bez względu na wiek pacjentki.
bez trzonu
Jestem po takiej samej operacji cztery lata. Mam dużo gorsze zdrowie a moje życie seksualne po prostu przestało istnieć. Oczywiście że skurcze macicy mają ogromne znaczenie w jakości seksu i orgazmu. Poza tym nie ma się już takiego unerwienia po operacji i wszystko słabiej się odczuwa. U mnie pochwa bolała podczas stosunku, mimo nawilżaczy, i seks to była tortura.
Wiki
Bez macicy można żyć. Ale nie uważam, by była całkowicie nieprzydatna po okresie ciąży.
Evitta Zunija
Witam Pani Doroto! Poproszę o ankietę!Pozdr.Evitta
Wiki
Jestem po operacji usunięcia trzonu macicy siedem miesięcy. Jajniki i szyjka pozostawione. Czuję się dobrze. Jednak moje życie seksualne nie jest już tak satysfakcjonują ce jak przed operacją, mimo że nic mnie nie boli i nie mam problemu z nawilżeniem pochwy. Chyba jednak skurcze macicy mają znaczenie dla udanego współżycia. Nie jest źle, ale gorzej niż przed operacją. W moim wypadku to była konieczność, więc się pogodziłam, bo zdrowie najważniejsze.
Wiki
Jestem po operacji usunięcia trzonu macicy siedem miesięcy. Jajniki i szyjka pozostawione. Czuję się dobrze. Jednak moje życie seksualne nie jest już tak satysfakcjonują ce jak przed operacją, mimo że nic mnie nie boli i nie mam problemu z nawilżeniem pochwy. Chyba jednak skurcze macicy mają znaczenie dla udanego współżycia. Nie jest źle, ale gorzej niż przed operacją. W moim wypadku to była konieczność, więc się pogodziłam, bo zdrowie najważniejsze.
Kobieta
Jestem po operacji usunięcia trzonu macicy siedem miesięcy. Jajniki i szyjka pozostawione. Czuję się dobrze. Jednak moje życie seksualne nie jest już tak satysfakcjonują ce jak przed operacją, mimo że nic mnie nie boli i nie mam problemu z nawilżeniem pochwy. Chyba jednak skurcze macicy mają znaczenie dla udanego współżycia. Nie jest źle, ale gorzej niż przed operacją. W moim wypadku to była konieczność, więc się pogodziłam, bo zdrowie najważniejsze.
zosia
niech sie pani za nic na swiecie nie zgadza na usuwanie jajnikow podpisuje pani na siebie wyrok jest pani za mloda na usuwanie jajnikow dopiero wtedy po ich usunieciu zacznie sie horror zdrowotny okropne bole podczas wspolzycia i wiele innych dolegliwosci
dorothy6119
Miłe Panie !Jestem studentką i pisze prace mgr na temat Psychologicznyc h aspektów usunięcia macicy u kobiet w wieku 20-60 lat.Poszukuję Pań chętnych do wypełnienia ankiety-zupełnie anonimowo bez podawania danych .Prosze napisać do mnie na adres email:dorothy6119gmail.comJa przyślę ankietę.Z góry dziekuję.Pozdrawiam ,Dorothy
pola
Ja również bardzo proszę o podanie nazwiska tego lekarza; mój adres pola.max@intera.pl
doradźcie !!!!
tydzień temu byłam na usg-okazało się,że mam mięśniaka -17mm. mam 26 lat i jedno dziecko-niestety moj lekarz po za ta informacja,że mam "kolege" nie powiedział mi nic wiecej...czy mam sie czego bac ? czy poprostu brac dalej tabletki anty i czekac spokojnie i bezstresowo? a moze lepiej je odstawic?czy przy miesniaku bd mogla zajsc w ciaze? dziekuje z gory za odp:-)a co do miesiaczki-3 miesiące temu nie pojawila sie,po kolejnym miesiacu bez niej i wykluczeniu ciązy dostalam luteine.okres wystapil-silny,bolesny i trwal 10 dni-obecnie zaczela sie kolejna-tez nie jest skąpa.czy miesniak moze miec taki wplyw na to ?
dodany przez iwonę
Podaję ci swój adres iwonasam1@o2.pl
piekna1973
Witwm.Nie jestem pewnw,czy tu otrzymam porade lekarska.Jestem po operacji mesniaka.Mialam ja 28 wrzesnia.Byla to operacja poprzez ciecie u dolu brzucha.Miesniak byl duzy bo wazyl ok.2 kg..Lekarz uswiadomil mnie,ze po operacji mam sie oszczedzac,ale ja poczulam sie lepiej i zaczelam wiecej chodzic i cokolwiek w domu robic.Oczywiscie nic nie dzwigalam ciezkiego,takie tam leciutkie prace.Wieczorem zauwazylam,ze ponownie spuchl mi brzuch nad blizna i podczas chodzenia czuje jak pracuja mi miesnie i to lekko pobolewa.I tu mam pytanie czy to jest powod do obawyze cos sie dzieje nie tak czy poprostu mam znowu duzo lezec i wypoczywac.Prosze o odpowiedz.Pozdrawiam.
monika.6000
Iwo, czy możesz napisać nazwisko tego lekarza i namiar na niego mój adres to monika.6000@op.pl
lidka
Iwonko czy mogłabyś mi dać jakiś namiar do siebie? Też czekam na operacje i chciałabym zapytać o kilka spraw
ula
Ja mam 38 lat dowiedziałam się o mięśniakach miesiąc temu. Mam ich tam sporo. Największy ma 5 cm. Na razie nie jest tragicznie z objawami, ale miesiączki trochę się rozregulowały. Lekarz powiedział, że za pół roku zobazymy. Jesli będą krwotoczne miesiączki albo mięśniaki urosną, trzeba usunąć macicę. Wiadomo, że nie chcę tego z całego serce. Boję się operacji, bólu i w ogóle. Piję teraz zioła od o. Bonifratrów czytałam, że wielu osobom pomogły. A teraz znalazłam informację, że sa środki enzymatyczne - jeszcze niedostępne w Polsce - które [pomagają. Czy ktoś może się spotkał z takimi lekami (bez recepty): Vitalzym, Neprinol, Fibrovan??? Będę wdzięczna za jakieś wskazówki. Czytałam tłumaczenie w Google, bo nie znam na tyle angielskiego o nich i wygląda to zachęcająco.
Iwona
8.08.12 miałam operację usunięcia trzonu macicy nie dało się inaczej mięśniaki były duże a macica 15x20 cm, muszę dodać,że miałam mięśniaki śródścienne i one rozpychały mi macicę w różne strony, gdzie miałam ucisk na większość narządów,teraz czuje się dobrze nic mi nie dolega, wyniki wyszły dobrze.Jestem jeszcze na zwolnieniu bo poprostu chciałam sobie trochę poleniuchować, aha nie czuje się jakoś inaczej bez macicy niż z nią, jestem taką samą kobietą jak przedtem, a czy czujemy się kobietą czy nie po operacji zależy od nas samych.
Macica
http://zwierciadlo.pl/2010/zdrowie/porady/centrum-z-ktorym-jestesmy-polaczone
do Iwy
Może ta informacja pomoże Ci w Twoim problemie?"Moja histora - mięśniak podśluzówkowy.To już ponad rok od mojego zabiegu i wszystko jest jak najbardziej ok. W końcu znalazłam bardzo dobrego lekarza (...), otrzymałam 3 zastrzyki- 1 co miesiąc, zastrzyk Zoladex. Wyniki po zastrzykach były super, mięśniak zmniejszył się o ponad połowę i co ważniejsze mięsień macicy wypchnął go do jamy macicy więc wisiałsobie jak 'bąbka', później szybciutko miałam zabieg pod narkozą w szpitalu ... i odcięli go i usunęli w 20 minut! a co najważniejsze mój lekarz ocalił moją macicę ipłodność! Teraz w drugiej połowie miesiąca biorę Duphaston- dydrogesteron- endogenny progesteron żeby mięśniak się nie powtórzył, więc teraz jak tylko podejmiemy z mężem decyzję o dziecku, mogę je mieć! Wszystko dzięki najwspanialszem u lekarzowipod słońcem (...)! To on uratował moją macicę i płodność. On również pracuje w prywatnej klinice leczenia bezpłodności NOVUM w Warszawie. Natomiast nie polecam prof. ..., po pierwsze nie podobało mi się jego przedmiotowe traktowanie i brak empatii, a także jego decyzja o wycięciu mi macicy i otwieraniu brzucha, czego chciałam za wszelką cenę uniknąć, ale on w ogóle nie liczył się ani z moim zdaniem ani z moim ciałem. To ja decyduję sama o sobie!!! Dziękuję Ci Boże, że pomogłeś mi znaleźć dr...!".Wynika z tego że wszystko zależy od tego jakiemu lekarzowi powierzamy swoje zdrowie i życie i że lekarz lekarzowi nierówny.
Esmya
Czy zawsze konieczna jest operacja z powodu mięśniaków?***Selektywne modulatory receptora progesteronoweg o (SPRM)- Esmya działają bezpośrednio na mięśniaki, hamują ich rozwój i wzrost oraz powodują zmniejszenie ich wielkości, średnio o ok. 30–50 % w czasie 3 miesięcy kuracji. Po zastosowaniu leku następuje redukcja obfitych skrzepowatych krwawień już w ciągu pierwszych 7-10 podawania leku. Lek ten jest stosowany jako przygotowujący do operacji usunięcia mięśniaków (w czasie leczenia u pacjentek znacznie poprawia się także poziom hemoglobiny).U 50 % pacjentek po 3 miesięcznej kuracji zabieg OPERACYJNY NIE JEST KONIECZNY!W przeciwieństwie do innych terapii, SPRMs powoduje niewielkie objawy uboczne. Najczęściej jest to brak miesiączki, łagodne lub umiarkowane uderzenia gorąca. Terapia jest jednak kosztowna i nierefundowana.
Esmya
jest takie forum: Esmya - nadzieja!? walka z mięśniakami
Iwa
Dodam,że jestem z okolic Poznania. A więc do Lublina spory kawałek. Ale dzięki za info. Dlaczego tak ciężko opanować strach. . . ?
Iwa
Mój email - i.knopinska@inter ia.pl
do iwy
o dobrą diagnozę nie jest łatwo jak się nie ma pieniędzy. Na NFZ w najbliższym szpitalu na pewno chętnie zechcą usunąć macicę zwłaszcza przy szybko rosnących mięśniakach.
do Iwy
Klinika w Lublinie to najlepsze miejsce (na NFZ). Tam cięzbadają TK, RM i najlepiej powiedzą jakie masz szanse. Młoda jesteś, będą się starać ci pomóc, mają odpowiedni sprzęt diagnostyczny, warunki i podejście do problemu.
do Iwy
Iwa podaj kontakt email
iwona
U lekarza byłam i leżałam w szpitalu teraz czekam na wynik, od tego jaki wyjdzie zależy zakres zabiegu, czy wszystko włącznie z przydatkami czy samą macicę
Iwa
tak,sytuacja moja zmieniła się przez te niespełna 5 miesięcy...:sad:Bardzo się denerwuję ,co będzie dalej...Co do badania TK to skąd wziąć skierowanie?Niestety nie stać mnie ,by wykonać je prywatnie:sad:D oradżcie,kobitk i drogie bo sama nie wiem co dalej robić.Czekać? ale na co?
info med.
chodzi o badanie RM rezonans magnetyczzny
do Iwy
czy w ciągu kilku miesięcy tak zmieniła się twoja sytuacja?idz na badanie TK żeby potwierdzić ta diagnozę???
Iwa
w marcu byłam u ginekologa który stwierdził mięśniaka niewielkiego,ok 2cm.Dziś byłam u kontroli i okazuje się że jest ich już sześć,nie jeden.O operacji doktor nie wspominał,mimo że mam wiele przykrych objawów.W zasadzie dostałam receptę na lek zmniejszający krwawienie i nic poza tym. Lekarz dodał,że struktura macicy jest nieprawidłowa,ż e macica odpowiada wielkością macicy ciężarnej 6miesiecznej. Kazał przyjsc za pół roku.Co robić? trochę się martwię.Dodam,że mam 38 lat i troje dzieci.Bardzo urósł mi brzuch.Pozdrawiam wszystkie posiadaczki mięśniaków.Trzymajcie się!
mięśniak
http://www.medserwis.pl/?p=4097,2757,10
Magda
Właśnie - zacznij myśleć i biegnij do ginekologa! I to zaraz.
iwona
Mam 43 lata mięśniaki jeden 8cm i pare małych po badaniu okazało się że mam endometrium 18mm niejednorodne, czekam na wynik z badania, lekarz wcześniej przy pierwszym badaniu powiedziała że mogę mieć raka szyjki macicy i trochę się boje, muszę powiedzieć że nigdy nie miałam obfitych okresów ale zdarzały ni się plamienia miedzymiesiączk owe, nie wiem co o tym myśleć
na czasie
duże mięśniaki podśluzówkowe śródścienne nie oznaczają że musi być usunięta macicawpisz w google: Histeroskopia Chirurgia ginekologiczna, i na tej stronie klikaj w "więcej",doczytasz się jak sobie radzić w Twojej sytuacji. Strona polecana dla kobiet w tzw "trudnych przypadkach", z dużymi mięśniakami, endometriozą i które nie godzą się na usunięcie macicy
o forum
To forum jest bardzo światłe i z postępem, nie ma tu kobiet bezkrytycznie zachęcających do usuwania macic, operacjitylko wprost przeciwnie. I można swobodnie o wszystkim pisać, bez cenzury i "opieki ginekologów"
endometrioza
szkoda że zasady tego forum utrudniają przekaz tych informacji, nie można podawać linków itp
endometrioza
Diagnozy endometrioza można być na 100% pewnym tylko po specjalistyczne j laparoskopii i badaniu histopatologicz nym
endometrioza
to forum ma rygorystyczne zasady, że nie przepuszcza postów gdzie podaje się linki do innych forów czy niektórych informacji. Podaj mi mi jakiś kontakt ze sobą bo napisałam posty do Ciebie ale bez skutku?a odnosnie endometriozy to poczytaj tutaj:*Endometr ioza- Zdrowie Gazeta.pl*Nowy skuteczny lek na endometriozę Gazeta.pl Zdrowie*Endomet rioza - obalamy mity (video)
do Agnieszki
Jesteś bardzo młoda i w tym wieku i bez dziecka żaden lekarz nie będzie ci proponował usunięcia macicy. Po 40ce to tak, mięśniaki i choćby podejrzenie endometriozy to najczęściej diagnoza rutynowa =konieczność usunięcia macicy, chociaż wcale nie musi to być jedyne wyjście. Najlepiej diagnozują w Lublinie, tam gdzie embolizują duże mięśniaki. W badaniu TK powinnaś potwierdzić tą endometriozę, a może są też jakieś i inne wysoce specjalistyczne badania na to. Chodzi o to że endometrioza wyklucza embolizację i zmniejszenie mięśniaka. Musisz poczytać w sieci na temat jak endometrioza wpływa na ciążę i płodność i jak się to leczy zachowawczo jeśli powoduje trudności w zajściu w ciążę. Wiem że są lekarze którzy laparoskopowym zabiegiem podleczają endo...na tyle że potem się rodzi. Mięśniak duży 8cm ale w TK wyjdzie dokładnie czy taki jest i jak położony. Z nim jest dodatkowe ryzyko zagrożonej ciąży. Ale istnieje szansa usunięcia samego mięśniaka nawet takiego. Nie chce polecać na forum lekarzy po nazwisku ale mojej koleżance też młodej bezdzietnej udało się takiego mięśniaka się pozbyć, w Warszawie
kobietka
Kobietki, jestem jedna z Was.Tez mam miesniaka. cudownie ze tutaj piszecie, radzicie i pocieszacie. Dajecie nadzieje i wazne informacje. Oby tak dalej.
agnieszka
mam 35 lat nie rodziłam i mam miesniaka 8 cm bardzo chcemy z mezem miec dziecko tylko jeszcze jedno mam endriometrioze
ania
jasne że nie ale "kto o drogę pyta, ten nie błądzi", można sobie przekazać cenne wskazówki,rady , sugestie,jak się już przeszło tą drogę doświadczalnie, i naprawdę namiary na dobrego specjalistę są bardzo ważne, lekarz lekarzowi nie równy
marlena
ja rowniez mam miesniaka mam skierowanie na tk planowalismy z mezem dziecko niewiem co dalej lekarz wspomial cos o operacji mam 1 dziecko
Magda
A czy uważasz, że my tu pomożemy lepiej od lekarza? Odważna jesteś.
Esmya
http://www.mowimyjak.pl/zdrowie/choroby_i_profilaktyka/usuniecie-macicy-co-oznacza-dla-kobiety-histerektomia,96_34823.htmlzapytajcie lekarza o Esmya, nowy lek i sposób na mięśniaki. W necie jest informacja na ten temat
ania
ja się nie dziwię kobietom że szukają informacji na forach i w necie, lekarze są różni, można zle i bardzo zle trafić..., a większość z nich nie informuje pacjentek o najważniejszych kwestiach i możliwościach. Idą na łatwiznę, dla siebie "łatwiznę" i chętnie usuwają macicę jak pacjentka sama nie zadba o siebie.
ciąża?
Po udanym wyłuskaniu mięśniaka ciąża jest możliwa, po roku można próbować...mimo zrostów, ale jest to ciąża tzw. wysokiego ryzyka. Czasami kobiety z mięśniakami decydują się też na ryzykowną ciążę (można poronić) i albo się uda albo nie. Ale jaki ginekolog da Ci 100% gwarancję przed operacją że uda mu się Twojego, dosyć dużego mięśniaka, wyłuszczyć i zachować macicę? Jeśli znajdziesz takiego, to można się zgodzić na to. Zrób badanie TK, dokładne, żeby wiedzieć jak mięśniak położony i jakie są szanse. Podaj jakiś kontakt, to wyslę Ci informacje o takim lekarzu w Polsce itp. Co do endometriozy, samo podejrzenie o niczym nie przesądza i Endometrioza nie jest wskazaniem do konieczności operacji ani usunięcia macicy.
iza
wczoraj dowiedzialam sie ze mam miesniaka 47mm....nie wiem jak sobie poradzioc ze strachem ze byc moze bedzie potrzebna operacja....co z zajsciem w ciaze itd....jeszcze tylko wspomne ze mam 26 lat....
