Pacjent chory na nowotwór złośliwy ściga się z czasem – powodzenie terapii zależy od jak najwcześniej postawionej właściwej diagnozy. W celu przyspieszenia i usprawnienia diagnostyki i leczenia tej choroby od stycznia 2015 roku wszedł w życie tak zwany pakiet onkologiczny. Są to akty prawne wprowadzające szybką terapię onkologiczną.

 

Kluczowymi elementami nowego systemu są: tzw. zielona karta, diagnoza w 9 tygodni, wprowadzenie koordynatora leczenia oraz zniesienie limitów na leczenie onkologiczne.

Reklama

 

Zielona karta

Procedura szybkiej terapii onkologicznej rozpoczyna się od wystawienia pacjentowi karty diagnostyki leczenia onkologicznego, nazywanej zieloną kartą. Może ją wystawić jedynie lekarz posiadający kontrakt z NFZ, zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jak i specjalista w poradni ambulatoryjnej, a także szpital. Lekarz POZ wystawia kartę wtedy, gdy podejrzewa u pacjenta nowotwór złośliwy, natomiast specjalista i szpital – tylko wtedy, gdy u pacjenta wykryto już nowotwór w czasie diagnostyki lub leczenia. Jeżeli leczymy się prywatnie, to po kartę musimy się udać do lekarza NFZ. Zieloną kartę mogą również otrzymać pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne przed 2015 r. (np. są w trakcie chemioterapii, radioterapii) – wystawi ją lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. W przypadku podejrzenia nawrotu choroby pacjent może otrzymać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego od lekarza POZ lub od specjalisty w poradni ambulatoryjnej. W karcie kolejni lekarze będą wpisywać wszystkie informacje dotyczące diagnostyki i leczenia pacjenta, a więc zlecone i przeprowadzone badania, rozpoznanie, plan i przebieg terapii. Karta należy do pacjenta, który otrzymuje jej oryginał.

 

9 tygodni na diagnozę

Nowy system skupia się na jak najszybszym wykryciu i podjęciu leczenia zmian nowotworowych. Dlatego od stycznia 2015 r. w celu monitorowania stanu zdrowia pacjenta lekarz POZ może zlecać szerszą niż wcześniej diagnostykę. Dopiero gdy wstępne rozpoznanie potwierdza nowotwór, lekarz POZ kieruje do specjalisty. Zielona karta, zgodnie z założeniami pakietu, ma przyśpieszyć diagnozę, dlatego wyznacza limity czasowe – od chwili zapisania pacjenta na konsultację do specjalisty do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni. Wybór lekarza specjalisty należy do nas, możemy zatem wybrać dowolną placówkę diagnostyki specjalistycznej, pod warunkiem że podpisała ona umowę na realizację pakietu onkologicznego. Specjalista powinien przyjąć pacjenta z kartą najdalej w ciągu 2 tygodni od daty rejestracji. W czasie kolejnych 2 tygodni powinny być wykonane zlecone przez niego badania potwierdzające lub wykluczające nowotwór. Jeśli wstępne badania nie potwierdzą nowotworu złośliwego, a jedynie występowanie łagodnych zmian, zielona karta traci ważność i jest odsyłana do lekarza POZ. Pacjent wraca wówczas do zwykłego trybu leczenia. W razie potwierdzenia raka w ciągu 4 tygodni powinna być wykonana diagnostyka pogłębiona, określająca jego typ i stopień zaawansowania. Badania pogłębione powinny się rozpocząć w ciągu tygodnia od rejestracji pacjenta. W przyszłym roku czas na diagnozę ma wynosić 8 tygodni, a docelowo – od 2017 r. – jedynie 7 tygodni.

 

Kolejka onkologiczna

Aby dotrzymać tych terminów, pacjenci onkologiczni są zapisywani do odrębnych kolejek niż ci „zwykli”. Z początkiem tego roku listy oczekujących na dane świadczenie są prowadzone elektronicznie, a informacje o wolnych terminach aktualizuje się raz w tygodniu. Dzięki temu na stronie internetowej danego oddziału NFZ pacjent może sprawdzić, kiedy jest najbliższy wolny termin wizyty w wybranej placówce, ile wynosi średni czas oczekiwania oraz ilu jest oczekujących i na tej podstawie wybrać placówkę z najkrótszą kolejką.

 

Konsylium

Po wydaniu diagnozy rozpoczyna się właściwe leczenie – jest ono prowadzone w szpitalach. To do nas należy wybór placówki medycznej, ale musi ona realizować program szybkiej terapii onkologicznej. W ciągu 2 tygodni od naszej rejestracji w szpitalu powinno się odbyć konsylium, czyli zebranie zespołu specjalistów, który opracuje plan leczenia. W skład tego zespołu wchodzą lekarze różnych specjalności w zależności od rodzaju nowotworu i wieku pacjenta. Mogą w nim także uczestniczyć inne osoby (pielęgniarka, psycholog albo inny pracownik medyczny).

Na podstawie wyników badań konsylium kwalifikuje pacjenta do właściwego leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii, ustala plan leczenia i rodzaj terapii oraz wybiera koordynatora leczenia. W swoich decyzjach opiera się na specjalnie opracowanych sformalizowanych procedurach. Co ważne, leczenie powinno się rozpocząć w ciągu tygodnia od konsylium.

 

Koordynator

Koordynator leczenia wyznaczony przez konsylium to „przewodnik” pacjenta. Nadzoruje on proces leczenia onkologicznego ustalony przez konsylium, dba o kompletność dokumentacji pacjenta, pilnuje wyznaczonych terminów badań i zabiegów oraz udziela niezbędnych informacji związanych z terapią onkologiczną. Głównym zadaniem koordynatora jest dopilnowanie sprawnego przebiegu leczenia. Koordynator wspiera pacjenta aż do zakończenia terapii i powrotu do lekarza POZ.

 

Zniesienie limitów

Nowe przepisy zniosły limity leczenia chorób nowotworowych. Teraz wszelkie świadczenia udzielane w ramach karty diagnostyki i leczenia onkologicznego są rozliczane bez limitów. Takie rozwiązanie przyspiesza dostęp do leczenia. Zniesienie limitów dotyczy jedynie placówek, które podpisały umowę na realizację szybkiej ścieżki onkologicznej.

 

Mecenas Stefan Niedźwiedź

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1138).