Po 10 latach badań biotechnologicznych, prowadzonych przez zespół prof. Jana Szopy-Skórkowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, z zastosowaniem nowatorskich metod biologii molekularnej uzyskano nowy, unikatowej jakości len. Surowiec, którego włókna i nasiona wyposażono, metodami inżynierii genetycznej, w naturalne antyoksydanty i przeciwutleniacze, posłużył do wykonania nowych, niespotykanych w świecie opatrunków nowej generacji.

Nowy opatrunek z lnu zastosowano do opatrywania trudno gojących się ran u 35-osobowej grupy pacjentów klinicznego oddziału dermatologii Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Były to najczęściej owrzodzenia powstałe w wyniku niewydolności żylnej, cukrzycy, jak też urazów mechanicznych.

Efekty w postaci znacznej redukcji lub całkowitego ustąpienia owrzodzeń były widoczne już po kilku tygodniach leczenia. Wiele ran, które pacjenci mieli po kilka lat (w jednym przypadku nawet 23 lata) albo się zmniejszały, albo zupełnie znikały.