Magda
Fryzjera pytasz Agnieszko? Zapytaj ginekologa, najlepiej twego, który będzie przeprowadzał zabieg. Jeśli jest to pojedynczy mięśniak można go wyłuskać bez usuwania macicy, wówcias ciąża jest możliwa.
agnieszka
mam pytanie jesli mam miesniaka wielkosci8 cm i podejrzenie endriometriozy czy mam szanse na dziecko po operacji
miomektomia
czyli wyłuszczenie mięśniakówhttp://www.menopauza.pl/zdrowie_2/badajmy_sie_/co_to_jest_miom ektomia_.html
do Edyty
Edyto, obfite miesiączki nie zawsze są spowodowane obecnością mięśniaka dlatego tak ważna jest precyzyjna diagnoza. Może tak być z przerostu endometrium macicy albo nawet z niedoczynności tarczycy. Zdarza się że obfite miesiączkowanie jest przypisane tylko mięśniakowi w diagnozie. Oczywiście że trzeba szybko z tym do lekarza który wyłuskał ci mięśniaka bo może to jakieś powikłanie? zdarza się rzadko ale... . Czy miałaś laparoskopowy zabieg czy operacyjnie? wyłuskanie mięśniaka wymaga dobrego specjalisty, to trudniejsze od usunięcia macicy. Lekarze czasem się deklarują że potrafią ale nie wszyscy są w tym dobrzy. Hemoglobinę masz niską ale nie tak alarmująco żeby kłaść się szybko ponownie na stół, trzeba powstrzymać krwawienie i hemoglobinę można poprawić, zażywaj żelazo, kwas foliowy, vit B12 w zastrzykach też wskazane.
EDYTA
Witam, miałam usunięty mieśniak 25 stycznia 2012. miesięczki nadal bardzo obfite. ostatnio zrobiłam badania i okazało się że mam poziom hemogloniny 7,8. od 27 kwietnia 2012 mam krwawienie (pocżatkowo była to miesięczka) krwawienie (miesiączka ) trwa już 21 dni. czy może to być spowodowanie usunięciem, czy tez znów coś tam się dzieje nie tak. i Powinnam isć jak najszybciej do lekkarza
nowe metody
ze strony: Skutki histerektomii: Nie ma idealnej metody leczenia mięśniaków macicy – każda niesie ze sobą pewne powikłania. Miomektomia czy embolizacja jest nadzieją dla tych kobiet które nie chcą tracić ważnego dla siebie atrybutu kobiecości. Być może najnowsze metody leczenia: za pomocą laseroterapii, elektrokoagulac ji, miolizy, lub krioterapii przyniosą lepsze skutki. Na rezultaty będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.
suzi
Do embolizacja. Czytałam, że NFZ zerwał finansowanie embolizacji w Lublinie, a może jestem niedoinformowan a i znowu jest wznowione finansowanie?W grudniu 2011 ginekolog stwierdził, że jestem zdrowa a na początku IV. 2012 ten sam ginekolog stwierdził, że mam dużego mięśniaka. Mam dolegliwości ze słabym trzymaniem moczu, zwłaszcza przy wysiłku.W maju wchodzi nowy lek, który powoduje, że mięśniaki się zmniejszają- tyle doczytałam.Kuracja nim ma właśnie tyle kosztować( j. w.)Też nie wiem jaki to typ mięśniaka, jeden z typów mięśniaka nie nadaje się do leczenia embolizacją.
Marta
Lekarze... Podaj mi jakieś linki jak mozesz to mój email Męza Xxmariusz@gmail .com
do Marty
Marto ginekolodzy najcześciej namawiają do operacji radykalnej, nie patrzą na młody wiek pacjentki ani nie informują o konsekwencjach ale nie musisz się na to godzić. Są też i inne sposoby a mięśniaków bezobjawowych się nie operuje. Jest dużo informacji w necie na ten temat, jesli podasz jakiś kontakt emailowy to mogę ci podać linki
do suzi
Suzia to że masz mięśniaka nie oznacza że musisz mieć operacje. Skoro bylaś zaskoczona, to pewnie nawet nie wiedziałaś że go masz i nie masz żadnych dolegliwości? w Twoim wieku mięśniaków się już nie operuje a zwłaszcza nie usuwa macicy z tego powodu bo one sie w menopauzie obkurczają, "zasuszają". A zabieg o który pytasz to embolizacja, na NFZ w Lublinie. Można mięśniaka w ten sposób zmniejszyc, wiele kobiet sobie chwali takie wyjście, gdy mięsniaki były zbyt duże czy uciążliwe.
Marta
dzis bylam u ginekologa i szok mam nadzerke duza ale to malo mam 2miesniaki jeden 6cm a drugi 5 cm i macica powiekszona lekarz widzi tylko usuniecie macicy dla mni to szok prosze doradzcie czy niema innego wyjscia mam 42 lata
Suzi
Dzisiaj dowiedziałam się , że mam dużego mięśniaka. Mam 50 lat. Byłam zaskoczona i nawet nie zapytałam jak duży.Lekarz poinformował mnie o jakimś nowym leku czy metodzie leczenia, który miałby kosztować od 5 tys. zł do 10 tys.Czy miał na myśli embolizację? Bo z tego co tu czytam to nic nie piszecie o farmakologiczny m leczeniu. Jeżeli to faktycznie chodzi o zabieg embolizacji to czytam że zabieg może być refundowany przez NFZ. Jeżeli nie to leczenie to zabieg usunięcia trzonu macicy- tak określił lekarz.To w końcu płaci się za tę enbolizację czy nie?
lucja
jestem już 4 lata po zabiegu embolizacji. Z mięśniaków nie zostało nic, świetne samopoczucie , żadnych objawów zblizającej sie menopauzy czyli jest ok. Nie dajcie się kroić. To zupełnie nie potrzebne
w sprawie mięśniaków
piszesz że lekarz proponuje oszczędną operację czyli usunięcie mięśniaków? po czterdziestce im bliżej klimakterium z reguły mięśniaki już przestają tak szybko rosnąć /spadek hormonów. Lekarze każą je tylko obserwować czy faktycznie nie rosną zbyt szybko, operacja nie jest konieczna tylko dlatego że je masz ale wtedy gdy są objawowe.
info med.
...Przecięte więzadła i unerwienie w obrębie miednicy i pęcherza powoduje zaburzenia pracy układu moczowego, niemożność utrzymania/kontrolowania moczu i/lub atonię pęcherza (zatrzymanie moczu /częstomocz ponieważ pęcherz wypróżnia się "na raty"). Brak strumienia moczu.Bez oparcia, pęcherz może się obniżyć (cystocele).Jelita nie są tak samo wydolne. Mogą wystąpić trudności z wypróżnianiem , ciągłe zaparcia, osłabienie pracy jelit. Jelita przesuwają się w miejsce puste po macicy, wypełnione kałem mogą uciskać na pęcherz, z tendencją do obniżenia się. Z kolei uciskające jelito powoduje obniżenie odbytnicy (rectocele). Z powodu zlikwidowanych połączeń nerwowych macicy z dolnymi narządami płciowymi (pochwą, łechtaczką, wargami sromowymi) i braku ukrwienia wokół macicy (i pozostawionych jajników) następuje osłabienie lubcałkowita utrata czucia i reakcji na bodzce seksualne. Kobiety czasem skarżą się na promieniujący ból, od pasa w dół, do nóg, stóp (mrowienie, drętwienie). Jest to neuropatia. Dyskomfort mogą też odczuwać w pochwie (pulsowanie, wrażenie ucisku w pochwie). Brak macicy i zanik śluzówki pochwy powoduje suchość. Są to FIZYCZNE skutki histerektomii które uniemożliwiają takie doznania seksualne jakie były odczuwalne przed operacją. Kobiety które przeżywały pełny orgazm (maciczny) po histerektomii mieć go już nie będą. Wiele kobiet po histerektomii skarży się na częściową lub całkowitą utratę seksualności, libida, sił witalnych, depresyjność.Inną ważną permanentną funkcją macicy /jajników jest ochrona przed chorobami serca, układu krążenia, czy rakiem płuc (macica produkuje hormon, prostacylinę, prostaglandyny) . U kobiet po histerektomii ryzyko takich chorób wzrasta trzykrotnie, a bez jajników,siedmi okrotnie. Jest już od dawna obaloną pseudo-teorią że jakoby "narządy kobiece po menopauzie obumierają" całkowicie i nie produkują żadnych hormonów. Niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i niedopuszczalne jest usuwanie także "zdrowych jajników" przy okazji histerektomii ze względu "na wiek pacjentki". Są to gonady służące ogólnemu zdrowiu kobiety przez całe życie. Wprawdzie pozostawione i niedokrwione jajniki bez macicy już nie są tak wydolne,lecz usuwanie zdrowych gonad jako "profilaktyka nowotworowa" jest medycznym błędem i nieuzasadnioną kastracją. Po usunięciu także i szyjki macicy pozostaje otwór i aby został zaszyty, skrócona zostaje pochwa. W ten sposób kobieta narażona jest bardziej na obniżanie się ścian pochwy czy po latach, wypadanie.Bez względu na metodę histerektomii i jak sprawny technicznie jest chirurg, efekt operacji jest ten sam: hormonalny, seksualny organ płciowy zostaje usunięty, a skutki są permanentne i nieodwracalne. Mogące wystąpić problemy psychiczne są wtórne, są konsekwencją rozległych zmian anatomicznych, fizjologicznych , hormonalnych i utraty seksualności, zmysłowości. Nie jest prawdą że po usunięciu macicy pozostawione jajniki pracują w taki sam sposób, usunięcie macicy znacznie przyspiesza menopauzę i może spowodować choroby jajników (cysty, zwapnienie).
info med.
Informacja dla pacjentki przed podpisaniem świadomej zgody na histerektomie: (Video- Anatomia Kobiety)Oprócz ryzyka takich powikłań śród operacyjnych /pooperacyjnych jakie możliwe są przy każdej innej operacji (infekcja, krwotok, choroba zrostowa, uszkodzenie innych narządów), formularz świadomej Zgody zakłada że zostałaś poinformowana także o nstp. faktach i skutkach ubocznych histerektomii, możliwych powikłaniach i wiesz NA CO wyrażasz swoją zgodę, 1. Informacja o funkcjach macicy /jajników i o współzależno ści z innymi narządami, procesami życiowymi2. Informacja o med. skutkach przeciwnych które zawsze towarzyszą histerektomii (na czym dokładnie polega operacja, zmiany anatomiczne,fiz jologiczne, biochemiczne)3. Informacja o skutkach przeciwnych najczęściej zgłaszanych przez kobiety po operacji, w oparciu o doświadczenia i statystykęMacic a jest wielo-funkcyjnym organem płciowym, mięśniem znajdującym się w obrębie miednicy.Poza miesiączkowanie m i rozrodczością, spełnia wiele innych ważnych funkcji przez całe życie kobiety. Bierze czynny udział w gospodarce hormonalnej, jest ważnym narządem seksualnym, umożliwiającym przeżycie orgazmu (skurcze macicy).Pęcherz znajduje się z przodu macicy, a jelito z tyłu.Macica oddziela pęcherz od jelita. Pęcherz znajduje się na jednym połączeniu z macicą. Macica pomaga utrzymać pęcherz w jego naturalnej pozycji i jelita- w ich naturalnej konfiguracji(tz n."na swoim miejscu"). Macica z szyjką, stanowi kontynuacje z pozostałymi narządami płciowymi, zewnętrznymi (pochwą,łechtac zką,wargami sromowymi) tak jak głowa poprzez szyję łączy się z ramionami. Macica jest połączona wieloma pasmamiwięzadeł podtrzymujących z układem moczowym, siecią połączeń nerwowych oraz z arteriami i naczyniami krwionośnymi. Bez względu na to czy histerektomia jest całkowita (macica usuwana z szyjką), czy częściowa (bez szyjki), te połączenia nerwowe i krwionośne zostają przecięte, zlikwidowane. Więzadła obwodowe, główne, maciczno-krzyżowe, połączone z macicą stanowią strukturalną całość. Jest to oparcie dla kości miednicy i dla pozostałych narządów w obrębie miednicy. Gdy te więzadła są poprzecinane następuje nienaturalne przemieszczenie się kości miednicy i pozostałych narządów. Po usunięciu macicy pod naciskiem (ciśnienie brzuszne) kości miednicy się poszerzają, Skutkuje to uciskowymi bólami w dolnej części pleców/krzyża,kręgosłu pa i w klatce piersiowej (ucisk na żebra).
mięśniaki
http://en.wikipedia.org/wiki/Hysterectomy Educational Resources and Services (HERS) Foundation
tak łatwo się nie poddam
http://en.wikipedia.org/wiki/Hysterectomy_Educational_Resources_and _Services_(HERS )_Foundation
WPROST
WPROST” nr 12(1265)CO PIĄTA OPERACJA JEST NIEPOTRZEBNA, A NAWET MOŻE BYĆ SZKODLIWALekarz namawia cię na operację ........? Dobrze się zastanów, czy zabieg na pewno jest niezbędny. Aż jedna piąta (niektórzy twierdzą,że nawet jedna czwarta) przeprowadzanyc h zabiegów i operacji jest niepotrzebna lub zbyt ryzykowna. Tak jest szczególnie w ginekologii, kardiologii i leczeniu niepłodności. Wielu lekarzy pochopnie chwyta za skalpel, by wykonać cesarskie cięcie, usunąć migdałki lub wyrostek robaczkowy czy wyciąć MACICĘ. W USA w ostatnich kilkunastu latach aż dziesięciokrotn ie wzrosła liczbazabiegów operacyjnych, co jest podyktowane raczej chęcią zarobienia na chorych niż wymogami terapii. W Polsce minęły już czasy, gdy wykonywano zbyt mało zabiegów i operacji, bo na wszystko brakowało pieniędzy. Coraz częściej zabiegi są przeprowadzane BEZ wyraźnychwskaza ń medycznych. W Szwajcarii wykonuje się dwukrotnie więcej niż we Francji zabiegów HISTEREKTOMII (usunięcia macicy), choć Szwajcarki nie cierpią na choroby narządów rodnych częściej niż Francuzki. Do kuriozalnej sytuacji doszło w Wielkiej Brytanii, gdzie co piąta kobieta przedukończenie m 60 roku życia ma usuniętą macicę. Badania opublikowane przez „British Journal of Obstetrics and Gynaecology" wykazały że co najmniej połowę tych operacji wykonywano przedwcześnie lub zupełnieniepotr zebnie. Lęk przed ginekologiem jest wśród Brytyjek tak silny, że mimo dolegliwości kobiety zwlekają z wizytą u lekarza, bo obawiają się, iż natychmiast trafią pod nóż...i utracą narządy.Royal Medical College zobowiązał lekarzy do zaprzestania tego procederu bo zbyt wiele kobiet po histerektomii nie jest w stanie już potem funkcjonować, a niektóre popadają w stany samobójcze, depresyjne.
WPROST
problem chirurgów nadgorliwie wykonujących operacje ale już się o tym mówi i pisze w mediach: kobiety są najbardziej narażone na bezzasadne operacje a histerektomia jest na liście najbardziej nadużywanych procedur. Artykuł w "WPROST" nr 1160:GORLIWI CHIRURDZY. Niepotrzebne zabiegi są doskonałym sposobem wyciągania pieniędzy z NFZ. Tak robią szpitale, do których trafia mało pacjentów, więc placówki poszerzają zakres wskazań do diagnostyki i leczenia, aby tylko się wywiązać z zawartego kontraktu - mówi Adam Sandauer, prezes Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Do nagminnych praktyk należy przetrzymywanie pacjentów "na obserwacji", by uzyskać pieniądze za hospitalizację. W praktyce oznacza to wykonywanie dodatkowych, często niepotrzebnych analiz, prześwietleń czy nawet operacji. Nadgorliwie" przeprowadza się na przykład HISTEREKTOMIE, czyli zabiegi wycięcia macicy. W Wielkiej Brytanii, gdzie co roku robi się prawie 100 tys. takich operacji, co najmniej połowa jest wykonywana PRZEDWCZEŚNIE lub NIEPOTRZEBNIE. Podobnie jest w Polsce. U 50-letniej Marty Dziedzic ginekolog wykrył mięśniaki macicy zaledwie wielkości wiśni. Kobieta nie odczuwała żadnych dolegliwości, mimo to lekarz namówił ją na amputację całego narządu, choć tak drastyczna interwencja nie była potrzebna. Ginekolodzy przy okazji takich operacji wycinają nawet zdrowe narządy. U Marii Świech z Warszawy nie wykryto groźnych zmian, mimo to "na wszelki wypadek" amputowano jej jajniki doprowadzając do przedwczesnej menopauzy (...)
inwalidka
Magdo75, oczywiście że jesteś za młoda... ale nie ma takiego wieku w którym kobiecie macica "przestaje być potrzebna". Chodzi o zachowanie prawidłowej anatomii, funkcjonowanie innych organów, zwłaszcza układu moczowego, obniżanie się potem pochwy, hormonalność, seksualność, osteoporozę, choroby kardiologiczne, psychikę...Można się tego wszystkiego w szczegółach dowiedzieć - czego ginekolodzy nie mają czasu tłumaczyć albo nie mają w tym interesu, ale nie na ich stronach, tylko u zródeł. Jeśli jesteś zainteresowana, to możesz podać kontakt tutaj i podeślę Ci te dane informacyjne z opracowań medycznych).4 cm to nie jest duży mięśniak, nie na tyle by była konieczna jakakolwiek interwencja? ale zależy jakie daje Ci on dolegliwości? bo czasem dolegliwości od mięśniaka to "pikuś" w porównaniu ze skutkami pooperacyjnymi. Dlatego sama musisz wiedzieć jak się czujesz z tym, bo są i pacjentki którym mięśniaki tak dają i długo "popalić" że już w końcu po długiej walce ...bez operacji (bo przecież nikt się na to nie godzi nie musząc), decydują się na operacje radykalną, i po wykorzystaniu embolizacji po której po jakimś czasie też jeszcze mogą zdążyć odrosnąć na tyle i utrudniać życie że menopauzy bez histerektomii nie dotrwają. Ale zasada jest taka: macicę należy ratować do końca i wszelkimi dostępnymi aktualnie metodami. Histerektomia to ostateczność. A operacyjne wyłuskanie mięśniaka ? jeśli daje dolegliwości z którymi nie da się funkcjonować, to można wziąć pod uwagę. Można laparoskopowo (miomektomia laparoskopowa) ale potrzeba dobrego specjalisty który Ci zagwarantuje że nie wybudzisz się bez macicy bo się "nie udało wyłuskać". I nie podpisujesz zgody na nic innego. Miomektomia czyli wyłuskanie mięśniaka operacją tradycyjna (przez brzuch) to już poważniejsza sprawa, to samo zbliznowacenie, macica poszyta tez może potem dawać dolegliwości i bolesne okresy. Często jest i tak że jeśli obfite krwawienia miesiączkowe NIE były z powodu od mięśniaka, tylko przerostu endometrium, to po usunięciu mięśniaka, dalej są dolegliwości i problemy jak przed operacją. Ważna jest precyzyjna diagnoza, USG, rezonans magnet.Dużo by pisać, ale jest multum naukowych zródeł na temat metod na mięśniaki, porównanie skutków i zasadności miomektomii z embolizacją...itd. A histerektomia (wycięcie macicy czy trzonu macicy) to ostateczność, zarezerwowana dla przypadków ratowania życia, zgodnie z zasadą: że "skutki zastosowanej metody leczenia nie mogą być gorsze od dolegliwości wynikających z samej choroby".
inwalidka !
