Połknięcie specjalnej gąbki z przyczepionym do niej sznurkiem mogłoby zastąpić tradycyjną endoskopię – byłaby to równie skuteczna, lecz mniej inwazyjna metoda diagnozowania objawów, które mogą być zwiastunem raka przełyku.

 

Do takiego wniosku doszli naukowcy z Brytyjskiego Instytutu Badań nad Rakiem, którzy zastosowali tę metodę na ponad 1000 ochotnikach. W badaniu wzięło udział 600 pacjentów ze stwierdzonym tak zwanym przełykiem Barretta, który może czasami przekształcić się w raka przełyku. Ponadto zgłosiło się niemal 500 osób cierpiących z powodu refluksu i chronicznej zgagi. Badanych poproszono o połknięcie tak zwanej cytogąbki lub o przejście endoskopii.

Cytogąbka okazała się być bardzo dokładnym sposobem na diagnozowanie przełyku Barretta. Ponad 94 proc. badanych po jej połknięciu nie sygnalizowało żadnych efektów ubocznych. Natomiast pacjenci, u których zastosowano endoskopię bez znieczulenia, zdecydowanie woleli badanie za pomocą cytogąbki.

Reklama

 

Profesor Rebecca Fitzgerald kierująca zespołem badawczym stwierdziła, że test wykonany za pomocą specjalnej gąbki jest bezpieczny i charakteryzuje się wysoką skutecznością w diagnostyce przełyku Barretta. Powinien on być uznawany za metodę będącą alternatywą dla endoskopii, a także stosowany jako test przesiewowy w podstawowej opiece medycznej.

Przełyk Barretta powstaje w wyniku cofania się kwasów z żołądka do wyżej położonych części układu pokarmowego (tzw. refluks kwasów żołądkowych), co może powodować niestrawność i zgagę. Przedłużone występowanie tych objawów może być przyczyną zmian w przełyku, które mogą się okazać zmianami nowotworowymi. W związku z tym pacjenci uskarżający się na tę dolegliwość co kilka lat przechodzą testy przesiewowe.

Przełyk Barretta najczęściej diagnozuje się za pomocą biopsji przeprowadzanej podczas endoskopii. Takie badanie bywa dość nieprzyjemne i niesie ze sobą pewne zagrożenia. Ponadto nie zawsze może być stosowane u osób cierpiących na refluks i zgagę.

Rak przełyka jest trzynastą pod względem występowania odmianą raka w Wielkiej Brytanii. Co roku umiera z tego powodu ponad 5000 mężczyzn i ponad 2000 kobiet.

Brytyjscy naukowcy uważają, że badania dowodzące skuteczności nowej metody diagnostycznej, taniej i prostej, są bardzo zachęcające i mają nadzieję, że zastąpi ona endoskopię w diagnostyce przełyku Barretta. Śmiertelność w przypadku raka przełyku jest bardzo duża, więc wczesne jego wykrycie jest bardzo ważne. Nowa metoda mogłaby umożliwić lekarzom szybkie badanie pacjentów będących w grupie ryzyka.

 

Źródło: www.sciencedaily.com