Wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, palenie papierosów i otyłość występujące w średnim wieku mogą zmniejszyć objętość mózgu i negatywnie wpływać na procesy myślowe. Tak wynika z badań, których wyniki zostały opublikowane w piśmie Amerykańskiej Akademii Neurologii „Neurology”.

 

– Wygląda na to, że czynniki te powodują zmniejszenie objętości mózgu i wystąpienie zmian patologicznych podobnych do tych, które pojawiają się w przypadku uszkodzeń naczyń krwionośnych. Mogą one także wpływać na osłabienie zdolności planowania i szybkiego podejmowania decyzji w ciągu 10 lat od momentu rozpoczęcia ich występowania – mówi dr Charles DeCarli z uniwersytetu stanowego Kalifornii w Sacramento, członek Amerykańskiej Akademii Neurologii. – To dowód na to, że identyfikacja tych czynników we wczesnym okresie wieku średniego może być pożytecznym narzędziem w badaniach przesiewowych osób z grup ryzyka zachorowania na demencję, a także może zachęcić ludzi do wprowadzania zmian stylu życia, zanim nie jest za późno.

W badaniu wzięło udział 1352 pacjentów, u których nie występuje demencja. Ich średnia wieku wyniosła 54 lata.

Uczestnikom badania zmierzono masę ciała i obwód ciała w pasie oraz przeprowadzono pomiar ciśnienia oraz zawartości cholesterolu i cukru we krwi. Siedem lat później badani zostali poddani rezonansowi magnetycznemu. Po pewnym czasie to badanie powtórzono. Pomiędzy pierwszym a drugim badaniem za pomocą rezonansu magnetycznego 19 osób z grupy doświadczyło udaru, a u dwóch stwierdzono demencję.

Reklama

 

Badanie wykazało, że u osób z podwyższonym ciśnieniem krwi wystąpiły hiperintensywne zmiany w istocie białej lub niewielkie uszkodzenia naczyń krwionośnych mózgu. Zmiany te postępowały szybciej niż u osób z normalnym ciśnieniem krwi. U osób z nadciśnieniem stwierdzono również gorsze wyniki testów badających funkcje wykonawcze, planowanie i podejmowanie decyzji. Uzyskane wyniki były takie same, jak u osób starszych o odpowiednio 5 i 8 lat.

U diabetyków w średnim wieku stwierdzono utratę objętości mózgu w hipokampie (korzystano z metody pomiaru pośredniego z wykorzystaniem markerów zastępczych), która postępowała szybciej, niż u osób zdrowych. U palaczy stwierdzono utratę objętości mózgu – zarówno globalnie, jak i w hipokampie – postępującą szybciej, niż u osób niepalących. Palacze byli również bardziej narażeni na wystąpienie hiperintensywności zmian w istocie białej.

Osoby w średnim wieku, u których stwierdzono nadwagę, znalazły się w grupie 25 proc. osób wykazujących szybsze tempo pogarszania się wyników testów dotyczących działania funkcji wykonawczych. Osoby charakteryzujące się wysokim współczynnikiem BMI miały większe szanse znalezienia się w grupie 25 proc. osób, u których stwierdzono szybsze zmniejszanie się objętości mózgu.

 

Źródło: medicalxpress.com