Ginekolodzy wycinają macicę czy trzeba czy nie trzeba bo za to im płacą, a potem jest się inwalidką, o orgazmach już nie ma mowy, libido to historia, możliwa depresja, nie wiadomo do jakiego stopnia może siąść psychika, kalectwo moczowe prędzej czy pózniej, przyspieszona menopauza itp itd. Mięśniaki NIE stanowią żadnego realnego zagrożenia rakiem które by uzasadniało "profilaktyczne" usuwanie macicy! lekarza który TAK powie pacjentce powinno się zgłosić do Izby Lekarskiej jako niebezpiecznego bo fałszuje wiedzę medyczną i podaje fałszywe informacje i chce skłonić pacjentkę do ryzykownej operacji z wieloma negatywnymi dla całego zdrowia skutkami, czego jest świadomy. A przecież przysięgał Hipokratesowi - Primum Non Nocere ? To prawda że jeszcze żadna kobieta nie zeszła z powodu mięśniaków, ani od krwotoku bo nie poddała się operacji wycięcia macicy z mięśniakami. W najgorszym przypadku gdy zbyt długo i obficie miesiączkuje to w szpitalu można to powstrzymać i jeszcze wtedy nie musi się zgodzić na kastracje (taka jest medyczna nazwa takiej operacji), może mieć transfuzje i jeszcze wrócić na swoją odpowiedzialnoś ć do domu CAŁA. O embolizacji nie mówią, licząc na to że pacjentka nie wie, a jak wie, i zapyta o to, to odradzają i straszą powikłaniami. A dlaczego nie mówią o "powikłaniach", a właściwie to nie powikłaniach - a o nieuniknionych zmian w anatomii, a często i psychice kobiety - po histerektomi?Jak czytam te medyczne strony reklamujące histerektomie gdzie podpisują się ginekolodzy i firmują taką wiedzę - jakie to same superlatywy po usunięcie narządów...i zero informacji faktycznych - to dziwię się że im to uchodzi płazem i są bezkarni. Niestety, są sytuacje gdy histerektomia jest nieunikniona (potwierdzony nowotwór, któryś już stopień hiperplazji) ale z powodu mięśniaków nie musi kobieta już być okaleczana w taki sposób. I nawet wówczas, gdy taka operacja jest konieczna bo ratuje życie, pacjentka ma prawo znać listę skutków przeciwnych, ubocznych i zmian jakie ją czekają potem w życiu. Może nawet wówczas jeszcze zażądać próby leczenia zachowawczego. Z diagnozą dysplazja też od razu proponują usunięcie narządu, a nie jest to konieczne. Dlatego jeśli wchodzi się z mięśniakami do pierwszego lepszego ginekologa, to najlepiej z tekstem takim jak Bogusia: usunięcie macicy nie wchodzi w grę, co mi pan/i dr może innego zaproponować? i zlokalizować takiego uczciwego i sprawdzonego lekarza który NIE specjalizuje się w histerektomii (bo nic innego nie potrafi, nie praktykuje a za operacje taką NFZ płaci dużo), a w prowadzeniu pacjentki...jak najdłużej bez żadnej interwencji inwazyjnej - do jej menopauzy. A menopauza w większości przypadków - to koniec problemu pt. mięśniaki.
bogusia
KTO TWIERDZI INACZEJ TEN OSZUKUJE - SIEBIE ALBO INNYCH!!!
bogusia
czy wiecie, ze w niemczech kobieta po usunieciu macicy ma przyznane 50% inwalidztwa?
bogusia
przy szukaniu innego lekarza postanowilam od poczatku mowic, ze nie zycze sobie straszenia operacja i jak mu to nie pasuje, to ide gdzie indziej. I co? Na pierwszej probie sie skonczylo, bo lekarz na moje stanowcze slowa odpowiedzial, ze alez skad, bedziemy tylko obserwowac i jakos przetrwamy do menopauzy.
bogusia
jak mu powiedzialam, ze niczego mi nie bedzie wycinal i pogadamy za 10, 20 lat. Oni namawiaja kobiety poki czas i ponaglaja, bo po menopauzie miesniaki sie kurcza, mozna powiedziec, ze znikaja i kasa im kolo nosa moze przeleciec
bogusia
czy moze sie myle? Zaden lekarz nie wypisal na akcie zgonu takiej przyczyny jeszcze nigdy. Zezlosliwienie jest mozliwe w 0.2 0,3%, a nietrzymanie moczu, wypadanie macicy, brak orgazmu w 99%.
magda75
WITAM WAS WSZYSTKIEdziś okazało się że mam na przedniej scianie 4 cm mięsniaka mam 37 lat lekarz twierdzi ze za młoda by operować ale mozna go wyłuskać JESTEM W SZOKU MAM 2 DZIECI nie mam zamiaru juz rodzic ale jak by nie patrzeć cięzko się z tym oswoić
asia
Iwono. dlaczego myślisz już o operacji radykalnej? czy mięśniaki tak bardzo ci dokuczają? jesteś jeszcze młodą kobietą. Macica spełnia bardzo wiele innych bardzo ważnych funkcji przez całe życie (nie tylko do zostania mamą). Po usunięciu macicy organizm jest osłabiony, nie funkcjonuje już tak dobrze, przedwczesna menopauza i wiele innych negatywnych skutków, które jeśli nie od razu wystąpią, to pózniej
Beata
Haniu,mięśniaki niestety nawracają,wiem, że decyzja świadoma amputacji tronu macicy jest trudna do podjęcia,ja mam zabieg za sobą, przeszłam go w grudniu 2011,dochodzę pomału do zdrowia,niedług o wracam do pracy,ale wreszcie mogę spokojnie spać i nie bać się,że jak będę czekać to niestety ,,rakoski,, się odezwie, nie chcę nikogo straszyć,ale w każdym mięśniaku jest zarodek raka,tylko nie u każdego, na szczęście,się uaktywnia,moja rada,jeżeli masz dzieci i nie planujesz więcej,to nie czekaj, po zabiegu naprawdę żyje się normalnie,i wcale nie ma się co obawiać,że nie jest się kobietą,ta decyzja o zabiegu jest wg. mnie dorosłą decyzją tu chodzi o nasze życie,pozdrawia m
hania
witam wszystkie kobiety mające problem z mięśniakami,w 2009przeszłam operację wyłuszczenia mięśniaków mając wtedy 33lata, jakieś 2 tyg,,temu na kontroli lekarz wykrył znów mięśniaka o śr 2cm,,znów wróciło przerażenie i obawy co ile lat mam być cięta a potem powolny powrót do zdrowia,,mam 2 dzieci i zastanawiam się czy nie usunąć macicy,,hm,,
Beata
Strach ma duże oczy,jestem po usunięciu trzonu macicy z powodu licznych mięśniaków i przerostu błony śluzowej tzw.endometriozy,ma m 43 lata i teraz wiem,że mogę spokojnie żyć.Życie może być cudowne wszystko zależy od nas,seks również bo to nasz mózg musi normalnie pracować,żeby się chciało a partner powinien się postarać, żeby nam z nim było cudownie.W moim wieku nie myśli się już o dzieciach,mam dwóch dorosłych synów a teraz mogę tylko zostać babcią,jeżeli się dba o siebie,chodzi się na kontrolę to dopiero teraz ma się ochotę na korzystanie z życia.Nie ma się co bać,operacja to nie wyrok,a czasami szkoda czasu na czekanie,bo można sobie zaszkodzić.
Iwona
Mam 43 lata i rosnace mięśniaki, poszłam do lekarza i zdecydowałam się na usunięcie macicy, ale po przeczytaniu komentarzy już teraz nie wiem czy dobrze robię muszę jeszcze dodać że jeden lekarz chce zrobić oszczędną operację;-)
asia
na razie nie masz się jeszcze czym martwic, to mały mięśniak, ale jeśli masz jeszcze wiele lat życia przed sobą do menopauzy to koniecznie powinnaś zadbać o to by nie rósł
do Marysi
powinnaś raczej udać się do dobrego endokrynologa...chodzi o to że nie zawsze leczenie hormonalne mięśniaków(zażywa nie hormonów, antykoncepcji..) faktycznie powstrzymuje wzrost mięśniaków? czasami dzieje sie wręcz odwrotnie - i skutek odwrotny, że mięśniaki szybciej rosną. Trzeba bardzo precyzyjnego endokrynologa specjalisty czy ginekologa, z doświadczeniem który by ustawił Cię hormonalnie, i żeby nie było efektu przeciwnego
ania
youtube.com/watch?v=q80tlNKg3p4
Marysia
na ostatniej wizycie u ginekologa okazało sie, ze mam niewielkiego jeszcze (1,8cm) mięśniaka. doktor powiedziała, że skoro stosuję antykoncepcję doustną, to w tej sytuacji mięśniaki wolniej rosną. W międzyczasie jednak postanowiłam zrezygnować z zażywania pigułek i właściwie teraz sama nie wiem co powinna zrobić :sad: Bede wdzieczna za podpowiedz
m
miałam operację wycięcia skręconej i martwiczej 15 cm torbieliból niesamowity, niekompetencja lekarzy na pogotowiu taka, że ręce opadająradzę wycinać puki czas i nie cierpieć jak ja!
marta
Przeszłam zabieg embolizacji w marcu tego roku (200 cool ponieważ miałam bardzo dużego mięśniaka który dawał mi dokuczliwe dolegliwości ucisk na pęcherz, ból kręgosłupa, ból brzucha, ból podczas współżycia, silne krwawienia. Ginekolodzy chcieli usunąć mi macicę zczym się nie zgodziłam i za wszelką cenę szukałam pomocy dowiadując sie o zabiegu emolizacyjnym który NIE BYŁ refundowany, ale w obecnej chwili JEST JUŻ REFUNDOWANY przez KASĘ CHORYCH. Zabieg miałam wykonany w klinice w Lublinie, bardzo się cieszę że jednak nie uległam namowom ginekologów aby dać sobie usunąć macicę. Pomimoich straszeń odnośnie powikłań embolizacyjnych , byłam stanowcza i nie odstąpiłam od zabiegu embolizacyjnego i bardzo się cieszę że byłam tak upartą i stanowczą osobą bo dziś czuje się bardzo dobrze ,zatrzymując swoją macicę. Czego życzę wszystkim kobietom aby niepoddawały się i walczyły o zatrzymanie macicy bo mają takie prawo ! icon_wink.gif . W razie pytań co do zabiegu embolizacyjnego służę pomocą na jakiekolwiek pytania icon_wink.gif . mój mail to: marta3211@wp.pl
po embolizacji
przeszłam niedawno embolizacje mięśniaków w SPSK4 w Lublinie. obsługa i przeprowadzenie zabiegu było super mimo że nie było już tam dr Pietury; nie obchodzi mnie ile szpital bierze za to z NFZ bo i tak trafiają do NFZ nie małe pieniądze z moich składek; wiem, że nie byłoby mnie stać wyłożyć ponad 10.000zł za całą procedurę w stolicy; w Lublinie jest to przynajmniej na raty (składki NFZ) a opieka profesjonalna!! ! wszystkim kobietom w potrzebie polecam embolizację w Lublinie!
Magda
Nie martw się na zapas. Jeśli mięśniak jest mały, nie rośnie i jest zlokalizowany w mało newralgicznym miejscu, bezpłodość Ci nie grozi. Poza tym pojedyncze mięśniaki usuwa się bez usuwania macicy, więc i w takim razie nie bedziesz bezpłodna. Ale popytaj o to swego ginekologa, nie internautów, którzy moga Ci po prostu zrobić wodę z mózgu. Pozdrawiam.
sylwia
ja mam 20 lat.poszlam do lekarza na zwykla kontrole-a wyszlam z placzem.wykryl miesniaka.boje sie ze nie bede mogla miec dzieci!z tego co wyczytalam mam objawy jedne z gorszego rodzaju miesniaka.a czy ja tez moge miec juz usunieta macice?
mięśniaki?
http://www.zdronet.pl/miesniaki-macicy,188,leczenie-miesniakow,2252,choroba.htmlMięśniaki macicy, leczenie mięśniaków Zdronet.pl
Asia
Tak jak pisze Bożena, lekarze rutynowo, dziewczynom z mięśniakami 40 i wzwyż,proponują najczęściej od razu operacje usunięcia macicy, i też nie informują o żadnych dolegliwych skutkach takiego sposobu leczenia, a taką wiedzę posiadają ! I wiedzą że to jest bardziej "oka...leczenie" niż "leczenie". Bez względu na to na jaką metodę pacjentka się decyduje, embolizacje czy operacje, z ryzykiem usunięcia macicy, według nowej ustawy pacjentka powinna być dokładnie poinformowana o wszystkich przeciwnych skutkach, i powinna otrzymać to na piśmie i omówić z lekarzem. Przed zabiegiem embolizacji i podpisaniem zgody, także jest się poinformowanym o możliwych powikłaniach. Nikt nie twierdzi że jest to idealna metoda. Mogą być potem problemy z miesiączkami, mogą być bolesne, ponieważ do mięśniaków wstrzykuje się preparat embolizujący który ma mięśniaka obkurczyć, umartwić więc ta mięśniakowata część macicy jest już potem jakby nie naturalna, zniszczona. Ale ostatecznie wybór ryzyka i metody należy do pacjentki, pod warunkiem że od strony medycznej taki wybór ma. Trzeba wybrać dla siebie, z dwojga złego, to mniejsze zło, i mieć na ten temat wiedzę i wszelkie prawdziwe informacje. Od lekarzy też. Co dla jednej pacjentki jest dobre, to dla drugiej może się okazać zgubne. Od lekarzy wymaga się indywidualnego podejścia do pacjenta, a zwłaszcza w ginekologii gdzie aspekty psychologiczne, psychika pacjentki odgrywa decydującą rolę. A wszystkim dziewczynom z mięśniakami życzę ...wytrzymania z nimi do menopauzy, bo to w dalszym ciągu jest jedyna najlepsza i najbardziej bezpieczna metoda na "przetrwanie" i wygranie z mięśniakami.
Bozena
Wydaje mi się, że wypowiedź Asi i Twoje doświadczenie mówią o tym samym - tj. o walce z chorobą poprzez usuwanie tylko mięśniaków a nie całej macicy. Gdybyś w przeszłości poddała się usunięciu macicy z przyległościami , to teraz nie mogłabyś cieszyć się macierzyństwem i prawdopodobnie miałabyś nieprzyjemne objawy fizyczne po histerektomii oraz obniżony nastrój. Dziewczyny w wieku 40 czy 45+ dzieci może już nie planują, ale to nie powód, aby proponować im leczenie z bardziej dolegliwymi skutkami niż młodszym kobietom.Bo tak w ogóle to nie rozumiem jednego: jeśli kobieta ma łagodnego guza w piersi, to czy sugeruje się amputację całej piersi? Nie? Więc dlaczego proponuje się usunięcie całej macicy z przydatkami, jeśli nie ma innych dolegliwości pobocznych? Pozdrawiam
kasia
Droga Asiu jak rownież inne drogie pisarki o mięśniakach uważam ze jeżeli zaczynamy chorować to trzeba walczyć z tą chorobą a nie ją w sobie nosić i rozwijać aż nas sama zabije. WAŻNE JEST ZDROWIE A NIE NASZ WYGLAD PO OPERACJI. NIE PRZEWIDZIMY JAK BEDZIE.JA NIE ŻAŁUJĘ. MAM CUDOWNĄ CÓRKĘ JUŻ 3,5 LETNIĄ A GDYBYM SIE NIE PODDAŁA OPERACJI NIE WIEM, KTORA BY Z NAS PRZEŻYŁA ONA CZY JA.WYGRAŁYŚMY OBIE.WAM TEŻ ZYCZĘ Z CAŁEGO SERCA WYGRANEJ.
aśka
Edyto, podpisuje się pod tym co napisałaś o sobie, miałam 44 lata, też byłam zdrową atrakcyjną szczupłą kobietą, a moje dolegliwości od mięśniaka, w porównaniu z tym co teraz się ze mną dzieje i jak wyglądam, to było nic złego, "żyć, nie umierać".A po operacji to już sama nie wiem co byłoby lepsze?
Edyta
Szkoda, że tak mądrej, rzeczowej wypowiedzi jak Twoja nie przeczytałam przed podpisaniem zgody na operację.Jest niestety tak jak napisałaś.
