Tarczyca jest narządem wydzielającym hormony działające na wszystkie tkanki, jakie biorą udział w regulacji przemiany materii i wielu innych procesach życiowych. Ważnym składnikiem tych hormonów jest jod – dlatego zarówno nadmiar, jak i niedobór jodu prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu tarczycy. Jej choroby są niestety bardzo rozpowszechnione. Najczęstszą jest powiększenie tarczycy i obecność guzków w jej obrębie, czyli wole guzkowe. Choroby tarczycy mogą się zdarzać w każdym wieku, zarówno u dzieci, jak i u osób starszych; zdecydowanie częściej chorują kobiety – 6–7 razy częściej niż mężczyźni. Nie wszystkie choroby tarczycy prowadzą do zaburzeń w wydzielaniu hormonów, zdecydowana większość przypadków wola guzkowego przebiega z prawidłowym poziomem hormonów tarczycy we krwi, co wcale nie oznacza, że nie wymagają one leczenia. Jest też grupa chorób, które prawie zawsze prowadzą do zaburzeń w wydzielaniu hormonów tarczycy, wywołując nadczynność lub niedoczynność tego gruczołu. Ma to wpływ na cały organizm.

 

O ile z niedoczynnością stosunkowo łatwo sobie poradzić, to nadczynność jest już dużym problemem, w dodatku o coraz większym zasięgu społecznym.

 

O leczeniu nadczynności tarczycy rozmawiamy z dr med. Krystyną MIZAN-GROSS, endokrynologiem z Zakładu Medycyny Nuklearnej Akademii Medycznej w Gdańsku.

 

– Czym jest nadczynność tarczycy, jakie są jej objawy?

– To zespół różnych objawów wywołanych toksycznym działaniem nadmiernej ilości hormonów tarczycy w organizmie. Do najbardziej charakterystycznych należy przyśpieszona, czasem niemiarowa akcja serca zwana kołataniem, drżenie rąk, niepokój, nadpobudliwość nerwowa, zmienność nastrojów, stałe uczucie gorąca i wzmożona potliwość, spadek wagi ciała mimo dobrego, a czasem wzmożonego apetytu, duże pragnienie, bezsenność, biegunka, osłabienie mięśni, duszności. Nie wszystkie te objawy muszą występować jednocześnie. U osób starszych najczęściej występują tylko zaburzenia pracy serca w postaci migotania przedsionków i pojawia się niewydolność krążenia, co jest wyrazem uszkodzenia mięśnia sercowego przez nadmiar hormonów tarczycy. Charakterystyczne jest też szybkie chudniecie z jednoczesnym brakiem apetytu – inaczej niż u ludzi młodych – oraz spadek nastroju, często mylony z depresją. Bardzo ważnym wskaźnikiem jest obniżony poziom cholesterolu – u osób starszych jedną z najczęstszych przyczyn niskiego poziomu cholesterolu jest właśnie nadczynność tarczycy.

 

Nadczynność wywołują różne choroby tarczycy...

– Najczęściej jest to choroba Gravesa-Basedowa – u osób młodych, a u starszych – wole guzkowe nadczynne. Choroba Gravesa-Basedowa polega na pobudzaniu do nadprodukcji hormonów przez przeciwciała, stymulujące ją do nadmiernej pracy. Źródłem nadmiernej ilości hormonów jest więc cała tarczyca. Natomiast wole guzkowe nadczynne to choroba polegająca na obecności w tarczycy jednego lub kilku aktywnych guzków, które produkują nadmiar hormonów.

Reklama
Reklama

Jonizatory wody

Jonizatory wody

Woda alkaliczna w kilka minut. Już od 355 zł.

 

– Jak się leczy te zaburzenia?

– Są trzy metody leczenia: po pierwsze: farmakologiczne, polegające na długotrwałym stosowaniu leków zmniejszających produkcję hormonów tarczycy – metizol, thyrozol, propycil. Leki te mają różne działania uboczne, najgroźniejsze z nich, na szczęście, rzadko występujące, to możliwość uszkodzenia szpiku kostnego i wątroby. Po drugie – leczenie operacyjne – jest to niecałkowite, subtotalne usunięcie tarczycy w celu zmniejszenia ilości tkanki tarczycowej produkującej hormony lub w celu usunięcia nadczynnych guzków. I po trzecie – leczenie radiojodem, poprzez jednorazowe podanie substancji promieniotwórczej tj. radiojodu, która ma spowodować zmniejszenie produkcji hormonów tarczycy i zmniejszenie wielkości gruczołu. Radiojodem leczy się te postacie nadczynności tarczycy, które nie poddają się farmakoterapii.

 

– Stosowanie radiojodu jest raczej rzadko stosowaną praktyką.

– Rzeczywiście, nie jest tak powszechną, jak być powinno. Jest to metoda, bardzo rozpowszechniona w USA i krajach Europy Zachodniej. Stosowanie izotopu promieniotwórczego jodu w leczeniu nadczynności tarczycy wynika z faktu, że tarczyca jest jedynym narządem w organizmie człowieka, który wychwytuje i długotrwale gromadzi jod. Radiojod, czyli promieniotwórczy izotop jodu jest przez tarczycę gromadzony tak samo, jak nieradioaktywny jod naturalny, znajdujący się w powietrzu, wodzie czy żywności. Promieniowanie, jakie emituje ten izotop, działa więc tylko w obrębie tarczycy, bo tylko tam radiojod jest gromadzony.

 

– Kiedy zastosowano radiojod po raz pierwszy?

– W latach 40. XX wieku w USA. Niedługo później metoda ta dotarła do Europy. Tak więc już od ponad 60 lat w ten sposób leczy się pacjentów z nadczynnością tarczycy i ten 60-letni okres pozwala na ocenę skutków takiego leczenia. Okazuje się, że jest to metoda bardzo skuteczna i jednocześnie bezpieczna. Na podstawie wieloletnich obserwacji setek tysięcy pacjentów leczonych radiojodem nie stwierdzono zwiększonego ryzyka zachorowania na raka tarczycy ani na jakiekolwiek inne nowotwory, jak również nie zaobserwowano wad genetycznych u potomstwa tych pacjentów.

 

– Z czego wynika więc fakt, że w Polsce leczenie radiojodem nie jest popularne?

– Z niewielkiej ilości ośrodków stosujących takie leczenie, oraz z obaw pacjentów, a zdarza się czasem i lekarzy. Z obaw spowodowanych zbyt małą wiedzą na temat tej metody.

 

– Powiedzmy wobec tego, jak działa radiojod?

– Izotop promieniotwórczy jodu – 131 J – stosowany w leczeniu nadczynności tarczycy emituje dwa rodzaje promieniowania: beta i gamma. W leczeniu decydującą rolę odgrywa promieniowanie beta, którego zasięg jest bardzo krótki – 1–2 mm, a siła działania – duża. Napromieniowaniu podlegają więc wszystkie komórki w tej części tarczycy, która gromadzi najwięcej radiojodu, czyli tej części najbardziej aktywnej, wywołującej nadczynność. Jednocześnie ze względu na krótki zasięg promieniowania beta nie działa ono na tkanki otaczające tarczycę. Narządy odległe, takie jak wątroba, płuca, nerki nie ulegają napromieniowaniu, bo znajdują się zbyt daleko od tarczycy, a same nie gromadzą radiojodu.

Promieniowanie beta ma działanie niszczące, uszkadza więc tkankę tarczycową, w ten sposób zmniejszając nadmierną produkcję hormonów. Część komórek tarczycy obumiera, zarastają niektóre drobne naczynia krwionośne w obrębie gruczołu. Prowadzi to do zaniku i zwłóknienia pewnych obszarów tarczycy, powodując zmniejszenie wielkości narządu i produkcji hormonów. Proces ten, porównywalny z przewlekłym stanem zapalnym tarczycy może prowadzić w przyszłości do niedoczynności tarczycy. Gruczoł ten posiada duże rezerwy czynnościowe, co oznacza, że może nam dobrze służyć przez całe życie, mimo iż starzeje się i ulega procesom zwyrodnieniowym. Jeżeli jednak część tarczycy ulegnie celowemu zniszczeniu wskutek podania radiojodu, rezerwa tarczycy zostanie znacznie zmniejszona i w miarę upływu czasu, w miarę starzenia się tego narządu, może wystąpić jej niedoczynność.

 

– I co wtedy?

– Wtedy leczymy niedoczynność, co jest o wiele prostsze. Niedoczynność tarczycy można szybko i stosunkowo łatwo wyrównać przyjmowaniem raz dziennie hormonu tarczycowego. Hormon ten, w dobrze dobranej dawce nie wywołuje żadnych działań ubocznych, gdyż jest to substancja znajdująca się w naszym organizmie, a lecząc niedoczynność tarczycy, wyrównujemy tylko jej niedobory. Chcę tu podkreślić, że niedoczynność tarczycy nie jest ani powikłaniem, ani działaniem ubocznym leczenia radiojodem, jest po prostu jego naturalną konsekwencją. Może zdarzyć się bardzo szybko, a może dopiero po wielu latach. Z reguły zdarza się szybciej u tych chorych, którym podano radiojod z powodu choroby Gravesa-Basedowa. Efekt leczniczy radiojodu wynika z różnych czynników, m.in. z wrażliwości tkanki tarczycowej na promieniowanie. Nie opracowano dotąd metody pozwalającej na wcześniejsze ustalenie, czy tarczyca pacjenta będzie mniej lub bardziej wrażliwa na działanie radiojodu. Dlatego u niektórych chorych szybko rozwija się niedoczynność tarczycy, a u innych – z powodu oporności – trzeba dawkę radiojodu podać 2–3 razy.

 

– Kto może być leczony radiojodem?

– Każdy pacjent z nadczynnością tarczycy z wyjątkiem kobiet w ciąży i matek karmiących. Radiojod przechodzi zarówno przez łożysko, jak i przenika do mleka matki. Spowodowałby więc zniszczenia malutkiej tarczycy płodu, a nawet samego niemowlęcia. Nie można też zastosować radiojodu u osób, których tarczyca bardzo słabo wychwytuje i gromadzi jod. Dzieje się tak w skutek przyjmowania leków zawierających jod, np. amiodaron – lek kardiologiczny mający w swoim składzie dużo jodu. Przeciwwskazaniem do podania radiojodu jest także bardzo wysoki poziom hormonów tarczycy we krwi.

 

– Powiedziała pani doktor wcześniej, że zgromadzenie się jodu radioaktywnego w tarczycy jest bardzo utrudnione w przypadku wcześniejszego kontaktu pacjenta z dużymi ilościami jodu, np. w tabletkach amiodaronu. A co z innymi lekami zawierającymi jod, czy one też utrudniają kurację?

– Oczywiście, wszystkie takie leki będą ją utrudniały. Dotyczy to takich preparatów jak: płyn Lugola stosowany do płukania gardła, niektóre syropy wykrztuśne i różne preparaty witaminowe; duże ilości jodu znajdują się też w kontraście używanym do badań radiologicznych, np. urografii czy tomografii komputerowej. Należy też pamiętać, że dużo jodu znajduje się w sokach czy dżemach z aronii. W przypadkach konieczności zastosowania leczenia radiojodem u pacjentów mających niedawno kontakt z jodem należy odczekać kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy.

 

– Jak w praktyce wygląda przyjęcie przez pacjenta kapsułki radiojodu?

Jest to jednorazowe połknięcie niewielkiej kapsułki zawierającej substancję promieniotwórczą. Podaje się ją tylko jeden raz – w razie potrzeby można takie leczenie powtórzyć po kilku miesiącach lub latach. Kapsułki tej nie można kupić w aptece czy zażyć w domu. Musi być podana w ośrodku prowadzącym takie leczenie, np. w zakładzie medycyny nuklearnej albo pracowni izotopowej. Dawka radiojodu i związanego z nim promieniowania jest ustalana dla każdego pacjenta indywidualnie na podstawie wyników badań. Pacjent po zarejestrowaniu się w ośrodku leczenia radiojodem zgłasza się w wyznaczonym terminie ze skierowaniem oraz wynikami badań (usg tarczycy, aktualny wynik poziomu hormonów tarczycy i inne badania – według zaleceń lekarza). Po konsultacji ze specjalistą medycyny nuklearnej lub endokrynologiem zostaje ustalona właściwa dawka radiojodu i termin jej podania, najczęściej po kilku dniach. W wyznaczonym dniu pacjent zgłasza się po śniadaniu, nie na czczo!, otrzymuje kapsułkę, którą musi połknąć w całości – nie wolno jej rozgryzać – i zaraz potem może wracać do domu. Jako dowód leczenia otrzymuje kartę informacyjną, na której wpisuje się podaną dawkę i datę. Karta ta stanowi własność pacjenta – powinien pokazywać ją przy każdej wizycie lekarskiej. Po podaniu radiojodu pacjent musi być nadal pod opieką swojego lekarza leczącego chorobę tarczycy, który ustala terminy dalszych wizyt kontrolnych.

 

– Czy po przyjęciu radiojodu pacjent jest bezpieczny? Czy sam nie promieniuje?

– Przez dwa, trzy tygodnie musi przestrzegać wymogów ochrony radiologicznej, ponieważ jego tarczyca rzeczywiście staje się źródłem promieniowania, w tym również promieniowania gamma o dość dużym zasięgu. Jest ono szkodliwe dla dzieci i dla kobiet w ciąży. Dlatego przez 2 tygodnie chorzy po leczeniu radiojodem muszą unikać miejsc, gdzie mogą przebywać takie osoby, najlepiej wiec ograniczyć wychodzenie z domu, uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich, rodzinnych, itp. Osoby pracujące powinny skorzystać ze zwolnienia lekarskiego na okres 1–2 tygodni, zależnie od podanej dawki. Po podaniu radiojodu pacjentki nie powinny planować ciąży wcześniej niż po roku od przeprowadzenia leczenia, również mężczyźni powinni odłożyć plany powiększenia rodziny na przyszły rok.

 

– Jak chory czuje się po połknięciu kapsułki?

– Radiojod najczęściej nie daje żadnych objawów związanych z jego przyjęciem. Czasami zdarza się lekkie pobolewanie w obrębie tarczycy, ustępujące samoistnie po kilku dniach. Niektórzy pacjenci przez 2–3 dni odczuwają suchość w ustach. Leczenie radiojodem może być stosowane nawet u osób uczulonych na jod, które wcześniej miały niepokojące objawy po podaniu kontrastu jodowego w trakcie badań radiologicznych, np. urografii. Ilość jodu stosowanego do tego leczenia jest tak minimalna, że nie może spowodować żadnych reakcji alergicznych.

 

– Chorzy nie powinni się bać leczenia radiojodem...

– Absolutnie. Jest to skuteczna, prosta i bezpieczna metoda. Coraz więcej pacjentów się do niej przekonuje.

 

– Dziękuję za rozmowę

 

Rozmawiała Magdalena Suwalska


Sklep Poradnia.pl poleca

RABAT 5%

Dokonując w sklep.poradnia.pl zamówienia za minimum 100 zł, użyj podanego poniżej kodu rabatowego.

Kod należy wpisać podczas finalizacji zamówienia, w trakcie wyboru sposobu płatności i dostawy, w pole Kod promocyjny (po prawej stronie), a następnie kliknąć w znajdujący się obok przycisk.

Kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o 5%.

Kod rabatowy: PORADNIA

 

