Matczyna troska sprawia, że mózg dziecka lepiej radzi sobie ze stresem.

Jakość i ilość matczynego mleka oraz kontakt matki z noworodkiem ma wpływ na reakcję dorosłego dziecka na stres – czytamy w artykule opublikowanym w „Developmental Psychobiology”. – Nasz artykuł podkreśla sposób w jaki krytyczne czynniki wpływają na fizjologię i zachowanie w wieku dorosłym – mówi prof. Claire-Dominique Walker, jedna z autorek artykułu. – Na przykładzie gryzoni udało się udowodnić, że mleko o wysokiej zawartości tłuszczu podawane matkom w okresie prenatalnym i laktacyjnym stępia reakcję na stres u nowo narodzonych szczeniaków. Dodatkowo wykazaliśmy, że lizanie szczeniąt przez matki również wpływa na to, że młode lepiej radzą sobie ze stresem.

Zespół prof. Walker twierdzi, że uzyskane wyniki badań mają ważne następstwa dla niemowląt. Nieinwazyjne sposoby interwencji skierowane na odżywianie i opiekę matczyną są proste w zastosowaniu i mogą wywierać poważny wpływ na zdrowie niemowląt.

Natomiast w tekście, jaki znalazł się w „Journal of Psychiatry and Neuroscience” czytamy, że poziom opieki rodziców otrzymany we wczesnej fazie życia ma poważny wpływ na radzenie sobie ze stresem w okresie dorosłości. Rozważano m.in. wpływ wczesnych doświadczeń życiowych na zachowanie młodych mężczyzn i kobiet w stresujących sytuacjach. Badania polegały na pomiarze psychicznych i fizycznych wskaźników stresu oraz poziomu hormonu stresu – kortyzolu. – Co ciekawe, obniżony poziom kortyzolu w stresujących sytuacjach zaobserwowano zarówno u osób, które doświadczyły zarówno doskonałej opieki ze strony matek, jak i nieco gorszej – mówi dr Jens Pruessner, jeden z naukowców w zespole prof. Claire-Dominique Walker. – Istnieje jednak pewna różnica – niski poziom hormonu stresu w grupie o wysokim poziomie matczynej opieki miał związek ze zwiększonym poczuciem własnej wartości, czego brakowało drugiej grupie badanych.

Na podstawie tych informacji naukowcy sugerują, że niski poziom hormonu stresu może być zarówno dobry jak i zły, a ryzyko wystąpienia zaburzeń związanych ze stresem można oszacować dopiero wówczas, gdy monitorowanie poziomu kortyzolu u danej osoby zostanie połączone z jej oceną psychologiczną.

 

Źródło: www.eurekalert.org