Edyta
Jestem rok po operacji - usunięta macica, jajniki i szyjka, czyli wszystko za jednym zamachem. Czuję się fatalnie, mam wszystkie dolegliwości:sk aczące ciśnienie, ataki gorąca,bezsenno ść, przytyłam znacznie, okropna samoocena/ omijanie lustra/ i oczywiście od operacji nie odważyłam się spać z mężem bo słyszałam, że to okropny dyskomfort- tłumaczę się ciągle złym samopoczuciem.Ciuchy 3 rozmiary większe nie poprawiają nastroju, ciągle spocona wydaje mi się że zaczynam cuchnąć. Mam 45 lat, byłam atrakcyjną, zdrową kobietą, a tu już koniec ......starość szykuje się nieciekawie /jeśli doczekam/
aśka
to prawda że nadal nie ma idealnej całkowicie bezpiecznej metody na pozbycie się mięśniaków, bez żadnych powikłań, ani embolizacja ani ablacja ultradzwiękowa tego nie zapewnia. Na embolizacje dostępną w Polsce decydują się zazwyczaj kobiety młodsze i które mają już poważne dolegliwości, krwotoczne i te które za wszelką cenę chcą zachować macicę. Histerektomiczn e usunięcie macicy jest równoznacz ne z kastracją i pewne skutki, powikłania są nieuniknione. O tym też lekarze nie zawsze mówią swoim pacjentkom ani nie ma na ten temat wystarczających danych na stronach medycznych. Takie to są trudne wybory i decyzje. Wiadomo że najbezpieczniej szą i najlepszą metodą na mięśniaki było i jest nadal po prostu móc dożyć z nimi do menopauzy, nawet z pewnymi dolegliwościami utrudnieniamial e unikając jakiejkolwiek interwencji w ciało, a zwłaszcza takiej radykalnej inwazyjnej jak usunięcie narządów
ja
od 4 lat śledzę wszelkie mozliwości leczenia - prawie zdecydowałam się na embolizację, niestety o tym mało sie pisze ale ta metoda tez może oznaczac powiklania - po pozytywnej kwalifikacji w Lublinie poczytałam rózne for, było takie na forum embolizaji w Lublinie i znikło - pisały tam kobiety które bo embolizacji nagle po kilku miesiącach albo latach 2 - 3 nagle przestały miec okres, mowi o tym dr Pietura tylko tak ogolnie mam wrażenie że bardziej mnie namawiał, wiem że jedna kobieta zmarła niby to byla jej wina bo jak byly powiklania to nie zgodziala sie na usuniecie czemu na info embolizacji tych danych nie ma - kiedyś byly?, na forum nasz bocian tez piszą o powiklaniach - juz nie wiem generalnie mało jest kobiet ktore pisza pozytywnie
ewka
Bożeno mięśniak który nie powoduje żadnych poważnych dolegliwości ani nie wykrwawia, należy tylko obserwować i nie ma żadnej konieczności operacji, bez względu na to ile ma cm. Jak poczytasz o mięśniakach, jak zalecił ci lekarz, to się dowiesz wszystkiego na ten temat.
Bożena
Moje kochane Panie. Własnie zdiagnozowano u mnie mięśnika 6 cm podczas badania USG w Luxmedzie - RdziwiLLowska - Lublin.Ubrałam się po badaniu i powiedziałm że chcę się jak najszybciej tego pozbyć. Lekarz spytał mnie ile mam lat powiedziałam że 46 kończę w grudniu, następnie jedny tchem oznajmił mi że spotkamy się w styczniu - najlepiej wszystko usunąć- macicę, jajniki itp. Z przerażnia krzyknęłam, bo przyszłam na badanie z błachostką. Jestem ogólnie zdrowa, problemem były nieregularne miesiączki od 3 miesięcy. Poczułam się stara, taka skorupa bez płci, osobowości, niepotrzebna. W osłupieniu zgodziłam się. Lekarz powiedział żebym sobie poczytała o mięśniakach, tylko broń Boże nie w internecie i zaśmiał się. W poczekalni czekała na mnie 17 letnia córka. Coś jej powiedziałam i powstrzymałam się od płczu.Dziecko wysłało mi dzisiaj link do tej strony internetowej. Otworzyły mi się oczy- dziękuję. Jeżeli dam się wysterylizować to nie bez walki o moją kobiecość i będzie to ostatnia rzecz jaką zrobię w tej sprawie. Pozdrawiam was, a szczególnie przyszłe mamusie - nie traćcie nadziei - dzieci są cudem
Maria
Ja właśnie tydzień temu miałam zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy w związku z krwotokiem z mięśniaka schodzącego do jamy macicy (te podobno są przyczyną najobfitszych krwawień). Drogie dziewczyny w każdym wieku! Ja mam 52 lata i nie chcę się poddać operacji pomimo,że mięśniaki mam od ponad 10 lat. Teraz trochę trudniej mi je znosić. Byłam z nimi i w USA i w Afryce . Już dawno ginekolodzy zalecali mi usunięcie oczywiście wszystkiego twierdząc, że macica i reszta nie są mi jużpotrzebne a dodatkowi korzyść jest taka,że nie będę miała raka.Co dziwne- jak się uaktywniły w stanach tamtejszy ginekolog po przeprowadzeniu badań zalecił tylko obserwację i częstsze wizyty u lekarza a nie widział konieczności operacji. Mówił, że jest ona możliwa ale nie jest konieczna. Podobnie niemiecki ginekolog.One tak naprawdę nie zagrażają życiu tylko je dość skutecznie utrudniają.Ja osobiście wolę mieć dyskomfort związany z mięśniakami, jak z powikłaniami po operacji. Wiecie co mnie dziwi najbardziej ? To , że na temat naszych odczuć wypowiadają się głównie mężczyźni , którzy macicy nie mają i kobietami nie byli a najwięcej wiedzą jak się kobieta czuje. Nie widzę aby wypowiadały się kobiety ginekolodzy te , które zabieg usunięcia macicy i jajników mają za sobą.Wypowiedzi takich kobiet-lekarzy chętnie bym poczytała. Wiem,że są sytuacje, w których operacja jest konieczna ale to zawsze ostateczność.Ja byłam w Lublinie u Dr. R Pietury aby poddać się zabiegowi embolizacji ale ta też nie była wymagana natychmiast. Teraz ponownie się tam wybieram. Nie wiem, czy embolizacja jest refundowana przez NFZ a na prywatny zabieg po przepracowaniu w tym kraju ponad 30 lat niestety mnie nie stać.
gość
Na stronie o mięśniakach i usunięciu macicy, autoryzowanej przez dr Surkonta można przeczytać podobne informacje, że "usunięcie macicy nie ma żadnych negatywnych skutków dla zdrowia", oraz i takie: "Które elementy odpowiedzialne są za satysfakcję seksualną?Za odczuwanie bodźców seksualnych odpowiedzialne są czynniki psychiczne, zewnętrzne narządy płciowe (łechtaczka) oraz pochwa. Kobiety po usunięciu przydatków lub macicy uskarżają się czasami na problemy seksualne. Podstawowe znaczenie w tym względzie ma psychika kobiety. wpływ na życie płciowe..." I ani słowa o funkcjach macicy, zarówno w seksie, jak i dla ogólnego zdrowia
anka
ela, piszesz że...lekarz który ma Cię operować (i który wie, że nie podpiszesz zgody na operację, dającą operatorom wolną rękę), zgodził się na usunięcie jedynie guza." A czy twój lekarz może dać Ci stu procentową pewność że da się usunąć tylko guza? bo zwykle jest tak, że lekarz nie wie do końca czy da się usunąć tylko samego guza i pacjentka musi przed operacją podpisać formalną zgodę na ewentualne poszerzenie operacji? zwłaszcza jeśli mięśniak jest spory, to może być krwotok podczas wyłuszczania i dla ratowania życia chirurg wtedy musi usunąć macicę lub trzon macicy, i to bez względu na z góry ustalony zakres operacji, i nie można przeciw niemu wnieść skargi bo ratował życie i wykonał co konieczne dla ratowania życia. Już ktoś kiedyś na tym forum napisał taki post (cytuję:-)"uważajcie z wyłuszczaniem mięśniaka bo można się przy okazji pozbyć macicy..." ?
anka
elka, na jednym z forów też o operacjach z powodu mięśniaków zarzuca mi się że jak ja wypowiadałam się w podobny sposób jak i Ty powyżej, że tylko ja piszę w taki sposób i jest to bezpodstawne "straszenie" innych kobiet. Stąd moje pytanie,prośba do Ciebie: czy mogłabymzacytow ać też tam Twoją wypowiedz?
elka
Kasiu, właśnie napisałam na ten temat swoją opinię. Oczywiście, że po usunięciu macicy są problemy - i zdrowotne i te związane z seksem. Poszukaj jakiegoś dobrego lekarza albo dwóch, najlepiej ginekologa-chirurga i z nim skonsultuj sprawę Twojego mięśniaka. Może tak jak ja zrób biopsję endometrium i nie pozwól sobie wyciąć macicy. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Ela
elka
Niestety nie jest prawdą, że usunięcie macicy nie ma żadnych skutków ubocznych. Po pierwsze bardzo często występują problemy zdrowotne - i to czasem bardzo duże - z utrzymaniem moczu czy problemy spowodowane wypadaniem pochwy. Po drugie: kobiety, odbierające orgazm dodatkowo skurczami macicy, zostają pozbawione tej przyjemności, a więc mogą już zapomnieć o przyjemnościach płynących z seksu - czasem z tego powodu dochodzi niestety do rozwodu czy rozpadu związku. Przykro mi to mówić, ale najczęściej o orgazmie kobiet wypowiadają się lekarze-mężczyźni, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. A naiwne kobiety wierzą w to, co pisze taki na przykład dr Zwaliński, że: cytuję "macica [...]Poza okresem ciąży jest całkowicie nieprzydatna w organizmie, zaś jej usunięcie nie powoduje żadnego ubytku zdrowia. [...]Histerektomia [...]nie wpływa na odczucia seksualne w czasie życia płciowego". Prawda jest taka, że lekarzom jest wygodniej usunąć macicę przy okazji usuwania mięśniaków, żeby potem nie było ewentualnych problemów z chorobami macicy. A może tak usuną sobie prostatę, żeby w przyszłości nie mieć z nią ewentualnych problemów? Albo też inne organy, które narażone są na choroby nowotworowe, jak np. żołądek, dwunastnicę, jelito grube, trzustkę, krtań itd.? Na to się nigdy nie zgodzą. Ale okaleczać kobiety - to jak najbardziej. To my, kobiety, pacjenci decydujemy o tym, co ma w naszym organizmie zostać, a co ma być usunięte. Dlatego jeśli decydujecie się na operacyjne usunięcie mięśniaków macicy, to zróbcie wcześniej biopsję endometrium (ścianki macicy), dzięki której będziecie wiedzieć, czy w Waszej macicy robi się coś niedobrego czy nie, i nie podpisujcie zgody na usunięcie "w razie potrzeby" czegoś innego niż tylko mięśniak. Jeśli podpiszecie taki cyrograf, bo otwieracie nim furtkę lekarzom operującym, którzy bez wahania usuną Wam wszystko - oczywiście jeśli jesteście w wieku 45 lat i więcej. Nie ufajcie bezgranicznie lekarzom, poczytajcie o Waszych problemach w Internecie (mam na myśli nowe artykuły medyczne, tzn. najdalej sprzed kilku lat, których całe mnóstwo można tu znaleźć - nie tylko w języku polskim, ale w angielskim czy niemieckim) i potem podejmijcie słuszną decyzję. Ja też mam mięśniaka i to dużego. A ponieważ mam prawie 50-tkę, więc z góry wiedziałam, co mi zrobią w szpitalu, jeśli się sama o to wcześniej nie zatroszczę. Oprócz cytologii (wyszła idealnie) zrobiłam biopsję i wszystko jest ok. Dzięki temu lekarz, który ma mnie operować (i który wie, że nie podpiszę zgody na operację, dającą operatorom wolną rękę), zgodził się na usunięcie jedynie guza. Pamiętajcie, nie musicie tracić macicy!Ela
anka
czy 5cm mięśniak? Dodany przez kasia, 25.10.2011 Kasiu, ja byłam w takiej sytuacji jak Ty. Miałam ok.4cm mięśniak i okresy często i co 21 dni, dosyć bolesne, znośnie obfite bo nie miałam anemii. Zgodziłam się na wyłuszczenie mięśniaka ale nie udało się i usunięto mi macicę, w podobnym wieku jak Ty. To prawda że po takiej operacji z seksem jest duży problem i młoda kobieta nie powinna decydować się na taką operacje z powodumięśniaka bo istnieją już inne metody zaleczenia go, zmniejszenia. Mam też poważne problemy z pęcherzem, i inne. 5cm to nie jest jeszcze bardzo duży mięśniak, embolizuje się właśnie takie od 5-10cm. Jeśli Twój guz cię nie wykrwawia i masz regularne okresy, to najpierw jeszcze spróbuj tylko farmakologiczni e wydłużyć sobie cykl, a z operacją poczekaj na gorsze czasy, jak nie będzie innego wyjścia bo jesteś młoda i masz bardzo dużo do stracenia, razem z macicą
Paulina
SErdecznie zapraszam do oddawania na mnie glosow sms na Kokurs Miss Recmart Studio http://www.recmart.pl/miss/003.php
marzena
- mam usuniętą macice i seks jest jeszcze lepszy niż przedtem.Nie mam okresu od 6 lat.Lekarz mi zalecił zabieg,bo miałam zbyt obfite miesiączki i co za tym idzie niska hemoglobinę.Miałam żółte dłonie i nie miałam w sobie energii.
kwiatek
Ja jestem 2 tygodznie od usuniecia trzonu z powodu mięśniaków i jest narazie ok
ewa 5
Mam 7 cm mięśniaka i też nie zgodziliśmy się z mężem na wyłuszczanie bo to tragedia i nawet z wyłuszczeniem Endometrium 3 cm z macicy.Należy zapoznać się w google (nowoczesne leczenie mięśniaków)Podobn o chętnie się usuwa macicę i jajniki bo tym się handluje i dlatego nie chodzi się samemu na badanie tylko z partnerem czy siostrą nawet i uratuje się wiele bo inaczej przebiega badanie!!!!.(edyta.noculak@wp.pl)
ewa 5
Mam mięśniaka i zalecono usunięcie lecz zawsze podczas badań mam przy sobie męża bo mam prawo do tego jako pacjent bo ja decyduję.Dlatego mąż zaczął pytać o inne metody leczenia pomimo stanowczości ginekologa o usunięciu macicy i jajników.Jak się okazało dobrze że nie byłam sama bo bym się nie obroniła przed usunięciem.Dlatego powinno nie chodzić się samemu na badania tym bardziej że ustawa 2008 r zezwala na osobę bliską podczas badań i zabiegów nawet w klinikach.Ziołami go zmniejszyłam a roślinnymi hormonami wyregulowałam krwotoczne okresy.Zalecam obecność osoby bliskiej podczas badań u ginekologa itp.Proszę obejrzeć leczenie w Anglii bez usuwania nawet w Warszawie.
beata
Ja mam mięśniaka 3 cm. Mój lekarz nie karze nic z tym robić, zapisał mi tylko tabletki antykoncepcyjne i kontrola za pół roku. Jestem przerażona...
kasia
Mam aż 5 cm mięśniak i 41 lat. Mój ginekolog każe mi wyciąć macicę. Nie mam krwotoków tylko krótkie cykle, bywa i 21 dni czasem. Czy ktoś był w podobnej sytuacji? nie planuję już dzieci (bo sporo za pózno), nie mam dzieci, ale podobno po takiej operacji nie można już mieć normalnego seksu ani orgazmu? moja przyjaciółka mi odradza operacje, sama taką miała i jej małżeństwo wisi na włosku z powodu jej problemów seksualnych i psychicznych po usunięciu macicy
anka
Aniu (post z 12.07),kiedyś też byłam w podobnej sytuacji jak Ty. Nie ma takiego "wieku" dla kobiety w którym "...macica przestałaby być kobiecie potrzebna",i bynajmniej nie chodzi o rozrodczość!Ale wiem że w d.c. wielu ginekologów na rynku medycznym próbuje bazować na tak ograniczonej wiedzy medycznej pacjentek i namawiają od razu na histerektomię z powodu mięśniaka. masz pytania, może mogłabym Ci coś doradzić? mój email: anka1002@o2.pl
anka
kilka lat temu zgodziłam się na operacje wyłuszczenia mięśniaka (4cm).To była najgorsza decyzja w moim życiu. Podczas operacji doszło do krwotoku i usunęli mi trzon macicy 40lat, bezdzietna). Moje życie zamieniło się w koszmar. Zdrowie siadło kompletnie,uszk odzony pęcherz, depresja, dolegliwości których nigdy wcześniej nie miałam,zero możliwości współżycia. Mój lekarz mnie tak "prowadził" a chodziło mu oczywiście o spory zysk, a moją wina było to że mu ufałam i za mało wiedziałam o innych metodach. On operował w szpitalu więc nie było w jego interesie mnie odsyłać do Lublina na embolizacje czy informować o tej najnowszej laserowej metodzie. Po usunięciu macicy jest znaczące pogorszenie zdrowia i jakości życia. Nie życzę nikomu sytuacji w której taka operacja jest konieczna. Ale jedno jest pewne: taka operacja jest uzasadniona TYLKO w przypadku ewidentnego zagrożenia życia, bo skutki dla zdrowia są drastyczne, i te natychmiastowe, i te w dalszej przyszłości.