Dodaj komentarz
danro
Jestem 2 dzień po jodzie.Na razie ok.Zobaczymy co będzie dalej
danro
Pierwsze wyniki i samopoczucie po 7 tygodniach SUPER.Zobaczymy,czy nadczynność nie powróci.Na razie cieszę się chwilą ?
Laszlo
Dostałem dawke 650 Mbq, czemu aź taką dużą?
Krys
Lot samolotem jest bardziej niebespieczy niz radiojo i wiecej promieniowania jest w samolocie niz w tej malej pigułce
Izabela
czujesz się świetnie i wszystko Cię boli ..super
Izabela..
skoro ten radioaktywny nie prom8eniuje na wątrobę płuca i nerki to dlaczego jesteśmy odseparoeani od społeczeństwa przez tydzień od zabiegu ..? co za bzdury w tym artykule !!! lepiej podać wtedy lugole z selenem i poczekać aż się zrobi niedoczynność..Boze chroń mnie od takich lekarzy ..i najgorsze jest to że radioterapii stosują na młodych kobietach..piebiadz ponad wszystko...zadnych wartości moralnych ..co za świat i zakłamanie
O.
Tez mam ten dylemat - izotop jodu czy operacja. Bojecsie nieco operacji - dwie mohe koleżanki przeszły, obie nauczycirlki. Jednej uszkodzono struny glosowe, juz nie pracuje, od dwoch lat nie mówi, "szepcze". Blizna wyglada jak po podcieciu gardła :(
Kasia
Prosze o kontakt
kasia
Po leczeniu jodem radioaktywnym stałam sie pacjentem poradni endokrynologicz nych do końca życia, wystaję w kolejkach do laboratorium i do endokrynologa , pomijam lekarza rodzinnego , bo tam też jest kolejka.Nikt nie zaproponował mi leczenia jodem nieorganicznym- tak zostałam okaleczona a nie wyleczona, leki uzupełniajace hormony tarczycy muszę przyjmować codziennie i tak musi zostać. Kazdy komu proponują leczenie tylko radiojodem powinien poszukać endokrynologa który najpierw zaproponuje leczenie zwykłym jodem.
danro
Kiedy masz kłopoty z tarczycą to prawie zawsze stajesz się pacjentem endo do końca życia
Bernadeta
bralam jod we wtorek i musze tu wszystko robic mam alego pieska i sie do dzieci niezbizac podobno najwieksza dawke 800 i siedze sama w te swieta dobre nie ale bolala mnie glowa zedwadni musze gotowac i musza jesc mama i syn moze ich nie napromieniowala m moze mi bedzie lepiej jedełn lekarz powiedział ze cukrzyce mam od tarczycy czy to prawda
Asia67
3 dni temu podano mi jod i zadalam to samo pytanie pani chemiczce z kliniki nuklearnej .... nie powinno sie przebywac blisko zwierzecie odleglosc ponoc bespieczna jest na wyciagniecie reki w przid/tyl/lewa i prawa i to nie dluzej niz 10 min ...calkowity zakaz przytulania!!!! I zachowac taka istroznosc do 2-3tygodni a pozniej normalnie ale nie przytulac do szyji
Asia67
Witam....mieszkam w UK i tutaj właśnie 3 dni temu zostala mi podana kapsułka z radioaktywnym jodem....nadczynnosc stwierdzono przy okazji innych badan.....piszecie we wczesniejszych postach o skutkach ubocznych po podaniu..( wypadanie wlosow..bole miesni i stawow..ociezalosc itp) ja mialam to wszystko przed podaniem jodu....czasami nie potrafilam wstac ze sofy i bole wszystkiego doprowadzaly mnie do rozpaczy...podejrzewalam.nawet fibromialgie ktora czesto towarzyszy ludziom z tarczycowymi problemami( niema chyba gorszego syfu niz FIBROMIALGIA)...moze jestem naiwna ale licze ze jak ten moj guz francowaty na tarczycy sie wytopi to wroci moja chec do zycia.... bo narazie nie jestem soba.....zycze wszystkim wsztstkiego naj..naj... i lrosze niech napisze ktos kto ma pozytywne doswiadczenia w tym temacie bo dobre nastawienie to 75%sukcesu
Asia67
Ja musialam podjac taka devyzje i moja endikrynolozka wyjasnila mi ze i jodoterapia i operacja sa ingerencjavw organizm ...natomiast operacja niesie za soba opcje wiekszej ilosci skutkow ubocznych.... jestem 3 dzien po jodoterapi i czekam......mam nadzieje ze wszystko bedzie ok
Danro
Asia,jak się teraz czujesz?
Domi
Witam. A co ze zwierzętami z którymi się jest?
Świetlik
Radiojod całkowicie bezpieczny? Odkiedy promieniowanie gamma jest bezpieczne? Można chyba co najwyżej trzymać się rozsądnych dawek po których człowieka nie wywróci z butów
Łukasz80
WitamKilka lat temu na stronie fundacji Westona Price'a pojawił się artykuł "The Great Iodine Debate" w linku poniżej jest już po polsku, jeśli ktoś jest zainteresowany."Mimo, że doktor Weston Price znalazł zdrowe populacje, które spożywały stosunkowo mało jodu, to badania wykazują, że współcześnie większość ludzi najlepiej radzi sobie przy górnej granicy skali, przyjmując około 1000 mcg na dzień. Często zapomina się o tym, że wiele czynników we współczesnej diecie wpływa negatywnie na pracę tarczycy i zwiększa nasze zapotrzebowanie na jod – nie tylko ekspozycja na halogeny takie jak fluor, chlor i brom, ale także niedobory w witaminie A, B6, selenie i magnezie. Zmniejszona ekspozycja na halogeny i obfite zażywanie tych kluczowych składników zmniejsza nasze zapotrzebowanie na jod.W latach 70. badacze brali pod uwagę kwas linolowy omega-6 jako lekarstwo na nadczynność tarczycy.Jod na skórę jest świetnym lekarstwem na zmiany przednowotworow e, pieprzyki, keloidy i inne problemy skórne. Wg doktora Davida Derry,„…skłonnoś ć jodu do wywoływania naturalnej śmierci komórek (apoptoza) czyni go efektywnym przeciwko zmiano przednowotworow ym, a prawdopodobnie także wielu nowotworowym. Dany obszar wymieniany jest na zdrową skórę.”Jod może być pomocny również w leczeniu innych rodzajów raka, ponieważ indukuje apoptozę – zaprogramowaną śmierć komórek. Apoptoza jest kluczowa dla wzrostu i rozwoju (palce u dłoni płodu kształtują się właśnie przez apoptozę tkanki pomiędzy nimi), a także dla niszczenia komórek, które stanowią zagrożenie dla integralności organizmu, jak komórki rakowe czy komórki zainfekowane wirusami. W pewnym eksperymencie, ludzkie komórki raka płuc, które połączono z genami stymulującymi wychwytywanie i zużycie jodu, przeszły apoptozę i zmniejszyły się gdy dodano jod – tak w przypadku in vitro (poza ciałem) jak i w przypadku wszczepienia ich do żywych myszy. Niektórzy przewidują więc szersze wykorzystanie jodu w leczeniu raka."http://szczepienia.wybudzeni.com/2016/08/19/wielka-debata-o-jodzie-tarczyca-plyn-lugola/
aldi
Miało być w zdaniu że boje się że mogę przestać w ogóle chodzić (przepraszam -słownik sms w telefonie) :)
aldi
O czym wy tu piszecie? Przecież skutki czy też rezultaty po podaniu jodu odczuwa się dopiero kilka miesięcy później. U mnie mija 5 miesiąc od podania jodu i dopiero teraz czuję się fatalnie. Wizytę mam zaplanowaną dopiero za 2 tygodnie ale zastanawiam się czy jej nie przyspieszyć. Bolą mnie wszystkie mięśnie, ciągle jestem zmęczona, wysiłek fizyczny jakikolwiek sprawia mi olbrzymią trudność, boję się że mogę za chwilę przestać w ogóle czuć. Poszłam wcześniej zrobić badanie TSH ale jeszcze nie mam wyniku. Tyle że zdaję sobie sprawę z tego, że to pewnie normalne bo może tak być ze tej tarczycy tam w ogóle nie ma, bo takie jest działanie jodu tak jak przy operacji usunięcia tarczycy więc nie rozumiem czemu tak negujecie ten jod. Liczę na to że jak pójdę do lekarza to dostanę odpowiednie dawki leków i wszystko wróci powoli do normy. Oby... Pozdrawiam
aga
czy ktos z forum mial wytrzeszcz oczu i leczył go w warszawie u dobrego specjalisty
Marta
Witam , leczę się na nadczynność tarczycy( Graversa-Basedowa) od września , ponieważ w cześniej to bagatelizowałam , teraz zaczełam się leczyć hormonami metizolem wyrównałam hormony , ale lekarz i tak mi zleca podanie jodu . ( Trochę się boję że po jodzie przytyje ) . Czy długo pani czekała na wizytę aby podać Pani jod na Wołoskiej bo też tam bedę miała podawany JOD.
Ja3
Jakbyście nie wiedzieli, jod gromadzi się w tarczycy ale także w jajnikach, nerkach, wątrobie, sliniankach i piersiach przede wszystkim no i u mężczyzn w prostacie też.Skutki uboczne tego świńswta to niedoczynnosc tarczycy wynikająca z usmiercenia tarczycy i może dojść do białaczki. Głupota jest gadac ludziom że jod sie wydala z organizmu i wychwytuje go tylko tarczyca. Wzięłam to coś i żałuję. No i niektorym sie jeszcze pogarsza wytrzeszcz oczu powszechny w chorobie G-B.
Beata
Witam,jestem dokładnie dwa miesiące po podaniu j131,przed wzięciem dawki nie miałam złych wyników, nadczynnosc byla w normie,niestety przez to ,ze mam liczne guzki musialam poddac sie leczeniu.Objawów ubocznych nie miałam żadnych,po przyjęciu dawki, ale po 6tygodniach zaczęła odczuwać, kołatanie serca,uderzenia gorąca,potliwoś ć itp.Niestety wyniki,jak określił mój lekarz są dramatyczne TSH norma04-do4-0 ,ją mam 00005.Ft3 norma jak wyżej,ją mam7,77,Ft4 norma jak wyżej,a mój wynik to21,37.Uważam,że leczeniej131,jest metodą prób i błędów.
Karola
Hej :) Drugi raz nawróciła mi nadczynność tarczycy. Przez pierwszy raz brałam Thyrozol 5mg. Przez 1,5 roku było dobrze. Teraz znów mam nawrót. TSH - 0.001 ; FT4- 2,05 ; przeciwciała przeciwtarczyco we: 7,38, co oznacza, że nadczynność będzie wracała. W związku z tym endokrynolog zaproponował mi leczenie jodem bądź operacje wycięcia tarczycy. Boję się obu,ale nie wiem co wybrać. Doradźcie mi proszę
bb
WitamPo przeczytaniu wielu komentarzy trudno się nie bać leczenia radiojodem. Chciałabym zapytać czy są może osoby, które wzięły jod mając nadczynność tarczycy wraz z guzkami i są zadowolone? I co stało się z tymi guzkami? Bardzo proszę o kontakt brosowska@gmail .com
paula
witam ja dostałam jod 3.04.2015 Nie jest źle największym problemem jest strach że może być źle :( Na GB zachorowałam 11 lat temu. Po 2 letnim leczeniu farmaceutycznym skierowano mnie na operacje. Wycięto mi tarczycę zostawiając kikuty które niestety odrosły i po 9 latach przypomniały o sobie. Po operacji czułam się bardzo dobrze, trochę pobrałam leki a później 5 lat wzorowe tsh nawet leków nie potrzebowałam aż do marca tego roku kiedy serce dawało we znaki pobiegłam zrobić kontrolne tsh i niestety. W moim przypadku lekarze stwierdzili że leczenie jest już tylko jedno jod + 4 wlewy sterydowe zabezpieczające oczy. Bałam się strasznie jak wszyscy choć ciągle wmawiam sobie raz z tego wyszłam to i drugi raz wyjdę :) Dodam jeszcze że mam dwie córki które niestety odziedziczyły chorobę tarczycy. Jedna w wieku 16 lat miała guza który trzeba było szybko usunąć operacyjnie z całym płatem a druga córcia ma 11 lat i 2 guzki w tarczycy do obserwacji :( tak więc badajcie swoje dzieci bo jest to choroba z którą leczona i kontrolowaną normalnie się żyje :)
jolka
czesc 10 04 15 dostalam jod czuje sie dobrze spalam 22 godziny i bolala mnie glowa ale dzis jest ok
Jolka25
Cześć. Przeczytałam wszystkie wpisy i jestem trochę przerażona. Też "grozi" mi leczenie radiojodem A jestem po operacji tarczycy już prawie 30 lat. Miałam GB. Lekki wytrzeszcz mi pozostał. Teraz okazało się, że mam guzki toksyczne i nadczynność tarczycy - dlatego ten radiojod.Choć w tej chwili wyniki mam w normie to czuję się fatalnie. Wszystkie możliwe objawy nadczynności. A może to złe samopoczucie związane jest z wiekiem (52)? Pani doktor powiedziała mi, że najpierw muszę przejść leczenie farmakologiczne i dopiero jak wyrówna się czynność tarczycy to wtedy ten jod. Czy rzeczywiści tak jest?
Edzia
Witam. Mija 2 tydzień po jodzie, czuje się dobrze. Natomiast po drugiej kroplowce solumedrolu było fatalnie. Było mi słabo, wymiotowalam, ogólnie bardzo źle się czułam. Jutro 3 kroplowka zobaczymy. Pozdrawiam
Dorcia12s
cześć, wzięłam jod we czwartek 5.02 - dziś niedziela. czuję się osłabiona, ospała. trochę żołądek jakby odmawiał współpracy - mam lekkie mdłości. będę się odzywać jeszcze.
marian
u mnie poprawilo sie tsh dopiero po 8 mies. Poczatkowo nawet bylo nieco gorsze,ale jak powiedziala endo to normalne,gdyz po jodzie niszczone guzy wylewaja hormony
Dorcia12s
cześć,też postanowiłam się podzielić moją historią. zmagam się z GB od ok 25 lat. pierwsze symptomy pojawiły się jakieś pół roku po pierwszym porodzie. wtedy też wzięłam jod- nie pomogło. po chyba 6 różnych lekarzach trafiłam na takiego, który stwierdził, że kolejna ciąża może być dla mnie lekarstwem. brałam metizol całą ciążę i po porodzie ok 1,5 roku - małe dawki,podtrzymu jące.potem przez 8 lat miałam spokój, ale los chciał, że ponownie zaszłam w ciążę. teraz znów od 4 lat ( z przerwami) byłam na tabletkach. wczoraj wzięłam w końcu jod. faktycznie czuję suchość w ustach, skóra na twarzy też jakby ściągnięta, i drapanie w gardle. nic więcej. zobaczymy jak dalej. dostałam 3 tygodnie zwolnienia.
Edzia
Witam. Chcę jeszcze powiedzieć że mam zalecane 4 kroplowki z solumedrolu. Mam kłopoty ze spanie. Długo nie mogę zasnąć a jak już usne t budzę się po parę razy w nocy. Mam mały wytrzeszcz w prawym oku. Pozdrawiam
Edzia
Witam. Jestem 4 dzień po jodzie. Jak narazie czuję się dobrze, nic się nie dzieje. Polecam endokrynologie w szpitalu bielanskim. Pozdrawiam.
ewelus
witam prosze o kontakt klaras122@o2.pl
ewelus
witam tez jestem po tym jodowaniu nie jestem zadowolona bo po 3 latach na usg praktycznie nie ma tarczycy ....uwazam ze ta metoda powinna byc zabroniona w niektorych przypadkach .....prosze o kontakt ludzi niezadowolonych na adres: klaras122@o2.pl
Monika
Ja jestem 4 dni po dawce jodu.Przed dawką lekkie śniadanie a po dawce 2 godz bez jedzenia
Danuta
Witam. Czytając niektóre wypowiedzi na temat jodu 131 postanowiłam też napisać co nieco. Otóż ja też byłam leczona radiojodem. Było ok 15 lat temu. Dokładnie nie pamiętam ale mniejsza o to. Po zażyciu jodu czułam sie bardzo dobrze i tak jest do dziś. Skutkiem jest tylko teraz niedoczynność tarczycy ale to tak musi być. Cały czas przyjmuję Euthyrox, tylko teraz troszkę wiekszą dawkę /było 50 a teraz jest 88/. Wyniki mam super i oby tak dalej. A do kontroli jeżdżę co pół roku. Pozdrawiam wszystkich " tarczycowców"
Krystyna
nie rozumiem dlaczego pani wlosy wypadly i dlaczego sie pani swiecila
kasia
Strońcie od Pani Dr. Mizan, mi zniszczyła całą tarczycę, podając największą dawkę, żeby mieć spokój. Nie miałam żadnego raka, ani guzków, tylko nadczynność podczas której czułam się o niebo lepiej niż teraz po j 131. Jestem 3 lata po terapii j131 cały czas mam objawy niedoczynności - niskie ciśnienie, puls 58/60, ciągłe kurcze nóg, właściwie czuję się jak staruszka, choć jestem młoda kobietą. Wcześniej jeździłam na nartach, łyżwach, tańczyłam, chodziłam po górach, a dzisiaj nie mam siły....
Słoneczko30
Kasiu ten lek z jodem nazywa się KELP!
Słoneczko30
Dziewczyno kup sobie koniecznie Selen E- mogę ci zamówić przez firmę - bo w żadnej aptece takiego odpowiedniego nie znajdziesz! Co do aptek tradycyjnej medycyny i większej części naszych lekarzy - to naprawdę bym na nich uważała!Oni nas w ogóle nie leczą! Ja jednak znam jednego wspaniałego lekarza dr Zdzisława Kubata- on jest fenomenalny- wybawił mnie i mola rodzinę z niejednej opresji zdrowotnej- osobiście bardzo go polecam KAŻDEMU!Kup sobie również Kelpto b. nieliczny lek, który możesz dostać w aptece! i zażywaj go około godz. 12.00 bo w tym czasie jod najlepiej się wchłania!Póki co polecam także spożywanie orzechów brazylijskich ( dostaniesz je w marketach- Kaufland, Carrefour, Tesco lub w sklepach ze zdrową żywnością) i i podjadaj je sobie codziennie w okolicach godz. 12.00.Dużo selenu zawiera także czosnek, ale najlepiej blanszowany! Polecam! Zobaczysz, że lepiej się poczujesz!Jak zdecydujesz się na zakup Selenu E to odpisz!Pozdrawi am, Powodzenia!
kasia
Nigdy przenigdy nie zdecydujcie się na terapię j131. Pani Mizan podała mi największą dawkę, chyba szczęśliwa, że zniszczy całą tarczycę. Lekarze nie mają wyobraźni, naprawdę!!!!!Je stem 3 lata od podania jodu i nadal mam wszelkie objawy niedoczynności tarczycy, mimo brania Eutyroxu, tj kurcze nóg, wręcz silne bóle, niskie ciśnienie, tj 100/60 i inne które uniemożliwiają mi normalne funkcjonowanie. Czuję się jak kaleka, dzięki naszym lekarzom!!!!!!
Beti
Witam.jestem 3,5 roku po jodzie r. G-b przebiegająca w nadczynnościpra wie 3 lata zajęło ustalanie dawki tzn zbijanie tsh 90 do takiego jaki być powinienteraz jestem na eutxyroksie 150jedyne objawy uboczne to przytyłam ale nie przytyłam więcej niż ważyłam przed chorobą :-D czyli co nadczynność zabrała niedoczynność oddała.. Biegam, zdrowo się w miarę odżywiam i waga drgnie po to by zaraz skoczyć do góry.Nie żałuję wcale, serce pracuje normalnie - to najważniejsze. bYłam u okulisty i kardiologa - po szaleństwach tarczycowych nie pozostał żaden ślad.
Ever
Witam, od roku mam nadczynność tarczycy. Za miesiąc mam się zgłosić do szpitala na terapię jodem promieniotwórczym. Chciałabym się dowiedzieć, czy po przyjęciu jodu mogę od razu wrócić do pracy, bez przebywania na zwolnieniu? Oczywiście unikałabym dzieci i kobiet w ciąży, podawania ręki itp. Czy zwolnienie lekarskie jest obligatoryjne?
iva
do Pola, mylisz sie piszac, ze jod jest 100 razy lepszy, ze to tylko polkniecie tabletki. Ja wybralam operacje, zadnych komplikacji nie mialam. Narkoza nie jest tak szkodliwa jak jod radioaktywny. Narkoza nie niesie takich nastepstw jak jod radioaktywny. Zdecydowanie polecam operacje, NIE JOD RADIOAKTYWNY.
ąlicja
mam nadczynośc tarczycy trzy miesiące temu brałam jod to prawda ze włosy wypadają i jestem spiąca ale wyniki dochodzą do normy hormony się uspakajają się czuje się lepiej zalecam pomino wszystko brać jod
rammstein66
Witam. czy po wypiciu radjojodu,trzeb a brać dalej tabletki na chormon tarczycy. pozdrawiam roman
Ania
WitamWczoraj przyjęłam dawkę jodu i wróciłam do domu nic nie musiałam wyrzucać i czuję się świetnie Mam chorobę GB z jednostronnym wytrzeszczem, od stycznia jestem na sterydach dożylnych oko zmalało a wczoraj dostałam jod i jestem dobrej myśli jedyne co to po powrocie do domu spałam ze 20 godz. tylko nie wiem czy przez jod czy odsypiałam szpital odezwę się za tydzień i dam znać jak będą skutki uboczne, mąż widząc mnie rano powiedziął że mam strasznie spuchniętą twarz ale to chyba dlatego że tyle spałam.Pozdrawiam i życzę zdrówka;)
marianna
Witam.Po dlugiej nieobecności na forum (ostatnio chyba nikt tu nie zagląda) chciałam podzielić się informacjami dot swojego leczenia.Mam te nieszczęsne GB i wytrzeszcz po trzecim jodzie. Na szczęście znalazlam okulistę która pokierowała moim dalszym leczeniem. Miałam 12 wlewów z Solu medrol.po pół roku od wlewów zauważyłam , iż wytrzeszcz się cofnął , co prawda nie całkowicie ale w znacznym stopniu.
jod
po kuracji jodowej czas tzw. dochodzenia do siebie moze wynieść od 4 do 8 miesięcy
N>N
JOANNO26 i Berni29Jak teraz, po 10 misiącach od podania jodu się czujecie? Czy coś pomogło?Joanno - co z twoimi oczami, czy wytrzeszcz się cofnął?
N>N
Nie słyszałam o tym aby podawanie radiojodu odbywało się prywatnie.
bożena
proszę o informację jak długo czeka się na podanie jodu prywatnie i le to kosztuje chodzi mi o Olsztyn albo Warszawę
monika
witam nie jestes wariatka mam takie same objawy jak ty a 12 lipca mialam podana dawke jodu a do tego mam kolatanie serca i jakas nerwice czasem trzese sie jak bym pila kilka dni to jest straszne pozdrawiam
jagna
ja mam miec podany radjod w listopadzie maja to byc dwie dawki jodu pozniej za 2 dni pobranie krwi i wizyta u endrokrynologa ciekawa jestem jak bede sie czuc po tym jodzie i czy hmm nadczynnosc przeistoczy sie w norme czy niedoczynnosc najwikszy moj klopt to zbyt mala waga ciala
renata 1985
witam mam nadczynnosci tarcycy i moja pan doktor dała mi skierowanie na biopsje alecz wyszła nie kizysynie i ma juz robiona 2 biopsje i mam miec skierownie na jud pierwszy raz i biore metizol
N>N
Przy niedużym wytrzeszczu pilnuje się przede wszystkim aby ciśnienie w gałkach było prawidłowe , oraz stosuje krople nawilżające. Ale te zabiegi nie spowodują wyleczenia z wytrzeszczu.Przy wytrzeszczu wazne tez jest aby hormony tarczycy były w normie (nie skakały) to wtedy jest względny spokój z oczami.Od czasu do czasu oczy mogą boleć, kłuć, łzawić, z czasem tez przy wyrównanych hormonach wytrzeszcz może się sam lekko cofnąć.
marianna
Witam.Czy wytrzeszcz (nieduży) leczy się tylko za pomocą kropli od ciśnienia i kropli na nawilżanie gałek ocznych ? Leczę się tak od 3 mcy i żadnej poprawy. Jeśli chodzi o tsh to miałam nadczynność ,potem niedoczynność , teraz na kontroli za tydz zobaczę jaki będzie wynik.Pozdrawiam.
marianna
Witam.Mam pytanie do p.Joanny jak z wizytą u okulisty , co przepisał (a). Ja też mam wytrzeszcz niby nieduży ale dokuczliwy .Mam krople od nadciśnienia do oczu i krople do nawilżania oczu.Nic poza tym.Pozdrawiam.
Agata26
Witam wszystkich,Mam 26 lat i od ponad roku walczę z nadczynnością tarczycy. Biorę Thyrozol i steryd Metypred (na wytrzeszcz).Wyniki cały czas są fatalne, raz jest dobrze, za chwile znowu jest źle. Można oszaleć. Psychicznie siadłam już dawno. Płaczę z byle czego - nawet jak stłukłam talerz, to wyłam 15 min. Mój facet patrzył na mnie jak na stukniętą. Endokrynolog zadecydowała, że ostatecznością będzie radiojod. Nie wiem czego się spodziewać. Patrząc po niektórych objawach jestem załamana...ale cóż, nic nie wymyślę skoro chcę być zdrowa i przestać się faszerować lekami wciąż.Problem w tym, że również chciałabym mieć dziecko - mam nadzieję, że to jakoś w przyszłości nie będzie rzutowało na ciążę?
JOANNA26
poprawiam wyniki, źle nabrazgrałam!!T SH < 0,005FT3 >14,42, FT4 > 7,77.
JOANNA26
Witam, tak jak obiecałam piszę co po wizycie. Wyniki: TSH 14,42, FT4 > 7,77. Tak więc choroba G-B nadal się ze mną bawi. Wyniki słabe, to też widziałam po swoim samopoczuciu. Dostałam swój Thiamazole 10mg na dobę i duuuzo Propranololu, mam pomalutku odstawiać Encorton. Dostałam nasenne prochy i na uspokojenie. Miałam kolejne USG, mam przekrwioną tarczycę, pani dr powiedziała że ona lada moment może załapać jod. I że w każdej chwili mogę wpaść w niedoczynność, jak tylko się źle poczuję to mam lecieć do endo. Wizyta kontrolna za miesiąc. Do okulisty się zapisałam, ale nawet dr powiedziała że mam wytrzeszcz niewielki. Czekam na wizytę, ale chyba polecę gdzieś prywatnie, bo to szkoda czasu na czekanie...Tak więc czekam na efekty leczenia. No i staram się nie stresować. Z lekami na uspokojenie i wybłaganym wsparciem u męża może się uda.. Trzymajcie kciuki. Będę tu zaglądać. Podsumowując, nie stresować się - to ma wielki wpływ na naszą chorobę!!
NN
Joasiu - ta bezsenności to z tego tytułu że bierzesz encorton. Ja właśnie miałam takie skutki uboczne brania sterydów. Mogłam całymi dniami i nocami funcjonować i nigdy nie chiało mi się spać. Skończyło się to wraz z odstawieniem sterydów. Posiłkowałam się melatoniną, lub lekiem NASEN który przepisałam mi endo.Napisz co po wizycie ci lekarka zaleciła, i co z oczami.
JOANNA26
Dzięki berni29. Byłam dziś na badaniach, jutro wyniki, pojutrze wizyta.. I muszę zapisać się do okulisty, ponieważ mam silne bóle dzisiaj w skroniach i oczy mnie bolą i puchną.. O rany, błagam, tylko nie wytrzeszcz.. Odezwę się po wizycie, zobaczymy co mi powiedzą, pozdrawiam!
berni29
To mi ulżyło że masz w tym tygodniu wizytę!!! ja po 10 dniach takiego fatalnego stanu dzwoniłam do instytutu do lek.prowadzącego. chciałam by wiedział że mam tyle i tak nasilone obiawy. kazał przyjechać na drugi dzień zrobić badania i dostałam leki. wiec dziś już daję rade.wiem że to tarczyca warjuje i to są tego efekty!!!! a teraz do PANA MĘŻA!!! PROSZĘ O JESZCZE ODROBINĘ CIERPLIWOŚCI I ZROZUMIENIA DLA ŻONKI TO NA PRAWDE NIE JEST JEJ WINA ŻE MA TAKI STAN. ON MINIE ALE NIECH PAN JĄ WSPIERA BO SAMA WIEM JAKIE TO JEST WAŻNE!!! CHOĆ CZĘSTO TRUDNIE!!! Pozdrawiam Was!!! i ufam że lada dzień będzie lepiej. w końcu wiosna coraz bliżej ;-)jakoś się trzeba pocieszyć choć też mi trudno:-*
JOANNA26
Tak planuje, bo jestem roztrzęsiona. Dziękuje berni29 za odpowiedzi.Mój mąż też ze mną już nie wytrzymuje. Brakuje mi od niego wsparcia. On mi nie wierzy, że to przez chorobę jestem taka nerwowa a ten brak wsparcia doprowadza mnie do furii. Wizytę kontrolną po radiojodzie mam pod koniec tego tygodnia i zamierzam wybłagać coś na uspokojenie i na sen.Pije melisę litrami ale widocznie ona jest za słaba na moje nerwy. Minęło 18 dni od radiojodu, pojawiły się u mnie nerwobóle w ręku, silne kołatania serducha, popsuła mi się cera, mdłości i czasem wymioty. O nerwicy i bezsenności już wspominałam. Od 2 tygodni mimo że jestem w domu, nie wyspałam się ani razu. W nocy mam otwarte oczy i nawet nie chcą się zamknąć... Jak zachorowałam na tarczycę to nie sądziłam, że to taka poważna choroba. Ona naprawdę, niszczy życie! Ale najważniejsze, aby się nie poddawać! Tylko że ja już nie mam siły... Pozdrawiam wszystkich z chorobą G-B.
berni29
Musisz powiedzieć o tym stanie nerwicowym.Ja się ratuję lekami po inaczej bym zwariowała! Jestem jeszcze roztrzęsiona ale potrafie nad sobą zapanować troche! Mężowi już dość się dostało za nic ;-)na początku nie chciał mi lekarz dać na sennnych( a wogóle nnie mogłam spać) ale jakoś ubłagałam by mnie ratował!!! Musisz wziąść jakieś leki wyciszające bo zwarjujesz!!!! :-*
JOANNA26
Dziękujemy i jednocześnie też trzymamy kciuki mocno za Was! 10 lat to bardzo długo, ale na pewno cierpliwość na pewno się opłaci! I tak jak mówisz, musimy wierzyć że wszystko będzie dobrze, chociaż to bardzo trudne.Najgorszy jest stres. Wykańcza mnie. A denerwuje się wszystkim, ciągle płacze. Mam nerwice i cała się trzęsę.Tak, biorę enkorton, zapewne by zapobiec innym skutkom np jak wytrzeszcz oczu. W sumie to masz racje, badania warto zrobić i mężowi, aby w sumie "jak już będzie można" to nie tracić czasu. U nas też jest problem nie tylko z tarczycą, ale ze mną, z budową. Problem goni problem.. Wpadam w jakaś depresje z nerwicą.. Nie daje sobie rady.
berni29
ja mam 31lat. też miałam jodowanie nie dawno i czułam się strasznie! te obiawy o których pisałaś były nie dozniesienia przez 2 tyg.ale już jest lepiej tyle że ciągle jest mi gorąco i serce kołacze! puchniemy od (jeśli bierzesz )enkortonu! niestety ale jak to ma pomóc to musimy to jakoś przyjąć! ja też staram się o dzidziusia od 10lat i nic z tego:sad: doskonale rozumiem przez co przechodzisz. zostaje nam wierzyć że się wkońcu uda!!!! czego Ci bardzo życzę!!!! teraz musimy być ostrożne -choć i tak uwarzam że wszysko w rękach Boga-bo przez pół roku nie możemy nawet jeśli by się dało. a mąż robił badania???pytam o sperminogram???? mój robił i to się okazało że mamy większy problem niż myślałam! pozdrawiam i trzymam kciuki MOCNO za WAS:-*
JOANNA26
Witam, mam 26 lat i od 6 lat leczyłam się bezskutecznie na nadczynność z chorobą G-B. W styczniu tego roku dostałam dawkę 15mCi. Minęło 15 dni i jak na razie nie mam poważnych skutków ubocznych (oby tak zostało). Doskwiera mi przeogromna bezsenność, zmęczenie, nerwica i kołatanie serca. Czasem spuchnę na szyi i lekko mnie dusi, ale to wszystko jest do zniesienia. Ale siada mi psychika. Izolatka, którą zalecił lekarz jest wykańczająca. Od 2 lat jestem mężatką i bardzo chcielibyśmy mieć już dziecko. Chcieliśmy od razu po ślubie, ale mój endokrynolog mi zabronił, powiedział że to zbyt niebezpieczne i najpierw musimy uregulować hormony. Lekarz mi powiedział, że rok po jodoterapi będziemy mogli starać się o dziecko. Ale ja się obawiam, że moja choroba jest zbyt poważna i że cały czas jest zagrożenie dla płodu. Czy wiele z Was jest chorych w tak młodym wieku? Jak sobie radziłyście z ciążą? Wszyscy lekarze mówią, najważniejsze by się nie stresować, ale to nie takie łatwe. Ja mam obsesje już chyba na punkcie bycia matką i o niczym innym nie marze, a tarczyca mi to zabrania! Czy jest ktoś to ma podobny problem do mojego? Chciałabym z kimś porozmawiać. Jeśli macie pytania odnośnie terapii to chętnie odpowiem. Pozdrawiam serdecznie. Joanna
berni29
Elaf! i co jAK po jodzie??? ja też 10.01 miałam dawke. czuję się fatalnie!!!!!!! ! pozdawiam.
Elaf
Witamw styczniu będę miała podany jod i szczerze mówiąc, jak przeczytałam powyższe wypowiedzi, to aż ciarki mi przeszły :-)Ale decyzję już podjęłam i jakoś to przeżyję. Mam małe dzieci( 6,5 i 3,5 )pani dr powiedziała,że okres kwarantanny to 25 dni. Chciałabym się odpowiednio przygotować to tego wydarzenia i mam kilka pytań do mam po jodzie. Może zaglądają tu jeszcze dziewczyny, które mają/ były w podobnej sytuacji?Pozdrawiam serdecznieEla
