Niewydolność krążenia to choroba polegająca na ograniczeniu pojemności serca, wskutek czego nie jest ono w stanie dostarczyć do organizmu wystarczającej ilości krwi zaopatrzonej w tlen i substancje odżywcze. To najczęstsza przyczyna hospitalizacji osób po 65 roku życia.

 

Rodzaje

Niewydolność serca opisuje się jako prawo- lub lewokomorową (ta występuje częściej) oraz skurczową lub rozkurczową.

 

Przyczyny

Najczęstszą przyczyną niewydolności krążenia jest uraz mięśnia sercowego. Może on wynikać z ataku (zawału) serca, zbyt dużego wieloletniego obciążenia wynikającego z nieleczonego nadciśnienia lub z choroby zastawki serca.

Wśród innych przyczyn wymienia się: chorobę wieńcową, wrodzoną chorobę serca, kardiomiopatię (powiększenie mięśnia sercowego), zapalenie wsierdzia, zapalenie mięśnia sercowego i cukrzycę.

Reklama

 

Objawy

Objawy nie zawsze są oczywiste. Czasami na początku choroba przebiega bezobjawowo. Innym razem objawy, między innymi poczucie zmęczenia i płytki oddech, są przypisywane oznakom starzenia się organizmu. Zazwyczaj jednak, wskutek ograniczenia przepływu krwi do takich narządów, jak mózg czy nerki, chory odczuwa różnego rodzaju dolegliwości: puchnięcie nóg, płytki oddech, kłopoty ze snem (w związku z kłopotami z oddychaniem), nabrzmiały, wrażliwy brzuch, brak apetytu, częste oddawanie moczu (zwłaszcza w nocy), osłabienie pamięci i dezorientację, a nawet odkasływanie pienistego śluzu lub flegmy.

 

Komu grozi

Niewydolność krążenia zagraża głównie osobom, które przebyły atak (zawał) serca, a także cierpiącym na nadciśnienie, różnego rodzaju schorzenia zastawek serca, powiększenie mięśnia sercowego czy cukrzycę. Zdarza się, że jest uwarunkowana genetycznie.

Choroba częściej występuje u osób starszych. Przed 70. rokiem życia niewydolność krążenia występuje u 1–4 proc. populacji, natomiast po 70. roku życia częstość jej występowania wzrasta do 10 proc.

 

Diagnoza

W przypadku podejrzenia niewydolności krążenia lekarz bada serce, płuca, brzuch i kończyny dolne. Potem może zlecić inne, bardzie szczegółowe badania, między innymi elektrokardiogram, echokardiogram, badanie wysiłkowe, RTG klatki piersiowej czy cewnikowanie serca. Aby ocenić pracę serca, lekarz może też skierować na długoterminowe monitorowanie frakcji wyrzutowej. Jest to wyrażona w procentach ilość krwi wypompowywanej z serca podczas każdego skurczu. To główny wskaźnik zdrowia serca.

 

Leczenie

Przewlekła niewydolność krążenia jest stanem zagrażającym życiu, ale można ją kontrolować, stosując odpowiednie leczenie. Jest też najczęstszą przyczyną hospitalizacji osób po 65. roku życia. Terapia polega na leczeniu choroby podstawowej powodującej niewydolność oraz na zmniejszaniu objawów niewydolności. Gdy stan chorego się zaostrzy – konieczna jest hospitalizacja. W pozostałych przypadkach wystarcza kontrola ambulatoryjna. Choremu dopasowuje się odpowiedni zakres ćwiczeń fizycznych, dietę oraz leki. Niektóre wady (na przykład zastawek) wymagają interwencji chirurgicznej. Dla pacjentów z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością serca często jedynym ratunkiem jest przeszczep.