Magda
Taka jest procedura, osoby z grup ryzyka - takie jak Ty - poddawane są po prostu częstszej kontroli, by w porę rozpoznać nowotwór złośliwy. A mięśniaki takie nie są, zaś ich leczenie polega na usunięciu, więc póki nie ma takiej potrzeby, nie usuwa się.
aneta
Mam 37 lat 2miesiące temu wykryto umnie mięśniaka 16mm lekarz zadecydował o częstym kontrolowaniu niewdrarzając żadnego leczenia jedynie poinformował mnie że jestem w grupie ryzyka bo w mojej rodzinie na raka chorowały już 4 osoby w lini prostej 3 już nieżyją moje pytanie jakie ja wtym przypatku ponosze ryzyko oczywiście oni mieli raka złośliwego .
edyta
Ja mam mięśniaka od 5 lat ma 7 cm i próbuję doczekać końca menopauzy.Zmieniliśmy z mężem na innego ginekologa bo mąż jest całe badanie przymnie i nie za parawanem bo to nasz problem a nie ginekologa i dlatego mnie wspiera i ginekolog nie ma takiego wpływu na moją decyzję o usuwaniu na które nie godzimy się.Mięśniak jak wiadomo może odrastać często stwierdza się podczas operacji że usuwa się wszystko(jajnik i i macicę).Można zastosować blokadę gdybyśmy nie mieli dzieci lecz mamy i nie mamy potrzeby.Byliśmy u Pani doktor nie ginekolog która zachęcała do usunięcia macicy i jajników lecz w dalszej rozmowie powiedziała że też ma mięśniaka i leczy go hormonami.Jest to też niebezpieczne leczenie ale chamstwo mi kazała usunąć a ona nie usuwa.Więc należy sprawdzić u kilku ginekologów najlepiej z obecnością męża podczas wizyt bo poważniej podchodzą i się liczą ze zdaniem pacjentki!!!Mac ie prawo mieć całą wizytę męża przy sobie bo pacjent decyduje o obecności osoby bliskiej podczas badań i zabiegów.PRZEMYŚLEĆ ZABIEG USUNIĘCIA!!!!
dora
dzisiaj dowiedziałam sie ze musze isc na operacje mam mięśniaka 8cm i 5 cm mam juz 4 dzieci wiec dalszych nie planuje .ale na litość mają mi wyciąć całą macice jak ja bede żyć :cry: strsznie sie boje i niemam pojecia co mam robic. ratujcie mnie
Magda
Idź do innego lekarza!
magdalena
ja mam już 3 trójkę dzieci mam 25 lat.niestety u mnie wykryto raka szyjki macicy I stopnia czyli niecałe 30% szyjki macicy jest zajęta przez nowotwór.lekarz ginekolog nie zgadza się na usunięcie szyjki gdyż jestem młoda i mogę według niego mieć jeszcze dzieci czy to jest normalne?mam już dzieci czy lekarz czeka aż moja szyjka osiągnie pozim ekstramalny i będzie nadawać się do całkowitego usunięcia?wolałabym ją już mieć usuniętą ponieważ boję się że rak rozwinie się i dostanę przeżuty na macicę i jajowody?!nie chodzę prywatnie bo mnie na to nie stać czy podejącie lekarza jest praiłowe?moja mama miała 5 lat temu operację i usunięto jej macicę jajniki i jajowody ponieważ miała nowotwór o czym wspominałam lekarzowi i według mnie może to być genetyczne czy to jest prawidłowe podejście lekarza?proszę uprzejmie o odpowiedź i pomoc
Magda
Nie rozumiesz? Na studia medyczne nie mamy czasu, więc po prostu idź do ginekologa, nie zwlekaj!
beti
dzieki za odpowiedż ale dalej nic nieorientuje sie.A jeszcze bardziej się boje.
Magda
Tu asz ciekawy artykuł na temat embolizacji, poczytaj i zdecyduj. http://www.infozdrowie.pl/artykuly/embolizacja
beti
na czym polega enbiolizacja,cz y jest bolesny zabieg.W dnie macicy mięsiak ,miewam obfite i bolesne miesiączki,doku cza pęcherz moczowy.Kolekcjonuje skierowania na operacje,tak bardzo sie boje iść na oddział.co robić,dziewczyn y
Kaśka
Jestem 6 tygodni po embolizacji i czuję się bardzo dobrze. Za kolejne 6 tygodni mam się umówić na rezonans, wtedy zobaczymy co z mięśniakiem. Po trzech tygodniach od zabiegu zaczęłam robić lekką gimnastykę + dłuższe spacery (szybki marsz). Podobno niektórzy już po 2 tygodniach mogą wrócić do aktywności fizycznej. Po 4 tygodniach wróciłam do mojej normalnej aktywności fizycznej, na początku czułam czasami jakieś dziwne napięcie w brzuchu, ale mijało jeszcze w trakcie ćwiczeń. Teraz już nie czuję. Sam zabieg (a raczej czas bezpośrednio po) zniosłam podobno wyjątkowo dobrze, spodziewałam się dużo większego bólu (mam nadzieję, że to nie oznacza gorszych efektów). Zabieg był refundowany, prowadzone są badania dotyczące tej metody i stąd pieniądze. Każdy musi sam podjąć decyzję, bo każda sytuacja jest nieco inna. Ale dobrze jest wiedzieć, że jest inna możliwość niż operacja. Dla mnie podjęcie decyzji było bardzo trudne. A po zabiegu najgorsze było pierwsze 8 godzin, gdy musiałam leżeć bez ruchu w prawym stawie biodrowym, przy nie najlepszym ogólnym samopoczuciu. Nie wiedziałam o tym wcześniej i nie nastawiłam się na to psychicznie, stąd pewnie problem.
Magda
Nie wrzeszczę, słucham, i w wielu miejscach dzielę się swoją z autopsji pochodzącą wiedzą. Staram się pomóc tamn, gdzie potrafię. Ale przeraża mnie myśl, że wiekszość z nas szuka pomocy jedynie tu. Przeraża, bo w wielu przypadkachgdy wreszcie zdecydujemy się na wizytę u fachowaca, moze być za późno...
katarzyna
przepraszam moja wypowiedź miała być do Magdy :cry:
katarzyna
czemu wrzeszczysz, wszystkie wiemy że mamy XXI wiek , ale opisujemy tu swoje przypadki, jest mam lżej jakoś powoli wszystko sobie układamy, pewnie że idziemy do lekarza, ale lekarze też są tylko ludźmi, jedni są lepsi a drudzy niestety tylko biorą pieniądze, wiec bardzo Cię proszę, postaraj się słuchać innych a nie tylko oceniać
katarzyna
może zacznę od tego że mam 37 lat, 3 dzieci, dwa lata temu urodziłam, pod koniec stycznia tego roku na wizycie u ginekologa , po badaniu USG lekarz stwierdził u mnie 2 mięśniaki 15mm i 20mm, miałam długotrwałe bolesne krwawienia, co kilku dniowe plamienia, potem znów krwawienia, tak wytrwałam do lipca, czułam się w 60% sprawna, brak sił witalnym i złe samopoczucie, jak poszłam do lekarza ten stwierdził bez badania USG że,pomoże wyłyżeczkowanie macicy, wiec 12 lipca miałam zabieg,prze 10 dni było ok na początku mało krwawiłam potem się wszystko uspokoiło, wróciło do normy aż do 10 dnia po zabiegu, zaczęły się jakieś plamienia, ale nic mnie nie bolało teraz jest 13 dzień po zabiegu i zaczęłam krwawić, boli mnie wszystko okropnie i nie wiem czy to okres czy znowu zaczęły sie te nie planowe krwawienia, myślałam ze to dobry lekarz ale na moje pytania , albo nie miał czasu odpowiadać bo mu się spieszyło albo coś burknął od niechcenia, po zabiegu pojechał na wczasy i nie mam z nim kontaktu aby się skonsultować, nadmienię jeszcze że teraz jestem za granicą w pracy i nie mogę sobie pozwolić na niedyspozycję , jestem bardzo zaniepokojona, szczególnie że morfologię mam na granicy normy, a opr€cz tego lekarz namawia mnie na wkładkę do maciczną MIRENE z hormonami, one podobno mają wyleczyć mięśniaki, i w ogóle krwawienia mają ustąpić i całe dolegliwości , sama nie wiem czy w takim przypadku warto w wydawać 1200zł, czy poczekać
Renata
5.07 miałam zabieg usuniecia macicy.diagnoza brzmiała macica mięśniakowata.mam 41 lat dwoje dzieci,zdecydow ałam się na zabieg,czuję się jeszcze opuchnięta,robi e sobie zastrzyki w brzuch.Mąż twierdzi że się zmieniłam zrobiłam się nerwowa,nie wiem nie zauważyłam tego,ale myślę że mąż ma rację.
Magda
Na miłość oską, przestań radzić się internautów a idź do dobrego ginekologa. jest XXI wiek.
emi
Mam 33 lat,od okolo pol roku miewam bardzobolesne miesiaczki,bole brzycha,plamien ia, dyskomford przy wspolzyciu,2 miesiace temu z powodu dokuczliwego bolu plecow zglosilam sie do lekarza,diagnoz a byla sluszna,zapalen ie dolnej czesci macicy i miesniaki,oslab ienie organizmu i goraczki,badani a krwi.zostalam skierowana na usg.moj ostatni okres trwal 2 tygodnie silnym krwawieniem i "miesnymi skrzepami" nawet wielkosci jajka.wizyta u lekarza byla krotka,tesci zalozymy Pani spirake tzw Mrenina Coil i poczekamy czy pomoze.Czy to jest rozwiazniem mego problemu????Prosze o pomoc.
Magda
W tym wieku, sorry, macica nie będzie Ci już raczej potrzebna. Natomiast tak duże mięśniaki mogą w każdej chwili spowodować zagrażający życiu krwotok. Poza tym są dwa, duże, więc przy odrobinie dobrej woli operator może je wyłuskać pozostawiając macicę wraz z szyjką. No i powinien zostawić (o ile jeszcze miesiączkujesz) jajniki. Bo w menopauzie wolą je usuwać, by nie dopuścić do ich nowotworzenia i kolejnego zabiegu.
Ania
Szukam innej drogi, dla mnie operacja to wyrok nie chcę być okaleczona, mam 2 duże mięsniaki pierwszy - 8cm drugi 5cm przyczytalam mnóstwo artykułów,lekarz e twierdzą w pani wieku jestem poirytowana zła; mam świadomość ,że ewentualnie w prywatnej klinice mogli byśie podjąc lekarze inne działania to jednak kosztuje może, ktoś wie o jakim kontakcie do dobrego lekarza pozdrawiam zrozpaczona:sad :
Ania
Dziękuję panie doktorze za tak szczegółowe informacje na temat miesniaków.Mam ich aż cztery na macicy i czuje sie niekonfortowo,d zis byłam zapisac sie na zabieg i miałam mały dylemat czy dobrze robie:sad:ale po przeczytaniu tego opisu stwierdziłam ,że robie dobrze-one mi sie nie zmniejszaja tyko rosna,mam 41 lat i dwójkę dzieci juz dorosłych; mozna tak powiedzie{19,18 lat}i czas zadbac o siebie,tylko boję się tego zabieu ale to chyba normalne jest.Będę miała usunięta macicę a jajniki zostana nie ruszone.Dziękuje i pozdrawiam A.ł.
Agata
Monia, napisz proszę z jakiego jesteś miasta. Jestem dwa lata starsza od Ciebie, mam mięśniaka 6 cm średnicy i zostałam od razu skierowana na operację przez jamę brzuszną... jestem w trakcie poszukiwania dobrego lekarza, który będzie miał inny pomysł na pozbycie się drania. Ja również nie mam jeszcze dzieci i nie chcę ponosić ryzyka usunięcia macicy. Namiar na dobrego lekarza jest dla mnie bezcenny!Pozdra wiam wszystkie kobitkia.
monia
Czytam i czytam i nie wierze oczom... jedynym lekartwem na miesniaki jest operacja? No pewnie, po usunieciu macicy problem znika definitywnie. Ale jezeli kobieta nie chce? Ma prawo! I nie dajcie sobie wmowic inaczej! Decyzja o operacji nalezy do kobiet i lekarz ma obowiazek wszystko wyjasnic. Nie rozumiem jak mozecie isc na operacje nie wiedzac jak ona bedzie wygladac i pelne strachu i watpliwosci przy miesniakach 4cm??!!Opowiem wam moja historie ktora chyba jest troche nietypowa... Od czerwca 2008 mam miesniaka 20cm. Pierwsi lekarze chcieli od razu usuwac i oczywiscie wraz z macica bo przy takim duzym nie da sie inaczej! Marzeniem moim i meza bylo zostac rodzicami wiec swiat nam sie zawalil, ale sie nie poddalismy... szukalismy innych lekarzy i innych metod. Sprobowalismy embolizacji, ktora goraco polecam. W szpitalu bylam tylko kilka godzin a po niecalych 2 tygodniach z powrotem w pracy. Niestety przy takich duzych miesniakach nie zawsze sie udaje i w moim przypadku nie powiodla sie. Znaczy sie miesniak sie zmniejszyl ale wciaz za malo... Po 2 latach dotarlismy do mojej obecnej ginekolog i do decyzji o operacji (po 2 latach z miesniakiem tak duzym mialam juz dosc, bo ciagle bole kregoslupa, zylaki na nogach, czeste zapalenia pecherza, ucisk na odbyt...), odebralismy nieco jak wyrok, poniewaz przy tak duzym nie mozna bylo na zadnym badaniu dokladnie okreslic gdzie i jak jest zlokalizowany. Byla jednak jakas nadzieja na ocalenie macicy ale taka bardzo minimalna... lekarka obiecywala ze bedzie probowac i kiedys jej sie udalo, ale zabronila nam miec nadzieje... przed operacja jednak lekarka postanowila go zmniejszyc zeby nie operowac w ciemno i zaaplikowala mi zastrzyki powstrzymujace produkcje estrogenow. Innymi slowy jestem teraz w menopauzie... fale goraca, migreny i inne takie atrakcje, ale miesniak sie zmniejszyl...! :-) na ostatnim USG mial 15cm i lekarka sie ucieszyla i postanowila jednak nie operowac, poniewaz macica nawet jesli uda jej sie uratowac bedzie oslabiona i bym musiala z rok dwa poczekac przed zajsciem w ciaze (mam 33lata), a poniewaz miala juz pacientki z 12cm miesniakami ktore zaszly w ciaze i urodzily zdrowe dzieci, postanowilismy zaryzykowac... tym sposobem, chwilowo uratowalam sie przed operacji i znow mamy nadzieje na potomstwo :-) Troche sie najpierw wystraszylismy bo juz sie prawie pogodzilismy z mysla ze nici z naszych marzen a moment w naszym zyciu nie najlepszy... ale jak lekarz kaze to bedziemy sie starali o dziecko... jesli ma byc teraz albo nigdy to bedzie teraz!! :-) i oby bylo, oby sie udalo :-)Chce wam wszytskim tylko powiedziec ze nadziei nie nalezy tracic i lekarz musi wam wszytsko wytlumaczyc.. Gdybym tych pierwszych lekarzy posluchala juz bym byla bez macicy, bez szans na dzieci i z duza iloscia watpliwosci czy aby na pewno to byla dobra decyzja.. wtesy wszyscy na mnie krzyczeli ze operacja konieczna, ze nie moge z takim miesniakiem chodzic ze to i tamto, zeby nie sila mojego meza ktory krzyczal jeszcze glosniej ze chce byc ojcem i tesciowej o wnuki i mojej mamy ze ja przeciez marze o dzieciach pewnie bym sie tez dala lekarzom namowic... Ciesze sie ze udalo nam sie znalesc alternatywne rozwiazania, bo rozwiazania sa! I powiem jeszcze jedno, ze nawet jezeli w koncu nie udaloby nam sie z ciaza i jezeli bym musiala sie poddac operacji i jezeli w koncu bym musiala usunac macice bede szczesliwa ze chociaz probowalismy, i ze to bedzie nasza decyzja. Bo wreszcie trafilismy do lekarza ktory z nami rozmawia i nam wszytsko tlumaczy bez ogrodek, wszelkie mozliwosci i ryzyka i wspolnie podejmujemy decyzje. :-)
Grace
To pytanie jest przede wszystkimj do Marty (wyzej) - jak dlugo mozna odczuwac dolegliwosci po embolizacji? Czyu Cibie tez byly one umiejscowione w dolnej czesci brzucha i kregoslupa oraz w nogach i w pachwinie? Ja mialam, embolizacje dwa tygodnie temu i wciaz jeszcze odczuwam takie dolegliwosci... nie wiem, jak dlugo ma to potrwac?
Mariola
Jest XXI wiek mnóstwo informacji korzystajmy z tego w każdym wieku.Przecież tu chodzi o nasze zdrowie,samopoc zucie.Nie można sugerować się zdaniem jednego człowieka w podięciu decyzji na całe życie.Pamiętajcie to lekarze są dla nas a nie my dla lekarzy.Musimy stawiać dużo pytań dla nas ważnych i dla naszego życia bo tak szybko się toczy a odpowiedzi dobrze przemyśleć.Wierzę w was przecież jesteśmy filarem na którym wszystko się trzyma.Serdecznie pozdrawiam
jolanta
Jestem po opercji, miało być tak dobrze wyłuszczy Pan doktor mięsniaki i zachowam wszystko na swoim miejscu. Było ich trzy jak mnie otworzyli okazalo się pięć.Teraz jestem bez macicy, po co Pani macica rodzić Pani nie będzie ma Pani już swoje lata, tylko ze ja kobitki zapomniałam ze mam 47 lat.Jak sie czuje niech mnie nikt nie pyta nie spałam trzy noce myślę i wiem nie tak to miało być, nie przygotowałam się .
malwina
kobiety ja tez mam miesniaki i jest ich kilka ,moj lekarz powiedzial ze jak sie nie powiekszaja to nie trzeba ich ruszac ,a druga ginekolog kazala mi usunac bo poco mi macica,i tak nie pujde wiecej do niej a lepiej trzymac sie tego ktory nie mysli tylko o krojeniu.a tak na marginesie to wybierajcie lekarzy facetow.
domi
nie wiem, czy to pocieszenie dla niektórych z Was. Ale zaszłam w ciążę mając mięśniaka o średnicy 6cm, w trakcie ciąży urósł do prawie 11cm. Ciążę donosiłam do końca 40 tygodnia i dokładnie w dniu planowanego porodu odeszły mi wody i pojechałam do szpitala.Miałam rodzić naturalnie, ale nic z tego, ponieważ nie wystąpiły u mnie skurcze. Miałam cesarkę, a na świat przyszła moja śliczna i zdrowa córeczka. Tak więc mogę powiedzieć, aby nie martwić się na zapas, ponieważ wszystko będzie dobrze!. Ja teraz się zastanawiam, czy usuwać tego mięśniaka, czy nie? Moje dziecko ma dopiero 9 miesięcy i nie wiem. Zapisałam się dopiero na usg i zobaczę czy ten mięśniak się zmniejszył, czy nie? A któraś może urodziła mając mięśniaka i usunęła, czy może zostawić go i obserwować czy rośnie??? ja nie mam żadnych dolegliwości bólowych.
Zosia
Nie to że ich jest bardzo dużo,to jeszcze na dodatek niska chemoglobina.Strach!!!
Marta
Witam,jestem po embolizacji w Lublinie (18.03 br), mam prawie 32 lata i podjęłam decyzję, że nie dam się okaleczyć nawet jeśli miałoby to oznaczać brak możliwości późniejsze go zajścia w ciążę (nie mam jeszcze dzieci). Refundacja teraz jest, dr Pietura natomiast uprzedzał mnie że być może zmieni miejsce pracy w ciągu najbliższych miesięcy, więc lepiej załapać się do niego teraz. Na razie czuję się dobrze, ale sukces odtrąbię po upływie pierwszych 4 krytycznych tygodni. Czekam na efekty - jakie będą miesiączki i co wykaże rezonans w czerwcu... Podobno czeka mnie nieco wcześniejsze klimakterium i być może materiał embolizacyjny mógł zatkać jajowody. Ale ryzyko usunięcia całej macicy przy ewentualnym krwotoku (o czym ginekolodzy nie mówią pacjentkom) albo zrostów na amen uniemożliwiając ych zagnieżdżenie zarodka wydaje mi się dużo gorszą ewentualnością. Uważam, że Panie które już urodziły "wszystkie" dzieci nie mają się nad czym zastanawiać - operacja to zbędne ryzyko i rozwałka całego organizmu na kilka tygodni. Panie, które jeszcze chcą rodzić mają poważniejszy dylemat, ale to też zależy od danego przypadku - jakie mięśniaki, jakiej wielkości itp. Nigdy nie należy poprzestawać na opinii jednego ginekologa!