ja
Witam Pania, ja tez sie lecze w Olsztynie, u dr Badowskiego.Jestem po I jodzie w sierpniu tego roku. Na pierwszej kontroli po 6tyg byla silna nadczynnosc tj Tsh O,001 a FT4 100, na drugiej kontroli w listopadzie wyniki byly juz ok (bralam Thyrozol). Teraz bylam 05.12 i wyniki poszly w druga strone tj silna niedoczynnosc TSH 100 przy normie do 4, FT4 1,8 norma 12-20. Dostalam Euthyrox w takiej samej dawce co Pani.Wizyte mam takze 17grudnia.Choruje na G.Basedowa, ciagle martwie sie o oczy, bralam Metypred, ale juz teraz nie biore.
marianna
Znalazłam okulistkę , myślę że dobrze trafiłam ,zrobiła mi kilka badań , powiedziała że tak jest przy GB (o czym nawet nie powiedział mi mój endo że już to mam)i że mój wynik jest w górnej granicy , ale nie tragicznie.Okazało się że mam podwyższone ciśń i za mocne szkła. Przepisała mi dwa rodzaje kropli NODOM (od ciśnienia 2 opak) oraz sterydowe Lotemax 0.5 % (na okres 17 dni) potem mam brać nawilżające i za 2 mce kontrola. Jeśli chodzi o przeciwciała to takiego zalecenia teraz nie miałam tylko Tsh , więc nie wiem.Przed trzecim jodem miałam robione przeciwciała czyli w czerwcu.Oczy bolą i puchną zwłaszcza z rana i tworzą się tzw "worki" ale to skutek powiększenia gałek ocznych , tak mi powiedziała okulistka.Dostałam wydruk w którym opisała wszystkie badania z wynikami. Trochę podniosło mnie to na duchu że się polepszy, bo przy tym wytrzeszczu widzenie jest niewyrażne , czasami rano podwójnie widziałam.Dziękuję Ci za komentarz .zawsze to dodaje otuchy i dobrze jest jak ktoś coś podpowie i lżej jest na duszy .Pozdrawiam cieplutko z północnego mrożnego mazowsza.
marzena
jak wyglada w praktyce jodoterapia, czy trzeba sie polozyc w szpitalu,jak przebiega taka terapia?
N.N
Marianno - przede wszystkim musisz znaleźć dobrego okulistę, który zbada ci cisnienie w gałkach, przepisze odpowiednie krople na zbicie ciśnienia i na nawilżanie oczodołów. Niestety ja mieszkam na południu Polski i nie pomoge ci w tym. Mogę ci tylko napisać, że wraz z unormowaniem hormonów tarczycyowych wytrzeszcz ten trochę sie cofnie, tak jak to było u mnie. Czy oczy cię w tej chwili bolą? Jaki masz poziom przeciwciał TRAB??
marianna
Witam Jak pisałam wcześniej po drugim jodzie dostałam niewielkiego wytrzeszczu.Musiałam przyjąć trzeci jod i mimo przyjmowanie sterydów , powiększył się.Po 2 mcach byłam na kontroli i okazało się że teraz mam niedoczynność i lekarz zalecił brać Euthyrox 25 po 1.5 tabl dziennie. w międzyczsie zrobiłam poziom wytrzeszczu OP 21 OL 22. W dodatku mam zaburzenie widzenia.Mój endo powiedział że muszę być pod dobrą opieką okul i powinno się cofnąć. zaliczyłam już 2 okulistów i jest problem , bo żaden nie leczy wytrzeszczu, odsyła do endokryn. Mam nast wizytę 17 grudnia, leczę się w Olsztynie, pochodzę z woj mazowieckiego , może ktoś ma namiary na okulistę , który by to leczył.
Kamcia
miałam podany jod 23.11 czyli7 dni temu. Nadczynność dokuczała mi bardzo, na jod czekałam z niecierpliwości ą i nadzieją że te wszystkie uporczywe objawy choroby się skończą. Dodam że mam zapalenie tarczycy. Babanie na wychwyt wykazało 74% co oznacza guz wysokoaktywny co to z kolei oznacza to niewiem. Nrazie czuje się dobrze tylko jestem trochę słaba ale okna już pomyłam prawie wszystkie hi hi:-)Boję się jednego, mam synka 7 lat i córcię 1.5 roczku, po podaniu byłam 4 dni poza domem, dziś jest 7 a ja nie wytrzymałam i poszłam ją uspać, wycałować i wyprzytulać. czy bardzo szkodzę dzieciom? Śpię w osobnym pokoju ale w dzień no cóż jesteśmy razem. PODRAWIAM WSZYSTKICH
ewelina1
Dziękuję za odpowiedź ,jestem teraz trochę spokojniejsza
bania
Ewo ja kilka razy byłam na jodowaniu i spotykałam różne osoby chore na różne choroby i żadna z nich nie była przeciwwskazani em przy podawaniu radiojodu wiec pewnie Twoja mam tez bedzie mogła dostać swoja dawke
ewka
Po przeczytaniu wypowiedzi mam pytanie . Moja mama została skierowana na radioterapię a choruje na inne choroby związane z krążeniem ( miażdzyca iinne ) czy ktoś może mi powiedziec czy są jakieś przeciwskazania , nigdzie nie mogę znależć odpowiedzi na moje pytanie
iren
Ja po jodzie /dawka 100 mCi/ czuje się jako tako.....-bolą mnie oczy pod koniec miesiąca idę do okulisty-szumi mi w głowie-mam nerwobóle ...chodzące po całym ciele-szybko się meczę....:cry:
NN
Marianno - Napisz jak duzy jest ten wytrzeszcz? Czy jest bardzo widoczny? Wraz z unormowaniem sie hormonów tarczycy może sie on lekko cofnąć, ale niestety oczy już nie wrócą do wyglądu jak przd jodem. Okulista niech ci sprawdzi cisnienie w gałkach ocznych.Czy ten trzeci jod pomógł ci zniszczyć tarczycę? Jakie masz obecnie wyniki hormonów?
marianna
Witam po kilku mcach.Mam pytanie może ktoś coś zasugeruje. Czy wytrzeszcz się cofnie i co trzeba z tym robić.Po drugim jodzie za 4 mce zaczęły mi się powiększać gałki oczne, zasugerowałam to lekarzowi, spytał czy miałam sterydy, mówię że nie.Po następnej dawce jodu przepisał mi sterydy, które brałam przez 2 mce ,jak mi zalecił. Byłam na wizycie we wrześniu i jakby znów więcej jest tego wytrzeszczu i przeszkadza mi to w dodatku mam dużą krótkowzroc zność (-9 dioptrii))Powie działam o tym wytrzeszczu to kazał mi zrobić badanie u okulisty żeby stwierdzić poziom odpowiednim aparatem.Zrobię to pod koniec pażdziern a wizytę mam na początku listopada.Ale nie wiem co z tego wyniknie i trochę się boję ,że to zostanie.Pozdrawiam cieplutko.
bania
Iren to super gratuluję dobrych wyników pozdrawiam serdecznie
iren
Agnieszka nie ma się czego bać ..Cześć dziewczyny.... wróciłam...Byłam w Centrum Onkologicznym od 14.09 do 21.09.2012rna oddziale medycyny nuklearnej i endokrynologii onkologicznejzr obiono na stepujące badanie :krwi bardzo dokładne...Usg szyiscyntygrafi e szyiscyntygrafi e całego ciałascyntygraf ie klatki piersiowejdosta łam też dawkę jodu radioaktywnego w dawce dosyć wysokiej w dawce 100 mCi- 131 I jako aktywność ablacyjna...byłam na kwarantannie trzy dni i do domu.... w domu kwarantanna około 7 dniNie stwierdzono w badaniach ...gromadzenia się specyficznego znacznika w ciele...tak dziewczyny ... na razie jest nieźle....następne dokładne badanie szpitalne w 2014 roku..... hura....zwykłe lekarskie w kwietniu 2013 ale też w szpitalu..A tak piecze na de mną ma mieć na miejscu endokrynolog...
Agnieszka
22 pażdziernika idę na pierwsze jodowanie.Jak poczytałam tu niektóre artykuły to się przeraziłam.KOSZMAR!
Krystyna
Trzy m-ce po jodzie. Miesiąc temu hormony tarczycy były w normie.Dziś odebrałam kolejne wyniki: TSH 94,71 (norma 0,27-4,20), FT4 2,04 (norma 12-22). Samopoczucie fatalne, jednak cieszę się, że to prawdopodobnie koniec z jodem i sterydami. Pozostało mi po nich nadciśnienie, bóle żołądka, nadwaga i ...nieustanne pochrząkiwanie.Pozdrawiam Was ciepło, Trzymajcie się.Krystyna
Magda
ja podczas kuracji radiojodem piłam 1 piwko dziennie, żeby choć trochę zabić tęsknotę za Córą, wcześniej pytałam się lekarza z poradni medycyny nuklearnej czy mogę. Nic mi nie było a lepiej się spało:-) Najgorzej , że radiojod nie zadziałał na mnie, ale po niektórych komentarzach mam odrobinę nadziei że coś się zmieni ( miałam w styczniu) niestety na chwilę obecną wyniki są takie same jak przed raiojodem. Pocieszam się niektórymi komentarzami ( Aguli), że tarczyca normuje się do roku , może i u mnie tak będzie...... Na razie to jestem trochę załamana, no ale zobaczymy. Pozdrawiam Wszystkich.
NN
Przykro mi z powodu twoich powikłań, napewno nie jest ci łatwo to znieść. Niestety nie słyszałam o takich powikłaniach. Może wizyta u neurologa cos pomoże, nie wiem co ci poradzić. Czy tuż po jodzie bolała cię szyja i w klatce piersiowej odczuwałaś bóle?
Marianna
Witam.Ja na Twoim miejscu bym poczekała , biorąc leki przynajmniej pół roku, ale nie wiem co na to lekarz.Wiadomo , że trzy tyg a najlepiej mc jak trzeba być z dala od dzieci.Ale trudno komuś doradzić dobrze ale w tym przypadku trzeba odczekać. Wiadomo , że lekarz wykonuje swoje obowiązki, jak ja wspomniałam że są św Bożęgo Narodz i żeby mi przełożył to powiedział że albo chce się pani leczyć albo nie. i dodał jak ja nie lubię świąt bo ciągle to samo.I facet był zły. To w wigilię wyglądałam z drugiego pokoju a wnuczek płakał.
Filemonka
Jestem 2 lata po jodzie,czy może u kogoś wystąpiły powikłania po podaniu jodu ale w postaci bóli mięśni klatki piersiowej i rąk właściwie ramion. Ból jest wściekły, rwący, nie mogę nic robić, nawet odpoczywać, spać bo jak boli to boli!!!!!!!Wszy cy patrzą na mnie jak na wariata, bo jak wytłumaczyć, że bolą mięśnie a nie stawy, wyniki mam dobre. Dowiedziałam się , że może to być późne powikłanie po jodzie - polineuropatia - objawy wskazują na to. Może ktoś może mi coś poradzić na to. Tylko nie rozmowę z endokrynologiem , bo ten już udzielił mi porady z uśmiechem na twarzy " sobie pani weźmie p/bólowy", tylko, że na p/bólowych jestem od 1,5 roku.
daria
hej mam totalny metlik w głowie mam miec leczenie jodem a co mnie najbardziej boli to to ze mam 3 misieczna coreczke i co mam zrobic?
Marianna
Witam. Nigdy nie pytałam lekarza ale wydaje mi się, że po 3 tyg można wypić lampkę wina lub 250 ml piwa a po 6 tyg już trochę alkoholu w rozsądnej ilości ale może ktoś ma inne zdanie.Pozdrawiam.
Marysia
Witam, jestem ciekawa czy orientuje sie ktos z was czy w trakcie leczenia radiojodem mozna pic alkohol, nie chodzi mi tu o jakies wielkie ilosci ale mam na mysli np piwo czy lampke wina? dodam ze jestem juz dwa tyg od lykniecia tableti, jesli ktos cos wie na ten temat to prosze o rade bo nie pytalam swojego lekarza o to.
bettina
moje tsh obecnie wynosi 90 - załamie się normalnieczułam się tak fatalnie, że na własną rękę przyjmowałam euthyrox 50
bettina
niektórzy tu żałują że podali się jodowaniu a nie operacji a to nie jest tak ponieważ przy silnej nadczynności wycięcie tarczycy nic nie daje - zostają kikuty, które dalej powodują nadczynność pytałam endo i mi to tłumaczył
AGULA
TERAZ KIEDY HORMONY SĄ OK, USTĄPIŁA NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY PODCZAS BADANIE USG OKAZAŁO SIĘ ŻE MAM TORBIEL NA JAJNIKU!!!! JESTEM PRZERAŻONA!!!!! !!POMOCY!!!!
mama Maciusia
Witam, ja przyjęłam jod 3 dni temu. na razie nie odczuwam żadnych skutków ubocznych poza powiększeniem się gruczołu tarczycy a co za tym idzie podduszania. pojawiła się też niewielka bolesność w okolicy szyi. Największym problemem jest kwarantanna, która zabrania kontaktu z dziećmi a ja mam ich dwoje. łykam sterydy by zapobiec wytrzeszczowi i najbardziej boję się wzrostu wagi, bo ciężko mi wrócić wtedy do formy.
ASIA
i na razie biorę EUTHYROX 88 :-)
ASIA
Witam,ja po jodzie jestem 7 mies. i na razie TSH skacze ,NASTRÓJ TEZ BYWA RÓZNY, SA LEPSZE I GORSZE DNI...mam nadzieję ,ze wkrótce się to poprawi:-)
AGULA
WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE, RÓWNY ROK TEMU PRZYJĘŁAM JOD I TEŻ STRACIŁAM NADZIEJĘ NA POPRAWĘ WYNIKÓW BADAŃ I MOJEGO SAMOPOCZUCIA,A TU NAGLE ZASKOCZENIE WYNIKI TSH PRZEZ 11 MIESIĘCY NIE RUSZYŁY Z MIEJSCA, SAMOPOCZUCIE OBRZYDLIWE I NAGLE JAK ZA DOTKNIĘCIEM CZARODZIEJSKIEJ RÓŻDZKI JEST IDEALNIE DZISIAJ ODEBRAŁAM WYNIKI BADAŃ, LEKARZ ZADECYDOWAŁ ŻE ZAKOŃCZYŁAM LECZENIE I JESTEM ZDROWA JEDNAK TRZEBA KONTROLOWAĆ RAZ W ROKU HORMONY, TRZEBA BYĆ DOBREJ MYŚLI I NIE PODDAWAĆ SIĘ, POZDRAWIAM
Magda
Ja miałam podany jod w Białymstoku 27.01, jak do tej pory nie ma żadnej poprawy i myślę, że już nie będzie, więc nie potrzebnie się trułam, bo mogłam ją wyciąć i za 1 razem byłoby z głowy, a tak to nie wiem co robić 2 radiojod czy operacja. Mój lekarz wciska mi kity że jeszcze się unormują hormony TSH 0,0001...... Pozdrawiam
koko
Wy narzekacie na swoje wyniki ja teraz mam usuniętą tarczyce TSH 106,7 czekam na jod:cry:
Gabi
Cześć Chciałam zapytać w przeciągu jakiego czasu miałaś podawane te dawki jodu? Po pierwszej dawce ile czekałaś na poprawę? -ze w końcu dostałaś drugą dawkę? czekałaś rok jak piszesz że twoja dr tak mówi? a co nie miałaś poprawy? Ja jestem po jodzie w kwietniu. W maju wszystkie badania były w normie w czerwcu się pogorszyło i teraz robiłam badanie TSH i znowu nadczynność - wynik 0,005 ten co zawsze.... nie wiem kiedy ma być poprawa i czy wogóle u mnie nastąpi...a wcale nie miałam małej dawki bo ok 18 Mci napisz jak możesz. pozdrawiam
gg
mam nadczynność tarczycy lecze się już 3 lata mam 16 lat. miałam podawany jod już 2 razy, za msc bd miała 3 dawkę. ja się ciągle dobrze czułam, tak jak przedtem. co do poprawy można zaobserować po 3msc, pól roku, roku. zalezy od organizmu :-)tak mówi moja dr. jak narazie u mnie poprawy nie ma, ale czekam. pozdrawiam, trzymajcie sie.
bania1
Dziewczyny piszecie że źle się czujecie po jodzie ja miałam kika razy duży jod i za każdym razem źle go znosiłam a żeby dojść do jakiej takiej równowagi potrzebowałam ok 4-5 miesięcy trzeba czasu żeby organizm sie zregenerował i tak też mówił mój lekarz nie ma cudów nic nie stanie się w kilka dni też tyję chudnę i źle się czuję ale nie poddaję się i wytrzymam kiedyś będzie dobrze pozdrawiam serdecznie
iren
Ja dopiero czekam na jod /mam wyciętą tarczyce/dostanę i to nie wiem czy na pewno 5 września a w tej chwili nie wolno mi brać hormonu .....i też mam spuchnięte oczy ,twarz....i czuje się tak jakby prze zemnie ciężarówka przejechała. makabra i też tyje .....:sad:
Krystyna
U mnie także mimo upływu 2-óch m-cy od podania jodu: spuchnięte powieki, oftalmopatia, (a mam jaskrę) ciągle spuchnięte, bolące nogi, nadciśnienie, silne pocenie się. Poprawa dotyczy tylko wyników. Dla mnie najgorsza rzeczą wiążącą się z jodem było branie sterydu (Metypred), niestety przytyłam po nim bardzo i mimo diety ciągle nie chudnę :sad:
Krystyna
Jestem niecałe 2 m-ce po jodzie, wyniki unormowały się, wreszcie TSH jest obecne we krwi i FT4 w normie. Zdaję sobie sprawę, że mogą one jeszcze ulec zmianie na gorsze, ale na razie jest dobrze.Co za straszne to choróbsko, ta GB! Wiele lat męczyłam się z nią, bo żaden z leczących mnie lekarzy (neurolog, kardiolog, okulista) nie wpadł na pomysł skierowania mnie na badanie tarczycy. A objawy były wszystkie 100%, włącznie z podwójnym widzeniem, tachykardią etc. Dużo czytam w necie i sama postanowiłam zrobić badania. Jakież było moje zdziwienie, że do kilku poważnych chorób dołączyła jeszcze GB :oCzas pokaże, co dalej. Póki co, samopoczucie bez zmian.
Gabi
Witam Was kchani - czy mógłby mi ktoś napisać jak długo trzeba czekać na poprawę wyników po radiojodzie?! Ja już jestem zniesmaczona tym wszystkim....wczoraj odebrałam wyniki i znowu wynik 0,005 jod miałam podawany 12 kwietnia po miesiącu wyniki TSH FT3 Ft 4 wszystko było w normie więc lekarz odstawił leki. końcem czerwca wynik TSH 0,01 i znowu Thyrosan przez miesiąc a w poniedziałek badanie krwi i wynik 0,005 i to na lekach...ja już naprwde nie wiem co mam o tym myśleć a chciałam iść na operacje to mi moja endo odradziła a ja się dalej męczę!!!!:sad: Czy mogę prosić żeby mi ktoś napisał co był po jodzie - kiedy może być poprawa tzn ta niedoczynność - czy te złe wyniki mogą być chwilowe?????? Już nie wiem co mam o tym wszystkim myśleć po prostu wyć mi się chce! Pozdrawiam wszystkich
Marianna
Ja miałam podawany THYROZOL 2 mce przed 3 jodem. Wczoraj łyknęłam trzeci jod 16.2 mCi. od dziś Metypred.na skutki poczekam ale włosy mi się przerzedziły a miałam bardzo bujne nie wiem czy po drugim jodzie a po każdej dawce żadnej osłony nie miałam.
gil
z całym szacunkiem ale niektórzy mylą pojęcia przed jodem raczej nie bierze się hormonów tarczycy czyli euthyroxu. jod jest podawany po to aby zniszczyć tarczycę lub raka tarczycy (a eutyrox to lek na niedoczynność czyli stan po jodowaniu. Pisze dlatego że wprowadzanie w błąd budzi jeszcze większy lęk a to jest niepotrzebne. Fora są ważne i fajne ale nie zastąpią lekarza na chyba że ktoś woli lekarza internetowego ale w takim razie powinien leczyć się sam.
Marianna
Myślę że ta operacja się odwlecze a nie będę miała usuwaną tarczycę tylko ten największy guz , który uciska na nią. Zobaczymy.Pozdrawiam i życzę jak najmniej kłopotów z tą nieszczęsną tarczycą wszystkim.
NN
Marianno - to w takim razie po co brac trzeci jod , jak i tak czeka cie operacja ?. Operacja po jodowaniu jest o wiele trudniejsza niż jakby iśc od razu pod nóż. Tak mi właśnie tłumaczył chirurg który operował moją tarczycę po jodowaniu. Jod powoduje "szatkowanie" tarczycy i ciężko jest ją wyciągać.
Marianna
Witam. W ubiegłym roku jak miałam dostać pierwszy jod lekarz mi powiedział ,że za dużą uchodowałam tą tarczycę i na jednym jodzie się nie skończy , trzeba będzie 2 lub trzy razy. Przed podaniem drugiego jodu brałam metizol a 2 mce przed trzecim thyrozol. Metypred (steryd) mam dopiero teraz na drugi dzień po jodowaniu.Jod mam w pt. Niestety guzy się nie zmniejszyły chociaż tarczyca tak. i pewnie operacja usunięcia guza , który uciska mnie na tchawicę mnie nie minie. pozdrawiam.
bania1
Witam Kawka ja zawsze odstawiam hormon przed jodem 4 tygodnie wcześniej Dziewczyny miłego dnia pozdrawiam
kawka
Jestem rejestrowana do Gliwic na 5 września ...pierwszy raz ... czy przed podaniem jodu ...jak długo trzeba przestać brać lek Euthyrox ????
JO
Dziewczyny nie panikujcie z niedoczynnością się normalnie żyje należy oczywiście wyrównać hormony. I nikt nie tyje od powietrza. Owszem zgadzam się że niedoczynność zwalnia przemianę ale jak jest nieleczona natomiast jak hormony w normie to wszystko jest ok. A tak wogóle to trzeba się ruszać ćwiczyć zapisać się na aerobik, biegać. na tycie wszystko ma wpływ m.in wiek i tryb życia także nie narzekać i do roboty
irena
Jak pisałam wyżej mam usuniętą tarczycę ,9 marca lewa połowę a 13 czerwca prawą połowę .....przytyłam 7 kg....i ciągłe łaknienie....teraz prawie nie jem bo się przestraszyłam .....o ile wiem po sterydzie Econtron to raczej się puchnie bo zatrzymuje wodę...gorsza jest niedoczynność
Gabi
Cześć Mam pytanie do Marianki - dostajesz trzeci raz jod? Nie pomogło Ci? Ja też jestem po jodzie w kwietniu..w maju były wszystkie badania w normie a końcem czerwca znowu mi wyszła nadczynność...i nie wiem czy to może być chwilowe??! Moja endo twierdziła że napewno uda się jodowanie bo wynik scyntygrafii miałam 97 % po godzinie a po 24 h - 78% - a tu wcale nie jest tak jak miało być. Jak było u Ciebie??? P.S ja też brałam encorton po jodzie.
JO
Nic się nie martw nie przytyjesz. Ja też miałam steryd Econtron też przez 6 tygodni i nie przytyłam grama a wręcz przeciwnie. A rada jest taka że po pierwsze steryd ma powstrzymać procesy zapalne czyli osłonić oczy więc same plusy przemawiają za jego podaniem. Nie myśl że go bierzesz a jak poczujesz łaknienie to przeczekaj i wszystko będzie ok - ZOBACZYSZ będziesz piękna i smukła - GŁOWA DO GÓRY i DO PRZODU
Marianna
Witam.Za kilka dni dostanę trzeci jod.Ostatnio przez 2 mce brałam Thyrozol i wyniki się poprawiły ale wystąpił niewielki wytrzeszcz.Na drugi dzień po podaniu jodu mam zacząć łykać Metypred (steryd) przez 6 tyg schodząc z dawki i potem na kontrolę. Słyszałam że przy sterydach się tyje, jest straszny apetyt, jak sobie z tym radzić?
bania1
Ztego co mi wiadomo to na dużej dawce napewno nie wyjdziesz w ten sam dzień ja ma jod w Warszawie i tam jest się w szpitalu 5 dni z czego 4 to izolacja
irena
Witam ....jestem po dwóch operacjach.....usunięto całkowicie tarczycę ,,,rak pęcherzykowy tarczycy,,.....mam jechać do Gliwic.... czy po podaniu jodu ....tego samego dnia wraca się do domu...
bania1
Wywiało chyba wszystkich na wakację bo cośtu pusto nikt się nie odzywa ale nic to miło spędzajcie czas dużo zdrówka
bania1
HannaOdpowiedź na pytanie jest prosta lekarz w gabinecie ma mało czasu a pozatym człowiek pyta napisze i zaraz się ktoś znajdzie kto to przeżywał i zna odpowiedź i nie zawsze człowiek zapamięta o co ma pytać lekarza a tak jest prościej i szybciej a i jeszcze wizytę u lekarza ma się co ok 3 miesiące pozdrawiam serdecznie miło spędzajcie czas
Hanna
Czytając wszystkie wypowiedzi odnośnie chorób tarczycy zastanawiam się czy po jodowaniu lub leczeniu zostałyście/zostaliście pozostawieni sami sobie. Przecież odpowiedzi na wszystkie pytania jakie tutaj zadajecie sobie nawzajem powinniście uzyskać od swoich lekarzy prowadzących.Dlaczego tak mało wiecie na temat swoich dolegliwości.
Gabi
Ja się dziś załamałam -znowu nadczynność TSH 0,01! Już myślałam że bedzie dobrze o tu taki cios. 12 kwietnia miałam jod w ubiegłym miesiącu wszystkie badania TSH FT3FT$ były w normie a dziś TSH znowu w nadczynności! Już sama nie wiem co mam o tym mysleć!! Miało być dobrze a jest żle - mam już dosyć tej cholernej choroby! Czy ktoś miała tak samo - czy może to być chwilowe pogorszenie czy znowu bedzie żle???:cry:
bania1
Witajcie niedawno wróciłam z dużej dawki jodu i muszę wam napisać że tym razem było źle albo ja zniosłam tak źle ten jod dochodzę do siebie pomalutku i z każdym dniem jest lepiej ale ciąglę śpię po 20 godzin na dobę pozdrawiam serdecznie miłego wieczorka
Anita
Była u mnie właśnie tydzien po jodowaniu twierdziła ze własnie taka kwarantanne miała od swojego rocznego dziecka
Anita
Dosyć blisko przy ławie ja nawet nie wiedziałam że była na jodowaniu była u mnie z rocznym dzieckiem które trzymałam na rekach .
Bettina
a mam jeszcze pytanie za 100 pkt ;-)w związku z wypadającymi włosami czy przyjmujecie wit B6 ???ja pomyliłam w trakcie leczenia wit B6 z 12 i mało nie wyłysiałam, to było jeszcze przed jodem r.gdy sie zorientowałam to z dnia na dzień wypadanie ustało może wszyscy biorą i pytanie wyda sie głupie, ale znam osobę leczącą nadczynność której to endo nic nie mówił o tej witaminiewięc kto nie bierze a włoski lecą niech popyta endo o B6 i po problemie ;-)pozdrawiam
Bettina
powiadom ginekologa a po porodzie pediatrę maleństwo po porodzie będzie miało zrobione badania m.in. tarczycy z krwii pobranej z piętki, dopiero wtedy ew. coś wyjdzie a siedziałyście blisko siebie ??
Bettina
Byłam na jodzie r. w Mysłowicach podobno krócej sie czeka niż w gliwicach i nie zostaje sie na noc w ogóle minus jest taki że musiałam tam 3 dni pod rząd przyjechać na badania jodochwytności i dopiero dostałam dawkę jodu r. dawka była bardzo mała 17.6 mCi Wychwyt miałam ponad 80 %po jodzei żadnych dolegliwości nie odczułam poza przytyciem grrrrrrrdostała m thiamazol, psychotrop, steryd, Propranonol i Aspargin psychotrop przyspiesza wydalanie jodu z organizmu po miesiącu zmiejszono mi wszystkie dawki a psychotrop brałam tylko pare dni po przyjęciu joduaaaaa nie wiem czy ktoś pisał po jodzie nie wolno się opalać pół roku
Anita
Witam! mam pytanie odwiedziła mnie znajoma tydzień po jodowaniu a mam podejrzenie ze moge byc w ciąży czy mogło to w jakiś sposób zaszkodzić ewentualnej ciąży?
Gabi
Cześć kochani- mam pytanie czy przy niedoczynności po jodzie może być przyspieszony puls jak w przypadku nadczynności?? jakie jest samopoczucie? Ja jestem 3 miesiąc po jodowaniu w zeszłym miesiącu robiłam badania i wszystkie były w normie - ale teraz dziwnie się czuję nic mi się nie chce jestem senna - ale przede wszystkim mam znowu puls po 90 boje się ze to może być znowu nadczynność chyba że przy niedoczynności też jest przyspieszona akcja serce? Czy ktoś miał coś podobnego?? Dziękuję i pozdrawiam wszystkich
Grzegorz
Mam pytanie czy był Ktoś na jodzie w Bydgoszczy lub w Kutnie
Jimi
Na euthyroxie czuje się ok nie ma się czego obawiać. Euthyrox to syntetyczny hormon tarczycy ponoć nie do odróżnienia dla organizmu. trzeba tylko trochę cierpliwości żeby dobrać optymalną dawkę a to trochę trwa ponieważ dawkę się zwiększa lub zmniejsza co 6 tygodni. Zbyt częste manipulowanie dawką powoduje tylko większy bałagan. Tak jak pisałam ja nie przytyłam mimo iż przy jodzie brałam sterydy oraz parę miesięcy byłam w niedoczynności. Jod miałam w listopadzie po trzech miesiącach niedoczynność i obecnie ustalanie dawki. Jeszcze w tamtym miesiącu TSH było trochę powyżej normy. Generalnie czuje się ok ale jak czytam te wszystkie komentarze to widzę że każdy reaguje inaczej. Poradzę ci żebyś nie myślała o tym za wiele bo człowiek się niepotrzebnie nakręca. Może akurat ty będziesz miała to szczęście że nie będziesz musiała brać leków czego z całego serca ci życzę. A jeżeli będziesz musiała to nic się nie martw bo to jest hormon tarczycy który pozwala normalnie żyć i jest to sto razy lepsze niż nadczynność G-B
Gabi
Dzięki Jimi za odpowiedz ja też miałam nadczynność G-B jod miałam podawany 12 kwietnia i miałam pierwszą wizytę po jodzie końcem maja - wszystkie badania robiłam tzn TSH FT3 FT4 i były w normie. Końcem czerwca znowu mam zrobić TSH. Pytałam o tę niedoczynność bo znowu troche skoczył mi puls i znowu jestem jakaś słaba - a na początku po tym jodzie odzyskałam siły do życia - a teraz znowu mi się nic nie chce. A z tymi włosami i z tym okresem to też był kłopot przy nadczynności więc trudno powiedzieć czy to nadczynność czy niedoczynność... beznadzieja po prostu.No i też przytyłam oczywiście! Jimi a jak się czujesz na tym Eutyroxie? dobrze? Ile mies. jesteś po jodzie? Dzięki i pozdrawiam odezwę się jeszcze pa
Jimi
Gabi doradzę ci tak: nie ma jednej miary dla wszystkich. Różne osoby różnie reagują. Jedni przechodzą w niedoczynność po 3 miesiącach inni po pół roku a jeszcze inni mają wyniki ok. Typowe objawy niedoczynności to: sucha skóra zimno, tycie wypadanie włosów, osłabienie funkcji intelektualnych . Strasznie to brzmi ale to wszystko nie dzieje się tak odrazu.W moim przypadku po 3 miesiącach przeszłam w niedoczynność na poziomie TSH 5 pani doktor dała mi niestety za małą dawkę eutyrokus 25 mg i po 6 tygodniach TSH wyniosło 46 Jeżeli chodzi o samopoczucie to ja praktycznie wogóle się nie gapnęłam że mam takie wysokie TSH a jestem osobą aktywną. Nie miałam zaparć, nie tyłam, nie spałam no po prostu nic. Ale zaczęło się ustawianie hormonów co troszkę trwa. Obecnie od tego czasu minęło jakieś 5 m-cy - zauważyłam że skutkiem tych wahań hormonalnych jest troszkę rozregulowywany okres i trochę włosy mi wypadają. Ale jak to się wynormuje to wszystko będzie ok. Moja rada jest taka żeby koniecznie 2 m-ce po jodzie zrobić pierwsze kontrolne badanie TSH a potem kontrolować co miesiąc przez jakiś okres. Należy obserwować co się dzieje żeby nie wprowadzić się w jakąś straszliwą niedoczynność bo wtedy bez wątpienia samopoczucie jest okropne. Nic się nie martw to wcale nie jest takie straszne bez kitu. Ja teraz biorę eutyrox 100 w nastepnym tygodniu idę i zbadam TSH i zobaczę co dalej. A tak wogóle to zauważyłam że jak biorę eutyrox to jeszcze chudnę i zrobiłam się chudsza niż jak byłam w nadczynności typu G-B.
Gabi
Cześć kochani czy ktoś mógłby napisać jakie jest samopoczucie przy przejściu w niedoczynność po jodzie? bo tu nikt nic nie napisał - na co trzeba zwracać uwagę? kiedy badania robić? pozdrawiam
ASIA
pozdrawiam wszystkich :-) chciałam zapytac czy była któras z was w ciąży po jodowaniu,i czy sa jakies skutki uboczne ?
asia
dziekuje za info. ;-) no ja niestety prawie od stycznia od jodowania 8kg.;( i nie wiem co jest grane ,lekarz endo mówi ze to trzeba czasu ,no wiesz ale mnie to niepokoi ;(
basia1
Asiu , no moze po jodzie prztylam 2 kg ale to wszystko . Mam zaparcia w zwiazku ze zwolniona przemiana materi ale odkryłam ostatnio że codzienne picie szklanki naparu z pokrzywy pomaga .
asia
Basiu czy miałas problemy z nadwaga ,otyłoscią po jodowaniu?
basia 1
Jestem po radiojodzie w grudniu ubiegłego roku z powodu GB ,po trzech miesiacach pojawiła się niedoczynnosc , szybciutko ustaliłam dawkę eutyroxu w porozumieniu oczywiscie z lek , ale jest to ważne aby nie zwlekać jak zle sie czujemy robic badania. Jakis mieesiac temu zaczęly wypadac mi włosy ale to wrecz sypały mi sie z głowy , byly wszedzie . Od tygodnia wszystko sie samo uspokoiło , wlosów troche straciłam ale teraz juz nie wypadaja ,badania dobre i to jest najwazniejsze . Tak ze nie martwcie.
