Japonii w czasie pandemii koronawirusa znacznie wzrosła liczba samobójstw. W 2020 roku przekroczyła ona liczbę ofiar COVID-19. W wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zmarło tam 2087 osób, natomiast samobójstwo popełniły aż 2153 osoby.

 

W związku z tym w lutym 2021 roku w Tokio powołano do życia nowe ministerstwo – do spraw samotności i izolacji społecznej. Do jego zadań będzie należeć przeciwdziałanie depresji oraz zachęcanie do wzmacniania więzi między ludźmi.

Na czele nowego urzędu stanął Tetsushi Sakamoto – polityk, który do tej pory zajmował się programami dla osób starszych, samotnych i dzieci z ubogich rodzin. Powołując go na nowe stanowisko, szef rządu stwierdził, że sprawy, którymi zajmie się nowy resort, są niezwykle palące, a w sferze jego zainteresowań znajdą się przede wszystkim samotne kobiety.

- Kobiety cierpią z powodu izolacji bardziej niż mężczyźni – powiedział. – Na drugim miejscu znajdują się osoby młode.

Coraz większa liczba kobiet w Japonii mieszka samotnie i nie posiada stałego miejsca zatrudnienia. Z tego powodu lockdown dotyka je bardziej, co przyczynia się do wzrostu liczby prób samobójczych.

Źródło: Japan Times

Żyj Długo