K.
Zawisło nade mną widmo usunięcia macicy - "bo przecież nie jest mi już do niczego potrzebna"! ( Mam 45 lat...)Drugi mięśniak - na szczeście "rodzący się" ( już 2 raz) - więc do bezinwazyjnego usunięcia. Czytam o miesniakach już od ponad tygodnia...Jedngo jestem pewna- w Polsce zbyt pochopnie, wręcz niefrasobliwie pozbawia się kobiety macic!!! Świadczy to instrumentalnym podejściu do kobiet, nieuctwie naszych lekarzy i pazerności - bo chodzi tu również o pięniądze! Nie proponuje się metod alteranatywnych , niektóre w ogóle nie są dostępne w Polsce ( MRgFus, laser), embolizację wykonuja radiolodzy (nie jest refundowana!!!, chociaż przez jakis czas była- czy to sprawiedliwe????)- więc ginekolodzy nie mają w tym interesu... Czytałam artykuły publikowane w zagranicznych czasopismach medycznych oto kilka cytatów:"Chociaż nie są znane dokładne dane, w wielu przypadkach mięśniaki macicy nie powodują żadnych dolegliwości, a zabieg operacyjny jest wówczas niczym nieuzasadniony. Nawet jeżeli kobieta zgłasza jakieś objawy związane z mięśniakami, istnieją obecnie nowe możliwości terapeutyczne, dzięki którym wykonanie operacji nie zawsze jest konieczne", "The American College of Obstetricians and Gynecologists uważa, że ryzyko przemiany złośliwej mięśniaka jest na tyle małe, że nie usprawiedliwia decyzji o wykonaniu histerektomii."Ja o swoją będę walczyć - sama myśl o nietrzymaniu moczu wystarczy, nie mówiąc o innych komplikacjach przy któryc jakość życia kobiety pogarsza się w sposób drastyczny! Będę wdzięczna za informację o alterantywnych sposobach radzenie sobie z tymi intruzami - które przede wszytskim powstrzymują ich wzrost! Pozdrawiam i namawiam do zdrowego rozsądku, nie wierzcie kobiety ślepo lekarzom!
Monika
Pisałam wcześniejszy post i w międzyczasie sporo czytałam o mięśniakach, konsultowałam się z dwoma lekarzami i poszłam jeszcze do lekarzy tybetańskich.Rozmawiałam tez z wieloma kobietami.Po pierwsze lekarze jak zwykle przesadzają i od zawsze podają najgorsze scenariusze.Po drugie w Polsce jest takie podjeście,że okalecza się kobiety i usuwa im macice.W wielu krajach( nawet w Rosji i Chinach) stosuje się jakies napromieniowywa nie laserowe i te mięsniaki stopniowo obsusza o ile dobrze wyczytałam.Embolizacja według lekarzy z Lublina daje rzadko powikłania.A to że lekarze odradzają to jest tylko kwestia tego,że więcej dostają za operacje niż embolizację :-).Jest im to nie na rękę.Po trzecie mnóstwo kobiet rodzi mając mięśniaki- nawet dośc duże.Jesli jest groźna sytuacja to i w czasie ciąży usuwa się mięśniaki- jesli zagrażaja ciązy itd.Sama znam taki przypadek.Wczoraj rozmawiałam z kobietą, ktora grubo po 40 (chyba z 45) urodziła dziecko z mięśniakami.Była już skierowana na operację ale "przy okazji" stwierdzono,że jest w ciąży:-).Oczywiście bez problemow urodziła dziecko.2 dni temu bylam u ginekologa, ktory powiedział mi że mam nie czytac w necie i nie słuchac wszystkich info bo zwariuje.Medycyna to nie matematyka i tu się nic nie przewidzi i nie wyliczy.Kobiety bez mięsniaków tez mają problemy z zajściem w ciążę i z poronieniami.A tak poza tym to istnieje coś takiego jak akupunktura, ktora daje spore szanse przynajmniej zatrzymania wzrostu mięsniaka.Ja chodze teraz na akupunkturę i potem zrobię USG.Ja bym zaryzykowała ciążę z mięśniakiem- bo operacja jest chyba groźniejsza jesli chodzi o utratę zdolności rozrodczych- czyli blizny pooperacyjne, powikłania, konieczność usunięcia trzonu itd.Oczywiście lekarze zarabiają na operacjach i będą na taka operację wysyłac.Ja juz im po prostu nie wierzę.Według lekarzy to ja miałam nowotwór i guzy, ktore powrastały w jajanik i mieli mi je usunąc.Potem wyszło na to ,że to byly jakięs 2 średniej wielkości mięsniaki.Nie dajmy się zwariować!!!.
krystyna
Mam mięśniaki !!! głowa mi pęka od tych komentarzy.Najbardziej to ja się boję nie trzymania moczu -lekarz mi mówił o tym powikłaniu NIE WIEM JAKA METODE WYBRAĆ.macica do usunięcia.
Kaśka
Mam mięśniaka na przedniej ścianie macicy ok 6 cm, który zwiększył się w ciągu pół roku. Po różnych badaniach poszłam ustalić czy da się go wyłuszczyć i termin zabiegu. Okazało się, że można go wyłuszczyć, ale lekarz ginekolog powiedział mi też, że czasami w trakcie nie udaje się zatamować krwawienia i trzeba usunąć np. jeszcze trzon macicy (1 na 10 przypadków). Poinformował mnie też o możliwości leczenia hormonalnego i wbrew temu, o czym wszędzie czytam, również o embolizacji i o tym, że jest ona wykonywana w Lublinie. Powiedział, że powinnam znać wszystkie możliwości leczenia zanim podejmę decyzję, w każdej chwili mogę się do niego zgłosić ponownie i ustalić termin. Od tej pory szukam informacji i ciągle nie wiem co robić, po embolizacji też mogą być powikłania. Mam 41 lat i nie mam dzieci, w zasadzie już pogodziłam się z tym, że nie będę ich miała. Podobno jak kobieta ma powyżej 40 lat, pojedynczego mięśniaka i chce mieć dziecko to lepiej zdecydować się na wyłuszczenie (wyczytałam to na stronie prof. Pietury, zajmującego się embolizacją w Lublinie) oczywiście licząc, że operacja się uda. Podobno na razie trudno jest ocenić możliwość zajścia w ciążę po embolizacji w tym wieku, choć kilkadziesiąt takich przypadków było. Chyba na razie jest za mało danych. Oczywiście nie każdy przypadek nadaje się do embolizacji, ale jak komuś chcą wyciąć macicę a tego nie chce, to na pewno może się tego dowiadywać. Ja dalej nie wiem co robić, na pewno nie chciałabym stracić macicy, ale w przypadku poważnych powikłań po embolizacji też jest takie zagrożenie. Dodatkowo w tej chwili są problemy z refundacją embolizacji przez NFZ, ale może się to udać, a poza tym w każdej chwili może się coś zmienić. Odpłatnie można zrobić ją w Warszawie, koszt ok 8000-9000 zł. Na razie pewnie pojadę na kwalifikację, przy okazji może coś więcej dowiem się w moim konkretnym przypadku, co ułatwi mi podjęcie decyzji. Może to co napisałam komuś pomoże, a może mi ktoś coś doradzi.
Monika
Mam pytanie.5 lat temu miałam usunięte 3 mięśniaki- dwa ok 6 cm. i jeden ok 1,5 cm.Nie mam dzieci.Mam 40 lat.Planowałam teraz dziecko ale okazuje się że jakis mięśniak się odnowił.Był dość mały ale z czasem sie powiększał- głównie po odstawieniu antykoncepcji.Byłam u lekarza i robił mi USG przez powłoki brzuszne a nie USG vaginalne.Niby mięsniak ma ok. 7 cm.Powiedział, że moge zapomniec juz o ciąży- że żadna kobieta nie urodziła dziecka z takim mięśniakiem .Inny lekarz mówił, że jesli usuną mi tego mięśniaka mogę już nie zajść w ciąże.Jest położony blisko trzonu i nie wiadomo czy da się zszyć macicę- bo jeśli nie to usuną mi trzon.Proszę o odpowiedź.Czy jest szansa na ciążę w takim wypadku?Czy lepiej usunąć tego mięśniaka czy lepiej ryzykować ciążę?Lekarz powiedział, że jedynie zafunduję sobie poronienie.Jestem załamana.
Sylwia
Witam. Wlaśnie się dowiedziałam że mam endometrize i mięśniaka. I że już będę miała duże problemy z zajściem w ciąże, a jeżeli bym zaszła mogę jej niedonosić. Mam 25 lat i już jedno dziecko ale ta wiadomość była dla mnie jak wyrok. Pani doktror przepisala mi tabletki antykoncepcyjne i leki przeciwgrzybicz ne. Chce uniknąć wycięcia macicy. Daje mi trzy miesiące kuracji, jeżeli to nie pomoże, niestety będę musiała się z nią pożegnać. Tysiąc myśli mnie nachodzi np. czy dalej Mąż będzie chciał być ze mną a ja go tak kocham, bo wiem że dla facetów jest ważne czy kobieta może mieć dzieci. A chcieliśmy mieć jeszcze syna. Dziś nie zmróże oka. A Łzy same mi się cisną do oczu. Ciężko mi się z tym pogodzić. Będe pisać co dalej. Pozdrawiam wszystkie Panie
mary poppins
witam Was, mam 32 lata, nie mam jeszcze dzieci, a bardzo bym chciała. wczoraj podczas USG lekarz ginekolog zdiagnozował u mnie mięśniaka o średnicy 4 cm i zalecił jak najszybsze zajście w ciąże. nie wiem czy to oznacza, że należy czekać z jego wycięciem na czas po ciąży, czy też wycięcie może zagrażać w jakiś sposób przyszłym staraniom o dziecko. nie wiem również czy 4 cm to duży mięśniak?w jakiej skali się mieści? W ciągu ostatnich dwóch lat miałam dolegliwości bólowe w prawym dole brzusznym (gdzie zlokalizowany jest mięśniak) częste stany podgorączkowe, zaparcia, ból promieniujący do prawej nogi, czasem bóle kręgosłupa, czy promieniujące do nerki, miałam różne badania. rok temu USG ginekologiczne, nawet gastroskopie, bo lekarz rodzinny myślał, że to morze być coś z jelitem. ciągle miałam wrażenie, że czuję w środku taki mały kamień czy coś w tym rodzaju. W tym czasie z gwałtownym bóle dwa razy trafiłam na pogotowie, gdzie dostałam leki rozkurczowe przez kroplówkę i na tym koniec. dopiero teraz na USG, okazało się , że to jednak mięśniak. bardzo chciałabym mieć dzieci, i mocno mnie to niepokoi.
mary poppins
mam 32 lata, nie mam jeszcze dzieci, a bardzo bym chciała. wczoraj podczas USG lekarz ginekolog zdiagnozował u mnie mięśniaka o średnicy 4 cm i zalecił jak najszybsze zajście w ciąże. nie wiem czy to oznacza, że należy czekać z jego wycięciem na czas po ciąży, czy też wycięcie może zagrażać w jakiś sposób przyszłym staraniom o dziecko. nie wiem również czy 4 cm to duży mięśniak?w jakiej skali się mieści?
Macica
Z calym szacunkiem, jesli macica kobiecie nie jest potrzebna, to panu mozg tez mozna byloby wyciac idac panskim tokiem myslenia, ze czego sie nie uzywa, to wyciac. z powazaniem.
Iwona
Mam pytanie, moja mama ma 52 lata, ostatnio miala bardzo obfite miesiaczki, dlatego lekarz zalecil tak zwane"czyszczenie" ,po tym miesiaczka miala zaniknac.Lekarz stwierdzil tez, ze mama ma mięsniaki i ze konieczna bedzie operacja usuniecia macicy,a moze i jajnkiow.teraz mama czeka na wynik z hist.patolog. i maja ustalic termin operacji./jednak teraz mama znowu dostala miesiaczke, i tez obfita.Martwie sie czy to normalne, ze po "czyszczeniu" znowu pojawila sie miesiaczka? Czy moze któras z Was wie cos na ten temat? zZ góry dzieuke za odpowiedz.Pozdrawiam
Marta
Witam dzisiaj dowiedziałam się że mam trzy mięśniaki na macicy i cystę na jajniku lekarz powiedział że są małe i nic nie trzeba robić tylko obserwować czy się nie powiększają ,powiedział że z tym się żyje co mam robić .
Beata
Witam!miałam mięśniaka wielkości 8cm,,,byłam przerażona .Podjęłam się operacji 3 lata temu miałam w tedy 35 lat,usunięto mi trzon szyjki macicy,,,,to znaczy ,że nie mam miesiączki,,,,, i znowu przerażenie było jak to będzie!!Jest ok nic się nie odnawia czuje się super.A to ze nie mam miesiączki- przerażenie minęło,,Jest to dla mnie bardzo wygodne.życzę wszystkim powodzenia i pozdrawiam
Betsi
Witam tydzień temu dowiedziaam się ze mam mięśniaka 30mm. mam obfite i długue miesiączki, bardzo bolesne jestem wzdęta mam bóle w krzyżu. .Czy to mogą być objawy mięśniaka i od jakiej wielkości trzeba je usunąć
Renata
Odkąd pamiętam lekarz utwierdzał mnie,że nie obejdzie się bez operacji z powodu moich dosyć dużych mięśniaków(miałam 45lat)a ja upierałam się że jeszcze nie, ale był na tyle uczciwy, że powiedział jakie problemy mogę mieć po operacji.Lekarze z reguły nie mówią o problemach po operacji, bo oczywiście to nie jest ich problem tylko nasz.EMBOLIZACJA to cudowny zabieg,któremu poddałam się mając 48 lat na klinice w Lublinie. O embolizacji od ginekologów się nie dowiecie ponieważ wykonuje go wyspecjalizowan y radiolog, który zabiera im kase za zabiegi "kobiecej sterylizacji".Zabieg embolizacji jest refundowany z NFZNie pozwólcie się okaleczyć!!! Dzisiaj jestem prawie dwa lata po embolizacji i zrobiłabym to jeszcze raz gdyby zaszła taka potrzeba,ale nie muszę bo wszystko wróciło do normy.
Ania
Witam.Od czterech miesięcy jestem po wyłuszczaniu kilku mięśniaków na macicy,w poniedziałek byłam u ginekologa i okazało się że znów mi rosną nowe:sad:
tylkoja32
szczerze mówiąc wszystkie informacje jakie tu wyczytałam zaspokoiły moja ciekawość..dziękuję..mam tylko jeszcze jedno pytanie czemu nie napomknął Pan o tym,że zostawienie jajników wraz z szyją "zmniejsza"tzw efekty menopauzy..
betiona
Witam,w piatek ide do szpitala,na wekend do domu,i w poniedziałek operacja,najgor sze ze jestem po rozmowie z lekarzem i mam wybrać,usunieci e macicy albo szyjki macicy teraz juz nie pamietam czy czesciowe,zgłup iałam juz całkiem,rodzina doradza abym sie pozbyła macicy.mam 39 lat,i wynik po wycinku,rozpozn anie mikroskopowe:1 na powierzchni jednego z szesciu wycinkow tarczy czesci pochwowej utkanie nabłonka płaskiego z dysplazja srednia stopnia[cin 2},2-3 fragmenty błony śluzowej jamy macicy w okresie poznej proliferacji oraz obfite fragmenty luzno lezacego nabłonka płaskiego z cechami dysplazji sredniegoduzego stopnia[cin2cin 3}.czyli wirus hpv,nigdy nie miałam zadnych brodawek ect,ale nie o to chodzi,dziwie sie ze mam sama podjac decyzje,prosze o radę bede miała wieksza wiedze na ten temat.pozdrawiam
Malgosia
Mam miesniaki i umowiony termin operacji na 10 stycznia ,a miesiaczke mam dostac 18 grudnia.Mam pytanie ,czy nie bedzie za pozno na operacje skoro ten zabieg wykonuje sie po miesiaczce.