bania1
I tak trzymaj pozytywne nastawienie to połowa sukcesu pozdrawiam
Jimi
Spoko masz rację musi być OK mniej szamponu mi będzie szło
bania1
WSZYSTKIM DZIECIOM TYM MAŁYM I TYM WIĘKSZYM MIŁEGO DNIA
bania1
A CO TY SIĘ MARTWISZ ŁYSE TEŻ ŁADNE JA MAM MĘŻA KUDŁATEGO INACZEJ I NIE ZAMIENIŁABY GO NA INNEGO ZA ŻADNE SKARBY PRZECIEŻ TO TYLKO WŁOSY I DAJ BOZIU ŻEBYŚMY TYLKO TAKIE PROBLEMY W ŻYCIU MIELI JIMI NIE MARTW SIĘ NA ZAPAS UŚMIECH I POGODA DUCHA CZYNIĄ CZŁEKA SZCZĘŚLIWYM A NIE JAKIEŚ WŁOSY POZDRAWIAM SERDECZNIE
Jimi
To mnie wystraszyłaś bo ja akurat nie mam gęstych włosów i jak połowa wypadnie to chyba będę łysa:sad:
bania1
mi wypadła mniej więcej połowa włosów i teraz się zastopowało nie wypadają ja nie widziałam problemu zawsze miałam gęste sztywne włosy a teraz przynajmniej ładnie się układają pozdrawiam serdecznie miłego dnia
Jimi
słuchajcie a jak u was z włosami. jestem 6 miesięcy po jodzie po 3 miesiącach niestety niedoczynność póki co ustawia mi lekarz dawkę więc wiadomo wahania hormonów. I zauważyłam od miesiąca że zaczęły wypadać mi włosy. Czy miałyście podobnie no i czy to kurde przejdzie jak się wszystko wynormuje ?
bania1
RAFI OCZYWIŚCIE ŻE PO JODOWANIU MOŻNA PIĆ KAWĘ PO POŁKNIĘCIU KAPSUŁKI NIE WOLNO SPORZYWAĆ PRZEZ 2 GODZINY NIC A POTEM MOŻESZ WSZYSTKO OPRÓCZ ALKOHOLU OCZYWIŚCIE PYTAŁAM LEKARZA I TAKĄ DOSTAŁAM ODPOWIEDŹ ZRESZTĄ JA ZAWSZE ZABIERAM SWOJĄ KAWĘ I HERBATĘ DO SZPITALA POZDRAWIAM SERDECZNIE MIŁEGO WIECZORKA
Gabi
A jak Twoje badania po jodzie się przedstawiały? Pisałaś że jesteś 2 lata po - napisz jakie miałaś wyniki po i jakie masz teraz. Masz niedoczynność czy utrzymują Ci się w normie?! Pozdrawiam
Gabi
Nic na temat kawy lekarz nie mówił - żeby nie można było. Ja kawę odstawiłam na początku ale tylko dlatego, że puls mi nieznacznie podskoczył i bałam się, że po kawie to jeszcze bardziej się pobudzę i miałam kłopoty ze spaniem - bo nie mogłam spać dlatego odstawiłam kawę. Teraz jestem już 1,5 miesiąca po jodzie. Wszystkie badania w normie!!! Dobrze się czuję i kawka z rana jak śmietana! Pozdrawiam wszystkich.
rafi
czy mozna pic kawe po jodowaniu
bania1
A co to wakacje sobie Wszyscy już zrobili bo jakoś wywiało Was pewnie miło spedzacie czas pozdrawiam serdecznie
bania1
Witam ja też mam kłopoty ze spaniem śpię krótko w nocy a potem w dzień ledwo nogami przebieram a jak sie położę w dzień to w nocy wogóle spać nie mogę i koło się zamyka ale ciągle żyje nadzieją że to mninie pozdrawiam serdecznie
do Mal
Ja też miałam kłopoty ze spaniem potrafiłam zasnąć o 1 w nocy a o 3 już nie spałam i to tak dziwna bezsenność bo nie miałam żadnych lęków ani kołatań serca tylko poprostu nie mogłam spać - i jeszcze pisałam Ci że te oczy mnie bolały a jak zasnęłam nad ranem to nie mogłam wstać. Ale to Ci minie u mnie już dobrze. Dziś odbieram wyniki zobaczymy co mi wyszło. No i napewno wrócą Ci siły do wszystkiego - jak tak teraz mam....nawet sobie człowiek czasem nie zdawał sprawy jak ta nadczynność wykańcza człowieka. Pozdrawiam wszystkich jeszcze się odezwę pa
bania1
Ja też zmagam się z nadwagą troche mnie ubyło nie jem słodyczy a za to duzo warzyw i owoców spacerki i trochę wysiłku i pomalutku tracę choć chciałabym szybciej i więcej żeby mnie ubywało pozdrawiam
ASIA
POZDRAWIAM wszystkich, świetnie Justynko wszystko nam tu opisałas, ja tez miałam jod w Gliwicach i miło wspominam ...teraz mój główny PreBlem to otyłosc..walcze z nią jak moge :-)ma Ktoś Z was JAKIŚ SPOSÓB na ta walke z nadwagą ?
Mal
Hej, ja z córką zaczęłam się widywać na odległość po tygodniu - mąż przywoził ją i z daleka mogłysmy się choć zobaczyć. Teraz jest już 11 dni, więc chyba do dorosłych mogę juz podchodzić na chwilę - a do małej wrócę po 3 tygodniach. Tylko że w międzyczasie jest w przedszkolu pokaz tańca do którego ćwiczyła i jest jej strasznie przykro że mnie nie będzie. Przed jodem nie miałam jakiś takich dni bezsilności - na Thyrozolu chyba, ale byłam strasznie nerwowa, miałam strasznie słabą kondycję bo po wejściu na schody sapałam jak babcia. Teraz jest mo tylko strasznie zimno ciagle i mam problem ze spaniem - wieczorem/ w nocy nie mogę zasnąć za to rano nie mogę wstać i nie za bardzo mi się cokolwiek chce. ale przynajmniej migreny ustały.
Justyś
No hej Wszystkim!!! Ja juz ponad dwa lata po leczeniu radiojodem jestem ;-) Powiem tyle nie wiem jak inni ja mialam caly szereg badan i egzekucje robiona w Gliwicach i jestem bardzo zadowolona do dnia dzisiejszego.Wracajac do czasu kiedy mialam nadczynnosc i co przez nia przeszlam to bylo poprostu pieklo dlatego bez wahania zdecydowalam sie na leczenie jodem,wiadomo strach przed niewiadomym mialam zreszta moj przypadek byl nietypowy ze wielu lekarzy drapalo sie w glowe ze moj organizm tak reaguje na leki-Wyobrazcie sobie ze kiedy mialam nadczynnosc po podaniu pierwszej dawki leku nastapilo u mnie zapalenie stawu łokciowego najlepsze ze nikt mi nie wierzyl ze to ma jakis zwiazek dopiero po wytlumaczeniu wszystkim ze nie biore innych lekow i ze w owym czasie nie narazilam swoich elementow kostnych ;-) na zaden wysilek wzieto moje argumenty pod uwage!Tak czy inaczej skonczylo sie to tym ze wyladowalam w szpitalu na kolejnych dziwnych badaniach z serii co jej moze byc hahaha Pozniej lekarze doszli do wniosku ze moze slabsza dawka bardziej mi pomoze/nie zaszkodzi tak wiec zaczelam brac najlzejsze tab.na nadczynnosc gdzie moga lykac je kobiety w ciazy hmmm i co NICO!!! Kolejny kop dostalam przez nie neutropeni tzn zaczelam tracic odpornosc organizmu wiec wtedy to lekarze zdecydowali ze to nie przelewki i wyslali mnie na jodowanie...Sorki za chaotyczna opowiesc ale to tak po krotce teraz sie z tego smieje ale wtedy naprawde bylo niebezpiecznie mialam depresje leki kolatania serca brak snu drzenie rak ciagly napad zlosci ale najsmieszniejsz e bylo to ze wcale nie chudlam za to teraz przy niedoczynnosci problemem jest utrzymac wage.Jednak traumatycznym przezyciem bylo dla mnie patrzenie i stycznosc z ludzmi chorymi na raka ich wyraz twarzy kiedy dowiadywali sie o wyroku -rak zlosliwy starsi, mlodzi ludzie dzieci...w tamtej chwili wogole zapomnialam po co ja tam wlasciwie jestem nawet przez sekunde nie pomyslalam o sobie tylko o tym co widzialam.Kiedy pytano mnie co mi jest i jak sie czuje nawet nie mialam odwagi narzekac bo jakim prawem skoro ja moge zyc dalej a wielu z tych ludzi zostalo skazanych praktycznie na smierc ze cos tam przeszlam z moja choroba.Poznalam tam wiele zyczliwych osob wysluchalam wiele opowiesci smutnych i wesolych ale nigdy nie zapomne woli zycia tych wszystkich ludzi i ich rodzin w oczach... Pozdrawiam i zycze Wszystkim wszystkiego co Najlepsze Justyna Kol-wska
bania1
Witam Was serdecznie miłego dnia bez dolegliwości i teraz to już tylko będzie lepiej czego Wam i sobie życzę pozdrawiam
oliwka
ja mam miec jod podany 25 maja,lekarz z medycyny nuklearnej powiedział ze kwarantanna ma trwać 2-3 tygodnie,mam syna 5 letniego i jedzie na wieś do babci,ja mam dawke 14 MCI,mam na lewym płacie guzki i jest znacznie ten płat powiększony,tyl e osób pisze ze może po jodzie wystąpić wytrzeszcz ze juz zaczełam sie bać,ale potałam p.doktor o to i powiedziała ze nie wszystkim to grozi ze wytrzeszcz po jodowaniu należy do rzadkości.
do Mal
:-)Cześć to widzę że miałaś podobną dawkę i też 3 tygodnie kwarantanny jak ja. Po tych 3 tygodniach wzięliśmy małą od mamy no i oczywiście śpi już z nami... z tego z czytałam to te nasze dawki na nadczynną tkankę nie są duże przy innych rzeczach jak guzy i rak są bardzo duże te dawki że pacjenci przebywają nawet w szpitalu ileś dni...to myślę że naszym dzieciom to nie zaszkodzi zresztą czas połowicznego rozpadu tego pierwiastka to 9 dni a my mamy kwarantanny 3 tygodnie - to najgorszy jest początek. Ja już się lepiej czuję i nawet nie było żle bałam się tego okropnie a tu takie zaskoczenie...zresztą jod miałam podany przy wszystkich badaniach w normie.Mnie bolały te oczy, żołądek ale Ranigast też dostałam no i witaminy, które dalej biorę.Teraz mam 1 tabletkę Thyrosanu ciekawa jestem kiedy mi każe ją odstawić... Wiesz odzyskałam siły i chce mi się teraz wszystko robić...nawet nie miałam pojęcia jaki człowiek był wykończony tą nadczynnością nawet obiad ciężko było ugotować. W poniedziałek robię badania bo mam w przyszłym tygodniu pierwszą wizytę po jodzie zobaczymy co tam słychać?! A Ty jak się czujesz? Jak ze spaniem bo u mnie troszkę dokuczał mi brak snu ale już jest dobrze. Pozdrawiam Cię serdecznie i pisz. Pa
Mal
Dziękuję ci za wsparcie. Ja nie miałam żadnego Encortonu. Tylko paracetamol miałam brać jakby bolała mnie szyja. A o możliwości wytrzeszczu dowiedziałam się dopiero czytając wpisy na forum. Trochę się wystraszyłam, ale jak na razie nic mi nie wyskakuje ;0)). Dawkę miałam 550 MBq. Z córcią widuję się na odległość przez ostatnie 2 dni - mąż ją przywozi i z daleka możemy porozmawiać. Ja zwlekałam rok - ze względu na mała ale i inne trudne wydarzenia - niestety stresujące, co niebyt pomogło mojej tarczycy. Staram się zwolnić - mam nadzieję, że po uda mi się mniej stresować. A kwarantanny od dzieci i ciężarnych mam 3 tygodnie. Lekarz podający mi jod był dosyć luzacki i mówił, że nie ma potrzeby tak się izolować. Ja jednak nie chcę nikomu zaszkodzić i na 3 tygodnie wyporwadziłam się z domu. A jak jest po tych 3 tygodniach - od razu można się przytulać do maluszka? Bo wyczytałam, że jednak w tarczycy jod pozostaje nawet do 6-8 tygodni jeszcze? Pozdrawiam i życzę zdrowia. Mal
do MAL!
Ja jestem już miesiąc po jodzie też mam GB czy dostałaś ENCORTON? po tym jodzie? on jest oprócz tego że zabezpiecza oczy przed wytrzeszczem chociaż ja nie miałam i nie mam z tym problemów - ale na ulotce pisze że podawany jest przy zapaleniu tarczycy ja właśnie miałam i jeszcze go zażywam ale schodze już z dawek - bo mnie nie bolała szyja po tym jodzie może dlatego że go brałam. A o dzieciaczka się nie martw ja zwleka 2 lata bo mam córcie też straszna przylepa a oprócz tego jest niepełnosprawna i nie wyobrażałam sobie że muszę ją "odstawić" do mamy na 3 tygodnie - ale dałam rade i ja i moje dzieci! Teraz jestem szczęśliwa że już po! i Dobrze się czuję! Odpoczywaj mi lekaż zalecił odpoczynek i zero stresów - naprawdę odpoczęłam - ta nadczynność strasznie człowieka wykańcza! A ile masz kwarantanny ? i jaką miałaś dawkę jodu? ja miała 3 tygodnie -dawka 656 MBq - czyli tak ok 17,6 MCi. Pozdrawiam i witam na forum! Gabi
bania1
Witajcie miłego dnia
Mal
Witam,6 dni temu przyjęłam jod w Centrum Onkologii w Warszawie. Niestety przez stresujące życie miałam nawrót GB. Z objawów przykry jest ból głowy - straszne migreny (tego sie nie spodziewałam). Poza tym - bół gardła, który chyba jest wynikiem zapalenia tarczycy - o tym uprzedzała mnie moja endo i poleciła brać paracetamol przeciwzapalnie . Najgorsze jest jednak odosobnienie - mam córeczkę praawie 6-lat, straszną przlepkę - i to bardzo tesknimy do siebie. Ale staram się tez traktować kwarantannę jako okazję do odpoczynku i wreszcie czasu dla siebie. Pozdrawiam wszystkich "promiennych". :-)
Judka
Tyle że mam wątpliwości - bo na stronie jednego z centrów znalazłam info - przeciwskazania to okres przyjmowania hormonów. I pisałam do nich e-maila i odpisali że za zgodą endokrynologa mogę i zapraszają mnie ze zgodą. Ale jakoś nie po drodze mi do lekarza dlatego chciałam spytać , może ktoś wie . Dziękuję na odpowiedź :-)
bania1
Judka z tego co mi wiadomo to raczej nie możesz oddawać krwi bo przy chorobie tarczycy jest to nie możliwe ale ja się mogę mylić najlepiej przedzwoń do centrum krwiodawstwa i tam napewno udzielę ci wyczerpującej odpowiedzi pozdrawiam cię serdecznie i witam na forum miłego dnia
Judka
Pierwszy raz tu zajrzałam więc serdecznie się z Wami witam :D Leczyłam się na nadczynność kilka lat (była to chyba choroba Gravesa-Basedowa,miałam przeciwciała wysokie) na USG natomiast gruczoł był równiutki, gładziutki że pytali mnie kto i po co mnie skierował na USG , bo nie prawidłowości tylko z krwi mi wychodziły, na początku wynik TSH 0,007 leczyłam się Metizolem. Po ponad pół zaszłam w ciążę i lek zmieniono na Thyrosan ,straszyli mnie że ejak skończę karmić to czeka mnie terapia jodem. Potem lekarz się zmienił i wrócił do Metizolu o jodzie nie wspomniał nawet.Dał mi "końską dawkę" Metizolu i wyprowadził mi TSH , kazał kontrolować co jakiś czas i wynik mam w normie. Natomiast zastanawiam się czy mogłabym oddać krew , skoro TSH mam w normie,kilka lat nie leczę się już, czy to że miałam te przeciwciała na zawsze mnie skreśla z listy dawców???
bania1
Widzę że znowu jakoś nikt nie ma czasu zaglądać na forum ale mimo wszystko miłego dnia pozdrawiam
Wella
Dzięki za słowa otuchy! :-)Mój mail: wella2@op.pl To czekam na kontakt, do napisania, pa :-)
Gabi
hej Wella napisz mi swojego maila to Ci więcej rzeczy opiszę na skrzynkę. Jak dziś już nie siądę do kompa to jutro rano napewno się odezwę. Wiesz po tym jodzie to tylko kłopot największy jest taki że nie można się z dziećmi kontaktować - moi już nie są tacy mali bo 10 i 14 lat ale miałam zalecenie od lekarza, że kwarantanna - 3 tygodnie no i kobiety w ciąży - chociaż ja nie miałam dużego jodu dostałam dawkę 656 MBq znalazła na necie że to odpowiada tak w przybliżeniu 17,8 mCi ( bo 10 mCi= 370MBq) - na nadczynną tkankę te dawki są do 30 to są małe dawki - ale już przy różnych guzach i raku te dawki są wysokie i wiem że ludzie są kilka dni w szpitalu. Ja byłam w tej Poradni Medycyny Nuklearnej w Tychach - a mieszkam w Bielsku-Białej dostałam kapsułkę i do domu. Napisz mi maila to Ci więcej szczegółów podam. I nie czytaj za dużo tych postów bo idzie się naprawdę wystraszyć - ja jak weszłam dwa lata temu i poczytałam to się strasznie tego jodu bałam - zwlekałam 2 lata z tym i nawet o tej operacji myslałam że może lepsza - chodziło mi przede wszystkim o te moje stany lękowe i depresyjne - ale nie martw się jest dobrze. Ja też jestem bardzo energiczna osobą i wciąż gdzieś biegałam ale Ci powiem że ta nadczynność mnie tak wykończyła poprostu się wyeksploatowała m - i przez te 3 tygodnie naprawde odpoczęłam!!! Pozdrawiam Cię serdecznie i głowa do góry:-);-) napisz mi maila to o większej ilości rzeczy możemy popisać. Trzymaj się pa
Wella
Bardzo Ci dziękuję za obszerne objaśnienia :-) Rzeczywiście jestem trochę spokojniejsza.Też jestem nauczycielką (pracuję jednak w administracji, a uczę dodatkowo jako trener), zawsze miałam masę energii, robiłam kilka rzeczy naraz, więc załamałabym się gdybym miała po jodzie być ciągle śpiąca, apatyczna (jak niektórzy mieli). Też nie mam guzów, tarczyca jest czysta, tylko nadproduktywna.Ja miałam po operacji na 14 lat totalny spokój, zero leków, stąd teraz jestem w lekkim szoku, że to tak przyszło. Pierwszy nawrót objawiał się tylko wysokim pulsem (przechodziłam go trochę, bo myślałam, że puls mam taki tylko od stresu). Thyrozol pomógł, potem znów bez leku. 2 miesiące temu skoczył mi bardzo puls, pojawiło się kilka nowości: suchość w gardle, lekkie duszenie no i mega roztrzęsienie i zmęczenie. No i Pani dr stwierdziła, że teraz tylko jod - bo szkoda niszczyć wątroby thyrozolem przy ewentualnym następnym nawrocie.A operacja jedyne co złego zostawiła, to bliznę, która przy zmianach pogody ciągnie się i niemiłosiernie boli na końcach. Poza tym OK, no ale jednak, tarczyca odrosła.Dziś miałam wynik badania, FT4 już się unormowało, tak więc nie zmieniam na razie dawki thyrozolu na większą (czasem swędzą mnie po nim oczy i nie wiem, czy to normalne. Braki smaku po nim mam już za sobą - chyba ;-)Jeśli mogę, mam do Ciebie jeszcze kilka pytań:1. Czy po sterydzie miałaś jakieś problemy, typu: tycie opuchnięcie?2. Na co brałaś magnez, B6 i potas? Kto zadbał o to, żebyś je brała: w poradni radiologicznej czy Twój lekarz? 3. Czy myślisz, że coś można brać już przed, jakieś witaminy, żeby się choć trochę zabezpieczyć?4. A jakie masz wyniki? Masz już niedoczynność? Jak często masz teraz kontrole?5. Pewnie byłaś na Przybysza. To prawda, że trzeba iść w ciuchach, które się potem wyrzuci? Można mieć ze sobą telefon, itp? 6. Czy po jodzie trzeba jakoś ograniczać przebywanie przed komputerem?7. Dostałaś po jodzie zwolnienie z pracy, jeśli tak, na jak długo? Od swojego lekarza czy z radiologii?To chyba narazie tyle, co mnie nurtuje. Choć im bliżej, tym więcej pytań pojawia się w spanikowanej głowie ;-)Dzięki bardzo raz jeszcze, że się odezwałaś za wszystkie info! Pozdrawiam serdecznie!
Gabi
...sorki za błędy ale szybko pisałam.... pa
Gabi
Cześć może mi się uda trochę Ci pomóc - jesteśmy w podobnym wieku bo ja mam też 36 lat i też od STRESÓW!! zachorowałam na nadczynność tarczycy - też mam Gravesa -Basedowa leczyłam się 7 lat niestety po odstawianiu leków nadczynność mi wracała i wciąż najgorszy wynik to TSH 0,005. Ja na szczęści nie mam żadnych guzów ani torbieli tylko moja tarczyca dwukrotnie się rozrosła i stąd tyle tych hormonów produkuje. Na 12 maja będę już miesiąc po radiojodzie - bałam się go cholernie jeszcze jak przeczytałam co niektórzy ludzie piszą - ale powiem Ci szczerze że jest dobrze - najbardziej to bałam się tych schiz co miałam na początku nadczynności - czyli stany depresyjne jakieś lęki, brzuch mnie bolał ze strachu - poprostu koszmar no i puls po 120 - a teraz tak mi się uspokoił że ostatnio miałam 62 - od 7 lat nie miałam takiego pulsu!!!! Naprawdę jest dobrze nie bój się. Co do tego uspokojenia tarczycy - to faktycznie prawda. Choć czytałam że inni mieli podawany jod przy złych wynikach - pewnie dlatego się tak zle czuli!!! Ale to chyba wina lekarzy bo skąd to człowiek może wiedzieć - jak jesteś pod dobrymi skrzydłami to się nie martw. Ja faktycznie przed podaniem jodu miałam super wyniki!!! I czułam się świetnie. TSH FT3 FT4 wszystko miałam normie jakbym wogóle nie była chora! Ale lekarz który mnie prowadzi tak powiedział - że tak ma być nawet dzień przed podaniem jodu kazał zadzwonić i potwierdzić badania przez telefon że są dobre. Więc twoja Pani dr też się widzę zna na rzeczy! Ja zażywałam Thyrosan jeszcze magnez + B6 i Kalipoz (potas) - teraz też to zażywam ale schodze z dawki - tylko 1 tabletke dziennie. - A co do tych oczu to ja nie mam i nie miałam wytrzeszczu - ale zażywam po tym jodzie ENCORTON to jest taki steryd zabezpieczający oczy - i jest też na zapalenie tarczycy. Też już schodzę na mniejsze dawki z niego. Ale powiem Ci że bolały mnie oczy po tym jodzie wiec dobrze że go brałam.Włosy mi nie wypadają - a bałam się tego strasznie - bo nawet po scyntygrafi wypadały mi włosy - ale teraz jest ok - i paznokcie mi się wzmocniły bo zawsze miałam kłopot z nimi- więc się nie martw na zapas!! Dostaniesz pewnie tez witaminy! - Jeden szkopuł tego wszystkiego jest taki że po jodzie wystąpić ma niedoczynność ona się może pojawić o tygodniu po dwóch po miesiącu lub po roku... tak mówił lekarz -zależy od organizmu - ale wszyscy mówią że jest lepsza do leczenia niż nadczynność!!! Ja się fatalnie czułam te moje schizy myślałam że wariuję ręce się trzęsły serce mi wariowało ( zażywam propranolol) -cały czas człowiek był w nerwach - a teraz cisza i spokój. Ja jeszcze jestem nauczycielem i pracuję z dziećmi wiec sobie wyobraż jakie nerwy przy tym wszystkim. A teraz chcę wreszcie spokojnie żyć!! A Ty się tak nie przejmuj tymi włosami bo dostaniesz witaminy zresztą przy nadczynności mi włosy wypadały niby skóra ma być też sucha -a ja nigdy nie miałam suchej skóry jak mi sprawdzała lekarka- to chyba jest zależne od innych rzeczy nie tylko od tarczycy. - A jeszcze Ci powiem że też rozważałam operację - ale moja endo mi odradziła, że to ostatecznośc - że po operacji tarczyca odrasta mogą uszkodzić struny głosowe,trzeba się uspać jest blizna itp - i teraz się cieszę że zdecydowałam się na jod. Napisz co z twoją tarczycą... bo każdy przypadek jest inny. Mam nadzieje że Ci trochę pomogłam. Pisz do mnie to odpowiem jak będę potrafić. Pozdrawiam serdecznie
bania1
Wella przykro mi nie mogę ci udzielić odpowiedzi na pytania ja leczę się w Warszawie ale napewno ktoś się odezwie pozdrawiam
Wella
Kochani,17 lat temu (w wieku 18 lat), zachorowałam na G-B. Rok leczona lekami - bez skutku, potem operacja - pomogła. Przez 14 lat wszystko było OK. A 3 lata temu pierwszy nawrót (wyleczony thyrozolem), i 2 miesiące temu kolejny. Oba od stresów. Teraz mam iść na radiojod i oto moje pytania:1. Czy Waszym zdaniem, jeśli pójdę po jodzie co 10 dni na badanie (oczywiście odkładam już na to kasę) i wychwycę w porę moment, gdy TSH zacznie rosnąć, szybko wezmę hormon, to mogę uniknąć skutków niedoczynności (wypadanie włosów, tycie, itp.?) 2. Czy ktoś z Was miał podawany jod na Przybyszewskieg o w Poznaniu? Jesteście zadowoleni? Jakie były procedury?3. Czy myślicie, że mogę być raczej spokojna o oczy, skoro: po I - nigdy nie miałam wytrzeszczu oczu, a po II - ten nawrót zaczęłam leczyć błyskawicznie. Już w tydzień po nawrocie zaczęłam brać thyrozol (znam dokładnie moment, w którym to się zaczęło).4. Moja Pani dr mówi, że przed podaniem radiojodu tarczycę trzeba wyciszyć, stąd około 3 miesięcy przed będę brać thyrozol. Na czym polega pozytywny wpływ wyciszenia tarczycy na podaniem jodu?Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam!
bania1
MIŁO SPĘDZONEGO DNIA ODPOCZYWAJCIE JAK KTO LUBI POZDRAWIAM
Gabi
Z pracą to zależy jaka dawka tego jodu - ja miałam 656 MBq = to jest w przybliżeniu 17,8 mCi - to są te małe dawki przy nadczynnej tkance podawane i nam lekarz mówił, że zero wysiłku fizycznego na początku i zero stresu - bo to niestety nasila nadczynność!!!! Zrezygnowałam też z aerobiku ale nie czułam się zbyt silna żeby się męczyć. Zobaczysz jak się też będziesz czuł bo z tego co tu czytałam to różnie ludzie reagują. Ja jestem już 3 tygodni po jodzie mam już koniec kwarantanny. Jest OK. Zobaczymy jak badania wyjdą w połowie maja. Pozdrawiam wszystkich trzymajcie się!
adam
Dzięki za informacje.Dopiero niedawno miałem biopsję i nie wiem jeszcze co wykaże,pewnie i tak endo pokieruje na jod.Ja nie mam tego komfortu żeby nie pracować,pozdra wiam wszystkich.
bania1
Adam jak masz siły i ochotę to pewnie możesz pracować ja jestem w luksusowej sytuacji i nie muszę pracować wogóle więc labę mam cały dzień a tak po prawdzie to ja nie miałam siły na żadną pracę tak ok miesiąca a na innych forach też pewnie nie znajdziesz za dużo panów jakoś panowie są chyba mniej wylewni pozdrawiam serdecznie całe forum
AGULA
Ja pracuję fizycznie i wogóle nie byłam na zwolnieniu po przyjeciu jodu, bałam się że zwolnią mnie z pracy, unikałam ludzi i tyle.;-)
adam
piszę tu już drugi raz,a co z facetami.Może jest dla nas inne forum,jakby co mogę być rodzynkiem.Mam pytanie co z pracą fizyczną po Radjojodzie,czy można od razu iść do pracy i naginać.Pozdrawiam całe forum.
AGULA
Mija 8 miesięcy od przyjęcia jodu, i nadal tsh jest nie w porządku, ja czuję się różnie, jeden dzień jest taki że mogę góry przenosić a następny dzień jest do d....,bardzo bolą mnie oczy tylko nie wiem czy powodem jest chora tarczyca czy alergia, juz nie chce mi się chidzić po lekarzch i wysłuchiwać różnych diagnoz,teraz żałuję że nie wyraziłam zgody na operację, ale cóż mądry polak po szkodzie. Teraz będę się męczyć i zapewne na jednej dawce jodu się nie skończy.
asia
pozdrawiam wszystkie "jodki" miłej majówki
bania1
Dziewczyny miło spędzajcie czas uśmiechu i słonka życzę
Gabi
Cześć fajnie że piszesz , po jodzie ma być właśnie niedoczynność!! To jest właśnie efekt podania jodu. Ale mówią że jest lepsza do leczenia niż nadczynność - u mnie przy tej nadczynności serce wariowało, puls wysoki, lęki itp. Ja zawsze miałam wynik TSH 0,005 - tylko przed podaniem jodu miałam w normie. Ja jestem 16 dni po jodzie - u mnie zaczyna się ten puls normować - wiesz od 8 lat nie miałam pulsu 65!!!!!! Nie martw się wszystko się musi ustabilizować no niestety Eutyhyrox bedziemy musiały brać do końca życia ale wole już być senna i na kawach niż wciąż taka pobudzona i niespokojna. Mnie też zaczyna być zimno..... Jaką miałaś podaną dawkę jodu? I napisz co z twoją tarczycą. Ja bede robić badania gdzieś w połowie maja bo pierwszą wizytę po jodzie mam 23 maja - to zobaczymy jak u mnie będzie. A kiedy po tym jodzie zaczęło Ci się poprawiać?? Ja mam jeszcze takie lekkie kłucia w szyi ale nic złego. A jeszcze Ci napiszę że ja się męczyłam 8 lat z tą nadczynnością miałam odstawiane leki to wciąż wracała i nie było innego wyjścia tylko jod - a 2lata zwlekałam bo się bałam tego jodu - no ale wcale nie było tak żle - lepsze to niż operacja! Jak chcesz to możesz pisać do mnie n maila gabiszczotka@in teria.eu Pozdrawiam Cię serdecznie
Jagoda
Hejka! Ja się męczyłam z nadczynnością 2 lata aż w końcu po raz trzeci zmieniłam lekaża i...w końcu jestem zadowolona. Konkrety-nie pomagają leki na nadczynność,to podamy radiojod. I 13stycznia (w piątek ;-) )miałam podany jod. Pierwszy tydzień byłam osłabiona,natom iast potem czułam się jak nowonarodzona!! ! Teraz przyszedł moment, na który czekaliśmy-tak mówi lekarz. Ale ja czuje się bardzo słaba, puchną mi ręce i nogi, drętwieją, mam brzydką suchą skórę i jestem ospała.No i jest mi potwornie zimno,mimo pięknej pogody. Jeszcze miesiąc temu TSH było 0,01, natomiast wczoraj odebrałam wynik i mam 54,2!!!!!!!!!! Ogromna niedoczynność. Od tygodnia biorę Euthyrox i mam tylko nadzieję, że zdąży się wyrównać zanim umrę ;-) Ale do pracy chodzę i staram się nie myśleć o złym samopoczuciu. I tak porównując do samopoczucia sprzed podania jodu-jest znacznie lepiej. Trzeba się tylko oszczędzać i myśleć pozytywnie,ale nie zawsze potrafię. Pozdrawiam!!!
Gabi
Cześć jeżeli masz nadczynność to po radiojodzie ma wystąpić niedoczynność czyli twoje TSH ma rosnąć. Ja też mam nadczynność jestem 2 tygodnie po podaniu jodu i ciekawa jestem jak będzie z moimi badaniami bedę robić dopiero przed wizytą w maju. Ale z tego co czytałam na postach to różnie z tymi badaniami ludzie mają że pierwsze może też wystąpić nadczynność czyli TSH będzie małe - ja przy mojej nadczynności miałam wynik TSH 0,005. Dziwi mnie to że pacjenci nie są dokońca poinformowani o wynikach tej terapii.A pozniej się dziwią, że mieli dobre wyniki przed jodem a pózniej mają złe - a chodzi o wywołanie niedoczynności. Nie wiem jak jest w przypadku guzów i innych rzeczy bo ja nie mam. Tylko moja tarczyca powiększyła się 2 razy ( efekt nerwów i stresów) i produkuje za dużo hormonów. Jeżeli cierpisz na nadczynność to jod podawany jet po to aby zniszczyć nadczynną tkankę w efekcie wywołać niedoczynnośc która jest lepsza zarówno do leczenia jak i dla Twojego organizmu bo nie niszczy tak serca nie ma wysokiego pulsu ciśnienia - bo wszystko jest odwrotnie czyli uspakaja się. Wiesz ja się 2 lata bałam tego jodu i zwlekałam męcząc się... a teraz jestem zadowolona jestem dopiero 2 tygodnie po jodzie ale u mnie już się uspakaja puls nie muszę tyle brać propranololu. Mój lekarz mówił że różnie organizm może zareagować i na niedoczynnośc może pojawić się po tygodniu, po miesiącu lub po kilku latach to zależy ale po to jod żeby ją wywołać. Też różne dawki jodu które lekarz indywidualnie dobiera. One zależą od wielkości tarczycy od jej wchłanialności ( SCYNTYGRAFIA) - a jaką miałaś wchłanialność? Ja po 24 godz 76% - to dużo.Ale przy małej wchłanialności nie powinno się podawać jodu bo może nieposkutkować - moja endo mówiła że im większa tym lepiej!! Ale się rozpisałam jak coś to pisz - chetnie pogadam. Pozdrawiam Wszystkich
bania1
GABI Odezwij się jak masz ochotę na e-mail gizma47@wp.pl
bania1
Jagoda tak sobie myślałam o Tobie i te wyniki zależą od tego na jakie schorzenie tarczycy jesteś chora ja jak pisałam mam raka tarczycy i u mnie tsh musi być niskie im niższe tym lepsze tak mówił mój lekarz Wszystkim miłego wieczorka pozdrawiam
JAGODA
będę musiała poczekać aż wróci z urlopu ;-)
bania1
