CZY OSOBĘ UZALEŻNIONĄ OD NARKOTYKÓW MOŻNA PODDAĆ PRZYMUSOWEMU LECZENIU ODWYKOWEMU?

Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997r., Nr 75, poz. 468). Zgodnie z nią, leczenie osób uzależnionych od środków odurzających jest dobrowolne.

Przymusowemu leczeniu i rehabilitacji można poddać jedynie osobę, która nie ukończyła jeszcze 18 lat. Decyduje o nim sąd rodzinny i nieletnich na wniosek:

     • przedstawiciela ustawowego,

    • krewnych w linii prostej,

    • rodzeństwa,

    • faktycznego opiekuna lub z urzędu.

 Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa się z góry, nie może on jednak być dłuższy niż dwa lata. Jeżeli osoba uzależniona ukończy 18 lat przed zakończeniem leczenia lub rehabilitacji, sąd rodzinny może je przedłużyć na czas niezbędny do osiągnięcia celu leczenia i rehabilitacji, łącznie jednak czas ten nie może być dłuższy od dwóch lat.

 

Jeżeli uzależniona od środków odurzających jest osoba pełnoletnia, to nie można jej zmusić do leczenia, chyba że została ona ubezwłasnowolniona. Jednakże w pewnych sytuacjach do osób dorosłych można posiłkowo stosować ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. Może to nastąpić wtedy, gdy osoba uzależniona wykazuje objawy zaburzeń psychicznych. Przywołana ustawa dopuszcza bowiem możliwość przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie, gdy dotychczasowe jej zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża ona bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Można także przymusowo leczyć w szpitalu osobę, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie.

 

Osobną kwestię stanowi leczenie osób uzależnionych, skazanych za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub psychotropowych. Jeżeli wykonanie kary pozbawienia wolności wymierzonej za popełniony czyn zostanie warunkowo zawieszone, sąd zobowiązuje skazanego do poddania się leczeniu, rehabilitacji lub readaptacji w odpowiedniej placówce. Jeżeli wykonanie kary pozbawienia wolności nie zostało warunkowo zawieszone, sąd może skierować sprawcę na leczenie odwykowe przed odbyciem kary. Czasu pobytu w odpowiedniej placówce leczniczej nie określa się z góry, nie może on jednak być dłuższy niż dwa lata.

Dodaj komentarz
kasia
Niestety jeśli osoba uzależniona jest pełnoletnia to nie można jej zmusić do leczenia (inaczej jest w przypadku osoby niepełnoletniej ), chyba, że zostanie ubezwłasnowolni ona co jest wyjątkowo drastycznym krokiem, ale często jedyną szansą na uratowanie czyjegoś życia. Stosowny wniosek składamy w Sądzie Okręgowym. Jednakże w pewnych sytuacjach do osób dorosłych można posiłkowo stosować ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. Może to nastąpić wtedy, gdy osoba uzależniona wykazuje objawy zaburzeń psychicznych. Przywołana ustawa dopuszcza bowiem możliwość przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie, gdy dotychczasowe jej zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża ona bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Można także przymusowo leczyć w szpitalu osobę, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie.
beti
mam problem mojego męża brat ćpa do oporu i do nieprzytomności wtedy wygląda jak nie żywy miałam wczoraj 16.06.2015 taką sytuacje groził mojemu mężowi nożem mówił że jak moja teściowa zadzwoni na policje na niego to mojego męża zabije własną matkę potrafił wyzywać od jakiej tylko aż nie miło się tych wyzwisk słuchało i to tylko dlatego że był na głodzie narkotykowej ale tak jest cały czas nikt nie może przyjść do domu mojej teściowej bo ktokolwiek przyjdzie to każe każdemu wypier...... nawet mojej 6 letniej córce boje się bo jak groził nożem raz to się będzie ciągło przez dłuższy czas ale dla ludzi którzy palą te dopalacze które są legalne bo można je wszędzie kupić ale strach gdziekolwiek wyjść z domu i zostawić teściową samą w domu bo nazwę rzeczy po imieniu on jest psychicznie chory moja córka jak go widzi to zamyka się w domu i płacze oraz ze strachu się posikuje proszę o pomoc jak można taką osobę zmusić o leczeniu przymusowego POMOCY
Pat
Po sąsiedzku miałem taką sytuację i chodziło o samotną matkę - narkomankę. Jej brat złożył wniosek, ale na nią podziałało złożenie innego wniosku - o pozbawienie władzy rodzicielskiej. To okazało się najlepszą motywacją. Od chyba 3 lat nie bierze, jest po leczeniu, które PAńśtow tu opisujecie, bo miała też próbę samobójczą. Wiadomo ze odebranie praw to ostateczność i nie następuje ot tak To są 3 "przesłanki", ta trzecia podchodzi pod alkoholizm: "orzeczenie pozbawienia praw rodzicielskich może być wydane, gdy zaistnieją ustawowe podstawy, a mianowicie:niew ykonywanie władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody,nadu żywanie przez rodziców/ rodzica władzy rodzicielskiej, rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka - http://www.eporady24.pl/agresywne_zachowanie_ojca_dziecka_a_odebranie_praw_rodzicielskich,pytania,3,61,5132.html warto i o tym pomyśleć i nie tracić czasu... narkomani nie mają go wiele...