Wyniki badania przeprowadzonego przez Katedrę Medycyny Uniwersytetu Yale wykazały, że duże rozpowszechnienie wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C) wśród osób uzależnionych od stosowanych dożylnie narkotyków może być spowodowane wysoką żywotnością wirusa w określonych typach stosowanych strzykawek. Wyniki badania prowadzą do odkrycia nowych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się WZW C.

Na uniwersytecie Yale prawdopodobnie po raz pierwszy zajęto się określeniem zdolności przetrwania wirusa zapalenia wątroby typu C w skażonych strzykawkach i długości okresu jego zakaźności. Wirus jest przekazywany przez kontakt pomiędzy krwią zdrowego organizmu a krwią nosiciela. Na chwilę obecną nie ma szczepionki przeciwko niemu, a stosowane metody terapii są dyskusyjne z uwagi na ograniczoną skuteczność, wysokie koszty i efekty uboczne. Nieleczone WZW C może doprowadzić do poważnych schorzeń wątroby, a nawet śmierci zakażonego. Zarażenie tym wirusem na skutek używania wspólnych strzykawek jest jednym z najczęściej występujących i najbardziej przewidywalnych skutków stosowania dożylnych środków odurzających.

Zespół badawczy z Yale przeprowadził symulację najbardziej powszechnych scenariuszy dożylnyego stosowania narkotyków, aby zmierzyć żywotność wirusa w krwi nosiciela pozostającej w strzykawce po iniekcji. Po napełnieniu strzykawek skażoną krwią i przyciśnięciu tłoczka, badacze testowali pozostającą w strzykawce krew pod kątem obecności zaraźliwego wirusa zapalenia wątroby typu C zaraz po opróżnieniu strzykawki oraz po przechowywaniu jej przez kilka tygodni (maksymalnie 9).

Okazało się, że wirus charakteryzuje się wysokimi zdolnościami do przetrwania w szerokim zakresie temperatur przechowywania. Zdolność do zarażania po upływie 9 tygodni stwierdzono nawet w jednorazowych strzykawkach z wymienną igłą. Znacznie mniejsze niebezpieczeństwo zarażenia tym wirusem niosą ze sobą insulinowe strzykawki z igłami.

„Widać, że – jeżeli chodzi o możliwość przenoszenia żywego wirusa typu C – jednorazowe strzykawki z wymienną igłą są najbardziej niebezpieczne” – stwierdził przewodniczący zespołu badawczego, dr Elijah Paintsil.

Odkrycie przedłużonego życia wirusa zapalenia wątroby typu C w strzykawkach z wymiennymi igłami jest najbardziej znaczące dla krajów, w których stosuje się je powszechnie, a także tych państw i miast, gdzie funkcjonuje program wymiany igieł. Jak mówi dr Paintsil, często podkreśla się, jak ważne jest zapewnienie czystych strzykawek osobom, które korzystają z narkotyków stosowanych dożylnie. Jeżeli celem tych działań jest między innymi ograniczenie liczby zakażeń WZW C, powinno się raczej kłaść nacisk na nieużywanie strzykawek z wymiennymi igłami.


Źródło: www.physorg.com