Gabi jak masz ochote to podaj prywatny adres i chętnie popiszę z Tobą Jagodo przykro mi nie potrafię Tobie pomóc ale przy najbliższej okazjj popytaj swojego endo lub zadzwoń do niego to napewno odpowie na Twoje wątpliwości pozdrawiam
JAGODA
witam wszystkich!!! Czy któraś z Was potrafi odpowiedzieć na moje pytanie? Czy po terapii radiojodem TSH i FT4 powinno malec czy rosnąć? Miałam podany jod 13 stycznia 2012.Na chwilę obecną TSH mam niższe niż przed jodem, a FT4 spadło do
Gabi
Cześć nie martw się dobrze jest się czasem wygadać... u mnie też róznie jutro będzie 2 tygodnie po jodzie i też raz lepiej się czuje raz gorzej....ostatnio to zasnęłam o 3 nad ranem bo spać nie mogłam co Ci pisałam a dziś właśnie wstałam i o co tu chodzi to nie wiem. Też wróciłam do hormonów zażywam Thyrosan od niedzieli schodze na jedną tabletke, trochę kłuje mnie w tej szyi pewnie się to wszystko tam "miksuje"! Najbardziej to mi dokucza samotność bez moich dzieci ale jeszcze w sumie tydzień - bo 3 tygodnie kwarantanny zalecił lekarz a przynajmniej trochę odpocznę. Dobrze że chociaż ta pogoda w miare fajna i ma być już ciepło od weekendu. A gdzie Ty mieszkasz? gdzie się leczysz? Ja jestem z Bielska- Białej i do Tychów jeżdze na jod. Ile razy Ci ten jod zlecili? A ile już miałaś? Może dłuższe odstepy musisz mieć bo takie skoki hormonalne to niedobre i od tego się zle będziesz czuć - a tu raz tabletki - raz nie i pozniej organizm wariuje. Zajrzę tu jeszcze wieczorem. Trzymaj się na razie. Pozdrawiam serdecznie
bania1
Co jest gdzie się podziałyście pozdrawiam
bania1
Gabi mi też miło popisać z Tobą ja dziś to chyba zejdę z tego świata tak źle się czuję ale żyje nadzieją że jutro będzie lepiej zawsze ostatnio tak mam jeden dzięń umieram drugi może być nawet da się wrtrzymać a zaraz będzie jeszcze bardziej źle ok 20 maja muszę odstawić hormony bo w czerwcu jadę znowu na duży jod jakoś to będzie Wszystkim miłego wieczorka i sorki za narzekanie ale mi choć trochę ulżyło buziaki
Gabi
Ja też mam nadczynność ze stresu nigdy wcześniej na nic nie chorowałam nie byłam w szpitalu nie miałam nic złamanego.... tata mi nagle zmarł a niedługo pozniej mój mąż wyjechał na misje do Iraku - i od tego zaczęła się u mnie nadczynność!!! - lęki, schizy, problemy ze snem puls po 120 itd. Leczyłam się 7 lat ale po odstawieniu leków nadczynność wracała więc zdecydowałam się na jod. U mnie tarczyce 2 razy się powiększyła i jest za dużo hormonów. Mam nadzieję że po tym jodzie wszystko się wreszcie uspokoi, chciałabym wreszcie spokojnie żyć!!! Lekarz też zalecił po jodzie spokój nie denerwować się i zero wysiłku fizycznego. DZIĘKUJĘ BANIA 1 ZA MIŁE SŁOWA - DOBRZE POGADAĆ Z KIMŚ CO CIĘ ROZUMIE. Wizytę pierwszą po tym jodzie mam na 23 maja będę wcześniej robić badania zobaczymy co będzie.. mam nadzieję że lepiej. A co u Ciebie jak się czujesz?? Pozdrawiam
NN
Mirka - juz częsciowo sobie odpowiedziałaś że stres jest jednym z czynników sprzyjających zaburzeń w pracy tarczycy. U mnie tarczyca od wielu, wielu lat troche szwankowała, ale wyniki były w niormie więc lekarze nie włączali leków. Aż w momencie bardzo dużego stresu tarczyca zaczęła fiksować, wyniki poleciały mocno w dół, wystapiła duża nadczynność. Podejrzewam, że gdyby nie było stresu, tarczyca nadal byłaby w uśpieniu. Leki i jod radioaktywny pogorszyły moje wyniki i samopoczucie, az w końcu musiałam sie poddac operacji.Również zmainy hormonalne zachodzące przy przekwitaniu nie sprzyjają tarczycy.
mirka
Choruje na nadczynnosc chyba 12 lat,lecze sie biore leki to znow nie biore.Zaczelo sie kiedy milaam rodzinnne problemy a ztym zwiazany duzy stres doszedl tez przekwit.Po zbadaniu wyniki mialam idealne ale pani doktor stwierdzila ze sa guzki wiec podala mi jakis chormonalny lek ktory rozwalil tarczyce wywolal nadczynnosc.Leczylam sie Thyrozolem bylo wszystko w pozadku potem przerwalam leczenie.Za kilka miesiecy podano mi METIZOL ale zaczely bolec stawy zapalenie jamy ustnej z goraczka i bole jelit.Przerwalam obnizylo sie TSH ale FT4 jest w normie zawsze tak mialam tylko TSH niskie bylo.teraz poszlam do innej doktor ktora kieruje mnei na Jod ale ja juz nie mam zamiaru go brac podpowiada mi moja intuicja ze po podaniu nic dobrego z tego nie wyniknie. w czwartek jade jeszcze do innego lekarza zobacze co on powie.Wszsytko bylo by dobzre zeby nie kolatanie serca i slabe krazenie jest mi calay czas zimno a pzry nadczynnosci powinno byc goraca .Wczesneij mialam wybuchy goraca ale to tez objawy takie sa przy menopauzie.Mam tylko pytamie dlaczego tyle kobiet choruje na nadczynnosc co jest tego przyczyna??Odkryc przyczyne nie potzreba byloby jodowania i trucia sie lekami.
bania1
Gabi słonko co prawda nie potrafię ci napisać kiedy będzie u ciebie lepiej każdy z nas inaczej reaguje na jod nogę tylko trzymać kciuki żeby szybko wszystkie dolegliwości minęły u Ciebie a może skontaktuj się z lekarzem i on Ci coś doradzi Wszystki miłego dnia
Gabi
Cześć Dziewczyny mam pytanie odnośnie spania...czy po jodzie macie kłopoty ze spaniem? Mnie chce sie spać bolą mnie oczy a nie moge zasnąć..a jak juz zasnę to budzę się koło 2, 3 nad ranem i kręcę się ze 3 godziny? Czytałam wcześniej w którymś poście że ktoś spał po 20 godzin na dobe a ja cholera nie moge spać Kiedy to ma minac ja jestem 11 dni po jodzie?! Zaczyna mi być też zimno i mam czasem dziwne dreszcze jakby drgawki... Pozdrawiam Wszystkich którzy tu zaglądają...
bania1
a zapomniałam napisać że ja też nie mogę spać kładę się po północy a ok 4 rano jestem wyspana zaczęłam słuchać muzyki i książek albo wstaję i zajmuję się pracami domowymi no coś trzeba robić bo wk mnie takie leżenie bezsensowne a nastrój też zmienia się co trochę cierpi na tym mój mąż dzieciaki dorosłe więc wpadają tylko od czasu do czasu
bania1
mi też wypadały włosy i bardzo bolał żołądek włosy same przestały wypadać ale jest ich mniej z czego cieszy się moja pani fryzjerka zawsze miałam gęste i bardzo grube włosy a teraz przynajmniej ładnie się układają a na żołądek lekarz rodzinny przepisała mi lek o nazwie CONTRACID i jak dla mnie jest dużo lepszy od ranigastu teraz praktycznie żołądek mnie nie boli a ja mam inne oznaczenie przy dawce radiojodu 125mCi i też nie wiem co to znaczy ale też nie próbowałam się dowiedzieć Wszystkim miło spędzonego wieczorka pozdrawiam
Gabi
Dziękuję Ci za odpowiedz ja jestem już tydzień po tym jodzie... mam nadczynność - zero guzów tylko tarczyca jest 2 razy powiększona a leki nie pomagały bo wciaz się nawracało i tak od 7 lat. Cholernie się bałam tego jodu bo przy tej mojej nadczynności to takie schizy miałam.. lęki itp. bolą mnie kurcze oczy ile trzeba jeśc tego Encortonu? ja mam przepisane dziennie 30mg ale boje się tego leku bo przeczytałam ulotke to mi się włosy zjeżyły na głowie.... żołądek mnie strasznie kuł na początku ale już jest lepiej lekarz mi zlecił ranigast rano i wieczór...jeszcze biore Kalipoz magnes +B6, vit B6, no i propranolol bo mi puls podskoczył ale przy mojej tarczycy ja go zawsze brałam. Kiedy bedzie widoczna jakaś poprawa to znaczy wiem że po tym ma być niedoczynność ale jest lepsza do leczenia niż nadczynność.... Wczoraj zaczęłam znowu brać moje tabletki na tarczyce ja zażywam Thyrosan 2 razy dziennie przez 10 dni a pózniej mam brać jedną. - troche się nie za dobrze czułam wieczór ale wiem że to reakcja organizmu na lek.Troche się dziś "ciężko " czuję przez to wszystko ale to się unormuje wiem. Powiem Wam dziewczyny że normalnie można zwariować z tą tarczycą!:sad: Najbardziej to mi dokucza samotnośc bez moich dzieci no ale jakoś musze to przeżyć nie tylko ja przez to przechodzę.... Pozdrawiam Was z Bielska- Białej u nas też wiosna i słonko świeci. Będę tu częściej zaglądać piszcie co u Was! POZDROWIONKA I GŁOWA DO GÓRY
Gabi
Cześć Dziewczyny ale się uzbierało postów kukałam tu ale nie było nikogo i dziś taka niespodzianka. Dziękuję Ci bania za odpowiedzi - Emi ja dostałam radiojod w dawce 656MBq i mam zalecaną kwarantanne - 3 tygodnie od kobiet w ciązy i dzieci do 18 -tego roku życia!!!!!!!!!! !!!!!!!!! Ja mam dwoje dzieci córka 10 lat i syn 14 lat -czyli trzeba ich chronić są u mojej mamy!!Nie wiem czy to duża dawka czy mała bo nie moge znależć tego na necie
NN
Również wiosennie pozdrawiam forumowe koleżanki. Czy wam po radiojodzie wypadały włosy? U mnie to trwa cały czas , a momentami wypadają garściami. Nie wiem co jest tego przyczyną, jak również te huśtawki nastrojów i męcząca bezsenność. Jak sobie radzicie z takimi przypadłościami ?
emi
To prawda , ze nie ma chetnych do pisania , moze jest wiecej chetnych do czytania, tez nizle.Niestety specjalnie w ogrodzie nie popracowalam, jezdzilam po skleppach ogrodniczych w poszukiwania roslinek --- moze dzsiaj?.Bania ,pozdrawiam ,rowniez wszystkich tych ktorzy tu zagladaja, oraz wszystkich radijojodowiczo w.
bania1
coś znowu nikogo nie ma pozdrawiam serdecznie miło spędzajcie czas
bania1
U mnie wiosna zrobiła się właśnie dziś cieplutko słoneczko świeci aż chce się z domu wyjść nareszcie bo już dosyć miałam tego zimna a w sercu też nie jest źle choć samopoczucie trochę lepsze mogloby być ale muślę że dam radę jakoś pozdrawiam serdecznie Emi miłej pracy w ogrodzie
emi
Rowniez zycze wszystkim pieknego dnia. Zamierzam dzisiaj popracowac troszke w ogrodzie. A jak u Was wiosna w sercach i ogrodzie, na balkonie.
bania1
Pozdrawiam słonecznego uśmiechniętego dnia życzę Wam wszystkim
asia
dziekuje za mile słowa kochane ;-) a hustawki nastrojów tez mam ehh ta tarczyca;( mam nadzieje ze to z czasem sie unormuje jak piszecie ,pozdrawiam i dziekuje
bania1
Asiu N>N ma rację unormują się hormony to i waga się unormuje ja też unikam słodyczy zdrowo się odżywiam dużo warzyw i owoców gimnastyki nie berdzo mogę uprawiać ale długie spacery codziennie sobie aplikuję i narazie sukces jest taki że nie tyję pozdrawiam miłego dnia
NN
Asia-na razie taka hustawka z wagą bedzie dopóki hormony sie nie ustabilizują. Ja też przytyłam , ale to było tycie do jakiś 6 m-cy a potem waga stanęła. Teraz niestety z wagą trzeba sie pilnować,unikam słodyczy, dużo ćwiczę i jest dobrze. Po prostu teraz metabilizm całkiem inaczej u nas funkcjonuje. Najbardziej co mnie męczy to huśtawki nastrojów.
asia
Witam was,moje samopoczucie tez po japoński,a najbardziej wkurza wzrost wagi ,co z tym robic poradzcie ,miałam jodowanie w styczniu,wyniki mam juz teraz w miarę dobre, a waga rosnie;(
bania1
cieszę się że mogę pisać na tym forum i miło że ktoś to docenia ja lubię pisać z fajnymi ludźmi to wielka przyjemność a moje samopoczucie można określić że jest po japońsku czyli jakotako narazie nie poddaję się miłego dnia słonka i uśmiechu pozdrawiam
emi
Gabi, jaka dawke otrzymalas, i w jakim wieku sa Twojw dzieci. Pytam o to ,poniewaz mieszkam w USA i tutaj lekarze zalecaja unikanie kontaktu z dzieckiem( w wieku do 10 lat przez okres 7 dn.Natomiast z dzieckiem do lat 2 faktycznie, rowniez uwazaja ,ze lepsza jest kwaranntana, ale niekoniecznie(w tedy nalezy zachowac szczegolne srodki ostroznosci tzn lepiej aby byla osoba ktora zamie sie pilnowaniem dziecka, itp).Bania ,ciesze sie ,ze dbasz o to aby forum wciaz zylo. , mam nadzieje ,ze u Ciebie jest wszystko w porzadku. Pozdrowienia dla wszystkich.
bania1
no ja bym go nie nazwała przyjacielem nie lubię tego jodu ale jak trzeba to nie ma co deliberować biorę i cierpię mam nadzieję że już nie długo a za życzenia zdrówka wielkie dzięki napewno się przyda Tobie też dużo zdrówka i usmiechu pozdrawiam serdecznie
NN
Do Bani1To troche sie "zaprzyjaźniłaś" z jodem. No, ale jak trzeba to trzeba, ważne że pomaga. Zyczę dużo zdrówka i trzymam kciuki aby wyniki były w normie:-)))
bania1
Ja biorę calperos 500,2 kapsułki 3 razy dziennie a witamina d3 to alfadiol 2 kapsułki teraz niedługo mam wizytę u endo pewnie zrobi mi wyniki to się koaże co tam słychać a w czerwcu znowu jadę na duży jod mi wyniki skaczą po każdym jodzie i trochę musi minąć czasu aż się unormują a niewiem czy pisałam ale ja jestem po całkowitym usunięciu tarczycy i wykryto u mnie raka dlatego muszę jeździć na ten jod i niewiem ile razy jeszcze być może w grudniu okaże się że to ostatni raz tak bym sie cieszyła ale wszystko przedemną pozdrawiam
NN
Bania1 - tak dużo bierzesz wapnia? To ile w sumie masz na cały dzien mg? Pewnie masz osteoporozę bo i wit. D3 bierzesz. A ile wit d3 zazywasz dziennie i jaki to rodzaj, czy np vigantolette?Ja tez niestety musze je brać, ale u mnie poziom D3 niewiele sie podnosi.
bania1
ja pierwszą dawkę jodu dostałam 125 po pół roku jod diagnostyczym potem następna dawka jodu i tak parę razy musiałabym dokładnie poszukać w dokumentach a ja biorę letrox w dawce 200 calperos 3 po 2 kapsułki żelazo potas magnez wit d3 i inne leki na inne dolegliwości a z praniem to ja cały okres kwarantanny prałam osobno suszyłam i układałam w koszu najlepiej na tarasie a jak nie można to w łazience ale ważne żeby były osobna tak ok miesiąca a potem trzeba uprać uprasować i można już poukładać z innymi rzeczami w szafie tak powiedziano mi przy wypisie Gabi ja źle znoszę każdy jod więc nie ma czym się chwalić ale pytaj o co chcesz ja chętnie popiszę z tobą i innymi pozdrawiam zdrówka i uśmiechu życzę
gabi
Ja też jestem już po jodzie we czwartek dostałam. Mam pytanie do bani1 jaką Ty dostałaś dawkę jodu - bo nie wiem co z tym praniem robić?! Dzieci są u mamy zalecana kwarantanna przez lekarza 3 tygodnie został tylko maż ale śpi w oddzielnym pokoju jem na oddzielnych talerzach tylko nie wiem jak z tym praniem? A miałaś może Ekorton na oczy bo mi zalecił mam G-B ale u mnie z oczami ok i boje sie tylko jak przeczytałam na ulotce o skutkach ubocznych tego leku. Zażywam jeszcze MgB6 potas i sam B6 mam pić 3 litry dziennie. Narazie czuję się dobrze lekko skoczył mi puls ale przy mojej nadczynności zażywałam propranolol i teraz też go biore i jest ok. Napisz jak było u Ciebie chętnie porozmawiam i wymienie się doświadczeniem. Pozdrawiam Wszystkich i życzę siły do walki z tą tarczycą;-);-)
bania1
A co tu takie nikogo nie ma gdzie pouciekaliście wszyscy co zaglądam to pusto pozdrawiam serdecznie i piszcie choć czasem
Hania
witam, nie przeczytalam wszystkich komentarzy i nie wiem czy kogokolwiek to zainteresuje, ale chcialabym opowiedziec o moim przypadku walki z choroba tarczycy.W roku 1997 zostalam zdiagnowzowana na chorobe Gravesa - Basedowa, mialam wtedy 16 lat.Przez 10 lat leczona bylam na to z miesznym skutkiem (kilka nawrtow) w lutym 2007 mialam podana jedna i jedyna dawke j131 wpadlam w nadczynnosc i w takim stanie we wrzesniu pojechalam do anglii w listopadzie poszlam tam do endokrynologa ze stwierdzona minimalna niedoczynnoscia (nie wiem jaka bo tam o wynikach sie nie mowia) dostalam 50 Levothyroxine i bralam to do kwietnia 2010 wtedy tez zaszlam w ciaze i sama podnioslam sobie dawke do 100 dziennie (nikt w UK nie chcial mi zrobic badan, a lekarka w Polace przewidziala taka opcje i poweidziala mi, ze nawet jak samo podniose dawke to dla plodu jest lepiej niz niedoczynnosc) tak tez zrobilam.W 29 tydgodniu po raz pierwszy spotkalam sie z endokrynologiem , zrobiono mi TSH,FT3,FT4 i....przeciwciala, mowiac, ze maja nadzieje ze ich nie mam bo mogly zniszczyc juz tarczyce dziecka:sad: naszczescie przeciwcial nie bylo.w lutym 2011 urodzialam zdrowa corke (3880g) po ciazy mialam nadczynnosc a teraz biore 75-100 i jest dobrzepowodzeni a
ala z dnia 5.03.2012r
Witam! prosiłaś o informację dot.pobytu w szpitalu we Wrocławiu na ul.Wiśniowej.Miałam termin na 2.04.2012r.Byłam pierwszy raz więc nie widziałam jak to będzie bo opinie są różne.W moim przypadku mam nadczynność wynik się zmniejsza tj. miałam 2,50 miesiąc temu obecnie mam 1,45 .W szpitalu byłam 3 dni na czwarty wypisują.W czasie pobytu przeprowadzają różne badania .Jest to pobyt w szpitalu w celu ustalenia diagnozy.Moje wynika wskazały,że obecnie nie kwalifikuję się do jodu.Bo aby otrzymać dawkę jodu wyniki muszą być odpowiednie.wyszłam ze szpitala 5.04.2012r.Za miesiąc mam zrobić wyniki TSH i FT3 i 4 z tymi wynikami do endokrynologa,k tóry będzie oceniał stan tarczycy i znowu powrót do szpitala na diagnozowanie i może wtedy się zakwalifikuję,M usze dodać,ze w tym czasie w szpitalu były osoby,które po 3 lub 4 razy były na diagnozowaniu i dopiero się zakwalifikowały na jod.Nie jest to tak że nasz miejscowy specjalista kieruje do szpitala na jod i my go otrzymujemy,nal eży posiadać odpowiednie wyniki. Opieka lekarzy wspaniała,apara tura również.Na miejscu nikt nam nie wykonuje kompleksowych badań bo byśmy musiały za nie zapłacić ,a w szpitalu w ramach NFZ. Mój lekarz stwierdził,ze tylko prawy płat tarczycy jest z guzkami a okazało się,że mam po obu stronach.To tyle co do pobytu i moich spostrzeżeń. Pozdrawiam
bania1
Adam wszystko jest dla ludzi nawet jod napewno bedzie dobrze trzymaj sie i daj znać jak ci poszło pozdrawiam serdecznie całe forum miłego dnia
adam
Mam nadczynność tarczycy,właśni e byłem u endokrynologa,14.04 biopsja a potem albo operacja albo radio-jod,pewnie to drugie.Naczytałem się różnych opinii,z tym radio-jodem to jak z Czarnobylem,efe kty uboczne zawsze jakieś będą,żyć jakoś trzeba.Podzielę się wrażeniami jak już będzie po.
bania1
Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH DUŻO RADOŚCI SŁONECZNEJ POGODY UŚMIECHU MIŁO SPĘDZONEGO CZASU W GRONIE NAJBLIŻSZYCH I BARDZO MOKREGO DYNGUSA
emi
Bania,dziekuje.Chcialam powiedziec, ze jutro biore sie za malowanie jajek.Wszystkim zycze WESOLYCH, ZDROWYCH ,CUDOWNYCH SWIAT WIELKANOCNYCH.
bania1
Witam ja wyznaję zasadę że lepiej dmuchać na zimne i wolę przesadzać niż później wyrzucać sobie że zrobiłam komuś krzywdę a takie zalecenia dostałam przed wyjściem ze szpitala oczywiście nie zmuszam do stosowania tych zasad każdy robi jak uważa Emi po 4-5 tygodniach jesteś już całkowicie bezpieczna i możesz normalnie żyć i wykonywać wszystkie czynności i spokojnie możesz pojechać pod namiot z synem pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów miłego dnia
emi
Bania, dziekuje za sugestie, moze i dzialania tego typu sa troszeczke przesadzone, ale lepiej dmuchac na zimne.Moze ktos wie jak duzo jodu zostaje worgannizmie i w slinie , oocie ,moczu po 4-5 tygodniach, kiedy mozna robic w domu juz absolutnie wszysko (ja juz robie i nie wiem , czy dobrze).Po jakim czasie mozna z dzieckiem jechac pod namiot.POZDROWIENIA.
kama
Bania, czy TY czasami nie przesadzasz z tym praniem po miesiącu, wietrzeniem, jedzeniem na tackach, wyrzucaniem materacy i pościeli???Ja też miałam podany jod i lekarze takich ostrych warunków nie stawiali
bania1
Emi wystarczy raz uprać odłożyć na miesiąc uprać drugi raz i można normalnie już używać rzeczy nie trzeba ich odkładać kolejny raz a osobnych naczyń ja używam 3 tygodnie i śpię na materacach które też odkładam i nikt więcej z nich nie korzysta a co do pogody to u nas jest zimno i prawie cały czas leje deszcz wieje tez dość silny wiatr mam nadzieję że na święta będzie ładniejsza pogoda bo jak tak dale będzie to chyba jakiegoś doła załapię Emi pozdrawiam serdecznie i dużo słonka a jak by co to pisz w miarę możliwości odpowiem :-)
emi
Zapomnialam .chcialam sie jeszcze dopytac o pranie .Czy to oznacza ze po miesiacu upralas .i ponownie odlozylas na miesiac, i ponownie upralas i dopiero wtedy mogly byc ulozone z innymi rzeczami.
emi
Dziekuje Ci za informacje na temat prania. Ja rowniez a moze niestety trzymalam te wszysstkie rzecz w lazience, mam nadzieje tylko, ze one jakos szczegolnie nie promieniowaly na otoczenie.Jesli zas chodzi o plastikowe naczynia to ja je uzywalam tylko przez pierwsze dni,Bania uwazasz, ze nalezy korzystac z nich dluzej.Duzo zdrowia i pozdrowienia. Podobno w Polsce jest dosc zimno.
bania1
mi powiedzieli że trzeba wyprać swoje rzeczy osobno odłożyć też osobno w jakieś pudełko kosz najlepiej na powitrzu jak jest taka możliwość a jak nie to w łazience naprzykład po miesiącu uprać jeszcze raz i można włożyć do szafy i używać normalnie a z tego co mi wiadomo mie trzeba jakoś specjalnie dezynfekować pokoju wystarczy normalnie posprzątać ja używam też naczyń jednorazowych więc nie mam z tym problemu a posciel biorę taka którą po wszystkim wyrzucam piorę tylko kołdrę i poduszki i chowam do następnego razu pozdrawiam
emi
Pozdrawiam wszystkich, ktorzy tu zagladaja.Bania ciesze sie, ze sie nie jest u Ciebie zle.Sluchajcie mam pytanie odnosnie prania,wiem ,ze nalezy prac oddzielnie swoje rzeczy, ale; czy wystarczr tylko raz, czy moze kilka pran,czy nastepne pranie moze juz byc wspolne z domownikami ,no i jak zdezynfekowac pokoj w ktorym przebywalamCZY JUZ CZUJECIE ATMOSFERE SWIAT. Pozdrowienia.
ewelina84
Hej wszystkim:-) chciałabym nawiązać kontakt z kimś, kto miał jodowanie we Wrocławiu.
Gośka
mój adres gosiex02@wp.plMam się zgłosić do szpitala Bródnowskie goNa jaki okres mam się rozstać z dzieckiem?
bania1
Gosiu napewno w szpitalu będziesz ok tygodnia jeżeli idzisz na duży jod napisz gdzie się wybierasz do którego szpitala a od dziecka napewno musisz się izolować najlepiej jak na ten okres załatwisz mu mieszkanie u kogoś bliskiego rodziny lub przyjaciół a jak byś chciała więcej informacji podaj adres do korespondencji napwno odpowiem w miarę możliwości na każde twoje pytanie pozdrawiam
Gośka
10 IV MAM MIEĆ PODANY JOD! Czy z tym wiąże się pobyt w szpitalu?Czy to prawda że przez 3 tyg.jest się w odizolowaniu a w szczególności od małych dzieci?Proszę o pomoc,od lekarza nic się niedowiedziłam! !!Jestem nie doinformowana w tej sprawie!!!POMOC Y!!!
bania1
U mnie po japońsku czyli jako tako raz lepiej raz źle ale nie poddaję się pogoda się popaprała i zrobiło się zimno nic to poodpoczywam dziś i jutro może będzie lepiej pozdrawiam Wszystkich i bardzo miłego dnia
emi
To prawda ,jest przepiekna wiosna, a u mnie to nawet i lato ,temperatura 30 stponi .Minal juz miesiac, jak wzielam J131,a wciaz sie zamartwiam , czy przypadkiem nie napromieniowala m mojego syna,Nie spedzalam z nim duzo czasu , ale jak wyjazdzal rano,i jak wracal po poludniu ze szkoly ,to wychodzilam na pare minut ze swego pokoju ,aby ,go zobaczyc,Jesli ktos moze mnie pocieszyc, to super.Bania mam nadzieje,ze u Ciebie jest wszystko ok.Pozdrawiam wszyskich.
bania1
Jak wiosna się zrobiła to wywiało wszystkich bo ostatnio jakoś nikt tu nie zagląda pozdrawiam mimo wszystko miłego dnia
ewelina84
Alu jak już będziesz po daj znać jak w tym szpitalu na Wiśniowej. Moja mama 63lata będzie tam właśnie skierowana na jodowanie
bania1
no i jak zwykle każdy lekarz mówi coś innego ja na wszelki wypadek zachowałabym kwarantannę żeby nie zrobić nic złego najbliższym pozdrawiam
emi
Jestem po radiojodzie w dawce 15mCi ,od lekarza dostalam instrukcje unikania mego syna przez 7 dni.Syn ma 12 lat.,natomiast jak rozmawialam z inna lekarka, to komletnie to zignorowala, i stwierdzila, ze dotyczy to tylko malych dzieci.Wiec dokladnie nie wiem jak to jest ,rowniez oto pytalam na forum.
emi
Bardzo duzo czytalam na temat radiojodu i okazuje sie ,ze czasami na rezultaty trzeba naprawde dlugo czekac.Jesli jednak czujesz,ze jest cos nie tak powinnas pojsc do lekarza.Rozwaz tez, czy nie jest to przypadkiem nerwica,ona moze dawac relne objawy roznych chorob.Wierze,ze wszystko bedzie dobrze.Pozdrowienia.
bania1
czyli masz to samo co ja mimo leczenia też tak sie czuję jak ty ta zmienność nastrojów i samopoczucia mnie dobija muślałam że tylko ja tak mam czy jestem przed jodem czy po samopoczucie zawsze marne wiem że to małe pocieszenie dla ciebie ale ta tarczyca a w zasadzie u mnie jej brak wykańcza mnie nerwowo i fizycznie Agusiu nie poddawaj się może w końcu będzie lepiej sama nie wiem co by tu ci doradzić pozdrawiam serdecznie i trzymaj się słonko
marna
ja o swojej nadczynności dowiedziałam się 8grudnia 2011r... podobno bradzo "przechodzonej"...(wszystkie objawy tłumaczyłam tym,że całe zycie byłam otyła i dlatego się męczę albo tym,że jestem nerwowa bo taka praca, styl życia itp)TSH < 0,005w lutym przeszło w TSH ponad norme czyli niby niedoczynność ale lekarze wyjasnili mi,że to "normalne wahania" przy leczeniu... mówię lekarze ponieważ odwiedzam standardowo lekarza rodzinnego (pierwszego kontaktu), endokrynologa "państwowo" o niezbyt dobrej opinii ale jedynym sensowym terminie pierwszej wizyty od skierowania oraz endokrynologa prywatnie o którym chodzą same "dobre słuchy"...no i tak...1) lekarz rodzinny od grudnia trzyma mnie na zwolnieniu twierdząc,że to konieczne z racji wahających się wyników... ja już sama nie wiem czy jest sens je kontynuować z racji tego,że będę na nim 6m-cy i co dalej? co jeśli pójdę na jod jesienią, w sensie czy wtedy zwolnienie będzie płatne?...2) lekarz endokrynolog "NFZ" zleciła mi biopsję guzka (wielkość niecałe 8mm) na samej podstawie TSH, ft4 troche powyżej normy i opisu USG (na jednym płacie tarczycy guzek ww, na drugim torbiel podobnego rozmiaru). nie robiła mi badań w kierunku G-B... nie wiem czy zdecydować się na biopsję? wyrosłam w przekonaniu,że "takie rzeczy rusza się w ostateczności"...3) lekarz endo, ordynator oddziału w Grudziądzu do którego chodzę prywatnie zlecił od razu cały komplet badań łącznie z anty-TPO (no wyszedł G-B) i patrzac na wszystko orzekł,ze najpierw trzeba wyrównać TSH,żeby tak nie skakało a potem, najprawdopodobn iej koło jesieni czeka mnie jod, tylko w zależności od wyników ustali się jaka dawka... nic nie mówił o biopsji guzka, stwierdził,że torbiel może sie wchłonąć pod wpływem leków...stwierdził,ze palpitacyjnie będzie kontrolował wielkość tarczycy, obecnie według USG trzykrotnie powiększonej, najwyżej w maju kolejne USG...i też nie wiem czy on z kolei nie stosuje terapii zbyt "zachowawczej"?co z kontaktami z 9-cio letnim synem po podaniu jodu?do tej pory raczej nie zaglądałam do netu w poszukiwaniu informacji. bałam sie po prostu własnie jakiegoś "straszenia" i złych rzeczy jakich dowiem się o tej chorobie...ale jednak teraz prosze o rzeczowe porady...ostatnio mam straszne samopoczucie. puchnie mi twarz, nonstop bym spała, nie mam wytrzeszczu oczu a wręcz bardzo opuchnięte powieki i worki pod oczami :/
AGULA
Mam wyniki badań i są w normie a ja zle się czuję, wszystko mnie boli,jestem słaba, myślałam że to jest spowodowane tarczycą ale chyba jest inne jakieś schorzenie we mnie, ja to mam pecha w życiu!!!!!
bania1
Emi przykro mi ale do końca się nie dopytałam ja mam dorosłe dzieci a w domu jestem całe dnie sama i tak sobie myślę że jak będziesz z synem przebywać w osobnym pomieszczeniu to wielkiej krzywdy mu nie zrobisz a moje wyniki niestety nie są dobre byłam na jodzie w marcu i w czerwcu jadę ponownie myślę że kiedyś będzie dobrze tylko trzeba trochę cierpliwości pozdrawiam serdecznie
emi
Dziekuje bardzo za odpowiedz.Ale mam jeszcze pytanie, czy to oznacza, ze kontakt moze byc na odleglosc 2 metrow z dzieckiem , czy dotyczy to tylko osob doroslych.A, chcialam jeszcze napisac, iz czytalam opinie osob, ktore przyjely jod ponad 20 lat temu.U czesci osob problem wrocil, ale u wiekszosci jest wszystko ok. Bania 1 , mam nadzieje ,ze Twoje wyniki sa w normie.
bania1
Unikanie kontaktu to znaczy że przez 3-4 tygodnie trzeba osobno spać oddzielnie spożywać posiłki mieć osobne talerze sztućce i należy przebywać w odległości ok 2 metrów od osoby zdrowej w pomieszczeniu gdzie jest możliwość uchylenia okna takie instrukcje dostałam od lekarza gdy wychodziłam do domu po dużym jodzie pozdrawiam
emi
czesc, jestem po terapi radiojodem w dawce 15 mCi, i mam pytanie, moze ktos wie ,czy mozna przebywac w jednym domu z 12 latkiem. od lekarza dostalam instrukcje - unikac kontaktu z dzieckiem. Ale co to oznacza . czy moze komus wyjasnil to lekarz. Pozdrowienia
bania1
Agusiu ja też mam dosyć nawet nie wiesz jak często ale postanowiłam że się nie dam tak łatwo niestety nie mamy łatwo te huśtawki potrafią dobić ale cierpliwości znam dziewczynę która jest ładnych parę lat po raku tarczycy i ma sie świetnie więc może i z nami tak będzie pozdrawiam i trzymaj się będzie dobrze
AGULA
