Napoje energetyczne mogą powodować problemy z sercem – informują francuscy naukowcy. Tak zwane energetyki są bardzo popularne w lokalach rozrywkowych i w siłowniach, których klienci często spożywają po kilka porcji naraz. Może to prowadzić do występowania takich schorzeń, jak dusznica czy arytmia serca (nieregularne tętno), a nawet do nagłej śmierci.

 

Około 96 proc. napojów energetycznych zawiera kofeinę – w jednej puszce o pojemności 250 ml jest jej tyle, co w 2 filiżankach espresso. Kofeina jest jedną z najsilniejszych substancji wpływających na receptory ryanodyny. Powoduje znaczne odkładanie się wapnia w komórkach serca, co z kolei może się przyczyniać do wystąpienia arytmii oraz wpływać na zmniejszenie kurczliwości serca i na używanie tlenu. Oprócz kofeiny, napoje energetyczne zawierają taurynę (52 proc.) i glukuronolakton (33 proc.) oraz witaminy (60 proc.).

W 2008 roku napoje energetyczne dopuszczono do sprzedaży we Francji. Rok później przeprowadzono ogólnokrajowe badanie, którego celem było ustalenie, czy produkty te są groźne dla zdrowia. Wyniki badania przesłano do francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności ANSES.

W najnowszym badaniu naukowcy przeanalizowali negatywne skutki stosowania energetyków, które zgłoszono od 1 stycznia 2009 do 30 listopada 2012. W zespole znaleźli się kardiolodzy, psychiatrzy, neurolodzy i fizjolodzy. Ich wnioski porównano z danymi dostępnymi w literaturze naukowej.

Reklama

 

Okazało się, że między rokiem 2009 i 2011 spożycie napojów energetycznych we Francji zwiększyło się o 30 proc. i sięgnęło ponad 30 milionów litrów. Wiodąca marka (spośród wszystkich 103 znajdujących się w sprzedaży) stanowiła aż 40 proc. ogólnej liczby wypitych energetyków. Aż dwie trzecie z nich spożywano poza domem.

W ciągu 2 lat agencja otrzymała 257 raportów, z czego 212 zawierało wystarczające dane do przeprowadzenia ewaluacji produktów. Eksperci stwierdzili, że 95 raportowanych przypadków dotyczyło schorzeń serca, 74 przypadki były związane z chorobami psychicznymi, a 57 – z neurologicznymi. Schorzenia często występowały razem. Zatrzymanie akcji serca oraz nagłe lub niewyjaśnione zgony miały miejsce co najmniej 8 razy. U 46 osób stwierdzono zaburzenia rytmu serca, u 13 dusznicę, a u 3 nadciśnienie.

Według francuskich badaczy, najczęściej występował tak zwany zespół kofeinowy, który stwierdzono u 60 osób. Zespół kofeinowy charakteryzuje się przyspieszeniem akcji serca (tachykardią), drżeniem, niepokojem i bólem głowy.

Pacjenci, którzy cierpią na schorzenia serca, takie jak na przykład arytmia, zespół długiego odcinka QT i dusznica, powinni zdawać sobie sprawę z potencjalnego niebezpieczeństwa związanego z przyjmowaniem dużych ilości kofeiny, która jest stymulantem mogącym pogorszyć ich stan zdrowia, a nawet doprowadzić do śmierci.

Konsumenci muszą też wiedzieć, że „energetyki” nie powinny być stosowane w trakcie lub po zakończeniu ćwiczeń fizycznych zamiast napojów specjalnie przeznaczonych do takiego celu. Dodawane do koktajli alkoholowych, napoje energetyczne umożliwiają młodym ludziom zwalczenie niepożądanych efektów spożywania alkoholu, prowadząc jednocześnie do przyjmowania kofeiny w zwiększonych dawkach.

Podczas wizyt lekarskich pacjenci rzadko wspominają o konsumpcji napojów energetycznych, o ile nie są o to pytani bezpośrednio. Dlatego istotne jest, by lekarze ostrzegali pacjentów z chorobami serca przed negatywnymi skutkami spożywania energetyków oraz wyrobili w sobie nawyk pytania o spożywanie tego rodzaju napojów czy to regularnie, czy w przypadku zakrapianych imprez.

 

Źródło: www.sciencedaily.com