„Wyniki naszych badań sugerują, że kobiety, charakteryzujące się z reguły nastawieniem defensywnym, wykazują większe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, zaś mniej defensywni starsi mężczyźni narażają na szwank swoje serce” – stwierdza Bianca D’Antono, profesor na wydziale psychiatrii Uniwersytetu w Montrealu i pracownik naukowy Montrealskiego Instytutu Kardiologicznego.

Defensywność to cecha, którą charakteryzuje unikanie, zaprzeczanie lub tłumienie informacji uznawanej za groźną. U kobiet gwałtowna reakcja obronna na osądy wydawane przez innych lub na ewentualne zaniżenie samooceny będzie się przejawiała podwyższonym ciśnieniem i tętnem. Z drugiej strony, u starszych mężczyzn, którzy nie reagują tak gwałtownie jak kobiety, może wystąpić podwyższony rytm sercowo-naczyniowy.

Badanie przeprowadzono na grupie 81 zdrowych, pracujących mężczyzn i 118 kobiet między 20 a 64 rokiem życia. Według dr. Jean-Claude Tardifa fizjologiczna reakcja na stres u kobiet i starszych mężczyzn jest połączona z pragnieniem zachowania wysokiej samooceny i utrzymania stosunków społecznych.

„Poczucie przynależności to jedna z podstawowych potrzeb człowieka – mówi prof. D’Antono. – Wyniki naszych badań dowodzą, że uspołecznienie jest wrodzone, a przynależność do grupy przyczyniła się do tego, iż nasi przodkowie mogli przeżyć. Może w dzisiejszych czasach większość ludzi także traktuje wykluczenie ze społeczeństwa jako zagrożenie dla swojej egzystencji. Silna reakcja obronna sprzyja utrzymaniu wysokiej samooceny w trudnej sytuacji”.

W trakcie badań uczestnicy eksperymentu musieli wykonać cztery zadania o różnym poziomie stresu. Pierwsze polegało na przeczytaniu neutralnego tekstu o geografii Antarktydy osobie tej samej płci. W zadaniu drugim i trzecim należało odegrać role według podanego scenariusza, a uczestnicy najpierw wcielali się w rolę spokojnego, a później agresywnego dyskutanta. Czwartym zadaniem była otwarta debata na temat aborcji.

Na każdym etapie eksperymentu uczestnikom mierzono tętno i ciśnienie krwi oraz kontrolowano poziom kortyzolu w ślinie. Wyniki pokazały, że kobiety i starsi mężczyźni mieli podwyższoną sercowo-naczyniową, autonomiczną i wewnątrzwydzielniczą reakcję na stres, przy czym każda z nich była potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia. Naukowcy zastrzegają, że aby określić długoterminowe skutki nastawienia defensywnego i ich związek ze sposobami reakcji na stres w rozwoju chorób, konieczne są dalsze badania.


Źródło: www.eurekalert.org