poprostu już mam dość tej tarczycy:sad:
AGULA
dzis zrobiłam kontrolne badania w piątek mam zadzwonić i dowiedzieć się jakie są wyniki, ale myślę że poadłam w niedoczynnośc. Czy jest taka mozliwość żeby w dwa miesiące od dużej nadczynności przejść w niedoczynność???? ciągle chce mi się spać i jest mi zimno.
Olka
Witam serdecznie wszystkich tarczycowców/Opisze pokrótce moje perypetie z tarczycą.Moje kłopoty zaczęły sie gdy mialam 17 lat zaczelam sie zle czuc zmęczenie,kołat ania serca i rozne takie.Zaczelo sie od wola i niediczynnosci tarczycy uzupelnianej jdem i eutyroxem i tak przez kilka lat z odstepami w leczeniu.Zrobily sie guzki ktore byly sobie poprostu samopoczucie tez bywalo rozne od dobrego po zle zdazaly sie skoki cisnienia poty i inne przy normie w hormonach.Nawet kilka razy izba przyjec nic nie znalezli.po kilku latach wyszly przeciwciała zapalenia tarczycy typu Hashimoto .Przeciwciala G-B w normie.Gdy zachorowalam na raka jajnika w 2009r pzreszlam ciezką chemie oraz czeste tomografy mniej wiecej 1 raz co 3 miesiace tomografy byly z kontrastem jodowym co chyba wywolalo nadczynnosc tarczycy,pierws zy raz w zyciu,W tej chwili biore 3 razy dziennie po 10mg Metizolu FT4 2,30 Lekarka wspominała o zniszczeniu tarczycy jodem wymiary mojej tarczycy to :płat prawy 21x27x76mmpłat lewy 21x25x78mm objetosc 21mlczy to duża tarczyca??mam mieszane uczucia co do jodu radioCzy kotos z was ma klopoty z zasypianiem???od kilku lat mam dziwne samopoczucie podczas zasypiania-szybko zasypiam ale zaraz po zasnieciu czuje sie jakos dziwnie i wybudzam sie ze zlym samopoczuciem jakims lękiem czy cos ,ciezko mi to opisac i nie wiem z czym powiazać ,może ktos z was tak ma??Prosze o odpowiedz Ola
Agnieszka
Witam ja miałam nadczynność tarczycy G-B po 4 miesiącach leczenia dostałam skierowanie na leczenie radiojodem,dlat ego dostałam skierowanie po tak krótkim leczniu ponieważ nie szło utrzymać hormonów na dawce podtrzymującej miesiąć wyniki idealne jak przechodziłam na podtrzymująca to po 3 tygodniach była masakra najgorzej było z sercem bo wiadomo że G-B jest dość agresywny ,jod przyjełam w dawce 11mci 26 lipca czułam się dosć dobrze ,włosy hmm wypadały bite 2 tygodnie wypadło ich sporo moze około połowy dziś już odrastają mam mnóstwo krótkich kępków ,wyniki po miesiacu od przyjęcia jodu nadal nadczynnosc ,po dwóch miesiacach tsh 11,reszta ponizej normy ,po trzech tsh 100 reszta poniżej lekarz mówił ze to oznaka ze moja przysadka jest w bardzo dobrej kondycji i nie dopuszcza to siebie ze tarczyca jest nieczynna ;-) stąd tak wysokie tsh ,skutek niedoczynnosc biorę euthyrox w dawce 150 i czuję się bardzo dobrze ,moje zycie wróciło do normy ,polecam leczenie jodem nie ma co zwlekać nadczynność jest niebezpieczna nie warto niszczyć sobie przede wszystkim serca a za nim całej reszty,leczenie niedoczynnosci jest prostsze i samopoczucie jest dobre nie ma tej huśtawki jak przy nadczynnosci O ILE JEST DOBRY LEKARZ KTÓRY POTRAFI W SZYBKIM CZASIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIĄ DAWKĘ HORMONÓW ! jestem prawie 8 miesiecy po jodzie i nie żałuję choć na efekty trzeba poczekac ,ŻYCZĘ ZDROWIA
AGULA
waszystko w normie, wyniki ksiązkowe. W środę jadę do szpitala skontrolować hormony.
bania1
Agusia biegnij do lekarza i sprawdź poziom wapnia i potasu bo te dolegliwości mogą wiązać się z ich brakiem i koniecznie powiedz o tym że bolą cię oczy musi coś temu zaradzić bo inaczej ciągle będziesz się źle czuła życzę Tobie cierpliwości i lepszego samopoczucia pozdrawiam
AGULA
jeżeli masz ubezpieczenie to całkowite leczenie radjojodem jest bezpłatne. koszt ponosi NFZ
hmm
Samemu się płaci czy za wszystko płaci NFZ?Chciałabym wiedzieć na co się przygotować bo niewiele zarabiam...
ASIA
ja miałam jodowanie jodem 131 w Gliwicach,przez yłam to spokojnie ,miałam 15 dni L4 bo tyle wymaga kwarantanna ,miesiac po jodowaniu zrobiłam wyniki i mam w miare dobre odstawiła juz THYROSAN ,i za miesiac znów kontrola krwi ,tez tak jak ty miałam swedzenia skóry,wypad anie włosów i tycie ,myslę ze to teraz minie ,pozdrawiam i powodzenia
ala
Na 19.03.2012r mam wyznaczony termin na radio jod do Wrocławia do szpitala na ul.Wiśniową .Mają zastosować jod 131 na nadczynność,bo jest wole guzałkowate,które powoduje nadczynność.Mam 58 lat,pracuje zawodowo.Czytając powyższe komentarze to szczerze,że bardzo się boję ale mam nadzieje ,że przejdę to dobrze.Mój lekarz dał mi do wyboru jod albo zabieg chirurgiczny.Zdecydowałam się na jod bo uważam ,że jeżeli jod nie poskutkuje to wtedy dopiero zabieg.Leczę się od lipca 2011r przytyłam 9 kg,wypadają mi włosy,łamią się paznokcie,swędz i mnie skóra a w szczególności ręce do łokcia i powyżej.Jestem również po usunięciu woreczka zółciowego i dokucz mi zgaga,wątroba,a może to od tabletek na tarczycę.Czy ktoś z Państwa był we Wrocławiu w szpitalu.Powiedziano mi,że będę 4 dni w szpitalu,czy otrzymam zwolnienie lekarskie i ile dni ,myślałam,że dostanę najwyżej 5 dni od 19.03.2012r do 24.03.2012r i to wszystko.Piszecie też o izolacji od ludzi-dzieci.Bardzo proszę o poradę i opinie.Pozdrawiam
AGULA
Nie biorę już metizolu bo mi się skończył, badania robiłam w styczniu i była nadal nadczynność. Mam urlop od 12 marca to pojadę do szpitala skontrolować hormony, robiłam też morfologie i mocz i te badania są rewelacyjnie dobre - a samopoczucie kiepskie. Włosy mi przestały wypadac i co pozyteczne po tym jodzie to bardzo wygładziła mi się skóra, koleżanki pytaja jakiego używam kremu bo mam skórę delikatną jak niemowlak.
NN
albo zmniejszyć lub nie brać Metizolu, który wspomniałas ze zaczęłaś brać
NN
Agula - byc może juz jesteś w niedoczynności i stąd te nowe dolegliwości - jak odczucie że chce ci sie ciagle spać, odczucie zimna. To typowe objawy dla niedoczynnoci tarczycy. Robiłas ostatnio wyniki przy tym sampoczuciu? Jeżeli to niedoczynnośc to musisz brać hormony tarczycy (eutyrox, letrox).
AGULA
Wyniki odbiegają od normy, samopoczucie do d...., bola mnie oczy, chce mi sie spać.Najchętniej to bym nie wstawała z łóżka ale niestety trzeba pracować, wieczorami jak się położę mam dziwne drętwienie ciała.Zauważyłam też że jak czasami usypiam to mam dziwne drżenie całego ciała tak jakby było mi zimno. Jaa już naprawdę nie wiem na co jestem chora.PRZED JODEM BYŁO ŻLE A PO JODZIE TEŻ ŻLE. I CO DALEJ????
ASIA
czy była któraś z WAS w ciąży po jodowaniu??
bania1
Agusiu musisz udać się do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawno ści tam dadzą ci papiery do wypełnienie przez twojego lekarza i powiedzą co jeszcze musisz dostarczyć a potem wyznaczają termin komisji lekarskiej na którą musisz się zgłosić i czeka się dwa tygodnie na wydanie decyzii z tym że lekarz rodzinny ma miesiąc na wypełnienie wniosku więc trochę biegania jest ale jak się zaprzeć to da się załatwić i znowu trzeba mieć dużo cierpliwości pozdrawiam
Aga
ilez jeszcze musze sie meczyc,pracuje i bardzo mi to przeszkadza,wol alam chyba poprzednie rozwiazanie.Mialam pare lat temu grupe inwalidzka a teraz po jodowaniu jak to zalatwic?Pozdrawiam
bania1
Grupę inwalidzką dostałam nie tylko z powodu tarczycy ale i z powodu innych dolegliwości niestety pozdrawiam
asia
dzieki dzięki, własnie tej cierpliwosci troszku brak, własnie uciekam w prace by tyle nie rozmyslac ;-)
NN
Bania1 - grupę inwalidzką dostałaś z powodu tarczycy?
bania1
ja na odwodnienie biorę cały czas lek TIALORID ale czasami jeszcze zdarza mi się to trzęsienie i jakieś dziwne kołatanie nogi też odmawiają posłuszeństwa ale wiesz ja nie muszę narazie pracować dostałam pierwszą grupę inwalidzką i jestem cały czas w domu więc narazie zwolniłam obroty i odpoczywam i mimo dolegliwości staram się codziennie spacerować coś jednak robić trzeba Agusia musisz uzbroic się w dużą dawkę cierpliwości i myślę że pomalutku dojdziesz do siebie ta nasza dolegliwość jest jak ja to mówię strasznie upierdliwa a grunt to się nie poddawać powodzenia
asia
witaj, tez mam dretwienie i trzesawki rąk, strasznie to uciazliwe,zwłas zcza w pracy (wstyd) a jakie tabletki brałas na odwodnienie ? teraz juz łapki ci sie nie trzęsa ?
bania1
Też tak miałam z tym trzęsieniem i drętwieniem i jak poszłam do lekarza to okazało się że mam dużą anemię i zwiększył mi też dawkę wapnia witaminy D3 magnezu i potasu dostałam też leki na odwodnienie i trochę pomogło więc też powiedz swojemu lekarzowi coś musi zaradzić na twoje dolegliwości pozdrawiam cię i dużo zdrówka
Aga
Jestem 3,5miesiaca po jodowaniu,dosta lam duza dawke jodu-655 a norna to 800.na poczatku czulam sie jak nowo narodzona,lecz teraz czuje sie koszmarnie,bola mnie nogi,trzesa mi sie rece,kolatanie serca.Nie wiem co sie dzieje czuje sie jak mialabym 80lat.16.02 mam wizyte kontrolna dodam ze wyniki mam swietne.co sie dzieje?
asia
no ja 10 dni po jodowaniu nawet w miarę dobrze:-) troche skóra swedzi ,ale da się wytrzymac, włosy jak wypadały tak nadal wypadaja :sad:
bania1
Nic nie piszesz jak sie czujesz mam nadzieję że już jest lepiej pozdrawiam
bania1
pewnie że będzie lepiej ja z całego serducha ci tego życzę ja po jodzie dochodzę do siebie ok pół roku ale niektóre moje znajome nawet dłużej więc głowa do góry i myśl pozytywnie pozdrawiam
AGULA
Jestem 5 miesięcy po przyjeciu jodu i wyniki coraz gorsze TSH O,OO4 FT4 2,13(norma 0,89-1,76)FT3 6,91(norma 2,30-4,20) przed jodem miałam tylko tsh nie prawidłowe a teraz wszystkie wyniki odbiegają od normy. Pani doktór powiedziała że tak może być i czekamy dalej. Muszę brac METIZOL w czwartek byłam na badaniach i czekam na wyniki. Bolą mnie bardzo oczy ale mam nadzieję że będzie dobrze.
asia
TAK, wszystko sie zgadza z twoim opisem,a tak długo to trwało, bo mieli jakies szkolenie wczoraj, i nie miał kto nam JODU podac, i zamiast o 12 go dostac, to dopiero o 15 dostalismy:-)mam nadzieje ze bedzie okej, za tydzien kontrole mam :-)
Jaga
Mam nadzieję,że od maja nic się nie zmieniło i "mój opis" Ci się przydał....Jednak zdziwiłam się,bo 10 godzin to za długo.Teraz powinno być dobrze-tego Ci zyczę!!!
asia
JA juz po jodowaniu w Gliwicach, nawet nie tak strasznie było ,tylko duzo siedzenia az 10 godz. ,i teraz w domu 15 dni wolnego od pracy ;-)
magda
Hej, jak wygląda badanie kwalifikacyjne do leczenia radiojodem w Gliwicach??jak długo trwa?
asia
to moj meil joanna2402@wp.pl do dalszej korespondencji ;-) a jak L4 dają ile sie chce czy na parę dni tylko?
Jaga
Nie,nie biorę żadnych tabletek!!!Kobi eta,która była ze mną miała też 9mCi i "przeszła tą sama drogę"/wyszła z budynku ze mną/....!!!Jednak pamiętaj,że po przyjęciu jodu każdy organizm inaczej reaguje.Ja na razie mam szczęście....Życzę podobnego!!!Poz drawiam!!!
asia
dziekuje ci kochana , bardzo fajnie mi to opisałas :-) ja mma dawke jodu 9mCi , to pewnie procedury podobne do twoich bede miała ;-) i zadnych tabletów juz do teraz nie bierzesz ?? dzieki pozdrawiam Asia
Marzenna
Moje drogie jestem 11-lat po raku tarczycy w między czasie miałam maly jod,a przy przerzutach na śródpiersiu dostałam 6x duży jod, też się strasznie obawiałam i jeszcze ta SŁYNNA kwarantanna od dzieci-MASAKRA -tak wtedy myślałam,ale nie taki diabeł straszny -Kwarantanna wygląda tak że nie można dzieci brać na kolana ani przytulać,posił ki przygotowywać w rękawiczkach noi mieć oddzielne sztućce i naczynia oraz swoje rzeczy prać oddzielnie.Jeśli ktoś ma dobrą opiekę dla dzieci to zawsze może skorzystać z pomocy,teraz to wszystko wiem lecz w czasie mojego leczenia nie byłam taka mądra i eż wyjechałam na działkę aby nie narażać moich bliskich.Uszy do góry:-)
Jaga
Asiu-piszesz,że we wtorek....Ja byłam w maju w Gliwicach./Dawka 8mCi/..Najpierw o 8-mej rano/na czczo/ w rejestracji/na parterze/wypełniłam parę formularzy.Później na piętrze zrobiono mi EKG i pobrano krew.Wróciłam na parter.W pokojach 193 i 194 przyjmują lekarze.Poczekałam około 2 godzin.Po wizycie u przemiłego pana Doktora poproszono mnie do innego pokoju /też na parterze/i tam połknęłam tabletkę.Musiałam w tym pokoju "przesiedzieć" dwie godziny.Ze mną były cztery osoby.Około 15-tej mogliśmy wyjść....Wracałam taksówką do domu/80 km/.Po tygodniu zgłosiłam się znów w Instytucie /w rejestracji,o godz.11-tej/.Zrobiono mi scyntygrafię/w pokoju na parterze/i po 2 godzinach poproszono mnie do pokoju 193.Tam /również miła/ pani Doktor stwierdziła,że wszystko w porządku.Pojechałam do domu.Dwa tygodnie rozmawiałam z Mężem "przez próg" i nie wychodziłam z domu. Taka kwarantanna chyba nie jest potrzebna,ale nie przeszkadzało mi to.Po dwóch miesiącach zrobiłam badanie TSH.Wynik w normie.W sierpniu jeszcze raz byłam w Poradni endokrynologicz nej w Gliwicach-zrobiono mi USG tarczycy.Nadczynność /guzek/zniknęła.Od tej pory już trzy razy "badałam" TSH.Wszystko w porządku.Na razie nie biorę żadnych lekarstw.Nic złego się nie dzieje.Czuję się bardzo dobrze,nie tyję.Oczywiście,co 6 tygodni będę kontrolować TSH....To tyle....Pozdrawiam i.....nie bój się tak bardzo!!!!!!
asia
juz we wtorek ide na jodowanie ;( strach jest ...chciałam was zapytac po jodowaniu to lepiej brać LETROX czy EUTYROX i jakie maja skutki uboczne ? dziekuje Asia
basia2
jestem miesiac po otrzymaniu radiojodu, nic złego się nie dzieje , czuję sie dobrze , bad. ft4 norma , tsh jeczsze ponizej ale jestem dobrej myśli i nie żałuję ,że zdecydowałam się na jod . Nawet jezeli będe musiała brać eutyrox do końca zycia to myślę ze jest to mniej szkodliwe niż ciagłe huśtawki hormonow i nawroty nadczynnosci.
bania1
pewnie że strach jest ja mam raka tarczycy i tak sobie myślę że co ma być będzie i ja mogę tylko słuchać lekarzy i wierzyć że będzie dobrze ale na początku to nie byłam taka mądra jak teraz byłam poprostu przerażona i pomógł mi mój ulubiony P doktor więc nie należy się poddawać i zawsze trzeba dyć dobrej myśli pozdrawiam
asia
trzeba walczyć ...ale strach zawsze towarzyszy nam w chorobie ...
bania1
Zgadzam się że trzeba walczyć i się nie poddawać i zawsze trzeba być dobrej myśli a to jodowanie nie jest takie straszne da się przeżyć i jak mówi żartobliwie mój lekarz wszystko jest dla ludzi najważniejsze że jest taka możliwość pozdrawiam i myślcie pozytywnie a będzie dobrze
MB
witajcieprzyjęł am jod 7 listopada '11;po miesiący tsh wzrósł 100 razy -był w normie ;po dwóch nie wiem - zbadam w przyszłym tygodniumój guz ma 3cm - bardzo duzą wyjściowo nadczynnośćpo jodzie niewielkie osłabienie; wypadanie włosów - ale to podobno skutek chorej tarczycy a nie jodunic więcej się nie działoprosze się nie bać -ja przyjełam 20 jednostek nie wiem jakichsamo jod to nic tylko czy da efekt ;ja jeszcze nie wiemale skutków złych u siebie nie wiedzę ; w domu siedziałam 10 dni ;potem wyszłam z domu; malutkich dzieci unikałąm ok.3 tygodni - po dwóch normalnie poszłam do pracy ;po tygodniu pracowałam w domu -nic się niedziałowalczc ie ;nie panikujcie ;trzeba się ratowac :-):-)
bania1
W szpitalu zostają pacjencii tylko po dużej dawce jodu ci pacjencii którzy dostają znacznik to mogą odrazu iść do domu po scyntografii a jakie są skutki to naprawdę trudno pisać bo jak wcześniej mówiłam każdy człowiek reaguje inaczej i każdy organizm jest inny mnie bolał żołądek opuchłam cała na szyji i byłam bardzo zmęczona i ciągle spać mi się chciało i jeszcze nabawiłam sie anemii ale wszystko wraca po malutku do normy z tym że w marcu znowu muszę jechać na drugą dawkę jodu i znowu bedzie powtórka ze wszystkimi dolegliwościami
asia
WITAM, no mnie zapowiedzieli jeden dzien pobytu w gliwicach tylko ,wiec nie wiem jak to bedzie ,a jakie mieliscie skutki po jodowaniu?jaki nastrój,samopo czucie ?
Marianna
Nie wiem dlaczego pacjentów zostawia się w szpitalu po podaniu jodu.Ja miałam podany znacznik w poniedziałek.Nocleg u córki.We wtorek scyntygrafia , powrót do domu.W piątek Jod 131 powrót do domu własnym środkiem lokomocji.Tak jest w Olsztynie. Nic nie zostawiam, nie wyrzucam.Po jodzie właściwym zalecenia są inne i trzeba się do nich zastosować. Najgorsza kwarantanna i to przed świętami ale lekarz mówi że w medycynie nie ma świąt.Albo się pani chce leczyć albo nie.Pozdrawiam.
bania1
Asiu ja byłam na jodowaniu w warszawie i zapewniam cię że da się to wytrzymać a każdy człowiek reaguje inaczej i z tego co wiem to w gliwicach są większe obostrzenia niż w warszawie ja wszystko co ze sobą biorę na oddział to dostaję spowrotem nic ne muszę wyrzucać a z tego co mówiła moja koleżanka która była właśnie w gliwicach tam jak coś sie weźmie na oddział to trzeba to zostawić i wogóle rzeczy zostawia się w szatni ale może jeszcze ktoś się odezwie kto tam był pozdrawiam cię i trzymam kciuki żeby u ciebie było wszystko dobrze
asia
witam, mam jodowanie tarczycy 24 stycznia w gliwicach,przec hodził ktos to tam? jak sie czuliscie po jodowaniu?
bb
Andrzeju bardzo ważne jest ustawienie leków i wyciszenie tarczycy. Z tego co piszesz twoja tarczyca musi być bardzo aktywna. Jeżeli chodzi o dawkowanie leków hamujących to jest ono naprawdę bardzo różne i w zasadzie można książkę napisać na ten temat. Troszkę podałeś mało informacji. Nie napisałeś co jest powodem nadczynności w twoim przypadku, czy jest to G-B czy może guzki nadczynne. W każdym bądź razie leczysz się już rok a twoja tarczyca jest bardzo aktywna w związku z tym nie ma sensu truć się lekami i należy pomyśleć o bardziej radykalnym leczeniu i proszę nie brać sobie do serca komentarzy bo faktycznie można się wystraszyć. Przed podaniem jodu musisz mieć FT 4 i FT 3 w normie natomiast TSH poniżej normy jest to optymalny moment do podania jodu. Poza tym jod przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne, poza tym jeżeli przyczyną nadczynności są guzki nadczynne to specjaliści medecyny nuklearnej będą tak starali się dobrać dawkę jodu aby zniszczyć guzki i nie koniecznie całą tarczycę w związku z tym ogromna szansa że nie przejdziesz w niedoczynność a twoja tarczyca powróci do prawidłowej funkcji. Trochę inaczej rzecz się ma przy G-B bo jest to choroba autoimmunologic zna w której tarczyca jest antygenem dla przysadki mózgowej czyli mówiąc oględnie przysadka mózgowa rozpoznaje swoją tarczycę jako chorą i produkuje przeciwciała , które również może skierować do oczodołów i goleni - czasami tak się dzieje ale rzadko i w większości przypadków raczej dotyczy kobiet. Nie wpadaj w panikę przed podaniem jodu będziesz miał badania kwalifikacyjne scyntygrafię jodową , hormony, jeżeli są guzki to biopsję zrobią ci przeciwciała anty TPO i TRAB - wszystko trwa 3 dni. Tarczyca jest za przeproszeniem "upierdliwą" chorobą ale możliwą do wyleczenia trzeba tylko troszkę czasu ale jak wszystko się wynormuje to naprawdę jest ok. I jeszcze raz - nie bierz sobie do serca tego wszystkiego co ludzie piszą na forach. Życzę zdrowia
Andrzej
po przeczytaniu wszystkich komentarzy jestem w szoku. Mam 31 lat i od roku stwierdzonu u mnie nadczyność tarczycy. Mój lekarz prowadzący twierdzi iz najlepszym rozwiązaniem bedzie przyjecie jodu poniewaz przyjmuje teraz Tyrozol to mój wskaznik TSH po prostu sie szybko zmienia. Przy stosowaniu dawki dwa razy na dobe 10 mg spada , a po zastosowaniu 2 razy 2o mg strasznie sie zmieksza(ostatn io nawet do wartosci 24,5) Prosze o rade czy w moim przypadku jest koniecznośc jodowania czy może tylko zmiana lekarza bo mam wrażenie że ten obecny jest mało odpowiedzialny Z góry dziekuje i pozdrawiam
Marianna
Witam.Dwa dni temu miałam drugą dawkę jodu, lekarz przy pierwszej wizycie powiedział , że nie skończy się na jednej, tylko dwa lub trzy razy.Na poczekalni siedziała pani , która miała mieć jod po raz piąty {nie wiedziałam że tyle można}.Powiedziała że bardzo jej pomógł bo miała olbrzymie wole. Mnie na dodatek przyplątało się przeziębienie.Temp 38.5 st. Jeśli chodzi o leki lekarz mi dziś powiedział że mogę brać rutinoscorbin , wapno i ewentualnie pyralginę. W razie zaostrzenia objawów antybiotyk.Piszę dlatego że może ktoś ma wątpliwości a nigdzie w necie nie mogłam znależć tej informacji.Pozdrawiam
AGULA
Myślałam że tylko ja tak cierpię. Mam nadzieję że wyjdę z tej choroby do żyć mi sie już nie chce, naprawdę.
AGULA
agnieszka020768 @gmail.com
NN
AGULA masz te same problemy co ja miałam. U mnie na szczęście wszystko obecnie jest dobrze, ale ile i jak długą drogę przeszłam do wyzdrowienia z tą tarczyca to tylko ja wiem. Podaj mi maila to więcej napiszę
AGULA
Stwierdzono WOLE GUZOWATE NADCZYNNE,mysla łam że stanę na nogi po jodzie a tu nic z tego. Tak czułam, że cos jest nie tak bo znów problem z sercem i ból oczu, bardzo sie pocę, szybko męczę. Już mam szczerze dość tej tarczycy.
NN
AGULA - w twoim przypadku jod nie zadziałał, tzn nie zniszczył tarczycy i bedą ci za jakiś czas proponowali drugą dawkę jodu. A do tej pory niestety bedziesz musiała brać leki na naczynność tarczycy. A czy u Ciebie stwierdzono chorobę gravesa-basedowa?
AGULA
Pod koniec sierpnia przyjęłam jod, może było trochę lepiej. Jakis miesiąc temu znów zaczęłam się żle czuć. Dziś odebrałam wynik badania TSH i nawet sie nie zdziwiłam biorąc pod uwagę moje samopoczucie a mój wynik 0,005 taki sam jaki był przed podaniem radjojodu. I CO DALEJ???
Jarek z Wrocławia
O to jest pytanie.Zapewne zaliczam się do nielicznych wybrańców męskiej częsci populacji ,której natura zafundowała numer w rodzaju obdarzenia nadczynnoscą tarczycy.Dziwna choroba i to bez dwóch zdań zwłaszcza ,że u mnie objawy są zgoła odmienne od tych co winny wystąpić.Nie mam kołatania serca i łapy mi też nie latają.Fakt iż wszystko mnie denerwuje i nastroje mam lapidarnie odmienne.Zafundowałem też sobie dawkę jodu za namową lekarza i sam nie wiem co dalej będzie może zresztą za wczesnie /14dni/na smutki.Zapewne jest to ingerencja w organizm dosyc szokująca i nie bez powikłań bo zawsze takie są i należy o tym zawsze pamiętac.
rysia
leczę nadczynność od prawie 15 lat , po pierwszym leczeniu serce nawaliło i był blok 2 stopnia , Na przełomie lat 90 - 2000r. byłam dwukrotnie leczona metizolem był spokój aż 10 lat i nagle tsh poniżej 005 . zlecono mi badania i jest G_B proponują mi jodoterapię . Jestem optymistką i wiem ,że nic nie będzie mi po tym . tak wierzę w to bardzo silnie bo wiara jest najważniejsza. Miałam 38 lat gdy mi wszczepiano rozrusznik / taki dała efekt nadczynność/ i jestem aktywna zawodowo choć mam drugi. Leczenie zależy w 90 procentach od wiary, że będzie dobrze. Co mają powiedzieć inni leczeni chemiotrapją. Pozdrawiam i wierzę, że w nowym roku 2012 zostanę poddana jodowaniu i będzie dobrze . Wiara czyni cuda i potrafi przenosić góry
NN
M.JO - i tu się zgadzam z Tobą że gravesa nalezy trzymać w ryzach. Nalezy dbać aby poziom hormonów był w miarę normalny, to i przeciwciała (które są między innymi odpowiedzialne za oczy) będą w miarę niskie. Podczas kuracji jodem radioaktywnym na poczatku może wystąpić wyrzut hormonów i wtedy następuje duża nadczynność i wysoki poziom przeciwciał TRAB. Dobrze że nie bierzesz już metizolu który niestety ale potrafi poczynić wiele szkód w naszym organiźmie.
M.JO
Nie chwale dnia przed zachodem słońca. Pisze jedynie że po dwóch tygodniach czujemy się ok. Zdaję sobie również sprawę że przy G-B wszystko jest grą przeciwciał i hormonów i że problemy oczne mogą wystąpić na każdym etapie choroby, tym bardziej że lecząc się w pierwszym okresie metizolem kiedy nic nie wiedziałam o chorobie, łykałam sobie beztrosko tabletki, że TSH skoczyło na 60 i wtedy zaczęły się też problemy z lewym okiem, które dzięki Bogu ustąpiły po wyrównaniu hormonów i obecnie nic nie widać. Z punktu leczenia się przez 7 lat najważniejsza jest kontrola hormonów i trzymanie gravesa w ryzach oraz pozytywne myślenie bo inaczej można popaść w depresję. Mam nadzieję że u ciebie wszystko się wyrównało i ustąpiły problemy oczne. Życzę dużo zdrowia
AGULA
Nie byłam u lekarza bo dziecko chore i z pracy nie mogę się wyrwać.W zeszłą sobotę myślałam że już zejdę z tego świata dobrze że był ze mna mąż.Robiło mi się słabo i czułam jakby mnie ktoś oblewał zimną wodą KOSZMAR.Dziwne jest to że ja nie dostałam zadnych leków. We wtorek robię badanie bo znów zaczyna się problem z sercem i powieki mam opuchnięte. Byłam u okulisty i z oczami jest ( na szczęście) ok.
NN
Dodam jeszcze że u mnie w 7 miesięcy po jodzie nastąpił wytrzeszcz oczu i to pomimo brania encortonu przez 2 m-ce
NN
Nie chwal dnia przed zachodem słońca.2 tygodnie po jodzie to za mały okres aby stwierdzć że wszystko jest ok. Dopiero po ok. pół roku można powiedzieć że udało się bez powikłań zniszczyć tarczycę.
M.JO
Witam miałam podany jod razem z mężem 18 listopada. Ja w dawce 8 mCi mąż w dawce 770 mCi. Po dwóch tygodniach oboje czujemy się dobrze. Dodam że oboje chorujemy na G-B. Przed podaniem jodu oprócz badania jodochwytności oczywiście badania TSH, Ft4, Ft 3 przeciwciała przeciwko receptorowi TSH (ich wysokie miano świadczy o ryzyku wystąpienia wytrzeszczu) oraz przeciwciała anty TPO - ich wysokie miano świadczy o tym że prawdopodobnie w 100 % popadnie sie w niedoczynność. W naszym przypadku przeciwciał anty TPO wyszły bardzo wysokie w sumie to nawet nie wiadomo jakie bo na 3000 kończył się wskaźnik. Jeżeli chodzi o przeciwciał przeciwko receptorowi TSH to wyszły o dziwo w normie jednak mimo wszystko uparliśmy się i poprosiliśmy o sterydy ECONTRON osłonowo na oczy, które endykrynolog ostatecznie zgodził się zapisać. Mamy je brać przez 4 tygodnie. Tak czy inaczej doszłam do wniosku że wolimy zapobiegać niż leczyć skutki wytrzeszczu co jest bardzo trudne i kończy się końskimi dawkami sterydów. Na dzień dzisiejszy nie czujemy żadnych skutków ubocznych ani jodowania ani sterydów. Mam nadzieję że wszystko będzie dobrze i wróci do normy bo z chorobą zmagamy się od 7 lat. Na koniec powiem taki banał że trzeba trafić na dobrego lekarza najlepiej młodego bo oni jednak nie traktują wszystkich jednym schematem i skonsultować to oczywiście z jeszcze kimś innym. Ja jak zaczynałam swoje leczenie to pewna pani doktor która co więcej robiła habilitację powiedziała mi że w moim przypadku jod jest wykluczony uzasadniając to tym że po jodzie spuchnie mi tarczyca i się uduszę. Wystraszyła mnie na tyle skutecznie że przez 7 lat łykałam metizol. Jak sę okazało ona po prostu wszystkich kierowała pod nóż młody czy stary bez znaczenia. Moja obecna Pani endokrynolog stwierdziła że wycina się dla trupa i po tym wszystkim przyznaję jej zdecydowanie rację. Bo należny zdać sobie sprawę że w pewnym sensie między operacją a jodem można postawić znak równości. W jednym i drugim przypadku założenie jest to samo - czyli zniszczyć tarczycę i to wszystko. Także nie ma co panikować a skutki uboczne wiadomo mogą wystąpić i tu i tu. PODZIĘKOWANIA DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ W LUBLINIE :-)WSPANIALI LEKARZE
Magda
encorton zmniejszam zgodnie z zaleceniem mojej endo,poza tym, caly czas mam na ciele cos w rodzaju uczulenia,jakie s takie zaczerwienione na obrzezach ,wypukle strasznie swedzace placki,moja endo nawet nie raczyla powiedziec co to jest, i jak z tym walczyc. Dziekuje, i pozdrawiam ,moze jakos przezyje,jak sie nie zadrapie na smierc,i nie peknie mi skora z tych obrzekow..
basik2
Magda- te twoje opuchlizny związane są z odstawianiem sterydów (encortonu) . Po prostu musisz schodzić z leków o niewielką dawkę. To napewno ustąpi.
Magda
Witam ,dlaczego zadna z was nie pisze ,o ubocznych skutkach jodowania ,jestem 8 tygodni po jodowaniu, po 2 wizycie w centrum ,i od tygodnia zmniejszam dawke ENCORTONU. Zaczelam puchnac szczegolnie na twarzy ,opuchlizna jest potworna, az czuje jak mam napieta cere na twarzy,wygladam jak gdybym przytyla ze 30 kg.Czy to ustapi? nastepna wizyta za 2tygodnie,biore jeszcze kalipos ,i nic wiecej.Poradzcie cos.
basik2
AGULA - byłas u lekarza? I co ci stwierdził? Ja po pierwszej dawce jodu też falatnie się czułam, poprawę widziałam dopiero za pół roku
Marianna
