W naszym organizmie istnieje system dwukierunkowej sygnalizacji biochemicznej zachodzącej między układem trawiennym i centralnym układem nerwowym. To zaskakujące sprzężenie między mózgiem a jelitami.

 

W powiązaniu obu tych tak odległych układów wiodącą rolę odgrywają substancje biochemiczne wytwarzane przez mikrobiotę jelitową, które są w stanie wpływać na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Interakcja ta zachodzi m.in. poprzez modulację stężenia hormonów w organizmie, jaka następuje na skutek obecności substancji wytwarzanych przez mikrobiotę. To z kolei ma wpływ na stan emocjonalny człowieka, a konkretnie:

  • odczuwanie lęku,
  • uczucie bólu,
  • pojawienie się depresji,
  • zaburzenia funkcji poznawczych,
  • wystąpienie nałogów.

 

Szerokie możliwości dla suplementacji

Koncepcja istnienia i działania osi jelitowo-mózgowej opracowana została dopiero na przełomie XX i XXI w. Stwierdza ona, że oddziałując na układ trawienny, możemy wpływać na pracę centralnego układu nerwowego. Jest ona pomocna w opracowaniu nowych strategii terapeutycznych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego polegających na modyfikacji flory bakteryjnej jelit, co można osiągnąć poprzez odpowiednią suplementację.

 

Słowo wyjaśnienia

Mikrobiota jelitowa to zespół mikroorganizmów, głównie bakterii, tworzący w układzie pokarmowym złożony ekosystem, który w dużej części przejęty zostaje przez noworodka od matki już w czasie porodu. Upośledzone pod tym względem są wszystkie dzieci, które rodzą się przez cesarskie cięcie. Dziś istnieją już jednak metody umożliwiające uzupełnienie braków w ich mikrobiocie także poprzez odpowiednią suplementację – oczywiście im szybciej do tego dochodzi, tym lepiej.

Mikrobiota występuje w jelicie cienkim, grubym i odbytnicy. Największą liczebność i aktywność ma ona w jelicie grubym. Szacuje się, że składa się ona z od 5000 do 1000 gatunków należących do 45 rodzajów i 17 rodzin drobnoustrojów. Ich łączna masa worganizmie może osiągnąć od 3 do 4 kg. Dlatego niektórzy uczeni są skłonni uznać mikrobiotę za osobny narząd, który stale ulega wewnętrznym modyfikacjom i przemianom.

 

Mózg odpowiedzialny za emocje

Silne oddziaływanie miokrobioty na centralny układ nerwowy jest możliwe dzięki istnieniu około 100 milionów zakończeń nerwowych w układzie trawiennym. Jeśli posłużyć się analogią ze świata komputerów, jest to hardware. Natomiast mikrobiota, to software – oprogramowanie.

Niektórzy są wręcz skłonni uznać mikrobiotę za drugi mózg człowieka. Mózg, który – co prawda – nie bierze udziału w procesach myślowych, ale bardzo aktywnie kształtuje emocje.

Może dlatego mówi się, że przez żołądek można trafić do czyjegoś serca?

Opr. RW

Żyj Długo