Agnieszk
WITAM. MAM 22 LATA I JOD ROKU REGULARNIE CHODZĘ DO GINEKOLOGA BADAĆ MIĘŚNIAKA. NA POCZĄTKU MIAŁ ON 1,11*1,39 PO ROKU CZYLI TERAZ MA 2*2,8... BYŁAM U WIELU LEKARZY, KAŻDY MA INNĄ TEORIĘ JEDEN KAŻE NATYCHMIAST ZAJŚĆ W CIĄŻĘ, BO MIĘSNIAK SIĘ MOŻEWCHŁONĄĆ PODCZAS CIĄŻY, ( TU UWAŻAM ZE TO BEZSENS, BO DECYZJA O DZIECKU POWINNA BYĆ ŚWIADOMA) INNY UWAŻA, ŻEBY NIE RUSZAĆ, A INNI, ŻE TRZEBA USUNĄĆ. LEKARZ DO KTÓREGO AKTUALNIE CHODZĘ MA 32 LATA PRAKTYKI I POWIEDZIAŁ, ŻE TRZEBA GO USUNĄĆ BO NIE DONIOSĘ CIĄŻY NAJLEPIEJ TERAZ, BO JEST MAŁY, A JAK NIE TERAZ TO PRZEZ CIĄŻĄ NA PEWNO... BOJĘ SIĘ SKUTKÓW JAKIE MOŻE MIEĆ OPERACJA LUB JEJ BRAK...OPIS Z USG TO: W TRZONIE NA TYLNEJ SCIANIE POSUROWICÓWKOWO STRUKTURA HYPERECHOGENNA O WYM. 20*28MM KTÓREJ OBRAZ ODPOWIADA MIĘŚNIAKOWI. PROSZĘ O PORADĘ
Dorota
Drogie kobietki! Mam38 lat. Od wielu lat leczę swoje mięśniaki,mam ich kilka od 1cm do ok 10cm największy i skubany dość szybko rośnie. Mój ginekolog nalega na operację a ja bardzo się boję, jak sobie poradzę po... Sama wychowuję córkę, utrzymuję się z pracy na własny rachunek, więc wzbraniam się przed zabiegiem ze strachu, że nie będę miała za co się utrzymać (wiadomo jakie są zasiłki chorobowe z ZUS- nie da rady z nich przeżyć). Proszę napiszcie jak długo dochodziłyście do siebie po zabiegu usunięcia macicy, po jakim czasie można wrócić do pracy? Moja nie jest najlżejsza,jest em fizjoterapeutką i masażystką. Nie wiem co robić(tzn. wiem, że powinnam poddać się operacji i mieć to z głowy, ale jak przeżyć)
zuzka
ja nie rodziłam jeszcze a lekarz jakis czas temu wykrył mi mięsniaka wielkości 2cm przeraziłam sie strasznie kazał tylko robic badania i obserwowac nic wiecej, kiedys poczytałam o oleju z wiesiołka który może byc pomocny i zaczelam go stosowac stojsuj sie go dlugo bo dzialanie dopiero ma od 6 tyg.regularnego stosowania i ku mojemu zdziwieniu poszlam do lekarza na kontrole innego a ten mi na to ze nic nie widzi dwa razy kazałam mu sprawdzac (usg dopochwowe) ale stwierdził ze nic nie ma wiec mój strach minął aczkolwiek nadal olej pije bo pomaga mi w napieciu PMS i przy bolach piersi
asieńka
Jak przeglądam te artykuły, to wydaje mi się, ze jestem jakimś dziwnym przypadkiem, mam 24 lata i właśnie lekarz mi powiedział, ze mam mięśniaka. 2 lata temu urodziłam pierwsze dziecko i teraz gdy poszłam na kolejną kontrolę powiedziano mi o mięśniakach. jak czytam, one pojawiają sie u 30 latek i więcej, a nigdzie nie znalazłam wzmianki o tak młodym wieku. Jestem przerażona
Joanna
Niestety , zignorowałam informacje że istnieje embolizacja, i dałam się namówić "sympatycznemu" ginekologowi na wyłuszczenie nie dużego mięśniaka (40), problem w tym że wybudziłam się po operacji...bez macicy!! Nie dawał aż takich dolegliwości ale lekarz ten wykorzystał mój lęk przed utratą macicy kiedykolwiek w przyszłości i już odchodząc na emeryturę przyspieszył moja decyzję, moje życie teraz to koszmar, totalna klęska, depresja, aseksualność, poważne problemy z "sikaniem"...horror, nie wiem jak i za co mam dalej żyć, już teraz w pojedynkę
marta
w czwartek ide do szpitala bede rozmawiac z lekarzem o operacji usuniecia macicy mam 4 dzieci wystarczy mi mamchemoglobine 8 pszez te miesiaczki krwotoczne:cry:
Monika
Witam, przeszłam zabieg embolizacj mięśniaków macicy w 2003, największy miał 9 cm, dziś, ponad 7 lat po zabiegu po małych mięśniakach nie ma śladu, największy został w wymiarze ok. 2 cm. Sam zabieg nie jest zbyt przyjemny, a szczególnie kilka dni 'po" ... ale gdybym miała wybierać ponownie wybrałabym embolizację zamiast tradycyjnych metod. Polecam.
Wiola
W wieku 30 lat usunięto mi macicę z powodu mięśniaków, jeden z nich w trakcie wykrycia miał 8 cm natomiast 9 dni póżniej podczas operacji okazało się że urósł on do 13 cm.Jestem 5 lat po operacji i właśnie pojawiła mi sie plama na jajniku , przyznaję ,że boję się co bedzie dalej ponieważ objawy mam podobne jak kilka lat temu . jutro ide na ponowna kontrole i drżę...
Kasia
Dziś byłam u ginekologa potwierdzic ze jestem w ciąży.Potwierdził że faktycznie jestem,ale nie jest dobrze ponieważ mam dużego mieśniaka 8cm.Umówiłam sie na kolejne badania.Jestem przerazona.
marta
:sad: mam 4 dzieci jestem po 4 cieciach 5 razy mialam lyrzeczkowanie teraz znowu mam miesniaki tesz bym chciala sie tego pozbyc moja mama i ciocia i babcia mialy raka narzaduw rodnych
renata
ja też jestem juz po zabiebu 7 dni narazje jest wszystko dobrze a strach ma wielkie oczy nie było aż tak zle pozdrawiam
aga
kochani poradzcie co mam robic mam cala macice w miesniakach i jest duza jestem zalamana pada mi psychika kaza mi natychmiast usowac mam bolesci zoladka brzuch dolem z tego wszystkiego boli mnie wszystko mam do tego jeszcze ta cholerna chlamydie i tem 37,5 nie moge jej zwalczyc mam tylko 1 dziecko a chcialam miec jeszcz jedno pobrali mi wycinek i najgorsze jest czekanie a juz dostaje cos do glowy nie wiem czy tak ma byc jestm tydzien od pobrania i ciagle mnie pokuwa i jagbt pieklo czy to tak ma tez byc
KASIA
WITAM PONOWNIE DROGIE PANIE.PANI ANETO ZAPEWNIM ŻE NAPISAŁAM CAŁA PRAWDĘ O SWOJEJ OPERACJI I CIĄŻY I TRZYMAM KCIUKI ZA PANI MALEŃSTWO I PANIĄ. PANI MA GUZA NA JAJNIKU, JA MIAŁAM NA MACICY A W MACICY ROZWIJAŁO SIĘ MALEŃSTWO I JEST ZDROWE. PANI TEŻ BĘDZIE BO GUZ JEST U PANI USYTUOWANY W BEZPIECZNIEJSZY M MIEJSCU DLA PŁODU. A TERAZ KILKA SŁÓW DO PANI MAGDY. DROGA MAGDO WCALE NIE UWAŻAM ŻE ROZCINANIE BRZUCHA JEST GORSZĄ METODĄ OD LAPAROSKOPII CZY INNYCH. JA MIAŁAM ROZCINANY BRZUCH PODCZAS OPERACJI USUWANIA MIĘŚŃIAKA W CZASIE CIĄŻY I CHWALE SOBIE.PO TYM ZABIEGU MIAŁAM WSTAWIONĄ SIATKĘ W 4 M-SCU CIĄŻY. OCZYW5ŚCIE BYŁAM PRZERAŻONA JAK TO BĘDZIE DALEJ, TAKIM PIONOWYM SZWEM ALE CÓŻ POGODZIŁAM SIĘ Z TYM UWAŻAM ŻE LA-AROSKOPIJNIE NIE MA 100% PEWNOŚCI ZE WSZYSTKO CI DOKŁADNIE USUNĄ I WYCZYSZCZĄ A PO ROZCIĘCIU TAK. WIĘC PROSZĘ NIE STRASZYĆ INNYCH KOBIET I JEDNOCZEŚNIE NIE PROMOWAĆ JAKIEGOŚ LEKARZA I KONKRETNEJ KLINIKI. TO NAPRAWDĘ NIEŁADNE Z PANI STRONY. KAŻDY PRZYPADEK GINEKOLOGICZNY JEST INNY. POZDRAWIAM WSZYSTKIE KOBIETKI I ŻYCZĘ POWODZENIA ORAZ WIARY ŻE WSZYSTKO SIĘ UDA POMYSLNIE.
ania
jutro ide na zabieg i sie boje.
Magda
witam, jestem 2 lata po zabiegu embolizacji w Lublinie, gorąco polecam. Też mnie namawiali ginekolodzy do operacji ale moja siostra i mama przez to przeszły i odradzały. Też słyszały, że nie ma problemów po operacji a potem nie było problemów bo na nietrzymanie moczu ginekolodzy zrobili mamie druga operację (tzw. taśmy wszyli) i tak się inetres kręci. A przecież mozna inaczej. Zamiast rzeźni, po europejsku, mało inwazyjnie. Słyszałam , że podobno w Warszawie będzie dr Pietura, ten z Lublina, robił zabiegi albo juz je robi. chyba w enelmedzie albo w innej firmie, dokładnie nie wiem.pozdrawiam i polecam. Nie dajcie się nabrać na miłe słówka ginekologów. Rozetną wam brzuch a potem: się otworzy to się zobaczy" A ja miałam w Lublinie rezonans i bez się otworzy się zobaczyło. Jest XXI wiek Panowie Ginekolodzy.MD
katarzyna
reniu mam 39 lat i 28 kwietnia miałam operację ma mięśniaki.miał 6 cm.decyzja o operacji była trudna bo 6 lat wcześniej miałam operację na torbiel jajnika.w poniedziałek byłam w szpitalu a we wtorek już na stole operacyjnym.niestety macicy nie udało się uratować ale operacja się udała. nic mnie nie bolało bo lekarze nie pozwolili na to . leżałam 10 dni.w domu kilka dni ale po woli starałam nie myśleć o operacji i robić wszystko co dawniej tylko dźwiganie ograniczyłam na trzy miesiące.wróciłam już do pracy . pozdrawiam i trzymam kciuki:-)
aneta
jestem w 7tc i nie cieszylam sie jeszcze ani 1 minuty bo ciagle jest strach.Mam guza jajnika 8cm wykryty podczas badania usg w 4 tyg jesli nic sie nie zmieni to mam miec zabieg laparoskopowy strasznie sie boje ze strace dziecko, ale dzieki Pani Kasi nabralam odrobine nadzieji ze uda sie to pogodzic bede zdrowa szczesliwa mama dodam ze wczesniej straszono mnie bezplodnoscia bo mam problemy ginekologiczne od 14roku zycia jedno okazalo sie nietrafne bo zaszlam po pol roku i to bez wyliczanek.pozdrawiam wszystkie przyszle mamy:*
Renata
Mam 51 lat i czekam na operacje i się bardzo boję. Nie wiem jak to będzie po operacji i jak długo będzie trwało leczenie.Morze mi ktoś odpisze jak to długo wszystko trwa.
Nela
Mam 55 lat, od 5 dni nie mam macicy i jajowodów. tak jak wszystkie panie obawiałam się operacji, ale jeszcze bardziej tych dni po operacji - czy będę samodzielna, jak szybko będę dochodzić do siebie. Tym bardziej, ze koleżanka mnie nastraszyła, że po operacji długo będę potrzebować opieki. W moim przypadku jak na razie jest znacznie lepiej, niż myślałam. W noc po operacji dostałam dwa zastrzyki przeciwbólowe i coś na sen, i zniosłam ją nadzwyczaj dobrze. Opieka medyczna (lekarze i położne) w państwowym szpitalu była bardzo serdeczna. Już drugiego dnia powolutku zaczynałam wstawać z łóżka. Od wczoraj jestem w domu (mieszkam sama) i wcale dobrze sobie radzę. Tylko musze pamiętać o lekkiej diecie i darować sobie na jakiś czas prace fizyczne (ze szmatką po domu już przeleciałam, ale to lekka praca). Koleżanki pytaja, w czym mogą pomóc, ale poza kupnem bieżącej prasy, ewentualnie dietetyczna smaczną zupką nic nie potrzebuję.Optymistycznie patrzę w przyszłość.Serdeczności - Nalka
KASIA
WITAM MAM 33 LATA. DWA LATA TEMU WYKRYTO U MNIE GUZA. PODCZAS BADANIA USG. OKAZAŁO SIĘ RÓWNIEŻ ŻE JESTEM W 12 TYGODNIU CIĄŻY. NIE WIEDZIAŁAM JAK ZAREAGOWAĆ. CZEKALIŚMY NA DZIECKO 6 LAT A TU PROSZĘ CIĄŻA I GUZ. ZACZĘŁAM ROZPACZAĆ. BAŁAM SIĘ O KAŻDY DZIEŃ ŻYCIA MOJEJ MAŁEJ WYCZEKIWANEJ KROPECZKI.GUZ SIĘ ROZRASTAŁ NIKT NIE CHCIAŁ MI POMÓC. W JEDNYM SZPITALU STWIERDZONO GUZ JAJNIKA, W DRUGIM MACICY. MARKERY BYŁY NOWOTWOROWE. W KOŃCU ZDECYDOWANO SIĘ PODDAĆ MNIE OPERACJI. PRAWDĘ MÓWIĄC SAMA CHCIAŁAM ABY LEKARZE USUNĘLI MI TEGO STRASZNEGO GUZA. PRZECIEŻ PRZEZ NIEGO MOJE MALEŃSTWO MOGŁO NIE PRZYJŚĆ NA ŚWIAT.USUNIĘTO MI MIĘŚNIAKA W CZWARTYM MIESIĄCU CIĄŻY. WYNIK BADANIA OPERACYJNEGO WYSZEDŁ POZYTYWNIE: NIEZŁOŚLIWY MIĘŚNIAK MACICY.USŁYSZAŁAM TO TUŻ PO OPERCJI.CHOĆ MUSIAŁAM JESZCZE CZEKAĆ NA OFICJALNY WYNIK Z WARSZAWY. PO OPERACJI SZYBKO DO SIEBIE DOSZŁAM. BYŁAM POD STAŁĄ KONTROLĄ LEKARSKĄ.CZEKAŁAM Z UTĘSKNIENIEM NA MOJE MALEŃSTWO. DZIŚ JESTEM NAJSZCZĘŚLIWSZĄ MATKĄ 2 LETNIEJ CÓRECZKI. URODZIŁA SIĘ ZDROWA. JA TEŻ JESTEM ZDROWA. DZIEŃ JEJ URODZIN BYŁ MOIM NAJPIĘKNIEJSZYM DNIEM W ŻYCIU. DROGIE KOBIETY JESTEM PRZYKŁADEM NA TO ,ŻE MIĘŚNIAK TO NIE WYROK.APELUJĘ DO WSZYSTKICH , KTÓRE MAJĄ PRZERAZAJĄCE MYŚLI.UWAŻAM, ŻE LEPIEJ GO USUWAĆ JEŻELI TRZEBA I LEKARZE TAK RADZĄ NIŻ WYCHODOWAĆ COŚ, CO NAS SAME ZABIJE. WALCZCIE O SWOJE ZDROWIE I ŻYCIE KOBIETY. WSZYSTKIM ŻYCZĘ POWODZENIA I ODWAGI W WALCE Z MIĘŚNIAKAMI. POZDRAWIAM
Justyna
Mam 24lata, nie mam jeszcze dzieci ale chciałabym mieć je ze swoim partnerem. Moja mama miała mięsniaki i podczas i operacji (10lat temu) została usunieta cała macica. Nie mam rodzeństwa, gdyż zdażały sie czeste poronienia u mojej mamy. Dlatego chciałam zapytać czy mięśniaki i trudności z zajściem w ciąże mogą być dziedziczne?Z góry dziękuję za odpowiedź
Julia
mam pytanie, czy mięśniaki są groźne?
Ania
Mam 37 lat, w sierpniu 2010 mam zabieg. Prawdopodobnie usuną mi mięśniaka 6 cm. i trzon macicy. Boję się,że moje życie seksualne będzie do niczego. Mam ciągłe bóle brzucha,kręgosł upa czuje się jakoś dziwnie. Może to nie mięśniak.
kasia
Mam 26lat.W zeszłym roku wykryto u mnie dwa mięśniaki 2cm i 11mm.Mam dwójke dzieci i jedno bardzo wczesne poronienie. Choruje na WZW typu B z tego też powodu nie mogę brać leków hormonalnych ponieważ bardzo źle się po nich czuje .Ostanio strasznie rozregulował mi się okres, dostaję go o tydzień za szybko,początko wo mam minimalne plamienia,a następnie (wogóle z rana)okropne krwawienie jakby ktoś kran odkręcił.Teraz jestem tydzień prze okresem i mama straszne bóle podbrzusza i krzyża NOSPA mi nie pomaga ani lek przeciwbólowy. Co mam robić?
Mirka 46lat
Wczoraj dowiedziałam się że mam towarzystwo na stałe 60mm/61,7mm.i trudności z trzymaniem moczu Wcześniej 20lat temu miałam plastykę szyjki macicy i usuwaną operacyjnie nadżerkę wiem co to operacja,a teraz ginekolog proponuje mi usunięcie całej macicy ,czy nie za wcześnie boję się mojej reakcji psychicznej taka ingerencja w organizmie może zmniejszyć moje"ja"a o seksie nie wspomnę.Co robić czy muszę usunąć ją całą czy można jeszcze poczekać z taką decyzją .Proszę o poradę
Ola
Witam Panie Mam 32 lata. Ja miałam operacje 30 marca 2010 Bałam się bardzo i nie potrzebnie Znieczulenie ogólne Cięcie na dole brzucha Powiem Wam szczerze że dosyć szybko doszłam do siebie Mięśniaki miałam dwa około 4 cm Operacji musiałam się podjąć bo nie mogłam zajść w ciąże Lekarz powiedział że mogę zacząć próbować pod koniec roku bo do tej pory macica się zagoi Trzymam za wszystkie dziewczyny kciuki i naprawdę niema się czego bać
Anita
Mam 20 lat i miałam „ukręconeg o” mięśniaka szyjki macicy 1,5-2 cm. Niestety nie dało się go usunąć w całości. Czy będę musiała mieć kiedyś powtórzony zabieg? Czy mogę mieć trudności z zajściem w ciążę? W moim wieku rzadko spotykane są mięśniaki. Czy mogły mieć na to wpływ tabletki antykoncepcyjne ?