Witam wszystkich napromieniowany ch.:-)).Jesem po pierwszym jodzie podanym w czerwcu.Za dwa tygodnie mam mieć następną dawkę bo po pierwszej kontroli miałam za wysokie FT4 i po następnej też mimo zażywania Metizolu.Podobno wychodowałam za dużą tarczycę i na jednej dawce się nie kończy. Po jodzie nie było tak jak opisywały przedmówczynie , a bardzo mnie te komentarze przeraziły.owszem były słabości trudności w oddychaniu czyli u mnie jak przedtem. najbardziej uciążliwa jest kwarantanna.Po podaniu znacznika do scyntygrafii odłegłość od innej osoby 1 m.powiem tak : po podaniu jodu przez pierwszy tydzień 3m, przez drugi tydzień 2m przez trzeci tydzień 1 m.Resztę dostaje się w pouczeniach od lekarza , które pacjent musi podpisać.Pozdrawiam cieplutko.Nie ma się czego bać, grunt żeby pomogło.
Bania 1
słonko nie poddawaj się potrzeba trochę czasu żeby organizm doszedł do siebie ja jestem po dużym jodzie jeden dostałam w maju a następny dostanę w grudniu i uwierz mi trzeba ok roku żeby dojść do normy a ludzie którzy chorują na tarczycę muszą być cierpliwi powodzenia i trzymam kciuki żeby z tobą było co dzień lepiej pozdrawiam
AGULA
SERCE TROCHĘ KOŁACZE, CHCE MI SIĘ SPAĆ, DUŻO OSÓB MÓWI ŻE SCHUDŁAM, I CZUJĘ ŻE MAM OPUCHNIĘTE POWIEKI, OCZY BOLĄ I ŁZAWIĄ, ŻLE SIĘ CZUŁAM PRZED JODEM (NADCZYNNOŚC) ŻLE SIĘ CZUJĘ PO JODZIE. CHYBA JEST ZE MNĄ COŚ NIE TAK, A MOŻE JESTEM CHORA NA JAKĄŚ INNĄ CHOROBĘ, MAM 43 LATA A SĄSIADKI KTÓRE MAJĄ PO 80 LAT PRZEŚCIGAJĄ MNIE NA SCHODACH. POWIEM WAM SZCZERZE ZA MAM JUŻ DOŚĆ WALKI Z TĄ CHOLERNĄ TARCZYCĄ.
bulik
ja samego badania się nie boję, tylko te rożne historie po podaniu jodu... A po badaniu jak długo trzeba się UKRYWAĆ przed osobnikami ludzkimi?
Bania 1
jak masz małe dziecko to niestety będziesz musiał na tydzień lub w najgorszym razie na dwa tygodnie rozstać się z dzieckiem ja miałam scyntografię po dużej dawce jodu i musiałam unikać ludzi ok 3 tygodnie a sama scyntografia to przeciesz nic nie boli dostajesz małą dawkę jodu i po jakimś czasie kładziesz się pod aparat który wykonuje badanie i to wszystko nie ma więc czego się obawiać
bulik
Wszystkie wpisy są od Kobiet a ja jestem facetem i mam ten sam problem. W czwartek jadę na scyntografię i już mam pietra. Mam małe dziecko, napiszcie coś o reżimie domowym. Będę wdzięczny. Z góry Dziękuję.
Bania 1
Moniu ja leczę się w Szczecinie w wojskowej przychodni u Pana doktora Katronia i uważam że to dobry i bardzo sympatyczny lekarz i przemiły człowiek i nie martw się na zapas a biopsja to badanie które prawie nic nie boli mnie bolało tylko ukłócie igłą i nic więcej trzymaj się i myśl pozytywnie a będzie dobrze
Małgorzata
lekarze mówią że mam nie dojrzałą tarczyce i operacja w moim przypadku nie wchodzi w grę ja bardzo chciałam ją usunąć ale żaden lekarz nie podejmie się tego przy takich wynikach
basik2
Małgorzato - a nie lepiej usunąć tarczycę operacyjnie?Póxniej bierze sie tylko hormony i powinno być znacznie lepiej
Małgorzata
nie mogę nic jeść nie śpię mam nadciśnienie łuszczy mi się skóra pękają mi żyły bolą mnie oczy słabo widzę moge tak pisać i pisać mam dopiero 33 lat a czuje się jak 90 letnia staruszka i nie mam pojęcia co mam dalej robić proszę pomóżcie
Małgorzata
WYNIKI MAM FATALNE SIADŁA MI WĄTROBA TRZUSTKA POSZŁY MI ZĘBY WYPADŁY WŁOSY SZYBKO SIĘ MĘCZĘ JESTEM BARDZO NERWOWA I MOGŁA BYM TAK JESZCZE WYMIENIAĆ BEZ KOŃCA
AGULA
Pod jakim wzgledem jest gorzej? Złe wyniki badań czy gorsze samopoczucie? jakie masz objawy?
Małgorzata
ja leczę się na tarczyce już 18 lat wzięłam już8 dawek jodu i zamiast jakiej kolwiek poprawy jest coraz gorzej.Lekarze odsyłają mnie od jednego do drugiego i nie mają pojęcia jak leczyć tą chorobę.Ni ufam lekarzom bo byłam już u 8 różnych i każdy mówi co innego na temat mojego leczenia.Co mam zrobić prosze doradżcie
AGULA
KAROLINKO ja dostałam jod pod koniec sierpnia tego roku i kazdy organizm reaguje inaczej. Jedni czuja się rewelacyjnie, inni wymiotuja wypadaja im włosy itd. Nikt ci nie odpowie jak będzie się czuła twoja koleżanka,mnie nawet lekarz nie mógł obiecac że będzie lepiej. Podejmujesz sama ryzyko decydując się na jod. Ja pierwszy miesiąc po przyjęciu jodu czułam się świetnie a teraz jest coraz gorzej, wróciły problemy z sercem i ból łzawienie oczu.
Karolina
dzikuje za odp, nieznajoma kolezanko ale jak nie rozumiesz to a hce tu konkretnej odpowiedzi stara prukfo a wiec zejdz mi z drogi i pozwóll sie innym wysłowic FOKO !!:D
Marta E
nie bój się może to przeżyjemy :-)
Karolina ..... :
cześc nazywam sie karolina :-) moja kolezanka ma nadczynnosc tarczycy i bardzo się o nią martwię . niedługo ma mieć leczenie jodem . czy myslicie ze to dobra metoda? co mozna zrobic by pomoc udziom z nadczynnoscią?:P z góey dziekuje za pomoc :-)
KAROLINA :
hej wszystkim tym roku maja leczyc mnie wlasnie] odem troche sie boje czy mam czego? jesli ktos juz to przeszeł proszę o pomoc :-)
jagoda4114
5 lat temu otrzymałam jod po nim czuję się świetnie żadnych zmian ubocznych włosy mi nie wypadają i nic mnie nie boli nie biorę żadnych leków przed jodem trzęsły mi się ręce i głowa ,strasznie się pociłam,byłam nerwowa,bolało gardło a teraz wszystko jest ok.nie ma się czego bać namawiam do jodu.:-):-):-)
basia3
basik2 dziekuję za radę, zmieniłam lekarza ,ten oczywiscie uważa tak jak ty napisałaś ,że osłona sterydowa jest konieczna ,mam nadzieję że wszystko pójdzie dobrze
maryla
Nie martw sie guzy tarczycy wsród wszystkich guzów sa najmniej niebezpieczne, moja kolezanka jest po wycieciu całej tarczycy z powodu guza ,na poczatku była przerażona , teraz po roku ma niedoczynośc ,guz po badaniu okazał sie niezbyt grozny, bierze hormony ,i jest ok,wspieramy sie w naszych lękach ,pozdrawiam duzo zdrówka zycze
Monia
Witam wszystkie panie po przeczytaniu wszystkich postow jestem troszke zdezorientowana i zaczelam sie troszke bac :sad: 25 pazdziernika stracilam przytomnosc calkowicie odlecialam poszlam do lekarza zrobil mi USG tarczycy okazalo sie ze mam powiekszony prawy plat tarczycy i skierowal mnie do onyk.wiec udalam sie i to co mi powiedzial ze mam ogromnego guza :sad: na prawym i male na lewym lekarz pierwszego kon.u ktorego tez bylam prywatnie nie powiedzial mi tego zyczyl tylko powodzenia gdy wychodzilam z gabinetu :cry: Mam juz skierowanie do szpitala na 21,11 na badanie biopsi nie wiem co mnie czeka i jestem przerazona :sad: staram sie byc dobrej mysli :-)zycze wszystkim zdrowka :-) mam jeszcze amlo pytanko jesli kturac z was drogie pnie leczyl sie w szczecinie w szpitalu wojskowym bardzo prosze o napisanie swoich doswiadczen ;-) dziekuje
basik2
AGULa - nie czekaj do stycznia na wizytę, idź teraz. Prawdopodobnie masz dużą nadczynność lub niedoczynność. Wprowadzenie leków powinno uspokoić twój stan. Napisz jak po wizycie w szpitalu.
AGULA
Bardzo dziękuję za odpowiedż, bardzo się męczę z tymi dolegliwościami . Tak się cieszyłam, że po jodzie wszystko wróci do normy a jest wręcz przeciwnie. Jod miałam podany 28 sierpnia w połowie pażdziernika byłam na badaniach i pani doktór powiedziała że nie jest żle, następną wizytę mam wyznaczoną na koniec stycznia, ale chyba wybiorę się do szpitala w przyszłym tygodniu.NIE DOSTAŁAM ŻADNYCH LEKÓW, czasami już mam dośc własnego życia bo ta choroba to koszmar. Faktycznie kazy uważa że choroba tarczycy to jak katar, a naprawdę jest bardzo uciążliwa i ciagnie się latami. A ILE JESZCE???????
maryla
po 4 miesiacach po radiojodzie zaczełam sie zel czuc , szybki tetno i wszystkie koszmary Gb zrobiłam badanie krwi ( wyzła ogromna nadczynnosc ) zanaczam , ze pierwotnie po zabiegu była niedoczynnośc, zadzwoniłam do lekarza , od razu mnie przyjąl stwierdził, ze to pojodowe zapalenie, odstawił hormony i dał tyrosol, po miesiacu mam głeboka niedoczynnosc ( tez koszmar) i daja mi znów hormony i czekamy, oprócz tego zaczely sie problemy z oczami, których do tej pory nie było ( jod w osłonie sterydowej).Konkluzja, kazdy nie zorientowany ggdy sie mówi o chorobie tarczycy i jej objawach traktuje opowiesci jako jakie anaberie hormonalne ,lekarz domowy skomentował, ' iz zapewne jest to dokuczliwe", tylko dlaczego ta dokuczliwoc zawsze powodujeu mnie takie stany, ze mysle iz to moje ostatnie chwile, zauwazyłam, ze wieksze zrozumienie jest dla człowieka skacowanego , no cóz, moze kiedys,pozdrawi am
AGULA
Jestem po radjojodzie 2 miesiące i dwa tygodnie. Pierwsze dni po podaniu rdjojodu czułam się rewelacyjnie, miałam kontrolę w szpitału i pani endokrynolog powiedziała że wyniki są w miarę dobre i nie potrzeba narazie leków. A ja czuję się coraz gorzej, żle sypiam, serce raz bije a potem mam wrażenie że przestaje pracować, jestem słaba, oblewam się zimnym potem, KOSZMAR i co mam robić dalej? czy to moje złe samopoczucie kiedyś minie? proszę o odp.
basik2
Basiu- na twoim miejscu domagałabym sie osłony sterydowej. Ja przed jodem tez nie miałam problemów z oczami, jedynie mnie czasami bolały, a mimo to osłone sterydową dostałam. I chyba dzięki niej nie dostałam dużego wytrzeszczu, skończyło się na lekkim wytrzeszczu który i tak bardzo mi dokuczył
basia 3
Po 2 latach leczenia G-B bez efektu Tsh nadal 0,036 poszłam do zakładu medycyny nuklearnej w krakowie na koperika , wyznaczono mi termin , ale nie zlecono bad. scyntygrafi tylko dawkę ustalono tak ot bez jodochwytnosci , pani doktor powiedziala ze przy G-B jest to niepotrzebne ponieważ jodochwytność i tak jest typowa dla tej choroby , osłony sterydowej tez nie dostanę bo jak twierdza nie mam żadnych problemów z oczami . Osobiście obawiam się bardzo nie wiem czy mogę im zaufać . Czy to normalne.?
basik2
Kasiu - wejdź na stronę http://f.kafeteria.pl/temat.php?id_p=3644545&start=90 i tam dziewczyny opisują swoje choroby związane z oczami i chorobą graves-basedow
maryla
endokrynolg dr Babińska od p.Sworczaka
Magda
Endokrynolog - Krzysztof Sworczak, okulista Paweł Lipowski.
Katarzyna
Szukam dobrego endokrynologa i okulisty z Gdańska leczę się na nadczynność od 2009 w 2010 doszły problemy z oczami Jestem po 15 pulsach sterydów i po radioterapii Wyniki nadal złe a o oczach nie wspomnę :sad:
Iwona
Witam, zachorowałam w 1999r w 2000r byłam leczona jodem radioaktywnym, nie działo się nic z objawów jakie niektórzy z Was opisują. Teraz mam 31 lat i poza kontrolnymi badaniami i wizytami u endokrynologa nic nie utrudnia mi normalnego życia. Przyjmuję euthyrox . Jak widać każdy przypadek jest inny . Pozdrawiam :-)
Asia
Miałam jod podany w Opolu w maju w dawce 638MBq niewiem czy to dużo czy mało, pierwszy tydzień spoko ale potem kłopoty z przełykaniem, uczucie duszenia w gardle. Potworne zmęczenie, w sierpniu nastąpił przełom myślałam że umre potworny ból głowy trwający trzy tygonie(ma początku myslałam że to migrena bo na nią cierpie), wysokie ciśnienie170/130 zawsze miałam 110/80, po podaniu leków na ciśnienie się uspokoiło. Po wizycie u endo okazałosię że to był objaw zmiany z nadczynności w niedoczynność. Teraz jest już lepiej ale włosy wypadają garściami, aż boję sie wziąść grzebień do ręki, zastanawiam się czy nie iść z tym do dermatologa bo szmpon przeciw wypadaniu włosów nie pomaga.Pozdrawiam.
Diva
A ja miałam dwa razy jod podawany i nic nie zadziałało więc sobie dałam spokój. Po pierwszej dawce czułam się zwyczajnie normalnie, żadnych kłopotliwych dolegliwości. Po niecałym roku kolejna dawka i szok: wzrost cisnienia krwi, obrzeknięte i bolące powieki ( normalnie rozsadzało mi oczy), ucisk na szyi, rozdrażnienie, ogólny dyskomfort i fatalne samopoczucie. Też nie pomogło więc dostałam skierowanie na trzecią dawkę, ale nie skorzystałam. Hmmm a obecnie mogę opisać co się ze mną dzieje, jako wynik działania chorej tarczycy: wyniszczony organizm, nerwica, wieczne rozdraznienie, wstręt do wysiłku intelektualnego ( jestem pracownikiem naukowym ), osłabienie, wiecznie jestem głodna, jem i ciągle jestem głodna więc znalazłam sposób żeby zapchac swój żąłądek czyms co się ciężko trawi no bo ilez mozna jeść, senność, trudności w koncentracji...ehhh mogłabym wymieniać bez końca. Najciekawsze w tym wszystkim jest to że 3 razy robiłam badania hormonalne i wyszło że są w normie :o a ja się czuję okropnie. Przez to że na papierze mam napisane norma nie mogę dostac się do żadnego lekarza, no bo lekarze są dla chorych a nie dla zdrowych. No i co teraz? A i jeszcze jedno, żyję w nieustannym stresie bo tego wymaga moja praca. Mam 28 lat i czuję się jak schorowana starowinka, która przeżyła woje, głod, zarazy i ma prawo do wyczerpania...pozdrawiam wszystkich z G-B
Maria
Czy któraś z Pań /Panów/ mogłabyby podać namiary na endokrynologa, który zajmuje się rzetelnie pacjentem?
gabriela
Rok temu byłam leczona jodem radioaktywnym w Łodzi. Fakt, nadczynnośc minęła, ale zaczęły sie inne problemy w postaci łysienia, wytrzeszczu oczu, podwójnego widzenia, bóli stawów, oraz osteoporozy w wyniku zażywania dużych dawek sterydów podczas kuracji jodem.
AJA
Marylko,dzieki za odpowiedz,troch ę mnie pocieszyłaś że nie jestem z bólem sama,życzę zdrówka;-)
mARYLA
Aja , nie martw sie u mnie tez tak było , ból byl do klatki i uszu ,pomagaja lody ( na chwile), ja po 3 miesiacach jeszcze mam uczucie ucisku,lekarz mowi , ze tkanka jest zapalna jeszcze sie trawi jodem radioaktywnym, troche mi tarczycy zdechło a reszta jeszcze walczy i tak wazne sa wyników hormonoów
mARYLA
WITAJCIE ,JESTEM 3 MIESIACE PO MAKS JOD 131 BYŁA NIEDOCZNNOŚC PO MIESIACU tsh 7,78 PO 2 MIESIACU I EUTOROXIE BYŁO OK BO TSH 0,8 FT4 14 A TERAZ PO NASTEPNYM MIESIĄCU NADCZYNOŚC TSH 0,005 FT4 35,0 ,MARTWIE SIE ,BO MAM TERAZ ODSTAWIC EUTYROX I CZEKAC 2 TYGODNIE A POTEM LECZENIE ALE NIE WIADOMO CZY NADCZ CZY NIEDO TO SIE OKAZE,cZY KTOS MIAŁ TAKIE ZAMIESZNIE PO JODZIE I CZY TO OZNACZA DRUGI JOD :cry:
AJA
Witam, jestem 14 dni po radiojodzie-131 w dawce 5 mCi( tzw. małej dawce). W dniu podania jodu czułam się świetnie.Po ok. 19 dniach zaczynają się problemy tego typu ze mam bardzo opuchnięta tarczyce i nie mogę przełykać -straszny ból aż do klatki piersiowej,nie mogę nic jeść bo jak przełykam to z bólem,nie wiem co mam robić czy ktoś miał takie objawy.Lekarz powiedział mi ze są takie objawy.Bardzo proszę o rade!!!!
Grażyna
.....4 miesiące po jodzie-8 mCi......Nic złego się nie dzieje!!!!!!!!! !!!!
Xena
...i już objawy, którymi się martwiłam zniknęły. Hormony wróciły do normy, czuje się nadal dobrze i włosy przestały wypadać.
zosia
3 lata temu miałam podany radiojod. Niestety, mi nie pomógł, po jodzie włosy zaczęły bardzo wypadać, dostałam lekkiego wytrzeszczu oczu, hormony mi dużo ponad norme podskoczyły (wieksza nadczynność), długo bolały mnie mięśnie nóg . W styczniu tego roku poddałam sie operacji wycięcia tarczycy i wreszcie czuje sie dobrze.
Jola
Witam, jestem 4 dzień po radiojodzie-131 w dawce 5 mCi( tzw. małej dawce). W dniu podania jodu zrobiono mi EKG, TSH, FT4 oraz ogólne badanie krwi.Po ok. 3 godz. wizyta z lekarzem, rozmowa na temat wyników( moje były w normie) i podania jodu oraz jego skutkach. Pani doktor poinformowała mnie także o wyjściu tego samego dnia( w szpitalu pozostają pacjęci, których wyniki nie są najlepsze) z tym że po podaniu jodu musiałam odczekać godzinkę na pomiar jodochwytności i po tyg. mam ponowny pomiar, scyntografię i wizytę u Pani doktor. Mogę powiedzieć że na dzień dzisiejszy czuję sie dobrze,w drugiej dobie bolał mnie żołądek a teraz jestem trochę senna:-). Dziecko(9 lat) zamieszkało na 2 tyg. u babci, z mężem śpię w osobnych pokojach:sad: i staram się nie przygotowyyać jedzenie dla niego. Narazie da się wytrzymać:-) i mogę powiedzieć że jest ok. Życzę wszystkim powodzenia i nie ma co się "na zapas" martwić! Pozdrawiam
Barbara
Moja córka ma 17 l.leczona była w prokocumiu z powodu GB,teraz ma nawrót po półrku bez leków.Mamy dostać skierowanie na radiojod i teraz nie wiem czy wybrac Kraków na kopernika czy Gliwice ,Gliwice sa podobno b.dobrym ośrodkiem ale nie znam tam żadnego lek.może ktoś z was mi podpowie.
zofia
:Jestem po radiojodzie już 11 lat.Leczyłam się z nadczynności od 1986 r.Przeszłam 2 operacje i,niestety ,groziła mi trzecia.Dlatego zgodziłam się na radiojod.Czuję się b. dobrze,ale cały czas jestem pod opieką endokrynologa i ciągle zażywam euthyrox 75-1 tabl dziennie.badania robię 1x w roku.Jest OK!Dziękuję p.dr. z Mysłowic i pani dr z Katowic.-*
Xena
W pamięć wryły Ci się tylko te najgorsze komentarze. 90% pacjentów po jodowaniu czuje się dobrze. Sam jod NIC złego w organizmie nie robi. Jedyne na co będziesz musiała uważać to na seks (do 2 lat nie powinnaś zajść w ciążę) ;-) Dolegliwości jakie mogą (mogą, nie muszą) się pojawić po jodzie - takie jak nadmierne wypadanie włosów, przytycie, senne samopoczucie - wynikają z przejścia w niedoczynność (sam jod tego nie czyni). Jeśli masz dobrego endokrynologa, to ustawi Ci dawkę sztucznego hormonu (euthyroks, letrox etc), która będzie "protezą dla tarczycy". Dobranie odpowiedniej dawki zwykle trwa rok. Przez ten rok mogą Ci doskwierać nieprzyjemności związane z niedoczynnością . Po roku będziesz się czuć dobrze i będziesz dziękować fizykom, że wynaleźli jod 131 :-)
Renia
Dzisiaj dostałam skierowanie na leczenie jodem-131 Mam tarczycę od 20 lat tzw.guzki,kilka razy miałam robioną biopsję i wychodzi tylko płyn ,wyniki TSH mam dobre 0,451 nie biorę żadnych tabletek od lat.Po przeczytaniu waszych opinii o skutkach po podaniu tego leku jestem śmiertelnie przerażona.Miesiąc temu miałam zrobione badanie scyntygraficzne tarczycy J-131 I już teraz po takiej małej dawce bolą mnie łokcie kolana, teraz już wiem od czego, a co będzie później.Proszę niech mi to ktoś dokładnie wytłumaczy
lucy
Do Kaloliny tabletka jest wielkości czerwonego nurofenu :-) poradzisz sobie :-) 1,5 roku leczyłam się GB i zdecydowałam się na jod. 22.08 dostałam dawkę 13 mCI (podobno niedużo) na razie czuję się świetnie, chyba więcej strachu było przed. Mam tylko nadzieję, że nic się nie pogorszy, ale mam też świadomość, że hormony jeszcze podobno przez ok.0,5 roku będą się "układały" Przed podaniem TSH 0,005 (norma 0,27-4,20) Ft4 20,17 (norma 12-22)
Xena
Po 6 miesiącach powinny być już wiarygodne wyniki, więc pewnie będzie Cie czekać druga dawka jodu. Ale kto wie, może u Ciebie "drgnie" trochę później? Ja jestem po 5 miesiącach od jodu, mam niedoczynność, biorę Euthyroks, czuje się świetnie. Jedyne co mi doskwiera to okropne wypadanie włosów. Ale podobno to normalne i jak się tarczyca ustabilizuje i dobierze się idealną dawką to minie. A Wam? Jak długo wypadały włosy po przejściu w niedoczynność?
ag
Jestem po jodowaniu 6 miesięcy. Martwi mnie jednak brak wzrostu TSH - ani drgnęło - dalej poniżej normy 0,01 Zadowalające są tylko ft3 i ft4. Czy ktoś miał podobną sytuację?
marianna
Witam wszystkich napromieniowany ch:-).Ja również miałam mieszane uczucia co do tej terapii.Ja miałam kapsułkę 10 czerwca.oczywiście trzy dni wcześniej znacznik też do połknięcia.Kapsułka nie jest duża w dodatku gładka łatwa do połknięcia, popija się ją wodą ,nie ma problemu. Tak miałam w Olsztynie.Miałam niewielkie osłabienie no i troszkę pobolewała szyja,Nic poza tym.Najbardziej dokucza kwarantanna jeśli chodzi o małe dzieci trzeba pamiętać i stosować się do innych zaleceń, które się dostaje od lekarza.Jeśli chodzi o bieliznę osobistą (majteczki) można kupić w aptece jednorazowe takie jak kobiety po porodzie stosują i nie trzeba oddzielnie magazynować a póżniej prać osobno , tylko po prostu wyrzucić.Pozdrawiam .
karolina
Witam wszystkich!po przeczytaniu wszystkich komentarzy mam mieszane uczucia. Od tygodnia wykryto u mnie nadczynność tarczycy (chorobę G-B). Prawdopodobnie we wrześniu będę skierowana na terapię jodem. Czytam o tych wszystkich skutkach ubocznych jodowania ale trzeba uświadomić sobie, że każdy organizm jest inny...dlatego teraz uruchomiłam pozytywne myślenie i wierzę, że będzie dobrze. Jeśli mogę prosic kogoś o info czy podawane tabletki są duże?? mam ogromny problem z połykaniem tabletek i tego się boję... Z góry dziękuję za odpowiedź!
ANNA
DZIĘKUJĘ CI BARDZO ZA ODPOWIEDŹ. OPUCHLINZA U MAMY JUŻ POWOLI SCHODZI. ALE OGÓLNIE CZUJE SIĘ SŁABO ZMĘCZONA, ZROBI PARĘ KROKÓW I MUSI SIĘ POŁOŻYĆ ODPOCZĄĆ. MAM NADZIEJE, ŻE BĘDZIE CORAZ LEPIEJ.
Monika26
Witaj.Podanie jodu wiąże sie z tym że dochodzi do zapalenia tarczycy(cel zamierzony!)i może wystapić opuchlizna i ból w okolicy tarczycy-tak mi powiedział lekarz,z węzłami chłonnymi nie wiem jak to jest:sad:Po prostu skontaktuj sie z endokrynologiem i opisz sytuacje jaka jest na pewno ci coś powie.Pozdr
ANNA
WITAM MOJA MAMA JEST PO TYDZIEŃ PO PODANIU JODU. JEST JUŻ W DOMU OGÓLNIE CZUJE SIĘ DOBRZE TYLKO SPUCHŁA NA SZYJI W OKOLICACH WĘZŁÓW CHŁONNYCH I MA ZAPUCHNIĘTĄ RĘKĘ W OKOLICACH ŁOKCIA. CZY TO NORMALNE CZY KTÓRAŚ Z WAŚ MIAŁA PODOBNE OBJAWY???
Monika26
Witaj.Nie denerwuj sie na zapas!!!! Poczekaj na wyniki i z tym udaj sie do endokrynologa.Wrazie pytań wejdz na ta stronke carbomedicus.pl a tam Ci na pewno udzielą info. Pozdrawiam
Magda
Witam! Moze ktoras z was mi cos podpowie.. Zaczelo sie od powiekszonej szyji, zmeczenia, a potem od biegilunek no i w dodatku zarost na szyi.. Byłam u lekarza powiedział ze to zapalenie..poszłam do drugiego i ocenił ze to tarczyca..zrobiłam się nerwowa , dziwne dusznosci, pocenie miałam już badanie krwi czekam na wynik.. Za tydzień badanie tarczycy( USG) czy to nie za późno?
Monika26
Witam Zaczynam brać ten hormon proszę o dop. jeżeli ktoś ma takie objawy: skutki uboczne tego leku ale po 12h dopiero! zaczeło sie od piekącej i czerwonej twarzy a potem dosłownie ścieło mnie z nóg(wrażen ie jak by mi sie bardzo zachciało spać )położyłam sie więc i...kołatanie serca ,wzrost cisnienia(a dodam ze niemożna brać przy tym hormonie leków np.captpril 25 na obniżenie cisnienia)a zarazem nagły spadek,mgła przed oczyma i żółte i niebieskie plamy,drgawki(w rażenie strasznego zimna gdzie leżałam pod kołdrą!) nudności kucie w klatce piersiowej, zawroty głowy. Taki stan trawał z 4h czyli od 22 do 2 w nocy a po tym to już snu nie było tylko dżemki. Aha no i dawka Euthyrox25 1 tab na dobe!! tak było wczoraj dzisiaj juz nieodważyłam sie tego dziadostwa wziąść do ust.
Monika26
Witam jestem 3 mce po jodowaniu w dawce 17 jodochwytnosć 44&#xpo; 24h.Dzisiaj byłam u endo z wynikami Tsh i FT4 i powiem szczerze że weszłam w lekką niedoczynność moje FT4 z 3,34 zmieniło się na 0.89 a norma jest od 0.93-1.70 lecz mam sie nie przejmować takimi wynikami gdyż tarczyca jest cały czas "oszołomiona przez jod" i takie wyniki mogą być lub skakać! na cały efekt trzeba poczekać pół roku!!!Dostałam Euthyrox 25 raz dziennie przez 1.5 mca żeby zobaczyć jak reaguje moja traczyca dodajac że waga trzyma mi sie od czasu podania jodu, nie tyje ani nie chudne!Serducho wróciło do swojej pracy ciśnienie nie skacze! samopoczucie i sprawność fizyczna też sie poprawiły!!Bez jody nie było bym to możliwe!!!Całe szczęsćie ,ze dałam sie namówić na jod!! Powodzenia Życze Wszystkim
ania
Polu je mam G-B powiem Ci że na razie biorę propranolol żeby uspokoić serducho, ale słyszałam że niedoczynność jest konsekwencją leczenia radiojodem. Lekarze mówią, że lepiej mieć leczoną niedoczynność niż nadczynność. Pozdrawiam:-)
Pola
Witajcie po dluzszym czasie! Jod otrzymalam w lutym 2011, czyli jestem 4 miesiace po jodowaniu. Pierwsze wyniki po 6 tyg fatalne. Kolejne blizsze normy. Trzeci pomiar po ok.3 miesiacach, wszystkie 3 hormony w NORMIE! TSH tak dosc niskie ale juz w normie! Kilka dni temu prywatnie zbdalam TSH i mam tsh 3,01 a norma 0,5 do 4 czyli pelna norma i mam powoli odstawiac wspomagajacy Thyrosan by nie wpasc w niedoczynnosc czego sie boje... Ogolnie szczesliwa ze wzielam jod, aczkolwiek chcialabym by TSH juz sie zatrzymalo i nie szlo wyzej... Jak myslicie, czy po jodzie jest mozliwa eutyreoza, czy niedoczynnosc jest nieunikniona..
HELEN
WITAM :-) JA JOD131 DOSTAŁAM W 1988 ROKU PO 10 LATACH WALKI Z NADCZYNNOŚCIĄ I G-B,CZUŁAM SIĘ KOSZMARNIE ŹLE A DODATKOWYM PROBLEMEM BYŁA ZWIĘKSZONA LICZBA NAPADÓW EPILEPSJI. PO RADIOJODZIE WYPADŁY MI WŁOSY W 80% ALE TO BYŁ CHYBA JEDYNY UJEMNY SKUTEK. PRZEZ 5 LAT NIE BRAŁAM ŻADNYCH LEKÓW BO MIAŁAM PRAWIDŁOWE POZIOMY TSH,FT3 ORAZ FT4.OBECNIE BIORĘ EUTYROX N I CZUJĘ SIĘ DOBRZE CHOCIAŻ MUSZĘ PILNOWAĆ SWOJEJ WAGI BO "CHWILA NIEUWAGI" I PRZYBYWA KILOGRAMÓW ;-)POZDRAWIAM
Piotr
Witajcie . Chcę obalić kilka bzdur o których tutaj czytam . 1.Po radio jodzie nie wylatują włosy ( ktoś chyba pomylił z chemioterapią)2 . Nie wyrzuca się ubrań , telefonów i innych rzeczy osobistych (jw)3. W szpitalu przebywamy 2 dni . Jest to czas konieczny do wykonania badań przed podaniem jodu . Po tych badaniach dostałem wypis ze szpitala i w cywilnych ciuchach poszedłem na dół po swoją dawkę radiojodu . Po jej połknięciu i popiciu wodą wyszedłem ze szpitala i pojechałem do domu . Nie wierzcie więc w te nienormalne historie pisane chyba przez ludzi nie znających w ogóle tematyki chorób tarczycy lub niepełnosprawny ch psychicznie .Teraz krótko moja historia :Osobiście przyjąłem dwa dni temu 131-I z powodu nadczynności tarczycy (G-B), w ilości 20 mCi . Jodochwytność mam po 24 godzinach 62% . Samopoczucie psychiczne mam bardzo dobre . Fizyczne niestety trochę gorsze . Czuję zmęczenie , czasem zimno i gorąco w tym samym momencie , dużo śpię (nawet w dzień), suchość w ustach oraz piekące wargi . Na razie nie boli mnie szyja i mam nadzieję że boleć nie będzie . Za tydzień mam powrócić do zażywania metizolu aż do czasu dopóki radiojod nie zniszczy tarczycy . Za 4 tygodnie kontrol lekarska wraz z wykonanymi wynikami ft3 i ft4 .Jeśli kogoś interesują moje wyniki w dniu podania radiojodu to podaję je :TSH - 0,007 IU/mlFT3 - 9,43 pmol/lFT4 - 18,10 pmol/lWierzę że leczenie odniesie skutek , czego życzę również Wam wszystkim . Nie bójcie się jodu . Lepiej mieć niedoczynność po jodzie niż zniszczoną wątrobę , serce czy oczy . Wielu "nadczynnościowc ów" kończy życie na zawał . Operacja ??? Możliwych jest tyle skutków ubocznych i błędów w sztuce lekarskiej że lepiej z niej zrezygnować . Można utracić głos na zawsze , dostać zapalenia tarczycy co często kończy się zgonem , krwotki itd...Po nieudanej terapii jodem można zdecydować się na operację . Zawsze jest na nią czas . Pozdrawiam .
Teresa
Witam. Mam mieć jodowanie na Banacha w Warszawie. Może ktoś napisze jak tam się to odbywa praktycznie, czy trzeba zostać czy to jest jednodniowy pobyt?Pozdrawiam
ania
Kingo piszesz, że masz g-b będę wdzięczna jak napiszesz jaki miałaś poziom przeciwciał przed skierowaniem na jod? Z góry dziękuję
Irka....
Witam-2 miesiące temu "szukałam"tutaj osoby,która była "na jodzie" w Gliwicach.Z uporem maniaka "zaglądałam" na tę stronę i doczekałam się...Mam prośbę-jeżeli znajdziesz trochę czasu,odpowiedz ,proszę,na moje pytania...Tak,jak Maja mam być w Gliwicach 2 dni....Czy od razu -po zarejestrowaniu się- pacjentki przechodzą do szatni,a potem na badania/już przebrane/,czy najpierw przeprowadza się badania?/w "cywilnym" ubraniu i z "bagażem"/Jakie to są badania?O której godzinie /mniej więcej/pacjentki dowiadują się, czy wyniki "pozwoliły" na zakwalifikowani e ich do leczenia i mogą przejść na oddział?Czy ,rzeczywiście,n ie można mieć swojej piżamy?O której/i znów mniej więcej/godzinie opuszcza się szpital?Mam nadzieję,że mogę Ci "z góry" podziękować za odpowiedź!!!!Po zdrawiam!!
maja
Bardzo proszę,napisz,j aką dawkę dostałaś...Ja mam dostać 9 mCi/leczenie nadczynności/.Nie wiem,jak długo będę w Gliwicach....P.dr poinformowała mnie,że jedną noc,a panie pielęgniarki/do których dzwoniłam/stwierdziły,że na oddziale przebywa się 2 noce...,bo opcji "jednonocnej" nie ma....Pozdrawiam!!
kinga
właśnie wróciłam z gliwic po podaniu radiojodu, i tak byłam cztery dni na izotopach bo mam g-b, robiono badania, wyszły ok, więc podano mi jod , zrobiono pomiar i do domu z zachowaniem ostrożności. opieka wspaniała, informacje rzetelne i wyczerpujace. jestem zadowolona, a jak przetrwam dalej to napiszę. pozdrawiam
krzga
dziękuję za podanie stronki, cierpliwie będę czekała na odpowiedźpozdra wiam
moniika26
