Istnieje silny związek między otyłością matek i córek oraz ojców i synów – wykazują badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii.

 

Okazuje się, że 41 proc. ośmioletnich dziewczynek, których mamy były otyłe, również cierpiało na otyłość, podczas gdy wśród córek pań o prawidłowej masie ciała odsetek ten wynosił zaledwie 4 proc. Innymi słowy, otyłe matki 10 razy częściej miały otyłe córki. Nie zauważono podobnego związku w odniesieniu do synów.

W przypadku płci męskiej 18 proc. synów otyłych mężczyzn również było otyłych, natomiast w grupie chłopców, których ojcowie mieli prawidłową wagę, odsetek ten wynosił 3 proc. Nie odnotowano związku między masą ciała ojca a otyłością córek.

Zdaniem autorów badań zaobserwowany związek wynika raczej z wzorców zachowań niż z predyspozycji genetycznych, bo nie wydaje się możliwe, by geny wpływały tylko na dzieci z tej samej linii płciowej. Naukowcy uważają, że – prawdopodobnie – dzieci bardziej naśladują styl życia i zachowanie rodzica tej samej płci.