Maryla
Dzien dobry Panu.Przeczytalam Pana artykul na temat miesniakow.Moj problem polega na tym ze w zwiazku z bolami w prawym boku(w okolicach zeber)lekarz dal mi skierowanie na USG jamy brzusznej,wszys tko wyszlo prawiadlowo optrocz ostatniego zapisu cytuje:Macica powiekszona z widocznymi zwapnieniami w miesniakach macicy.Troszke sie przestaszylam,a le wlasciwie nic z tym nie zrobilam.Nastepnie(ponie waz sie lecze u neurologa na dolegliwosci kregoslupa)dost alam skierowanie na rezonans kregoslupa ledzwiowego,wys zlo tez nie za ciekawie,ale w opisie zmow pokazala sie sprawa miesniakow cytuje:Na poziomie S2-S3 obustronne torbiele Tarlova o przekrojach 10-18mm.Powiekszona macica o niejednorodnym sygnale-miesniaki.Mam umowione wizyte u ginekologa za kilka dni,ale chcialabym cos wiecej wiedziec na ten temat.Chcialam jeszcze nadmienic ze mam 61 lat.Majac 20 lat przeszlam operacje(usunie to mi lewy jajowod i czesc prawego,po to zebym tylko mogala miec okres)i caly cas bardzo dobrae sie czulam i do tej pory nie odczuwm zadnych boli ktore by wskazywaly na chrobe zwiazana z macica.Uprzejmie prosze o pomoc.Z szacunkiem Maryla
Hanka
po ostatniej wizycie u ginekologa muszę podjąć decyzje co do usunięcia macicy a nie jest to dla mnie łatwa decyzja, chociaż: mam mięśniaka o śr. ok 5 cm, miałam już jedną operacje usunięcia torbiela czekoladowego z jajnikiem ( bo tam był usadowiony)stwi erdzono u mnie obecność wiusa HPV -6, wynik pobranego wycinka z szyjki macicy (po cytologii III)wyszedł CIN II na dodatek moja mama zmarła na raka jajnika. Zdaje sobie sprawy że wygląda to kiepsko ale na co dzień nie mam żadnych dolegliwości, o których pisze się w Państwa artykule. Proszę o poradę czy powinnam śpieszyć się z tą operacją, obawiam się powikłań pooperacyjnych. Mam 47 lat
Kasia
cześć dziewczyny mam 29 lat, w grudniu miałam usunięte torbiele z jajnika. wczoraj byłam na kontrolnym usg okazało się że mam dwa mięśniaki w macicy, sa małe jeden ma 1cm, drugi 1,7cm, jestem załamana niewiem co mam robić. najgorsze jest to że niemam jeszcze dzieci a bardzo bym chciała, prosze pomocy!!!
dorota
w 10.2006 dowiedzialam sie, ze mam 5cm miesniaka, w lutym tego roku okazalo sie, ze ma 10-12 cm, szok:sad:,od grudnia mam powazne problemy (pecherz, bol brzucha i krzyza-nerek, tak mi sie wydawalo)dzis bylam w szpitalu na umowienie terminu operacji, lekarka powiedziala, ze trzeba to zrbic jak najszybciej (nie mozna czekac nawet 3 m-cy), termin mam 25.05.2010,usuna mi miesniaka i macice (mam 1 dziecko, wiek 39) metoda laparoskopii
maja
mam miesniaki jestem po badaniu hitopatologiczn ym wynik wyszedł jki dobry nie mam kom. rakotworczych cytologie mam 1 lekarze chca mi usunac macice twierdza ze jest duza i obrosnieta miesniakami co mam robic zdecydowac sie na operacje
marlena
witam was kobiety!!mam usuniety trzon macicy i prawy jajnik!!bylam cieta.ale boli mnie troche lewa czesc po szyciu i jest bardziej czule to miejsce kiedy dotykam niz prawa strona nawet chyba wieksza.i piersi bola jak do okresu!! czy to jest nornalne!!??prosze o komentarz!pozdr awiam was kochane!!
małgorzata
jestem już po usunięciu mięśniaków bałam się bardzo ale im szybciej tym lepiej ból to tylko jedna doba po zabiegu potem z dnia na dzień jest lepiej
Mariolka
:-) Witam weszłam na te strone przypadkiem.Chciałam dowiedziec sie jeszcze wiecej o miesniakach.Jestem juz kilka lat po zabiegu i pojawiły mi sie mięśniaki ponownie .Nie nadaja sie jeszcze do usuniecia,sa małe,ale mimo wszystko przechodze wszzystko jeszcze raz .Mowi sie zeby sie tym nie przejmowac,ale to sie tak nie da.No dosc rozczulania głowy do góry jakos bedzie pozdrawiam .:-)
marlena
dziekuje CI za odpowiedz!!!zyc ze Ci zdrowia!!!!
epka
marleno- brzuch masz powiekszony bo macica jest napuchnieta, ja tez jestem po operacji- juz tydzientaki stan ma sie jakis czas utrzymac
marlena
Witam kochane !jestem juz po zabiegu 5 dni!jest dobrze!troche mi tam powycinali ale zle nie bylo za rada magdy pytala co i jak bedzie robione zostalo mi wszystko wytlumaczone dokladnie strach minol!!tylko mam brzuch jak kobieta w ciąży czy to minie??Maga bylam dzielna dziekuje Ci za to ze odpisalas!!pozd rawiam serdecznie!!
Martyna
Nie martw się Sylwio, na pewno wszystko będzie dobrze! Najważniejsze to nie tracić nadziei!!!
Sylwia
mam 28 lat, wczoraj dowiedziałam o pasażerze na gapę, niewielki 1-no centymetrowy, Pani doktor powiedział że na razie go nie ruszamy, czekamy... łatwo powiedzieć, od wczoraj nie mogę znaleźć sobie miejsca, nie mogę uwierzyć że mi się takie coś przytrafiło.:sad::sad:
Magda
sproboj sie jak najwiecej dowiedziec od lekarza przed zabiegiem.ja mialam miec narkoze,ale przed samym zabiegiem anestezjolog zdecydowal o znieczuleniu podoponowym.mialam 13 miesniakow,nies tety po 2 latach wszystko odroslo.trzymaj sie dzielnie.po operacji konieczne beda srodki przeciwbolowe i troche trudno wstac i usiasc na toalete.
Lilianna
Drogie Panie! tydzień temu przeszłam zabieg embolizacji mięsniaka (9cm!) na drugi dzień po zabiegu byłam już w domu, czuję się dobrze i polecam ten rodzaj leczenia wszystkim kobietom bez względu na to czy rodziły czy nie. Nie dajcie sobie wmówić przez ginekologów, że po takim zabiegu dzieci mieć nie będziecie. Będziecie miały macicę, a to jest ważne. Jak czytam bzdury, że po usunięciu macicy "Życie kobiety nie nastręcza większych problemów, natomiast radykalnie eliminuje się różne zagrożenia." to po prostu śmiech mnie ogarnia, bo wypadanie pochwy lub nietrzymanie moczu oraz infekcje może i nie są zagrożeniem, ale bardzo wpływają na codzienne życie. Embolizacja jest najmniej inwazyjną metodą leczenia mięśniaków, a do tego najbardziej skuteczną. I w dodatku można przy jednym zabiegu pozbyć sie kilku mięśniaków.Ja embolizację miałam robioną w Glasgow, ale wiem, że w Polsce w Lublinie też się wykonuje te zabiegi i są one rfundowane przez NFZ. :-)pozdrawiam
Daniel
Wiatm> :sad: mam male pytanie co do tych miesniakow wogole.moja dziewczyna dzisiaj sie dowiedziala ze ma 2 choroby macicy 1to wlasnie te miiesniaki a 2wlasnie nie pamieta.poradzice co zrobic prosze :sad:(
marlena
mam tez miesniaka duzego!!ide na zabieg 25 ,napisze jak bylo !!boje sie bardzo,jestem malo poinformowana o zabiegu jaki bede miala!!jak to przebiega czy narkoza jest ogolna czy blokada nic nie wiem !!!
Regina
Witam drogie Panie ja mam mięśniaka wielkości 8mm i jeszcze duży przerost błony śluzowej macicy ,cały czas czuję bóle w dole brzucha i w krzyżu a na domiar wszystkiego zatrzymała mi się miesiączka , bardzo się boję ,czy może jakaś PANI ma lub miała ten sam problem ,podzielcie się proszę doświadczeniem ze mną ,pozdrawiam.:sad:
zdesperowana
mam 28 lat, 5 miesiecy temu przeszlam operacje, usunieto mi jednego bardzo duzego miesniaka i kilka mniejszych, niestety wszystkich nie udalo sie usunac poniewaz wiazalo sie to ze zbytnim "poszatkowaniem", lekarze po konsultacjach postanowili czesc mniejszych pozostawic, druga opcja bylo usuniecie calej macicy ze wzgledu na ilosc miesniakow i niemozliwosc usuniecia wszystkich. Zostawiono mi wiec kilka mniejszych, i nie usunieto macicy ze wzgledu na to ze nie mam jeszcze dzieci. Lekarz mowi ze jezeli chce miec potomstwo to jest to teraz moja ostatnia szansa, poniewaz prawdopodobnie te miesniaki ktore zostaly beda sie powiekszac...... a moja macica juz nie "przetrwa" kolejnych zabiegów i operacji a ciaza bedzie i tak wysokiego ryzyka i nie wiadomo czy uda sie nawet donosic. Nie wiem co robic... chce miec dziecko ale nie wiem czy akurat teraz... ale boje sie czekac, bo moze sie to zle dla mnie skonczyc. Co robic ?????
gośka
Artykuł super. Polecam wszystkim.
Magda
www.miesniaki.lublin.pl Tu znajdziesz informacje jak zachować macicę i pozbyć się mięśniaków bez znieczulenia ogólnego. Polecam
Beata
Drogie kobietki,mam 40 lat i wczoraj dowiedziałam sie ,że mam kilka mięśnaków w jamie macicy,jeden z nich wyrósł do rozmiarów główki małego dziecka,kiedy się dowiedziałam ogarnęła mnie rozpacz,iż wcześniej zlekceważyłam pierwsze objawy,dlatego apeluję do Was! nie bójcie sie ratujcie własne zdrowie i życie!,bo póżniej nie będzie już tak łatwo,ale ja wierzę ,że będzie dobrze!trzymajc ie się i nie pozwólcie tym wstrętnym guzom pozwolić na zrujnowanie tego co najważniejsze-ZDROWIA!Wierzci e mi ,bo wiem co teraz czuję,pozdrawia m Was serdecznie:-)
ewa
Rok temu stierdzono u mnie mięśniaki.Miałam operacje(ciecie brzucha)ale nie usunięto bo nie było żadnego mięśniaka.Teraz znowu mam termin na 10 marca bo są mięśniaki.Co mam robić?2 miesiące temu USG dopochwowe nic nie wykazało.Czy to możliwe? Jednak jedno jest pewne ,że co 5 dni krwawie.Jestem oslabina i miesiaczki sa bolesne.
Gama
Witam,Moja mama (43 lata) ma całą macicę wypełnoną mięśniakami, które są rodzaju rzeńskiego. Miała już raz usówane zabiegiem histeroskopowym , kolejny raz był to zabieg laparoskopowy. Po tych zabiegach wystąpiła u mamy zatorowość. Po leczeniu zatorowości wyniki się polepszyły. Mama jest prawie rok po tych zabiegach. Zastanawia się nad usunięciem całej macicy. Proszę o odpowiedź w tej kwestii. Będę bardzo wdzięczna:-)
Ela z Milana
http://www.miesniaki.lublin.pl/miesniak/mmm pop.htm Na tej stronie wszystko o alternatywnej metodzie leczenia mięśniaków macicy. Polecam!!!
Beata
Równiez bardxo dziękuje po tym artykule wiem wszystko na temat tego problemu, który równiez i mnie dotknął. Dziękuję :-)
Tamara
Mam 49 lat.Dwa lata temu pojawiły się drobne mięśniaki. na kolejnej wizycie okazało się, że mam niski poziom estrogenów, więc dostalam kliogest, żeby zwiększyć komfort życia. Pół roku brania hormonow zaowocowało sporym śródścienny m mięśniakiem - do usunięcia-!I co teraz, mam brać dalej, czy nie. operacja konieczna?!!Jak przestanę brać, to może się zmniejszy. Estetycznie czuję się nieprzyjemnie, bo urósł mi brzuch. nie mogę dopasować ubrań.Proszę o kontakt do specjalisty, a nie do lekarza, który patrzy na mój przypadek przez pryzmat kontraktu. Wielkop. i Zachod-pom.Pozdrawiam.
Monika lat 21
bywa ze tak po prostu mam silne bole podbrzusza, rozregulowane miesiaczki i okropne bole podczas stosunku... bywa ze bole wystepuja nie tylko przy pełnym stosunku ale takze gdy sie tylko podniecam podczas "gry wstepnej"
Alicja
Mam jeszcze pytanie - jeżeli operacja jest konieczna to jaki termin cyklu najlepiej wybrać.dziękuję
Alicja
Panie Doktorze proszę o pomoc.w ciąży wykryto u mnie 5,5 cm mięśniaka. żadnych objawów jego nie czułam. minęły 2 lata, dalej nic nie odczuwam, jedynie w nocy czuję parcie na pęcherz. mięśniak urósł do 8 cm. lekarz radzi mi go wyciąć. mówi, że nie mięśniak jest za duży na laparoskopię. czy naprawdę muszę być cięta? nie wiem jaki to rodzaj mięśniaka, na zjęciu usg jest nad macicą. dziękuję za odpowiedz
el
Mam 33 lata, z mięśniakami walczę od kilku lat. Większość kobiet w mojej rodzinie już w młodym wieku miała i ma ten problem. Dwa lata temu miałam droga laparotomii wyłuszczonych 18 mięśniaków, największe o średnicy 7, 6 i 4 cm. Macica została zachowana - nie miałam wtedy dzieci. Wszystko się zagoiło i teraz jestem w 4-miesięcznej ciąży - oczywiście pod stałym nadzorem lekarza i na zwolnieniu bo niestety mięśniaki się odnawiają i rosną. Ale zachęcam do operacji - oczywiście po konsultacji z lekarzem prowadzącym - ja nie żałuję. Z tyloma mięśniakami co miałam nie miałam szans zajść w ciąże. Pozdrawiam
ola
Jestem po operacji mięśniaków 4cm,2cm,2cmMój lekarz przekonał mnie do operacji przez pochwę.Dziś jest 10 dzień od zabiegu - a ja już nie odczuwam że w ogóle była.Czuję się świetnie.Ta metoda jest najmniej inwazyjna dla pacjenta.Pozdrawiam.
edyta
Od 3 lat miałam problem z mięśniakami.Własnie przeszłam kilka dni tem operację usunięcia macicy.Mój lekarz doradził mi metodę przez pochwę i zostawił mi jajniki.Operacja trwała tylko 1,5 godz,a po trzech dniach wypisano mnie do domu.Bardzo się bałam gdy postawiono mi diagnozę usunięcia macicy,cięcie brzucha utrata kobiecości,ale mój lekarz wszystko mi spokojnie wytłumaczył ptrzedstawił możliwość mniej inwazyjnego zabiegu.Porozmawiajcie ze swoim lekarzem.A czasami warto zasięgnąć konsultacji u innego lekarza.Dzisiaj dochodzę pomału do formy i mam nadzieję że będzie dobrze a ja nie odczuję braku tego narządu.Czasami problem jest w naszej głowie.Pozdrawiam i głowy do góry.
kar
MAM 20 lat. Duzo trenuje (biegam itp). Od 3 lat mam duze problemy bo wciaz boli mnie brzuch.. podczas miesiaczki zawsze uzywam tamponów i odkrylam ze od 3 lat juz coraz trudniej ich uzywac.. na szyjce macicy pojawily sie dwa guzy jeden ok 2cm a drugi jakies 4cm. Co powinnam zrobic?W najblizszej rodzinie niestety wystapiły miesniaki i rak. Czego mam sie obawiac?
regi
a co ja mam robić miesniki z czego największy 60mm,mięsiączki normalnie-od trzech lat biore primolut nor
marzena c
mam 24 lata mam problem z miesiaczko mam dwa razy w miesiacu okres czy to mogą byc objawy mieśniaków
ida
Mam 38 lat i troje dzieci.Podczas pierwszej wizyty potwierdzajacej ciążę tj10.2007.dowiedziałam się że dodatkowo mam mięśniaka.Ciąża była więc pod specjalnym nadzorem(szczeg ólnie jej końcówka).Wszystko skonczyło się pomyślnie.Mamy wspaniałą całkowicie zdrową dziewczynkę.Podczas ostatniej wizyty t.j.30.12.2009r. po badaniu USG dowiedziałam się,iż muszę podjąć decyzję zależną od tego czy chcę mieć dzieci czy też nie.Jeśli tak to jego wyłuszczenie.Jeśli nie to usunięcia mięśniaka łącznie z macicą.Ma on 40MM i jest to typ podsurowicówkowy w rogu prawym.Jajniki bez zmian patologicznych.Zatoka Douglasa wolna.Co mam robić,powiedzci e mi,bardzo proszę bo na myśl usunięcia macicy łzy mi się cisną do oczu nawet teraz jak to piszę.Czy to strach przed nieznanym n.p.jakąś depresją .
Ania
Ja równiez bardzo dziękuję . W marcu bede operacyjnie usuwac mięsniaka ok 8 cm, który utrudnia mi zajście w kolejna ciążę ale co gorsze stwarza przykre dolegliwości. Bałam się tego zabiegu i konsekwencji , a w gabinecie lekarskim zazwyczaj z nerwów zapominam o co chce zapytać .Rozjasnił mi Pan wiele spraw i znalazłam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania . Pozdrawiam
ba
w XII 2009 miałam usuwanego polipa - w trakcie usg popzredzającego zabieg wykryto mięśniaka 6 cm , macica w tyłozgięciu i w tylnej scianie wystaje miesniak (tak zrozumiałam), nie współżyłam (pyt. czy w trakcie zabiegu - przerwana została błona czy niekoniecznie?? i jak w moim przypadku wygladac bedzie usunięcie mięśniaka - czy ze względu na położenie macicy możliwa będzie laparoskopowe usunięcie czy operacja
Poradnia odpowiada
Decyzję co do konieczności zabiegu podejmuje ginekolog - jeżeli jest taka bezwzględna konieczność, to nie ma na to rady. Życie kobiety po takiej operacji nie nastręcza większych problemów, natomiast radykalnie eliminuje się różne zagrożenia. Jest pani młodą kobietą, więc tym bardziej ginekolog musi być przekonany o swojej decyzji i musi Panią o tym przekonać. Jeżeli są jakieś wątpliwości to radzimy skonsultować je z innym, doświadczonym ginekologiem.
Aga
Mam miesniaki na macicy mam zaplanowany termin operacji problem jest w tym ze mam 34 lata a lekarz chce usunac mi wszystko czyli macice szyjke macicy i jajniki bardzo sie boje dzieci juz mam i wiecej miec nie bede co ja mam robic cytologia wyszła gr 3 wynik badania histopatologicz nego nie ma nic groznego tylko silny stan zapalny obecnie czuje sie dobrze nawet miesiaczki wrócily do normy czyli nie sa obfite jak kiedys boże co ja mam zrobic
Ana Lucia
Dziękuję Panie doktorze za powyższy artykuł. Bardzo dużo mi wyjaśnił. Pozdrawiam!