Witam.Masz tu adres strony carbomedicus.pl.Są ta pomocni a to nic nie kosztuje.Pozdrawiam
krzga
Witam wszystkichMoże ktoś udzieli mi rady w sprawie:W marcu miałam podaną dawkę I-131 30mci z powodu wola guzowatego nadczynnego, tsh przed podaniem 0,335 ft4 0,89 (norma 0,7-1,48). 20.04 zrobiłam wyniki tsh 0,2901 ft4 bez zmian. Udałam się na wizytę do endokrynologa i cóż? usłyszałam, że tak może być, że tsh spada po podaniu jodu, Pani endo wykonała usg i napisała - na granicy PL i cieśni zmiana o mieszanej echogeniczności dł 14 mm, centralnie ognisko hypoechogenne 5 mm, bocznie zmiana 6 mm. Czy to oznacza, że jod mi nie pomógł, wręcz spowodował większe uwidocznienie się zmian guzowatych (nadmieniam, że na sierpień Pani endo wyznaczyła termin biopsji). Samopoczucie wydaje mi się gorsze, ale nie wiem czy to ze stresu, bo nie wiem co jest grane, po co ten jod był, czy faktycznie mi zaszkodził, bo jestem zmęczona i senna, bóle głowy i skaczące ciśnienie krwi - a miałam je uregulowane, gdyż od 10 lat regularnie zażywam leki. A jeszcze jedno - jestem bez leków tarczycowych.
moniika26
Witam Wszystkich.Jestem dokładnie miesiąc po jodzie..dzisiaj zobaczyłam swoje wyniki a dokładnie FT4...rewelacji niema ale...16.02.2011FT4 było 3.34(norma jest do 1.7)dzisiaj mamy 29.04 i FT4 i jest 2.5 coś się ruszyło...ale niestety to wymaga czasu!Ja osobiście wziełabym jeszcze raz jak to miało by pomóc!!!Nie czarujmy się w dzisiejszych czasach wszystko szkodzi!...a to sie robi dla własnego zdrowia!!Pozdra wiam Wszystkich "napromieniowany ch;-)"
Ona
brałam jod w lipcu zeszłego roku i powiem jedno kazdy inaczej na niego reaguje!!!Niby nie ma skutkow ubocznych,ale jestem bardziej podatna na przeziebienia i czasami bola mnie mięśnie nog,troche przytyłam,ale zdecydowanie lepiej się czuję niż z nadczynnością.Chciałabym zajść w ciążę ale cały czas boję sie czy dziecko bedzie zdrowe zwłaszcza ze moja kondycja fizyczna trochę podupadła. Nie umiałabym doradzić czy wziąść jod czy nie. Napewno w moim przypadku za jodem przemawia to ze wreszcie ustabilizowałam sie hormonalnie,wcz esniej potrafiłam z tygodnia na tydzien popadac z nadczynnosc w niedoczynnosc i na odwrot,przeszła bardzo wiele i jestem juz zmeczona a mam dopiero 32 lata:sad:
Maja
Właśnie o takie komentarze chodzi.....Dziękuję,Agnies zko!!!Ja czekam na "ten mały jod".....Pozdrawiam!!!
Agnieszka
Zrobiłam dziś badania kontrolne i jest super:-). TSH z 0.118 podniosło sie do 2.60, pozostałe hormony też ok. Guz zmniejszył się już o połowę. Czuję się bardzo dobrze.Pani endokrynolog powiedziała, że jest bardzo dobrze, a ryzyko wystąpienia niedoczynności w moim przypadku jest bardzo małe. Jak widać, na mnie jod zadziałał pozytywnie:-)Pozdrawiam i życzę zdrowia:-)
Monika26
...spontaniczny całus od czas do czasu nie będzie groźny.Z nieoficjalnych źródel wiem że jod z organizmu znika po ok 3 miesiącach od leczenie(wiadom ości nieoficjalne!!) a oficjalne to ok pół roku
Perliczka
Nie wiedzą może Panie kiedy po podaniu jodu 131 można zacząć stosunek seksualny i całowanie? Nie chciałam zrobić krzywdy swojemu mężczyźnie, a nie mogę znaleźć na to zagadnienie odpowiedzi. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Monika26
...w kwietniu 2010r miałam kontrole u endo. byłam wtedy 4 miesiące po odstawieniu tyrozolu i wyniki miałam b.dobre...w czerwcu zostałam potrącona przez auto i wylądowałam w szpitalu na parę dni i nie było to miłe:sad: a w styczniu wszystko się zaczeło na nowo z chorobą.Moja endo.mi powiedziała że choroba wróciła pzrez stres!!wywołany wypadkiem
ania
Nadczynność to strasznie wyczerpująca i żmudna choroba.Ja po roku leczenia odstawiłam metizol i na razie wszystko ok, ale trzeba się pilnować bo dr mówi,że stres jest czynnikiem wywołującym chorobę G-B, przepisał mi propranolol i kazał unikać stresu...niby takie proste
Monika26
Niestety nasza choroba potrzebuje czasu zarówno na rozwinięcie się jak i na ustąpienie.Lekarz mi powiedziała że dopiero po pół roku można planować ciążę więc wydaje mi się że ten okres pół roczny przysługuje na rekonwalescencj e.Proponuje aż tak o tym nie myśleć bo można zwariować...ale to tylko moja sugestia. Pozdrawiam
Maja
Dziękuję Ci,Moniko, bardzo.Mam nadzieję,że jakoś wytrzymam.Pozdrawiam!!!
Monika26
...nie leżałam w szpitalu!Mój dzień zaczoł sie badaniem tsh, FT3,FT4 i przeciwciała oczywiście wszystko z krwi,następnie podano mi tzw znacznik dożylnie i po tym tabletke z diagnostycznym jodem(czy jakoś tak:-))i po 30 min wylądowałam pod dziwną lampą...i pierwszy dzień sie skończył(musiał am tylko ściągnąć łańcuszek z szyji nic wiecej,miałam ze sobą telefon i wszystkie szpargały:-))Drugi dzień wygladał podobnie z tym,że wziełam już normalną tabletke.Powiedzą Ci wszystko na miejscu niema sie czego bać:-)Pozdrawiam!
ania
U mnie 3 miesiące i 0 poprawy ;(((
Maja
Na pewno Ty,Moniko, odpowiesz mi na te pytania...Czy rzeczywiście wszystko,co weźmiesz do pokoju, musisz wyrzucić?Można mieć swoją piżamę?A co z zegarkiem?okularami?telefonem komórkowym?/czytałam gdzieś,że można mieć../Czy w "szpitalnej szatni" zostawia się torebkę z jej zawartością?....Ja mam 43% wychwytu jodu po 24 godzinach...Pozdrawiam!!!
Monika26
witam wszystkich.Jestem 3 dni po podaniu dawki jodu we Wrocławiu.Spędziłam tam 2 dni i puszczono mnie do domu. Na razie nic nie czuje ,ale po odczytaniu waszych wypowiedzi aż mi ciarki przeszły.Moja tarczyca po 24h wychwyciłam 44% jodu ponoć jest to dobry wynik.Ciekawi mnie jak z waszą wychfytywalnośc ią jodu!...ale grunt to dobre myslenie!!! POZDRAWIAM
Pola
i wrocic do normy po strasznie wyczerpujacej nadczynnosci. Ja wlasnie przed jodem mialam ten problem. Teraz troche mniej wypada i powinno byc coraz lepiej. PISZCIE PO JAKIM CZASIE ZADZIALAL JOD. U mnie 7 tyg i nic....
kulka87
Ja 2 lata temu miałam podany jod 131 i od tamtej pory moje włosy są fatalne;/ Wypadają, są cienkie i jest ich coraz mniej. Lekarz twierdzi, że to nie z tego powodu wypadają,ale wcześniej nie miałam takich problemów wręcz przeciwnie miałam ich aż za dużo. Czy można jakoś temu zapobiec??
Asia
Jestem 6 lat po leczeniu radiojodem, nie miałam efektów ubocznych, dopiero po pół roku pojawiła się niedoczynność tarczycy. Obecnie czuję się dobrze, znacznie lepiej niż jak miałam nadczynność. Przeczytałam także opinie lekarza, ze lepiej być zdrowym z niedoczynnością tarczycy, którą reguluje się hormonami, które nie mają skutków ubocznych, niz nadczynnoscią, która niszczy serce i organizm. Codziennie biorę euthyroxs 100. Nie ma czego się bać, to bezpieczna i skuteczna metoda. Dobrze,ze ja 6 lat temu nie miałam internetu, bo wtedy wmówiła bym sobie skutki uboczne leczenia. Pozdrawiam
Pola
samopoczucie takie sobie- zawroty głowy i zmęczenie. TSH nie ruszyło z miejsca po 7 tygodniach!!! ;( Jak było u was?
Maja
.....bardzo.Wiem,że w Gliwicach "zostaje się" dwa dni.Może,rzeczywiśc ie,zależy od dawki.Nie mogę "znaleźć" nikogo,kto tam był na "małym jodzie".Osoba,od której wiem o dwudniowym pobycie, usłyszała od kogoś tylko tyle.Pojadę na "kwalifikacje"-wtedy się dowiem.Wolalabym jednak,aby poinformowała mnie "doświadczona pacjentka"...Pozdrawiam!!!
Agnieszka
Jod brałam w Gdańsku w dawce 15 Mbq. Połknęłam kapsułkę i wysłano mnie do domu. Nie mam pojęcia, czemu niektórzy leżą po tym w szpitalu... Może w zależności o dawki?Moi znajomi po jodzie też od razu wracali do domu. Oczywiście dostałam kartkę z zasadami bezpieczeństwa, których musiałam przestrzegać. Przez 3 tygodnie byłam na zwolnieniu lekarskim. Samopoczucie mam bardzo dobre, włosy nie wypadają, wytrzeszczu ani śladu. Na początku kwietnia idę na badania, sama jestem ciekawa. Dam znać o wszystkim. Pozdrowienia :-))
Pati
Przyjęłam kilka tygodni temu jod. Żadnego wytrzeszczu, żadnego wypadania włosów, żadnej suchości w ustach. Lekkie pobolewanie w tarczycy i tyle. Samopoczucie świetne, jestem ciekawa wyników hormonów we krwi.
Wiesia
Miałam rozpznanie - wole guzowate.Lekarz wysłał mnie do przychodni nuklearnej w Aninie. Mimo, że babanie wykazało 20% chłonności podano mi jod.Po 5-ciu miesiacach stwierdzono u mnie nadczynność której nie miałam. Zmieniłam lekarza, który jest bardzo zdziwiony, że podano mi jod i stwierdził,że to wielka kompromitacja poprzedników.Przepisał mi thyrozol. Nie wiem czy to mi pomoże. Przestroga dla innych . Nim weżmiecie jod skontaktujcie się z innym specjalistą. Wiesia.
Maja
Agnieszko-w którym szpitalu byłaś?Jak długo?Czy rzeczywiście wszystko,co weźmiesz do pokoju, musisz wyrzucić?A co z zegarkiem?okularami?telefonem komórkowym?/czytałam gdzieś,że można mieć../Czy w "szpitalnej szatni" zostawia się torebkę z jej zawartością?.Proszę,odpowied z na te pytania...Pozdrawiam!!
Agnieszka
Ja również znam kilka osób, które parę lat temu dostały jod i czują się świetnie. Sama też półtora miesiąca temu połknęłam kapsułkę i czuję się bardzo dobrze. Niedługo idę na badania i na kontrolę do pani endokrynolog. Wolałam jod niż operację. Mam nadzieję, że w moim przypadku też będzie ok., a operację zawsze można zrobić, gdyby jod nie pomógł. Chociaż ja nie myślę tymi kategoriami, myślę pozytywnie, więc musi być dobrze :-) Pozdrowienia
Pola
Jedem 6 tyg po jodowaniu, za 2 dni pierwsza kontrola- nie wiem co mnie czeka ale moge powiedziec jedno- jak ktos ma wybor pomiedzy operacja a jodem , to wiadomo ze jod jest 100 razy lepszy!!! Przeciez operacja to nie tylko wyciecie tarczycy ale rowniez narkoza, ryzyko krwotoku, uszkodzenia nardzadow wokol tarczycy, etc. Moja mama jest po wycieciu operacyjnym i ledwo przezyla bo miala przelom tarczycowy, jest blizna i w ogole narkoza, pobyt w szpitalu! A przy leczeniu jodem polykasz tylko tabletke a dzialanie jest podobne! kwetsia tylko dobrania odpowiedniej dawki. Ja dostalam 120 Mbq i oprocz uczucia suchosci w ustach i klucia szyi przez pare dni nic mi nie bylo! Co bedzie dalej nie wiem, ale na pewno nie bedzie gorzej niz po operacji. Pozdrawiam!
marianna
Witam.po przeczytaniu tych komentarzy jestem przerażona.Mam 58 lat.Dostałam skierowanie do Olsztyna na jod, jeszcze się nie zapisałam.Moja endokrynolog kazała mi podjąć decyzję czy operacja czy jod, zdecydowałam to drugie.wynik TSH mam 2.420.Przyjmuę Metizol.Guz jeden lekko uciska mi tchawicę ale na codzień nie jest to dokuczliwe.Nie mam kołatania serca ani innych objawów.Wagę w normie.Jeżeli takie są skutki jodowania to nie wiem czy nie zdecyduję się na operację.Bardzo proszę ,jeżeki ktoś z Państwa w moim wieku miał podobny problem o wyrażenie opinii.Pozdrawiam serdecznie.
Irka
Polu-ja jeszcze nie byłam w szpitalu.Wiem,że będę,bo powiedział mi lekarz.Na temat dawki nic nie mówił,ale -być może-wstępnie przypuszcza,że będę tam dwa dni.Poza tym,chciałabym mieć swoją piżamę/wyrzucę/,ale czy wolno mieć swoją?Ponawiam prośbę o informację na temat Gliwic..
Pola
co do postu na temat nadczynnosci i wyjazdu nad morze- moim zdaniem nie jest to wskazane- bo tarczyca moze sie jeszcze bardziej 'rozhustac'- mi moja endo na to nie pozwalala, chyba ze juz mialam dobre wyniki. Co do postu o przyczynie nadczynnosci- otoz mimo iz jedni twierdza ze nie ma to zwiazku- uwazam ze ma to podloze genetyczne- u mnie tak jest. lecz rodzi sie pytanie skad chorobe miala moja mama (obecnie po calkowitym wycieciu tarczycy) skoro nikt inny w rodzinie tego nie mial??? ja mam moze po mamie (obecnie miesiac po jodzie) ale skad to sie wzielo nie wiemy.... ;( Moim zdaniem STRES uaktywnia ta chorobe i tyle. Co do postu na temat pozostania w szpitalu- zalezy to od dawki- dziwne ze skoro dostalas ''maly jod'' kazano ci tam pozostac. Jaka dawke otrzymalas? Ja 120 Mbq i od razu do domu... Za tydzien pierwsza kontrola- po 6 tygodniach i czuje lęk na przemian z ekscytacja czy moja 13- letnia walka z tarczyca dobiegla wreszcie konca...
Irka
P.DR pisze,że po podaniu kapsułki można wracać do domu."Mój endokrynolog" stwierdził,że będę dwa dni w szpitalu.Dostanę piżamę,a inne rzeczy,które wezmę do sali,będę musiała wyrzucić.O komórce nie ma mowy.Mam mieć podany "mały jod" /nadczynność tarczycy/.Jeżeli Ktoś był z tego samego powodu w Gliwicach,prosz ę o poinformowanie mnie,jak ten pobyt tam wygląda.Czy torebkę z dokumentami i "całą zawartością" można gdzieś przechować?
kaja
mam nadczynnosc biore Metizol czuje sie lepiej serce tak nie kolacze .Przy Metizolu popijam tez melise bardzo wspomaga jelita i tez nadczynnosc tarczycy.Moja znajoma leczyla sie u Ojcow Bonifratow w Warszawie na nadczynnosc oni leczyli ziolami.Byla w tej meiszance melisa bez jodu i lekow ma wyleczona nadczynnosc.Jezeli nie pomoze Metizol pojade ja do Bonifratow.
mirka
Dlaczego jest tyle chorych kobiet na nadczynność tarczycy, czy ktoś umie znaleźć odpowiedź.Co się dzieje w naszym społeczeństwie, czego jest za mało, jeżeli jest niedoczynność to za mało jodu ,a jeżeli nadczynność, to za dużo jodu? Pytałam panią doktór, czy mogę jechać nad morze z nadczynnością, odpowiedziała że tak, a inna powiedziała że nie.
lola
mam nadczynnosc od moze 15 lat juz sama nie wiem.Zaczelo sie przy menopauzie wyniki mialam idealne do dzisiaj je trzymam.Tylko ze pani doktor zrobila UZG i wykryla guzki dala mi hormony przytylam 4 kg pozniej rzucial te leczenie.Po jakims czasie wyszlo ze mam nadczynnosc wiec tamtym leczeneim wywolala mi nadczynnosc powiedziala mi rodzinnna.TSH mialam 0,03 potem bez lekow 0,05 pozniej po Thyrozolu 0,08 i teraz jestem na Metizolu czuje sie dobzre nie poce sie przy wysilku taka jak wczesneij i serce tak nie kolacze.Zobacze za pol roku jakie beda wyniki.Dowiedzialam sie od kolezanki ze na nadczynnosc nalezy pic SZALWIE wiec pije raz dziennnie szkalnke naparu.
Irys
Znam dwie osoby (kobiety), które są już kilka lat po podaniu jodu. Czują się świetnie, wreszcie nie doskwiera im nadczynność tarczycy - pocenie się, kołatanie serca, zmęczenie, szybki oddech etc. Nieprzyjemne są tylko pierwsze tygodnie, bo tarczyca wpada w lekka nadczynność (w końcu odstawia się leki), stąd kołatanie serca na początku. Potem jest coraz lepiej!
Karina
Wzielam jod, a moja tesciowa nie zadzwonila przez pare tygodni, jak sie czuje tylko przyjechala na przeszpiegi bo wyczytala w internecie ze spuchne i zamienie sie w monstra. Jaka miala mine ze wygladam normalnie, ale za to po tej wizycie czuje sie fatalnie.
Ewa
Jestem po przyjęciu jodu 5 miesięcy.....po 3 miesiącach nastąpiła niedoczynność....od stycznia biorę EUTHYROX ale po półtora miesiąca wyniki morfologi mi się pozmieniały...czyli spadają płytki krwi, leukocyty, hemoglobina i inne....czy po tych tabletkach tak to występuje?? czy może nie powinnam ich brać?....jeżeli ktoś miał taki przypadek proszę o informację.....pozdrawiam
Agnieszka
Bardzo ciekawy artykul o wytrzeszczu w chrobie G-Bhttp://www.fmr.viamedica.pl/darmowy_pdf.
zosia
to co piszecie ,to aż boje się iść na jod .mam termin na 9 marca..już drugi raz mi się wróciła nadczynność tarczycy.nie mam ani wytrzeszczu ani wola ale uderzenia ,i chrypka i moje nastroje i poczytanie w necie o skutkach ubocznych tabletek jakie biorę zaważyły.co do nadwagi,to biorąc tabletki przybieram na wadze .a więc wole jednak ratować moje organy wewnętrzne przede wszystkim serce. pozdrawiam
Agnieszka
Jestem pare godzin po przyjeciu jodu w dawce 619 oraz sterydow (by chronic oczy).Poza dzwinym smakiem w ustach i dziwnym uczuciem zmeczenia ,wszystko wyglada ok.Bardzo balam sie tej terapi..Teraz pozostaje mi tylko miec nadzieje ,ze wszystko bedzie dobrze.
Agnieszka
Izotop jodu w dawce 15 dostałam 16 lutego. Jak na razie nic sie nie dzieje, nie odczuwam zadnych skutków ubocznych. Mam nadzieję, że później też tak będzie. Jestem dobrej myśli.
Pola
Dawka 120 czegos tam-to duzo? jestem 4 dzien po jodzie- efekt- kolatanie serca, suchosc w ustach i klucie i pobolewanie szyi. oczywiscie da sie z tym zyc- nic strasznego- jesli ma to pomoc. boje sie jednak skutkow za kilka tygodni, miesiecy lub lat...
ewa
Przyjęłam 5 dni temu radiojod czuję się świetnie Nie odczuwam skutków ubocznych życzę każdemu tego samego POZDRAWIAM
Rozczarowana
...to nigdy nie zgodziłabym się na podanie mi jodu. Nadczynność stwierdzono u mnie 10 lat temu. Żadnych guzów, tarczyca o właściwej wielkości, tylko tsh na poziomie 0,001. Lekarz do której trafiłam okazała się profesorem endokrynologii. Myslałam, że złapałam Pana Boga za nogi - szczęście profesor krzywda mi się NIE stanie. Od samego początku chciała mi podać jod miałam wtedy 23 lata. Zachęcała mnie bardzo długo. Przedstawiała mi to tak jakbym miała połknąć lek na gorączkę. Ponieważ i na szczęście zaszłam w ciążę - jodu nie mogła mi podać. Potem okres karmienia i kolejna ciąża. Na jod zdecydowałam się, niestety, cztery lata temu. Przez około 2 miesiące nic się nie działo, aż w ciągu jednego tygodnia wpadłam w niedoczynność na poziomie tsh 10. Myślałam, że umieram. Nie miałam na nic siły, bolały mnie wszystkie mięśnie i stawy, wlosy się przeżedziły, skóra zrobiła się sucha, paznokcie łamliwe, od razu złapałam od dzieci infekcję zgorączką 39 - kompletny szok!!! Nikt mi nie powiedział, że tak to może wyglądać. A teraz, po czterech latach tsh cały czas się zmienia. Mam problemy z krążeniem, puchną mi nogi, mam łysienie plackowate i problem z jaskrą. A cztery lata temu miałam tylko nadczynność tarczycy. Ja osobiście nie polecam jodowania. Jeżeli chodzi o świat to raczej skłaniałbym się do opinii, że raczej odchodzi od tej formy metody leczenia nadczynności. Tym którzy nie są jeszcze pewni czy poddać się jodowaniu polecam poczytać na temat holistycznych metod leczenia tarczycy bądź spróbowąć np. akupunktury, która wspaniale potrafi ją wyciszyć. Pamiętajcie, że tarczyca steruje całym organizmem zarówno od storny fizycznej jak i od tej psychicznej. Z nią nie ma żartów.
Ania
Ja mam G-B i mam iść na jod,trochę się obawiam bo jak po jodzie będę miała jeszcze większy wytrzeszcz teraz mam nieduży tylko w jednym oku.Lekarka coś mówiła o osłonie sterydowej?Może ktoś z was miał coś takiego?
KAROLINA
WITAM, MIAŁAM PODANY JOD 2 RAZY, ROK PO ROKU, ZE WZGLĘDU NA G-B. NIE ODCZUŁAM SKUTKÓW UBOCZNYCH, NIESTETY PO WSZYSTKIM MAM NIEDOCZYNNOŚĆ ALE TO PONOĆ CZĘSTE NASTĘPSTWO LECZENIA, KTÓRE NA SZCZĘŚCIE ŁATWO LECZYĆ. JEDYNY PROBLEM JAKI JEST ZWIĄZANY Z MOJĄ CHOROBĄ TO WAGA. PRZY G-B BYŁA NISKA (CO JEST OBJAWEM CHOROBY), ZAŚ TERAZ POMIMO DOBRYCH WYNIKÓW I PRZYJMOWANIA EUTHYROXU JEST WYSOKA (AŻ ZA :sad: ) ALE MOGĘ POWIEDZIEĆ ŻE JOD URATOWAŁ MI ZYCIE...I NIE MA SIĘ CZEGO BAĆ, I OCZYWIŚCIE NALEŻY PO KURACJI ZACHOWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
Gabrysia
Lekarze nie informuja nas o wszystkich skutkach ubocznych zażycia jodu radioaktywnego. Gdybym wtedy, 2 lata temu poinformowanao mnie o mozliwych skutkach ubocznych, to w życiu nie zdecydowałabym sie na jodoterapię i nie musiałabym tyle wyciepieć. A pewnych skutków juz sie nie wyleczy. Po jodzie dostałam wytrzeszcz oczu i teraz wstydzę się wyjśc do ludzi.
ANNA
Mój mąż ma wyznaczony termin do pracowni izotopowej na 7-ego lutego .Ma być na czczo i przynieśc ze sobą kanapki i picie .Jestem przerażona tym co piszecie o skutkach ubocznych IZOTOPOWANIA , przecież to ja się wykończę jeżeli miałby takie objawy jak piszecie , ale przynajmniej człowiek wie czego można się spodziewać . dziękuję
Pola
powiedzcie jeszcze co z tym wytrzeszczem. teraz sie boje nie na zarty. w dodatku mi nikt z lekarzy o tym nie powiedzial, a pan fizyk ze szpitala z bydgoszczy strasznie niemily az strach sie spytac o cokolwiek. ratunku!
dorota
nie piszcie glupot bo inni sie wystrasza ja mialam 4 razy jod zyje i dobrze sie czuje :-)
Pola
Za kilkanascie dni mam przyjac jod w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy. Strasznie sie boje skutkow ubocznych jodu. Ale po 11 latach nieefektywnego leczenia nadczynnosci nie mam juz chyba wyjscia~:cry:pa ni dr w tym artykule podaje ze nie mozna byc na czczo, a w szpitalu dali mi wytyczne ze musze byc na czczo i pozostac na czczo 2 godz. po zabiegu. Kto ma racje? Strasznie sie boje przyjac ten jod.... :cry:
Ania
Witam!!Leczę się od roku na G-B moja endo powiedziała że muszę odstawić leki (metizol), bo przy dłuższym stosowaniu może uszkadzać wątrobę. Dodam,że po przyjmowaniu tego leku poprawiły mi się wyniki . Teraz czeka mnie decyzja czy operacja czy radiojod?? Mam 28 lat, jeszcze nie rodziłam dzieci więc nie wiem która metoda będzie dla mnie lepsza?Pomóżcie:sad :
zuzia
Mam 55 lat i mam dostac pierwsza dawke jodu.obawiam sie skutkow ubocznych.prosze osoby w podobnym wieku ktore sa po jodowaniu aby napisaly do mnie jak sie czuly.dziekuje.
Renata
Witam wszystkich ...ja jestem po dwóch dawkach jodu,pierwszą dostałam 300 a po czterech miesiącach musiałam dostać drugą 800,ponieważ mój stan po pierwszej dawce się bardzo pogorszył .Bolały mnie mięśnie i stawy ,nie mogłam chodzić. Minęły dwa lata od brania jodu,po jodzie czułam się okropnie bolało mnie wszystko,wypada ły mi włosy ,paznokcie były jak papier i te bóle głowy ...a teraz jest ok od roku mam dobre wyniki ..czuje się dobrze troszkę jeszcze puchną mi oczy i ręce ale z tym można żyć ,Pozrawiam
Ania
Witam wszystkich. jestem po dawce w maju. Czuję się świetnie serce nie kołacze, ni ebiore żadnych leków. Strasznie jednak wylatują mi włosy inie mogę sobie poradzić z bolącymi stawami, kośćmi i wszystkim o się z tym wiąże. Zerwałam też łękotki w obu kolanach. czeka mnie chyba zabieg. Wyniki mam świetne, wizyta dopiero w maju. Poradzcie co robić zeby tak nie bolało. Pozdrawiam
Zosia
Nadczynność tarczycy wykryto u mnie ok 9mcy temu, wywołała ją choroba Gravesa-Basedowa, tydzień temu podano mi jod, od tygodnia biorę też metypred, by chronić oczy. Póki co praktycznie wcale tego nie odczuwam, jedynie w piątym dniu spuchła mi szyja, następnego dnia nie było już śladu, nic mnie nie boli. Tak jak przed jodem, nadal łatwo się męczę i odczuwam kołatania serca, co generalnie związane jest z nadczynnością, a teraz nie biorę leków, które brałam przed jodem. Mam nadzieję, że ta jedna dawka załatwi sprawę nadczynności i odzyskam dawną energię czego i Wam życzę:-)Po jodzie można przygotowywać posiłki i sprzątać, trzeba tylko dokładnie myć ręce. Polecam tę stronę: http://www.mednukl.ump.edu.pl/nadczynnosc.htmPozdrawiam.
Krystyna
8 listopada miałam podany radiojod dawkę 150, czuję się dobrze nie wiem czy mogę przygotowywać posiłki i sprzątać, czy muszę odczekać te 2 tygodnie.
Aleksandra
Powariowałyście wszystkie??nie mozna kota przytulic?;-);-)Ja jestem kobietą bardzo aktywną,mam dużo pracy i zajęć,spotykała m się normalnie z partnerem po przyjęciu jodu i nie wyobrazam sobie zebym sie do niego nie przytulila szczególnie ze te wszystkie badania i atmosfera zakladow medycyny nuklearnej nie nastraja optymistycznie, dzieci nie mam a tylko one są na to szczególnie narażone;-).Jedyne czego się obawaiam to zeby zachowac swoja swietna fiure ale nawet przy nadczynnosci o to dbalam,cwiecze kilka razy w tygodniu,nigdy sie nie obżerałam wiec mam nadzieje ze bedzie ok.A jak to bylo z wasza waga??Mysle ze wazne sa tez czeste badania po jodzie zeby odrazu podac hormony jesli pojawilaby sie niedoczynnosc
Ewa
Na nadczynność chorowałam 4 lata.Dwa lata temu leczono mnie jodem.Nie było żadnych skutków ubocznych.Teraz mam niedoczynność,b iorę leki.wszystko ok tyle,że przytyłam co mi przeszkadza.
Dorota
Po 9 latach walki z nadczynnością zdecydowałam sie na lecznie jodem. Jestem 3 tygodnie po połknieciu leku. Nie miałam żadnych skutków ubocznych, zadnego wypadania włosów. Przyjmowałam sterydy, żeby zapobiec wytrzeszczowi, łykam ranigast, by chronić żołądek oraz kalipoz, by uzupełnić niszczony przez sterydy potas. Za 2 tygodnie wizyta kontrolna u endokrynologa. Mam nadzieję, że nie dojdzie do niedoczynności, a nawet jeśli to trzeba będzie łykać hormony i pewnie da się je ustawić na prawidłowym poziomie.
michał
Ja dostałem radjojod w Anglii 5 dni temu.Wrażenia są takie:suchość w ustach,ból żołądka(chyba to żołądek),przekr wione białka oczne,na ustach jakaś wysypka,ogólne osłabienie.Nie wiem teraz czy to jest od tego jodu czy jakiś wirus czy co...
Ewa
Moja choroba z nadczynnością tarczycy powróciła po 10 latach, problem u mnie jest w tym że teraz nie mogę przyjmować żadnych leków na nadczynność, mój organizm nie toleruje żadnego leku..więc zostało tylko leczenie jodem promieniotwórczym.Jestem 6 dni po przyjęciu jodu na dzień dzisiejszy nic nie odczuwam ,żadnego złego samopoczucia,al e po przeczytaniu niektórych komentarzy , to jestem przerażona jakie mogą być komplikacje po przyjęciu jodu promieniotwórczego. Teraz to mam tylko nadzieje że nie będzie aż tak źle. Pozdrawiam
Edyta
Ja z nadczynnością walczyłam ponad 4 lata. Moja choroba była na tyle silna, że przeszkadzała mi w normalnym funkcjonowaniu. Pomimo że zażywałam leki czułam się fatalnie. Ledwo wytrzymywałam w pracy i przesypialam całe popołudnia , miałam lęki, kołotania serca w nocy, byłam strasznie nerwowa. To był chyba najgorszy okres w moim życiu. W końcu endokrynolog zaproponował mi jodowanie. Przez prawie rok czulam się jeszcze gorzej niż przed jodowaniem Potrafiłam przysnąć już nawet w pracy, ledwo stałam na nogach i wypijałam ogromne ilości płynów a włosy wypadały mi garściami. Ale ponad rok po jodowaniu stało sie coś niesamowitego. Moje wyniki wróciły do normy a ja czuję się po prostu fantastycznie.Już nawet zapomniałam co to znaczy tak się czuć. Włosy mi odrosły i zniknęły wszystkie objawy.Wróciły mi chęci do życia Ja wiem, że jodowanie działa na każdego indywidualnie ale warto spróbować.Pozdrawiam
tessi
w 2009 r miałam podany jod, wyszły komplikacje w postaći zapalenia tarczycy, wystąpienie jeszcze wiekszej nadczynności, doszedł wytrzeszcz oczu. Teraz mam miec podana II dawkę lub operację. Jeszcze nie wiem co wybirę. jedno jest pewne, nie każdy oraganizm dobrze toleruje radiojod.
Małgosia
witam wszystkich;-)leczę się na nadczynność tarczycy GB od dwóch lat, po 7 miesiącach po odstawieniu metizolu niestety powróciła nadczynność, od pocątku bardzo bałam się JODU 131, najbardziej właśnie się boję nowotworu w okolicy tarczycy i nie tylko po tym całym promieniowaniu..no ale skoro badania pokazują, że nie ma powiązania między podaniem Radjojodu a nowotworem ,oby tak było...:sad:..pozdtawiam
Joanna
Witam,leczę Gravesa-Basedową już dwa lata. Niestety, leczenie farmakologiczne nie przyniosło skutku :sad:. W dniu dzisiejszym miałam podany jod. Choć prawdopodobnie to jeszcze za wcześnie aby się wypowiadać, ale czuję się bardzo dobrze. Nasza pierwsza rozmówczyni napisała o niemiłych skutkach jodowania. Muszę powiedzieć, że takie objawy miała moja siostra, która podany jod miała w zeszłym roku. Jednaj jedyny, wytłumaczalny powód tych objawów, była za późna kontrola u lekarza. Gdyby poszła do lekarza już po pierwszych objawach zmęczenia, prawdopodobnie lekarz na podstawie wyników badań zaleciłby podanie leku wyrównująceg o wynik. Tak się jednak nie stało i przechodziła przez wszystkie objawy opisane w pierwszym mailu. Po wizycie u lekarza i przepisaniu odpowiednich leków, wszystko wróciło do normy. W moim przypadku, lekarz zalecił kontrolę już w 6 dniu po podaniu jodu. Muszę tu pochwalić pracowników zakładu nuklearnego w Warszawie na Wołoskiej - wspaniali, sympatyczni, pomocni :-)
grazyna szwecja
mysle ze nie czytalas dokladnie wypowiedzi doktor krystyny mizan-gross ja mialam podany radjojod 2razy,wlosy mi wypadaly ale przed leczeniem nie po podaniu preparatu leczenie radjojodem jest calkowicie bezpieczne i bez dzialan ubocznych,nie swiecisz sie w nocy i nie wypalasz cebulek wlosa,regularne kontrolowanie krwi i codzienna prawidlowa dawka prep uzupelniajacego poziom hormonu tarczycy to (znaczy normalne zycie)jedynym utrudnienie dla mnie po podaniu preparatu to byly te dwa tyg;bo nie moglam przytulac mojego kota
ktoś
brałam jod w 1998 - to był koszmar: migreny, spanie po 20 godzina na dobę przez 3 m-ce, zjedzenie zupy było nadludzkim wysiłkiem, wyłysiałam w 70%, zaczeły się bóle mieśni i stawów. Nie pójdę za żadne skarby na II dawkę!!!